Toto vydání je opravou kritické chyby v aplikaci Adobe Acrobat DC, která řeší regresi oznámenou po vydání verze z července 2016.

Dostupné instalátory

Instalátory pro systém Windows

Produkt Typ Instalátor Velikost Jazyk Instalace přes
Acrobat DC, průběžné sledování Oprava AcrobatDCUpd1501720053.msp 191 MB Vše DC, aktualizace červenec 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630201.msp
131 MB Vše DC, aktualizace červenec 2016
Acrobat Reader DC, průběžné sledování Oprava AcroRdrDCUpd1501720053.msp 68 MB Vše DC, aktualizace červenec 2016
Acrobat Reader DC MUI, průběžné sledování Oprava AcroRdrDCUpd1501720053_MUI.msp 37 MB Vše DC, aktualizace červenec 2016
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630201_MUI.msp 35 MB
Vše DC, aktualizace červenec 2016

Instalátory pro systém Macintosh

Produkt Typ Instalátor Velikost Jazyk Instalace přes
Acrobat DC, průběžné sledování
Oprava AcrobatDCUpd1501720053.dmg 324 MB Vše DC, aktualizace červenec 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630201.dmg 255 MB Vše DC, aktualizace červenec 2016
Acrobat Reader DC, průběžné sledování Oprava AcroRdrDCUpd1501720053_MUI.dmg 93 MB Vše DC, aktualizace červenec 2016
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630201_MUI.dmg 92 MB Vše DC, aktualizace červenec 2016

Opravy chyb

Prohlížeč

 • 4172453, 4172735: Některá písma se složenými znaky (přehlásky) nejsou zobrazena správně a vedou k chybě.

Úpravy

 • 4174411, 4175424: [Mac OS] Občas: Nelze provést akci „Přidat obraz“ pomocí tlačítka dostupného v horním panelu nástrojů Úpravy.

Kombinace

 • 4175015: [Mac OS]: Aplikace Acrobat se ukončí při přidávání souborů PDF přetažením v kombinovaném okně.

Přidávání poznámek

 • 4172996: Nastavení výchozích vlastností nefunguje pro vlastnosti textu v textovém rámečku.
 • 4173747, 4173495: Uživatelé nemohou změnit vlastnosti textu vně aplikaci pro poznámky.

PDFMaker

 • 4174914: [Mac OS] Ošetřena chyba kompilace pro 64bitovou verzi aplikace Word.

Highbeam

 • 4169676, 4175961: [Občas] Při tisku do Adobe PDF je zobrazena následující chybová zpráva: „Program AcroTray.exe přestal pracovat.“.

JavaScript

 • 4174873, 4174874: Tvorba modálního dialogového okna pomocí funkce app.execDialog() funguje pouze pro jeden soubor, pokud je otevřeno více relací daných souborů.

Instalátory

 • 4176808, 4176809: Náhodné ukončení chodu aplikace Reader DC, pokud je vlastníkem dokumentu PDF aplikace Acrobat DC.

Známé problémy

Seznam aktuálních problémů najdete na stránce Známé problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické informace

Na stránce Poznámky k verzi najdete informace o následujících tématech:

 • Jak aktualizovat
 • Pořadí aktualizací
 • Definice typů vydání
 • Systémové požadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Harmonogram konce podpory produktů

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online