Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Dokument můžete podepsat, a tím potvrdit jeho obsah nebo jej schválit. Na základě záměru lze použít různé typy podpisů.

Podepsání PDF vlastním podpisem

PDF můžete podepsat napsáním, nakreslením nebo vložením obrazu svého vlastnoručního podpisu. Můžete také přidat text, například své jméno, společnost, titul nebo datum. Po dokončení dokumentu se podpis a text stanou součástí tohoto PDF.

Další informace o nastavení digitálního ID pro podpisy založené na certifikátech najdete v tématu Digitální identifikátory.

Poznámka:

Proveďte úpravy ještě před podepsáním dokumentu. Změny provedené v dokumentu pod jeho podepsání zruší platnost podpisu.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.

 2. Klikněte na panel Vyplnit a podepsat.

  Panel Vyplnit a podepsat

  Poznámka:

  Pokud nevidíte na panelu nástrojů možnost Vyplnit a podepsat, aktualizujte aplikaci Acrobat XI. Klikněte na nabídku Nápověda v aplikaci Acrobat a vyberte možnost Zkontrolovat aktualizace. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a aplikujte všechny dostupné aktualizace.

 3. V panelu Nástroje Vyplnit a podepsat klikněte na možnost Přidat text   pro přidání textu, například své jméno, společnost, titul nebo datum. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete přidat text, a začněte psát.

 4. V panelu Nástroje Vyplnit a podepsat klikněte na možnost Umístit podpis.

  Při prvním podepisování otevře volba Umístit podpis dialogové okno, ve kterém můžete svůj podpis vytvořit nebo importovat.

  Poznámka:

  Poznámka: Pokud již máte podpis, stačí kliknout na možnost Umístit podpis a přejít na krok 6. Chcete-li upravit nebo smazat stávající podpis, klikněte na tlačítko šipky vedle možnosti Umístit podpis a vyberte možnost Změnit uložený podpis a Vymazat uložený podpis. 

 5. (První podepsání) V dialogu Umístit podpis určete typ podpisu, který chcete umístit.

  Výběr možnosti podpisu
  Podpis můžete napsat, můžete použít webovou kameru, podpis můžete nakreslit nebo importovat nebo se můžete podepsat pomocí certifikátu. Aplikace Acrobat použije tento podpis i u budoucích dokumentů PDF, které budete podepisovat.

  Napsat podpis

  Do pole Zadejte své jméno napište své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů; kliknutím na možnost Změnit styl podpisu si můžete zobrazit jiný styl. Až budete se svým podpisem spokojeni, klikněte na možnost Přijmout.

  Pomocí webkamery

  Volba Použít webovou kameru otevře snímek videa, pomocí kterého můžete zachytit obraz svého podpisu pomocí systémové webové kamery. Další informace naleznete v tématu Vytvoření podpisu pro podepsání PDF.

  Nakreslit podpis

  V poli Nakreslit podpis nakreslete svůj podpis. Až budete se svým podpisem spokojeni, klikněte na možnost Přijmout.

  Použít obraz

  Vložte obraz svého podpisu. Další informace naleznete v tématu Vytvoření podpisu pro podepsání PDF.

  Použít certifikát

  Klikněte na Další. Podle pokynů na obrazovce určete, kam chcete podpis umístit, nastavte jeho vzhled a uložte podepsaný dokument PDF. (Následující kroky 6 a 7 se nevztahují na podpisy používající certifikát.)

 6. Klikněte v PDF na místo, kam chcete podpis umístit.
 7. Podpis můžete přesunout, změnit jeho velikost nebo otočit jedním z následujících postupů.
  Přesunutí, změna velikosti nebo otočení podpisu
  A. Ukazatel přesunutí B. Ukazatel změny velikosti C. Ukazatel otočení 

  Přesunout

  Umístěte kurzor na podpis a přetáhněte jej do požadovaného místa.

  Změnit velikost

  Změňte velikost přetažením rohového táhla.

  Rotace

  Umístěte kurzor na táhlo pro natočení (prostřední horní táhlo) a jakmile se kurzor změní na kruhovou šipku, tak přetažením podpis otočte.

Další informace o volbách digitálních podpisů najdete v tématu Ověření digitálního podpisu.

Vytvoření podpisu pro podepsání PDF

Podpis pro podepsání PDF můžete vytvořit pomocí webové kamery nebo nakreslením.

Pomocí webkamery

 1. V panelu Nástroje Vyplnit a podepsat klikněte na možnost Umístit podpis.

 2. Vyberte možnost Použít webovou kameru.

  Vyberte možnost Použít webovou kameru
  Ve snímku videa se zobrazí živý obraz z vaší systémové kamery.

 3. Napište svoje jméno nejlépe černým inkoustem na čistý list bílého papíru a podržte jej před webovou kamerou. Kliknutím na možnost Spustit webovou kameru spusťte zachycení obrazu s podpisem.

  Poznámka:

  Podpis musí být umístěn na modré čáře zobrazené v rámečku videosnímku.

  Zachycení podpisu pomocí webové kamery
  Zachycení a zobrazení podpisu.

  Zřetelnost podpisu můžete upravit posouváním papíru dopředu nebo dozadu. Po správném umístění podpisu na modrou čáru se provede automatické zachycení podpisu.

 4. Náhled sejmutého podpisu. Až budete se svým podpisem spokojeni, klikněte na možnost Přijmout.

Použít obraz

 1. Napište svoje jméno černým inkoustem na čistý list bílého papíru. Podepište se doprostřed papíru tak, aby nedošlo k vyfotografování nebo naskenování okrajů.

 2. Nafotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud podpis fotografujete, tak zajistěte, aby byla stránka dobře osvětlená, a aby na podpis nepadaly žádné stíny.

 3. Přeneste fotografii nebo naskenovaný snímek do počítače. Aplikace Acrobat pracuje se soubory formátu JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF a PDF. Poznamenejte si umístění souboru, abyste jej při podepisování PDF dokázali najít.

  Obrázek nemusíte ořezávat. Pokud jsou fotografie nebo naskenovaný snímek ostré, aplikace Acrobat importuje pouze podpis.

 4. V panelu Nástroje Vyplnit a podepsat v aplikaci Acrobat vyberte možnost Umístit podpis.

 5. Vyberte možnost Použít obraz. Najděte a vyberte soubor s podpisem a klikněte na možnost Přijmout.

  Výběr souboru podpisu
  Použijte vytvořený soubor s obrazem podpisu.

Posílání podepsaných PDF faxem nebo e-mailem

Podepsané dokumenty můžete posílat faxem nebo e-mailem pomocí služby Adobe Sign. Služba Adobe Sign uloží kopii ve vašem online účtu, takže ji můžete později jednoduše použít. Do služby Adobe Sign se můžete přihlásit pomocí svého Adobe ID nebo si můžete účet vytvořit.

 1. Po dokončení dokumentu klikněte na možnost Odeslat nebo shromáždit podpisy na panelu Vyplnit a podepsat.

 2. Klikněte na možnost Odeslat e-mailem nebo faxem.

 3. Po zobrazení výzvy „Váš podepsaný dokument bude odeslán do služby Adobe Sign…“ klikněte na možnost Pokračovat.

  Pokud jste vyzváni k přihlášení, přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla.

 4. Po otevření webové stránky služby Adobe Sign v prohlížeči vyplňte požadovaná pole a klikněte na tlačítko Doručit.

 5. Podle pokynů na obrazovce dokument zaregistrujte a odešlete.

Zamknout dokument po podepsání

Pokud používáte digitální ID k podpisu nebo certifikaci PDF, zobrazuje se vám možnost zamknout dokument po podepsání.

Poznámka: Volba Umístit podpis umožňuje vytvořit běžný podpis, nejde o digitální identifikátor.

Návod na certifikaci nebo podepsání PDF pomocí digitálního ID najdete v části níže.

Podepsání PDF pomocí digitálního ID

V PDF s přidaným polem podpisu klikněte na toto pole a aplikace Acrobat nebo Reader zobrazí vaše výchozí digitální ID, pokud již bylo přidáno. V opačném případě se zobrazí možnost vytvořit nové digitální ID. Pokud není přidané pole podpisu, můžete k podepsání PDF použít nástroj Podepsat pomocí certifikátu. Postupujte podle kroků uvedených níže.

Certifikace nebo podepsání PDF pomocí digitálního ID:

 1. Klikněte na možnost Vyplnit a podepsat a poté rozbalte panel kliknutím na možnost Pracovat s certifikáty.

  Pracovat s certifikáty
 2. Klikněte na možnost Podepsat pomocí certifikátu. Zobrazí se výzva k nakreslení obdélníku. Klikněte na možnost Tažením vytvořit nový podpisový obdélník.

  Nakreslit nový podpisový obdélník
 3. Přejděte na umístění v PDF, kam chcete přidat digitální ID nebo podpis, a poté tažením myší nakreslete obdélník na místo podpisu.

  Zobrazí se dialogové okno Podepsat dokument. V rozevírací nabídce Možnosti podpisu je možné vybrat výchozí ID nebo podpis. Pokud chcete zvolit jiné ID, klikněte na rozevírací nabídku a vyberte jej.

  Podepsat dokument pomocí výchozího digitálního ID

  Poznámka: Pokud chcete nové digitální ID, vyberte z rozevírací nabídky možnost Nové ID a postupujte podle kroků popsaných v části Vytvoření digitálního identifikátoru s vlastním podpisem.

 4. V poli Heslo zadejte heslo k digitálnímu ID.

 5. Pokud chcete po podepsání zamknout dokument, zaškrtněte pole Zamknout dokument po podepsání.

  Pozor:

  Upozorňujeme, že dokument bude zamčený a další úpravy nebudou možné. Tato funkce je užitečná, pokud podepisujete dokument jako poslední nebo jediná osoba. Pokud si nejste jisti, před výběrem této možnosti a podpisem si uložte kopii PDF.

 6. Klikněte na položku Přihlásit se. Může se zobrazit výzva k uložení dokumentu. Pokud si chcete ponechat kopii dokumentu, zadejte jiný název a poté klikněte na možnost Uložit. Podpis je nyní umístěn v dokumentu.

  Dokument je podepsaný

Obnovení nebo resetování hesla k digitálnímu identifikátoru

Zapomenuté heslo již bohužel nejde obnovit ani resetovat. Pokud jste digitální identifikátor vytvořili sami, můžete vytvořit nový se stejnými údaji. Máte-li digitální identifikátor od certifikační autority, požádejte o pomoc danou autoritu.

Více informací najdete v části Digitální ID.

Nechte si PDF podepsat jinými osobami pomocí služby Adobe Sign

Dokumenty můžete nechat podepsat jiné osoby pomocí služby Adobe Sign. Adobe Sign je online služba, která umožňuje uživatelům rychle podepisovat dokumenty ve webovém prohlížeči bez nutnosti použití digitálního ID. Tato služba sleduje celý proces.

Služba Adobe Sign pošle e-mail vašim signatářům s oznámením, že chcete, aby podepsali dokument. Oni provedou recenzi a podepíší dokument na zabezpečeném webu Adobe Sign. Po podepsání obdržíte jak vy, tak vaši signatáři, podepsaný dokument PDF e-mailem. Služba Adobe Sign uloží podepsaný dokument do vašeho účtu pro další použití. Další informace naleznete na stránce https://acrobat.adobe.com/cz/cs/sign.html.

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete nechat podepsat.

 2. Otevřete podokno Vyplnit a podepsat (klikněte na možnost Vyplnit a podepsat na pravé straně panelu nástrojů).

 3. Kliknutím na možnost Odeslat a shromáždit podpisy otevřete panel.

 4. Klikněte na možnost Získat podpisy ostatních.

 5. Jakmile se zobrazí zpráva „Dokument byl odeslán do aplikace Adobe Sign“, pokračujte kliknutím na Pokračovat.

  Pokud jste vyzváni k přihlášení, přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla.

 6. Jakmile se webové stránky služby Adobe Sign otevřou ve vašem prohlížeči, tak podle pokynů na obrazovce odešlete PDF.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online