Aplikace Acrobat a Reader umožňují otvírání a ukládání souborů do online služeb pro správu souborů, například Adobe.com, Microsoft Office 365 a Microsoft SharePoint. Přístup k souborům PDF hostovaným v těchto online službách lze získat prostřednictvím jejich webového rozhraní nebo přímo v aplikaci Adobe Acrobat či Adobe Reader.

Poznámka:

Správce služby SharePoint musí konfigurovat server SharePoint tak, aby umožňoval úpravu dokumentů PDF. Podrobnosti viz tato technická poznámka.

Přístup k souborům PDF v online účtu

Dialogová okna Acrobat Otevřít a Uložit vám umožní zvolit online účet.

Dialogová okna Otevřít a Uložit
Dialogové okna Otevřít a Uložit vám umožní přístup k souborům z online účtů.

Pro přístup nebo uložení do zdrojů Office 365 nebo SharePoint zvolte možnost Nový účet z nabídky Otevřít/Uložit do online účtu.

Vyberte dialogové okno Účet online
V dialogovém okně Vybrat online účet zadejte adresu URL daného účtu.

Adresu URL lze zadat následovně:

 • (Windows) Adresa URL úložiště; například http://mysharepointserver/mysite/mydoclib

 • (Windows) Úplná cesta UNC; například \\mysharepointserver\mysite\mydoclib

 • Mapované síťové jednotky

Vyhrazení souboru ze služby SharePoint

Pro práci na souboru PDF uloženém na serveru Office 365 nebo SharePoint je nejbezpečnější soubor vyhradit. Jiní uživatelé jej pak během vaší práce nemohou upravovat.

 1. Soubor PDF odhlásíte jedním z následujících kroků:

  • (Windows) Pomocí prohlížeče Internet Explorer přejděte k souboru PDF na portálu Office 365 nebo SharePoint. Klikněte na dokument nebo vyberte možnost Upravit dokument v rozbalovací nabídce souboru.

  • V aplikaci Acrobat nebo Reader zvolte příkaz Soubor > Otevřít a vyberte možnost Nový účet z nabídky Otevřít online účet. Poté vyberte službu Office 365 nebo SharePoint a zadejte adresu URL nebo úplnou cestu UNC souboru PDF.

 2. Dialogové okno zobrazí název a umístění souboru. Klikněte na jednu z následujících možnosti:

  • Vyhradit a Otevřít

  • Otevřít, pro otevření souboru bez vyhrazení

Poznámka:

Pokud se k serveru SharePoint musíte přihlásit, po vyzvání zadejte uživatelské jméno a heslo.

Zrušení vyhrazení

Vyhrazení verzi souboru PDF lze zrušit, pokud své změny nechcete uložit.

 1. Vyberte možnost Soubor > Server SharePoint/Office 365 > Zrušit vyhrazení.

 2. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Klikněte na OK.

Poznámka:

Dokument nelze upravovat offline.

Příprava vlastností dokumentu

Vlastnosti dokumentu pro server Office 365 nebo SharePoint lze určit v aplikaci Acrobat nebo Reader.

 1. Vyberte možnost Soubor > Server SharePoint/Office 365 > Připravit vlastnosti dokumentu.

 2. Chcete-li upravit vlastnost, poklikněte na ni. Zobrazí se dialogové okno Úpravy. Zadejte hodnotu a klikněte na tlačítko OK.

Zpřístupnění

Po dokončení úprav lze soubor zpřístupnit na serveru Office 365 nebo SharePoint. Změny uvidí ostatní uživatelé. Je-li povolena tvorba verzí, server Office 365 nebo SharePoint spravuje také historii verzí souboru.

 1. Vyberte možnost Soubor > Server SharePoint/Office 365 > Zpřístupnit. Zobrazí se dialogové okno Zpřístupnit.

 2. Je-li povolení číslování verzí, zobrazí se informace o verzi. Vyberte hlavní verzi, vedlejší verzi, nebo přepište verzi aktuální.

 3. Zadejte poznámky verze.

 4. Nebo aktivujte možnost Ponechat dokument vyhrazený po zpřístupnění této verze a klikněte na možnost OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online