Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

O webových formulářích

Formuláře PDF mohou být užitečné pro posílání a shromažďování informací přes web. To se zajistí pomocí několika akcí tlačítek, které provádějí podobné funkce jako některá makra skriptování HTML. Na webovém serveru musíte mít aplikaci CGI (Common Gateway Interface), která data shromažďuje a směruje do databáze. Můžete použít jakoukoli existující aplikaci CGI, která shromažďuje data z formulářů (ve formátu HTML, FDF nebo XML).

Před úpravou formulářů pro web zkontrolujte, že názvy polí formuláře odpovídají názvům, nastaveným v aplikaci CGI.

Poznámka:

Skripty CGI musí být vytvořeny mimo aplikaci Adobe Acrobat, která není určena k jejich vytváření.

Přidání funkce Odeslat

Pro odeslání dat formuláře na e-mailovou adresu nebo na webový server zadáním adresy URL použijte akci Odeslat formulář. Tlačítko pro odeslání můžete také použít k odeslání dalších souborů zpět na server nebo do databáze. Můžete například k formuláři připojit naskenované obrazy nebo soubory. Soubory se odešlou spolu s ostatními daty formuláře, když kliknete na tlačítko Odeslat.

Poznámka:

Pokud váš formulář PDF obsahuje tlačítko pro odeslání e-mailem, můžete pro usnadnění distribuce ostatním uživatelům použít pracovní postup Rozeslat formulář.

 1. Vyberte volbu Nástroje > Formuláře > Upravit, poté ze seznamu Přidat nové pole vyberte položku Tlačítko a vytvořte tlačítko.
 2. Dvakrát klikněte na tlačítko, abyste otevřeli dialogové okno Vlastnosti tlačítka.
 3. Klikněte na záložku Akce a z nabídky Vybrat spouštění vyberte Myš nahoru.
 4. Z nabídky Vybrat akci vyberte Odeslat formulář a pak klikněte na Přidat.
 5. V dialogovém okně Odeslat výběr z formuláře, zapište položku do pole Zadejte URL pro tento odkaz:
  • Chcete-li odeslat data formuláře na webový server, zadejte cílový URL.

  • Pokud chcete data formuláře zaslat na e-mailovou adresu, zadejte text mailto: následovaný e-mailovou adresou. Zapište například mailto:nikdo@adobe.com.

 6. Změňte další dostupné volby a pak kliknutím na OK zavřete dialogové okno.
 7. Změňte nastavení v dalších záložkách v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka podle potřeby a pak klikněte na Zavřít.

Volby odeslání výběru z formuláře

FDF

Exportuje jako soubor FDF. Můžete vybrat jednu nebo více z dostupných voleb: uživatelem zadaná data, poznámky a postupné změny souboru PDF. Volba Postupné změny PDF je užitečná při exportu digitálního podpisu takovým způsobem, že ho může server snadno načíst a rekonstruovat.

Poznámka:

 Pokud server vrací data uživateli ve formátu FDF nebo XFDF, musí URL adresa serveru končit příponou #FDF, například http://mujserver/cgi-bin/mujskript#FDF.

HTML

Exportuje jako soubor HTML.

XFDF

Exportuje jako soubor XML. Můžete zvolit export dat z polí formuláře, poznámek nebo obě tyto volby.

Kompletní dokument PDF

Exportuje celý soubor PDF, který tvoří formulář. Přestože se tím vytvoří větší soubor než s volbou FDF, je to užitečné pro zachování digitálních podpisů.

Poznámka:

 Pokud uživatelé, kteří vyplňují formulář PDF, používají Adobe Reader, musíte jako Formát exportu zvolit buď FDF nebo XFDF.

Všechna pole

Exportuje všechna pole formuláře, a to i v případě, že pole neobsahuje hodnotu.

Pouze tato

Exportují se pouze pole formuláře, která určíte kliknutím na Vybrat pole a označením polí formuláře, která se zahrnou, a nastavením volby, zda se zahrnou i prázdná pole.

Převést datum na standardní formát

Exportuje všechna data ve formuláři v jednom formátu, bez ohledu na způsob jejich zadání ve formuláři.

Přidání tlačítka Obnovit formulář

Tlačítko Obnovit formulář vymaže všechna data, která již uživatel zadal do formuláře. Tato funkce je podobná funkci Nástroje > Formuláře > Jiné úlohy > Vymazat formulář, která je dostupná při vytváření a úpravách formulářů aplikace Acrobat. Tlačítko pro obnovení ale můžete nastavit tak, aby vymazalo pouze určená pole.

 1. Vyberte volbu Nástroje > Formuláře > Upravit, poté ze seznamu Přidat nové pole vyberte nástroj Tlačítko a vytvořte tlačítko.
 2. Dvakrát klikněte na tlačítko, abyste otevřeli dialogové okno Vlastnosti tlačítka.
 3. Klikněte na záložku Akce a z nabídky Vybrat spouštění vyberte Myš nahoru.
 4. Z nabídky Vybrat akci vyberte Obnovit formulář a pak klikněte na Přidat.
 5. V dialogovém okně Obnovit formulář proveďte libovolný z následujících úkonů a poté klikněte na tlačítko OK:
  • Kliknutím na jednotlivá zaškrtávací políčka vyberte nebo zrušte výběr polí, která má toto tlačítko obnovovat.

  • Vybrat vše.

  Seznam na kartě Akce nyní zobrazuje volbu Obnovit formulář vnořenou pod funkcí akci Myš nahoru.

Podle potřeby můžete otevřít další karty v dialogovém okně Vlastnosti tlačítek a aplikovat na tlačítko další typy vlastností.

Přidání tlačítka Importovat data

Pomocí funkce Importovat data formuláře umožníte uživatelům vyplňovat obvyklá pole formuláře jako je jméno a e-mailová adresa daty importovanými z jiného formuláře. Uživatelé mohou také pomocí tlačítka Importovat data vložit data do polí formuláře, která mají obsahovat stejné údaje jako jejich osobní profil. Aktualizují se pouze data v polích, která souhlasí s importovanými údaji. Pole, která nesouhlasí, jsou ignorována. Před vytvořením akce Importovat data formuláře nastavte formulář s obvyklými informačními poli formuláře ze kterých budou exportována data.

Poznámka:

Akce Importovat data formuláře hledá datový soubor, ze kterého se budou importovat data, na různých místech ve Windows a v Mac OS. V systému Windows akce Importovat data formuláře prohledá složku aplikace Acrobat nebo Adobe Reader, aktuální složku, systémovou složku, složku systému Windows, složku Dokumenty\Adobe\Acrobat a složky, které jsou uvedeny v příkazu CESTA. V systému Mac OS akce Importovat data formuláře prohledá složku aplikace Acrobat nebo Adobe Reader a složku Předvolby systému.

 1. Vyberte volbu Nástroje > Formuláře > Upravit, poté ze seznamu Přidat nové pole vyberte položku Tlačítko a vytvořte tlačítko.
 2. Dvakrát klikněte na tlačítko, abyste otevřeli dialogové okno Vlastnosti tlačítka.
 3. Klikněte na záložku Akce a z nabídky Vybrat spouštění vyberte Myš nahoru.
 4. Z nabídky Vybrat akci vyberte Importovat data formuláře a pak klikněte na Přidat.
 5. Najděte a vyberte soubor FDF a klikněte na možnost Otevřít.
 6. Chcete-li určit další vlastnosti tlačítka, klikněte na jinou záložku v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka, jinak klikněte na Zavřít.

Exportní hodnoty pro CGI

Exportní hodnota je informace, která se posílá do aplikace CGI, aby se identifikovalo pole formuláře, které uživatel vybral. Exportní hodnotu musíte určit pouze v případě, že platí obě následující podmínky:

 • Data se shromažďují elektronicky v databázi přes intranet organizace nebo přes web.

 • Data jsou odlišná od položky, určené polem formuláře, nebo je pole formuláře přepínací tlačítko.

  Při určování exportních hodnot platí následující pravidla:

 • Použijte výchozí exportní hodnotu (Ano), která označuje, že zaškrtávací pole nebo přepínací tlačítko bylo vybrané.

 • Pro rolovací nabídky nebo pole seznamu zadejte exportní hodnotu pouze v případě, že chcete, aby hodnota byla odlišná od položky uvedené v seznamu – například aby odpovídala názvu pole formuláře v databázi. Položka vybraná v rolovací nabídce nebo v poli seznamu se použije jako exportní hodnota, pokud v dialogovém okně Vlastnosti výslovně nezadáte jinou exportní hodnotu.

 • Přepínací tlačítka v sadě musí mít přesně stejný název pole, ale různé exportní hodnoty. Tím se zajistí, že se budou přepínací tlačítka navzájem přepínat, a že se budou do databáze posílat správné hodnoty.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online