Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Soubory PDF můžete snadno opravovat, aktualizovat nebo do nich přidávat text. Přeformátujte odstavce a opravte překlepy - aniž byste se museli vrátit k původnímu zdrojovému dokumentu. K vyplnění neinteraktivních formulářů PDF nebo k podepsání PDF použijte nástroj Psací stroj.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Úpravy textu v souboru PDF

Pomocí nástroje pro úpravy textu a obrazů můžete nahrazovat, upravovat a přidávat text do dokumentů PDF. Můžete opravovat překlepy, měnit písmo a velikost textu, upravovat zarovnání, přidávat horní nebo dolní indexy a měnit velikost textu a odstavců.

Klikněte na možnost Nástroje v pravém horním rohu okna aplikace
V pravém horním rohu okna aplikace klikněte na položku Nástroje a vyhledejte panel Úpravy obsahu a nástroj Upravit text a obrazy.

Dokument PDF se upravuje po jednotlivých stránkách. Chcete-li provést rozsáhlejší úpravy nebo provést změny v globálním formátování celého dokumentu, upravte originální dokument. Pokud nemáte originál k dispozici, můžete uložit dokument PDF jako dokument aplikace Microsoft Word nebo jako prezentaci PowerPoint (pouze Acrobat Pro). Poté dokument upravte a znovu vytvořte PDF.

Úpravy PDF v aplikaci Adobe Acrobat XI

Úpravy PDF v aplikaci Adobe Acrobat XI
Aron Bothman

Úpravy a formátování textu v PDF

Při formátování textu se formát textu upraví v rámci svého příslušného textového rámečku podle požadovaných změn. Každý textový rámeček je nezávislý a vložení textu do jednoho textového bloku neodtlačí přilehlý textový rámeček ani nezpůsobí přetečení na další stránku.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Úpravy obsahu > Upravit text a obrazy .

  Text a obrazy, které můžete upravovat, jsou označeny pomocí obrysů
  Text a obrazy, které můžete upravovat, jsou označeny pomocí obrysů.

 2. Vyberte text, který chcete upravit.
 3. Upravte text jedním z následujících úkonů:
  • Vybraný text můžete nahradit zadáním nového textu nebo jej můžete odstranit stisknutím klávesy Delete.
  • Na panelu Úpravy obsahu v části Formát vyberte písmo, velikost písma a další volby formátování. Kliknutím na znak plus můžete tento panel rozbalit a zobrazit si rozšířené možnosti: řádkování, mezery mezi znaky, vodorovné měřítko, šířku tahu a barvu.
  Volby formátování
  Volby formátování na panelu <span class="uicontrol">Úpravy obsahu</span>. Pomocí znaku plus si zobrazíte rozšířené možnosti.

  Poznámka:

  Z právních důvodů musíte mít písmo zakoupené a instalované ve svém systému, abyste mohli upravovat text používající toto písmo.

  Text můžete upravovat pouze v případě, že máte ve svém systému nainstalované písmo použité pro tento text. Pokud písmo není nainstalované ve vašem systému, ale je vložené v dokumentu PDF, můžete měnit pouze barvu nebo velikost písma. Pokud není písmo ani nainstalované, ani vložené, nelze upravit žádný text.

 4. Klikněte mimo výběr, abyste ho odznačili, a začněte znovu.

Přidání číslovaného seznamu nebo seznamu s odrážkami

Můžete přidávat položky do číslovaných seznamů nebo do seznamů s odrážkami.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Úpravy obsahu > Upravit text a obrazy .

 2. Nad místem, kde chcete nový text vložit, vyberte příslušnou položku z očíslovaného seznamu nebo seznamu s odrážkami.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na textový rámeček a z nabídky vyberte položku Přidat položku seznamu.

  Přidat položku seznamu
  Pomocí nástroje Upravit text a obrazy můžete přidat položku seznamu do seznamu s odrážkami nebo do číslovaného seznamu.

 4. Vyberte text v nové položce seznamu a zadejte text, kterým jej chcete nahradit.
 5. Chcete-li změnit číslo nově přidané položky seznamu, vyberte toto číslo a zadejte nové číslo.
 6. Chcete-li změnit polohu položky seznamu, umístěte ukazatel nad čáru ohraničovacího rámečku (nikoli nad táhla pro výběr). Jakmile se kurzor změní na ukazatel přesunutí , přetáhněte rámeček do nového umístění. Chcete-li zachovat zarovnání s ostatními položkami seznamu, podržte během tažení klávesu Shift.

Přidání nového textu do PDF

Nový text můžete do PDF přidat nebo vložit s použitím kteréhokoli písma instalovaného v systému.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Úpravy obsahu > Přidat text.

  Nabídka Nástroje
  Nabídka Nástroje se nachází v pravém horním rohu okna aplikace.

 2. Přetažením definujte šířku textového bloku, který chcete přidat.
 3. Chcete-li vytvořit svislý text, klikněte na textový rámeček pravým tlačítkem a vyberte možnost Svislý směr textu.

 4. V části Formát panelu Úpravy obsahu vyberte písmo, velikost písma a možnosti formátování pro nový text.

 5. Napište text.
 6. Velikost textového rámečku můžete upravit přetažením táhla.
 7. Chcete-li textový rámeček přesunout, umístěte ukazatel nad čáru ohraničovacího rámečku (nikoli nad táhla pro výběr). Jakmile se kurzor změní na ukazatel přesunutí , přetáhněte rámeček do nového umístění. Chcete-li zachovat zarovnání s ostatními položkami seznamu, podržte během tažení klávesu Shift.

Přidávání, úpravy nebo přesouvání textu na neinteraktivních formulářích nebo při podepisování (nástroj Psací stroj)

Organizace někdy nabízejí PDF verze svých papírových formulářů bez interaktivních polí formuláře (tzv. „ploché formuláře“). Pomocí nástroje Přidat text na panelu Podepsat můžete vyplnit neinteraktivní formulář nebo přidat text do dokumentů, které chcete podepsat. Text přidaný tímto nástrojem je ve skutečnosti poznámka a nezmění originální PDF. (Nástroj Přidat text se často označuje jako nástroj psací stroj. Používá se k „psaní“ na formulář, nikoli ke změnění formuláře.)

Přesunutí, otočení nebo změna velikosti textového rámečku

Textové rámečky na stránce můžete přesouvat nebo otáčet. Nástroj pro úpravy textu a obrazů vykreslí obrysy jednotlivých textových rámečků, takže je jasné, se kterým textem pracujete. Úpravy jsou omezeny na danou stránku. Blok textu nemůžete přetáhnout na jinou stránku, také nemůžete přesunout nebo otáčet jednotlivé znaky nebo slova v rámci textového rámečku. Textové rámečky ale můžete zkopírovat a vložit na jinou stránku.

Změna velikosti textového rámečku způsobí přeformátování textu uvnitř hranic nového textového rámečku. Nedojde ke změně velikosti textu. Chcete-li změnit velikost písma, přečtěte si kapitolu Úpravy nebo formátování textu v PDF. Podobně jako u ostatních úprav textu je změna velikosti omezena na aktuální stránku. Text nepřetéká na následující stránku.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Úpravy obsahu > Upravit text a obrazy .

 2. Klikněte na textový rámeček, který chcete přesunout, otočit nebo změnit jeho velikost.
  Ohraničovací rámeček
  Vybraný textový rámeček ohraničí rámeček s táhly pro výběr.

 3. Proveďte libovolné z následujících úkonů:

  Přesunout

  Umístěte ukazatel na čáru ohraničovacího rámečku (nikoli na táhla pro výběr). Jakmile se kurzor změní na ukazatel přesunutí , přetáhněte rámeček do požadovaného umístění. Chcete-li pohyb omezit na svislý nebo vodorovný směr, podržte během tažení klávesu Shift.

  Přesunout

  Rotace

  Umístěte ukazatel těsně vně táhla pro výběr. Jakmile se kurzor změní na ukazatel otočení , přetáhněte jej ve směru, kterým chcete otáčet.

  Rotace

  Změnit velikost

  Umístěte ukazatel na táhlo pro výběr. Jakmile se kurzor změní na ukazatel změny velikosti , můžete změnit velikost textového bloku přetažením rukojeti.

  Změnit velikost

Poznámka:

V aplikaci Reader 10.1.1 a starších je nástroj Přidat text dostupný pouze v případě, že jej autor dokumentu PDF explicitně aktivoval. Chcete-li, aby mohli text do dokumentu PDF přidávat všichni uživatelé (pouze Acrobat Pro), otevřete dokument PDF a vyberte možnost Soubor > Uložit jako jiný > PDF s rozšířením pro Reader > Povolit přidání textu do dokumentů.

Přidání textu do neinteraktivního PDF (plochého formuláře)

 1. Vyberte možnost Podepsat > Potřebuji podepsat > Přidat text a otevře se pruh nástrojů Přidat text.

  Panel Podepsat
  Panel Podepsat se nachází v pravém horním rohu okna aplikace.

 2. Klikněte do místa, kde chcete text přidat.
 3. V pruhu nástrojů Přidat text vyberte barvu, písmo a velikost písma pro text, který chcete přidat.
 4. Napište text. Stisknutím Enter přidejte další řádek.

Úpravy textu v neinteraktivním PDF (plochém formuláři)

Chcete-li změnit vlastnosti textu, vyberte text, který chcete upravit. Můžete použít následující nástroje z pruhu nástrojů Přidat text:

Panel nástrojů Přidat text
Pomocí pruhu nástrojů Přidat text můžete změnit vlastnosti textu.

 • Chcete-li změnit velikost textu, klikněte na tlačítko Zmenšit velikost textu nebo Zvětšit velikost textu. Nebo zvolte velikost písma z rozbalovací nabídky.
 • Chcete-li změnit řádkování (proklad), klikněte na tlačítko Zmenšit řádkování nebo na tlačítko Zvětšit řádkování.
 • Zvolte barvu z rozbalovací nabídky Barva textu.
 • Zvolte písmo z rozbalovací nabídky písem.

Přesunutí nebo změna velikosti textu v neinteraktivním PDF (plochém formuláři)

Chcete-li přesunout nebo změnit velikost textového bloku, vyberte možnost Poznámka > Seznam poznámek. V seznamu poznámek klikněte na poznámku obsahující text, který chcete přesunout nebo jehož velikost chcete změnit. Když se zobrazí ohraničovací rámeček, přetáhněte textový blok nebo jeden z jeho rohů.

Ukončení režimu úprav

Klikněte na nástroj pro výběr nebo nástroj procházení, tím v aplikaci Acrobat ukončíte režim úprav.

exit_edit_mode

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online