Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Vytváření portfolií PDF (Acrobat Pro)

Je snadné vytvořit portfolio PDF, zvolit rozvržení a přidat soubory. V portfoliu PDF můžete vytvářet složky, odstraňovat dílčí soubory a složky, upravovat názvy dílčích souborů a přidávat a upravovat popisy dílčích souborů.

Další zdroje

Videa a výukové lekce o vytváření portfolií PDF naleznete v následujících zdrojích:

Vytvoření portfolia PDF

Vytvořte základní portfolio PDF v několika rychlých krocích.

 1. Spusťte aplikaci Acrobat a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Na úvodní obrazovce klikněte na možnost Vytvořit portfolio PDF.

  • Klikněte na tlačítko Vytvořit v levém horním rohu pruhu nástrojů a vyberte z nabídky Portfolio PDF.

  • Zvolte Soubor > Vytvořit > Portfolio PDF.

 2. Na levé straně průvodce zvolte rozvržení.

  Seznam rozvržení obsahuje předem definovaná rozvržení dodaná s aplikací Acrobat a až dvě importovaná vlastní rozvržení. Pokud importujete více než dvě, zobrazí se pouze dvě poslední importovaná vlastní rozvržení.

  Poznámka:

  Chcete-li přidat vlastní rozvržení, které jste nainstalovali do počítače, klikněte na možnost Importovat vlastní rozvržení a otevřete soubor. Názvy souborů rozvržení mají příponu .nav.

 3. Klikněte na možnost Přidat soubory a vyberte obsah, který chcete přidat do portfolia PDF. Můžete zvolit jeden nebo více souborů.

 4. Kliknutím na možnost Dokončit soubory přidáte a portfolio PDF uložíte.

Poznámka:

V systému Windows může portfolia PDF vytvářet nástroj Acrobat PDFMaker v aplikacích Outlook a Lotus Notes při převodu e-mailových zpráv.

Přidání obsahu do stávajícího portfolia PDF

Do stávajícího portfolia PDF můžete přidat obsah.

 1. Z otevřeného portfolia PDF můžete přejít do režimu úprav a provést jeden z následujících postupů:

  • Klikněte na panel Přidat obsah a pak kliknutím na tlačítko Přidat soubory nebo Přidat složku přidejte jednotlivé soubory nebo složku souborů.

  • Chcete-li vytvořit složku, klikněte na panel Přidat obsah a poté klikněte na tlačítko Vytvořit složku.

  • Chcete-li přidat soubory z počítače, přetáhněte soubory nebo složky do pracovní plochy portfolia PDF nebo na složku.

  • Soubory přesunete do jiné složky přetažením.

  Poznámka:

  Aby se dosáhlo nejlepšího výkonu, udržujte celkový počet dílčích souborů na 15 nebo méně a celkový objem všech dílčích souborů pod 50 MB.

Přidání webového obsahu do portfolia PDF

Můžete přidat odkazy na weby nebo vložit tagy videa. Vkládání odkazů nebo webového obsahu je užitečné, pokud chcete zmenšit velikost portfolia PDF.

 1. Klikněte na panel Přidat obsah v podokně Rozvržení a zvolte možnost pro přidání obsahu.

 2. Vyberte možnost Přidat webový obsah.

 3. Zadejte název souboru a popis webového obsahu, který je přidán do vašeho portfolia PDF. Tento webový soubor odkazuje na určený webový obsah.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vložit odkaz na web, zvolte možnost Přidat webový odkaz a přidejte adresu URL.

  • Chcete-li vložit tag videa, zvolte možnost Přidat tag embed a zapište kód pro vložení videa. Webové servery pro sdílení videosouborů obsahují způsob zkopírování kódu pro vložení videa. Webový server může například obsahovat okno Vložit, které zobrazuje kód a další možnosti vložení.

Převod multimediálních souborů v portfoliu PDF (Acrobat Pro)

V portfoliu PDF lze do formátu PDF převádět tyto dílčí multimediální soubory: soubory FLV, SWF, F4V, mp3. Tyto soubory lze do formátu PDF převést, pokud jsou kódovány v H.264 (pomocí kodeku AAC): MOV, M4V, MP4, 3GP a 3G2. (H.264 a AAC jsou možnosti kódování a komprese pro filmy.)

Poznámka:

Chcete-li do formátu PDF převést soubory AVI nebo WMV nebo převést jiné typy multimediálních souborů do formátu FLV, použijte aplikaci Adobe Media Encoder. Tato aplikace je k dispozici v aplikaci Acrobat X Suite nebo Creative Suite.

 1. V režimu úprav klikněte pravým tlačítkem nebo stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na jeden nebo více multimediálních souborů v portfoliu PDF a vyberte možnost Převést do PDF.
 2. Pokud se zobrazí dialogové okno, zadejte požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

Odstraňování souborů a složek z portfolia PDF

Pokud odstraníte složku, všechny soubory v této složce jsou z portfolia PDF odstraněny.

 1. V režimu úprav vyberte jeden nebo více souborů v portfoliu PDF a stiskněte tlačítko Odstranit. Nebo na kartě, pokud je dostupná, klepněte na ikonu Odstranit soubor.

Přizpůsobení portfolia PDF (Acrobat Pro)

V režimu Úpravy lze přizpůsobit rozvržení, téma a barevné schéma. Přizpůsobit lze také zobrazení Podrobnosti se sloupci, které vyberete nebo vytvoříte.

Změna rozvržení portfolia PDF

Předvolby rozvržení portfolia PDF umožňují prezentovat obsah v rozvržení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Například rozvržení aktivního klikání čtenářům umožňuje postupně procházet soubory v portfoliu PDF. Ve všech rozvrženích se každý soubor zobrazí na kartě s obrázkem (je-li k dispozici) a informacemi o dokumentu, například s názvem souboru.

Vytvořit můžete i vlastní rozvržení, což může vyžadovat určité vývojářské dovednosti.

 1. V režimu úprav můžete použít některý z následujících postupů:

  • Chcete-li vybrat rozvržení, klikněte na možnost Rozvržení portfolia v podokně Rozvržení a vyberte jedno rozvržení ze seznamu.

  • Chcete-li použít vlastní rozvržení, klikněte na možnost Importovat vlastní rozvržení. Přejděte na vlastní rozvržení v počítači a otevřete je. Soubory rozvržení mají příponu .nav. Rozvržení se zobrazí v seznamu Rozvržení portfolia, kde je můžete vybrat. Importovaná rozvržení jsou trvale přidána do oddílu Vlastní rozvržení na panelu Rozvržení portfolia.

  • Chcete-li odstranit vlastní rozvržení, klepněte na křížek X vedle názvu rozvržení.

Změna vizuálního vzhledu

Témata, barvy a pozadí dodávají portfoliu PDF vizuální zajímavost a koherenci. Pro změnu vizuálních elementů použijte režim Úpravy.

 • Chcete-li vybrat téma, klikněte na možnost Vizuální témata v podokně Rozvržení a vyberte jedno téma ze seznamu.

 • Chcete-li použít vlastní téma, klikněte na možnost Importovat vlastní téma. Přejděte na vlastní téma v počítači a otevřete je. Téma je ihned použito v portfoliu PDF a zobrazí se v seznamu Vizuální témata jako „Vlastní“. Na rozdíl od vlastních rozvržení, vlastní témata lze použít pouze u aktuálního portfolia PDF a nejdou trvale přidána do panelu Vizuální témata. Témata jsou vytvořena v aplikaci Adobe Flash Professional nebo Adobe Flash Builder a mají příponu .swf.

 • Chcete-li změnit barvy ve vizuálním tématu, klikněte na možnost Palety barev v podokně Rozvržení a vyberte jinou paletu.

 • Chcete-li vytvořit vlastní paletu barev v panelu Palety barev klikněte na možnost Vytvořit ze stávající a určete barvy.

 • Chcete-li změnit vlastnosti barvy pozadí, nejprve vyberte paletu barev a poté klepněte na možnost Pozadí. Určete vlastnosti požadované barvy pozadí.

 • Chcete-li přidat obrázek jako pozadí, klepněte v podokně Rozvržení na možnost Pozadí. V oblasti Obraz pozadí vyberte obrázek ze seznamu nebo kliknutím na možnost Vybrat nové přidejte obrázek z počítače. Určete požadované vlastnosti obrázku.

Přidání záhlaví

Záhlaví se zobrazí v horní části rozvržení a může obsahovat důležité údaje, jako je logo, název společnosti a kontaktní údaje. Záhlaví může obsahovat text, obrázky nebo obojí a lze je uspořádat různými způsoby.

 1. V režimu Úpravy klepněte na prázdný pruh v horní části okna úprav. U spodní části podokna se zobrazí se panel Vlastnosti záhlaví.

  Vlastnosti záhlaví
  Prázdná oblast záhlaví v <span class="uicontrol">portfoliu PDF</span>

 2. Vyberte předlohu ze seznamu v možnosti Vlastnosti záhlaví.

 3. V oblasti záhlaví klepnutím na okna přidejte obsah. Chcete-li přidat text, poklepnutím zobrazíte textový kurzor.

 4. Na panelech Text a Vlastnosti obrazu určete velikost, barvu pozadí, písmo a další vlastnosti.

Další zdroje

Videa o přizpůsobení portfolia PDF naleznete na následujících webech:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online