Aplikace Acrobat a Reader 8.x v systému Windows společně s jinými verzemi aplikace Acrobat

Témata

 • Souběžné instalace
 • Interoperabilita verzí
 • Nárok na upgrade

Souběžné instalace

I když lze aplikaci Adobe Acrobat 8.0.x nebo Adobe Reader 8.0 nainstalovat v počítači, ve kterém jsou nainstalovány předchozí verze aplikace Acrobat, tento postup se nedoporučuje. Aplikace Acrobat 8.0.x Professional a Acrobat 8.0.x Standard používají verzi doplňku PDFMaker a tiskárny Adobe PDF určenou pro aplikaci Acrobat 8.0.x. Pokud jsou v jednom počítači nainstalovány dvě nebo více verzí aplikace Acrobat, odebrání jedné verze aplikace Acrobat může vypnout některé funkce.

Jestliže jsou v jednom počítači nainstalovány dvě verze aplikace Acrobat, bude použita verze doplňku PDFMaker a tiskárny Adobe PDF určená pro aplikaci Acrobat 8.0.x, ale při pokusu o načtení souborů z více verzí doplňku PDFMaker se vyskytnou problémy.

Pokud je v počítači více verzí aplikace Acrobat, bude k zobrazení souborů PDF použita spuštěná verze aplikace bez ohledu na předvolby.

Odebráním předchozích verzí aplikace Acrobat nebo Adobe Reader po instalaci novější verze můžete negativně ovlivnit funkce aplikace. Po odebrání předchozí verze opravte aktuální verzi aplikace Acrobat. Pokud zůstanou po provedení opravy některé funkce vypnuté, přeinstalujte aktuální verzi.

Poznámka: Pracovníci technické podpory společnosti Adobe nedoporučují instalaci více verzí aplikace Acrobat nebo Adobe Reader v jednom počítači. Aplikace Acrobat a Adobe Reader obsahují množství komponent se stejnými funkcemi a v případě souběžné instalace může dojít k potížím. Ovlivněny mohou být především zásuvné moduly pro rendrování souborů PDF v prohlížeči, doplněk PDFMaker v rámci aplikací systému Office a tiskárna Adobe PDF. V tabulce Interoperabilita verzí níže vyhledejte všechny verze aplikací Acrobat a Adobe Reader, které odeberete, a poté nainstalujte aktuální verzi.

Interoperabilita verzí

V této tabulce naleznete informace o akcích, které budou provedeny, pokud nainstalujete aplikaci Adobe Acrobat 8.0.x do počítače, kde je již nainstalována aplikace Acrobat nebo Adobe Reader.

Produkt Verze Standard 8.0 Verze Professional 8.0 Zkušební verze aplikace Acrobat 8.0 Adobe Reader 8.0 Poznámky
Acrobat Reader 5.0.5 nebo dřívější Povoleno Povoleno Povoleno Odinstaluje předchozí verzi. Prohlížeč používá verzi 8.
Adobe Reader 6.0 Povoleno Povoleno Povoleno Odinstaluje předchozí verzi. Prohlížeč používá verzi 8.
Adobe Reader 7.0 Povoleno Povoleno Povoleno Odinstaluje předchozí verzi. Prohlížeč používá verzi 8.
Adobe Reader 8.0 Povoleno Povoleno Povoleno Opravení Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Elements 6.0 Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Prohlížeč se řídí nainstalovanou aplikací Reader.
Elements 7.0 Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Prohlížeč se řídí nainstalovanou aplikací Reader.
Acrobat 5.x, úplná verze Doporučené odebrání Doporučené odebrání Doporučené odebrání Povoleno Prohlížeč používá verzi 8.
Acrobat 6.0 Standard Doporučené automatické odebrání Vyžadované automatické odebrání Vyžadované automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Acrobat 7.0 Standard Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Acrobat 8.0 Standard Opravení Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Acrobat 6.0 Professional Doporučené automatické odebrání Vyžadované automatické odebrání Vyžadované automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Acrobat 7.0 Professional Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Acrobat 8.0 Professional Ruční odebrání Opravení Opravení Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Creative Suite 1.0 Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Creative Suite 1.3 Ruční odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Creative Suite 2.0 Ruční odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Acrobat 3D Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
Zkušební verze aplikace Acrobat 3D Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Doporučené automatické odebrání Povoleno Aplikace Reader zobrazí výzvu ohledně verze prohlížeče.
 • Povoleno – Souběžná instalace je možná a neměly by se zobrazovat žádné chybové zprávy.
 • Nahrazení – Nová verze nahradí původní verzi, aniž bude nabídnuta možnost původní verzi odebrat.
 • Opravení – Pokoušíte se nainstalovat verzi aplikace Acrobat nebo Adobe Reader, která je v počítači již nainstalovaná, a pomocí instalačního programu bude možné upravit, opravit nebo odebrat program.
 • Doporučené odebrání – Je nutné zrušit instalaci aplikace Acrobat 8.0.x, odebrat starší verzi aplikace, provést restart systému a poté nainstalovat aplikaci Acrobat 8.0.x.
 • Doporučené automatické odebrání – Zobrazí se upozornění na starší verzi aplikace. Starší verzi můžete odebrat nebo můžete upozornění ignorovat a nainstalovat aplikace Acrobat a Adobe Reader souběžně.
 • Vyžadované automatické odebrání – Zobrazí se upozornění na nalezení staršího produktu nebo produktu s omezeným množstvím funkcí. Produkt s omezeným množstvím funkcí můžete odebrat nebo můžete zrušit instalaci.
 • Ruční odebrání – Je nutné ukončit instalační program, odebrat aktuálně nainstalovanou verzi aplikace Acrobat nebo Adobe Reader a poté instalovat aplikaci Acrobat 8.0.x.

Nárok na upgrade

V případě následujících produktů neexistuje nárok na upgrade na aplikaci Acrobat 8:

 • aplikace Acrobat 4.x nebo dřívější,
 • aplikace Acrobat Elements,
 • aplikace Acrobat Business Tools,
 • aplikace Acrobat Approval,
 • aplikace Adobe Reader,
 • aplikace Acrobat Reader,
 • aplikace Acrobat Reader-Writer,
 • aplikace Acrobat Distiller PE nebo LE nebo jakákoli verze aplikace Acrobat Distiller dodaná společně s aplikací Adobe PageMaker nebo Adobe FrameMaker.

Poznámka: U aplikace Adobe Designer 6.0 vzniká nárok na upgrade na aplikaci Designer 7.1 ale nikoli na aplikaci Acrobat 8.0.x.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?