Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Viditelnou oblast stránky můžete upravit pomocí nástroje Oříznutí a dialogu Nastavit rámečky stránky. Oříznutí stránek může pomoci zajistit jednotný vzhled PDF sestaveného ze stránek rozdílných velikostí.

Oříznutí nezmenší velikost souboru, protože se nevypustí žádné informace, pouze se skryjí.

Poznámka:

Chcete-li oříznout stránku pomocí nástroje Oříznutí aplikace Acrobat DC, viz: Oříznutí stránek PDF

Oříznutí stránky nástrojem oříznutí

 1. Vyberte možnost Nástroje > Stránky > Oříznutí.

 2. Tažením vytvořte obdélník na stránce, kterou chcete oříznout. V případě potřeby přetáhněte rohová táhla rámečku oříznutí, aby měla stránka požadovanou velikost.
 3. Poklepejte uvnitř rámečku oříznutí.

  Otevře se dialogové okno Nastavit okna stránek, ve kterém jsou uvedeny rozměry okrajů rámečku oříznutí a stránky, která se má oříznout. Před kliknutím na tlačítko OK můžete změnit dříve nadefinovanou oblast oříznutí a v dialogu provést nové výběry.

 4. Chcete-li, aby se tato nastavení vztahovala i na další stránky, nastavte rozsah nebo klikněte v oblasti Rozsah stránek na možnost Všechny.
 5. Kliknutím na tlačítko OK ořízněte stránku nebo stránky.

Volby Nastavení okrajů v dialogu Nastavit rámečky stránky

Dialogové okno Nastavit rámečky stránky obsahuje volby pro oříznutí stránek. Volby Nastavení okrajů jsou následující:

Zobrazit všechny rámečky (Acrobat Pro)

Zobrazí černý, červený, zelený a modrý obdélník znázorňující v náhledu rámeček oříznutí, rámeček obrazu, rámeček řezání a rámeček spadávky. Pokud jsou dva okraje (nebo více) ve stejném místě, zobrazí se jen barevná čára.

Ořezový rámeček

Definuje hranice pro obsah stránky, když se stránka zobrazuje nebo tiskne.

ArtBox (Acrobat Pro)

Určuje smysluplný obsah stránky včetně bílých oblastí.

TrimBox (Acrobat Pro)

Určuje výsledné rozměry stránky po jejím oříznutí.

BleedBox (Acrobat Pro)

Určuje ořezovou cestu, když se stránka profesionálně tiskne, s uvážením oříznutí a složení papíru. Tiskové značky mohou zasahovat mimo oblast spadávky.

Zachovat proporce

Zamkne proporce ořezu, aby byly všechny okraje stejně vzdálené.

Odstranit bílé okraje

Stránka se ořízne až po hranice kresby. Tato volba je užitečná pro odříznutí okrajů snímků prezentace, uložené jako PDF.

Nastavit na nulu

Vrátí hodnoty okrajů oříznutí na nulu.

Obnovit na výběr

Obnoví hodnoty okraje oříznutí na velikost vybranou nástrojem Oříznutí.

Odstranění bílých okrajů

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Tisková produkce > Nastavit rámečky stránky.
 2. V sekci Nastavení okrajů vyberte Odstranit bílé okraje.
 3. Chcete-li odstranit bílé okraje i z dalších stránek, nastavte rozsah nebo klikněte v oblasti Rozsah stránek na možnost Všechny.

Zrušení oříznutí

Oříznutí PDF nezmenší velikost souboru, protože se nevypustí žádné informace, pouze se skryjí. Obnovením velikosti stránky můžete obnovit původní stav stránky a jejího obsahu.

 1. Dialog Nastavit rámečky stránky otevřete volbou Oříznout stránky v nabídce voleb na panelu Miniatury stránek navigačního panelu.
 2. Kliknutím na tlačítko Nastavit na nulu obnovte okraje na rozměry originální stránky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online