Soubory PDF můžete snadno opravovat, aktualizovat nebo rozšiřovat. Můžete změnit velikost obrazů, přesunout je, nebo je nahradit - a to bez nutnosti návratu do originálního zdrojového dokumentu.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.
Naučte se posunovat obraz, měnit jeho velikost, otáčet jej, převracet či nahradit za jiný pomocí nového panelu Úpravy obsahu.
Donna Baker

Umístění obrazu nebo objektu do PDF

 1. Vyberte možnost Nástroje > Úpravy obsahu > Přidat obraz

 2. V dialogu Otevřít vyhledejte soubor, který chcete umístit.

 3. Vyberte soubor obrazu a klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Klikněte na požadované umístění obrazu nebo během umístění kliknutím a tažením změňte velikost obrazu.

  Na stránce se objeví kopie souboru obrazu se stejným rozlišením, jako má původní soubor.

 5. Velikost obrazu můžete změnit pomocí táhel ohraničovacího rámečku nebo jej pomocí nástrojů na panelu Úpravy obsahu můžete převrátit, otočit nebo oříznout.

Přesunutí nebo změna velikosti obrazu či objektu

 1. Vyberte příslušný nástroj podle toho, co chcete přesunout:

  Obraz

  Vyberte položky Nástroje > Úpravy obsahu > Upravit text a obrazy . Když umístíte kurzor myši nad obraz umožňující úpravy, objeví se v horním levém rohu ikona obrazu.

  Interaktivní objekt

  Chcete-li upravit pole formuláře, tlačítka nebo jiné interaktivní objekty, vyberte možnost Nástroje > Interaktivní objekty > nástroj Vybrat objekt.

 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li přesunout obraz nebo objekt, přesuňte jej do požadovaného umístění. Objekty nebo obrazy nelze přetáhnout na jinou stránku (místo toho je můžete zkopírovat a vložit na novou stránku). Stisknutím klávesy Shift při tažení objektu omezíte pohyb na směr nahoru a dolů nebo doleva a doprava.
  • Chcete-li změnit velikost obrazu nebo objektu, vyberte jej a poté přetáhněte táhlo. Podržte při tažení táhla stisknutou klávesu Shift, chcete-li zachovat původní poměr stran.

  Poznámka:

  Vyberete-li více objektů, můžete je přesunout či změnit jejich velikost společně.

Otočení, převrácení, oříznutí nebo nahrazení obrazu

 1. Vyberte možnost Nástroje > Úpravy obsahu > Upravit text a obrazy .

 2. Vyberte obraz (nebo obrazy)
 3. V části Formát panelu Úpravy obsahu klikněte na jeden z následujících nástrojů:

  Převrátit svisle

  Převrátí obraz svisle podle vodorovné osy.

  Převrátit vodorovně

  Převrátí obraz vodorovně podle svislé osy.

  Otočit doleva

  Otočí vybraný obraz o devadesát stupňů směrem vlevo.

  Otočit doprava

  Otočí vybraný obraz o devadesát stupňů směrem vpravo.

  Oříznout obraz

  Ořízne vybraný obraz. Přetažením táhla pro výběr můžete obraz oříznout.

  Nahradit obraz

  Nahradí vybraný obraz obrazem, který vyberete. V dialogu Otevřít vyhledejte obraz, kterým chcete provést nahrazení a klikněte na tlačítko Otevřít.

Poznámka:

Chcete-li ručně otočit vybraný obraz, umístěte ukazatel těsně vně táhla pro výběr. Jakmile se kurzor změní na ukazatel otočení , přetáhněte jej ve směru, kterým chcete otáčet.

Přesunutí obrazu nebo objektu před nebo za jiné prvky

Pomocí voleb Uspořádat můžete přesunout obraz nebo objekt před nebo za jiné prvky. Můžete položku přesunout o jednu úroveň dopředu nebo ji poslat zcela dopředu či dozadu v rámci pořadí překrývání prvků na stránce.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Úpravy obsahu > Upravit text a obrazy .

 2. Vyberte objekt (nebo objekty).
 3. Klikněte na objekt (nebo na objekty) pravým tlačítkem, vyberte možnost Uspořádat a poté příslušnou volbu.

  Poznámka:

  Na složitých stránkách, kde je obtížné objekt vybrat, může být jednodušší změnit pořadí pomocí karty Obsah. (Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Obsah).

Úpravy obrazu mimo aplikaci Acrobat

Obraz nebo grafiku můžete upravit v jiné aplikaci, jako je například Photoshop, Illustrator nebo Malování společnosti Microsoft. Při uložení takového obrazu nebo grafiky aplikace Acrobat automaticky aktualizuje provedené změny v dokumentu PDF. Aplikace, která se zobrazí v nabídce Upravit pomocí, záleží na tom, co máte nainstalováno a na typu vybraného obrazu či grafiky. Případně můžete určit aplikaci, kterou chcete použít.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Úpravy obsahu > Upravit text a obrazy .

 2. Vyberte obraz nebo objekt.

  Poznámka:

  Vyberte více položek, chcete-li je upravit společně ve stejném souboru. Chcete-li upravit všechny obrazy a objekty na stránce, klikněte na stránku pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vybrat vše.

 3. V nabídce Upravit pomocí (v části Formát na panelu Úpravy obsahu) vyberte editor, který chcete použít. Chcete-li použít jiný editor, než některý z těch, které jsou uvedeny v této nabídce, vyberte možnost Otevřít pomocí, vyhledejte aplikaci a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka:

  Pokud se objeví zpráva s dotazem, zda převést do ICC profilu, zvolte Nepřevádět. Pokud se po otevření obrazu zobrazí v okně obrazu pouze šachovnicový vzorek, nebylo možné načíst obrazová data.

 4. Proveďte požadované změny v externí aplikaci pro úpravy. Pamatujte si následující omezení:
  • Pokud změníte rozměry obrazu, obraz se nemusí v PDF správně zarovnat.
  • Informace o průhlednosti se zachovají pouze pro masky, které jsou určené hodnotou indexu v barevném prostoru indexovaných barev.
  • Pokud pracujete ve Photoshopu, převeďte obraz do jedné vrstvy.
  • Masky obrazu nejsou podporovány.
  • Pokud změníte při úpravě obrazu jeho režim, můžete ztratit podstatné informace, které lze aplikovat pouze v původním režimu.
 5. V aplikaci pro úpravy zvolte Soubor > Uložit. Objekt se automaticky aktualizuje a zobrazí v PDF, když vyvoláte Acrobat do popředí.

  Poznámka:

  Pokud je obraz ve formátu, který podporuje Photoshop 6.0 nebo novější, upravený obraz se uloží zpět do PDF. Pokud je ale obraz v nepodporovaném formátu, Photoshop zpracuje obraz jako obecný obraz PDF a upravený obraz se uloží na disk, místo uložení zpět do PDF.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online