Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

S dokumentem PDF vytvořeným z webových stránek můžete pracovat stejně jako s jakýmkoli jiným PDF. V závislosti na nastavené konfiguraci Acrobatu se při klepnutí na odkaz na převedené webové stránce přidá stránka odpovídající tomuto odkazu na konec PDF, pokud v něm ještě není obsažena.

Poznámka:

Nezapomeňte, že jedna webová stránka se může převést na více stránek PDF. Webová stránka je jedno téma (nebo URL) z webového serveru, a často je to jedna souvislá stránka HTML. Když převedete webovou stránku do PDF, může se rozdělit na více stránek PDF standardní velikosti.

Když z webových stránek poprvé vytvoříte PDF, vygenerují se tagované záložky, pokud byla v dialogovém okně Nastavení převodu webové stránky vybraná volba Vytvořit záložky. Nahoře v panelu Záložky se objeví standardní (netagovaná) záložka, představující webový server. Pod touto záložkou je tagovaná záložka pro každou staženou webovou stránku; název tagované záložky je odvozen z titulu stránky HTML nebo z jejího URL, pokud stránka nemá titul. Tagované webové záložky jsou zpočátku všechny na stejné úrovni, ale můžete je uspořádat a sdružovat do příbuzných skupin, které vám pomohou zobrazit hierarchii materiálů na webových stránkách.

Pokud je při vytváření PDF z webových stránek vybraná volba Vytvářet tagy PDF, uloží se do souboru PDF informace o struktuře, které odpovídají struktuře HTML původních stránek. Tyto informace můžete použít k tomu, abyste do souboru přidali tagované záložky pro odstavce a další položky, které mají elementy HTML.

Získání informací o převedených webových stránkách

Můžete zobrazit dialogové okno s adresou URL aktuální stránky, jejím titulem, datem a časem stažení a dalšími informacemi.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Zpracování dokumentu > Převod z webu > Informace o stránce.

Porovnání převedených stránek se současnými webovými stránkami

 1. Chcete-li otevřít stránku nebo webový odkaz, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li otevřít současnou stránku ve webovém prohlížeči, zvolte příkaz Nástroje > Zpracování dokumentu > Převod z webu > Otevřít stránku v prohlížeči webu.

  • Chcete-li otevřít stránku odpovídající záložce, klikněte pravým tlačítkem myši na tagovanou záložku a vyberte příkaz Otevřít stránku v prohlížeči webu.

  • Chcete-li otevřít stránku, na kterou vede odkaz, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz v PDF verzi webové stránky a vyberte příkaz Otevřít webový odkaz v prohlížeči.

   Prohlížeč se otevře v novém okně se zobrazenou určenou stránkou.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online