Toto vydání je opravou kritické chyby v aplikacích Acrobat DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC a Acrobat Reader 2017, která řeší problémy specifických funkcí, ke kterým došlo ve verzi ze srpna 2017.

Dostupné instalátory

Instalátory pro systém Windows

Produkt Typ Instalátor Velikost (MB) Jazyk Instalace přes
Acrobat DC, průběžné sledování Oprava AcrobatDCUpd1701220098.msp 299 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oprava Acrobat2015Upd1500630355.msp 140 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat 2017 Oprava Acrobat2017Upd1701130066.msp 86,2 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat Reader DC, průběžné sledování Oprava AcroRdrDCUpd1701220098.msp 95,5 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.msp 62,1 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oprava AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.msp 38,2 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oprava AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.msp 40 Vše Aktualizace ze srpna 2017

Instalátory pro systém Macintosh

Produkt Typ Instalátor Velikost (MB) Jazyk Instalace přes
Acrobat DC, průběžné sledování
Oprava AcrobatDCUpd1701220098.dmg 351,3 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oprava Acrobat2015Upd1500630355.dmg 247,8 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat 2017 Oprava Acrobat2017Upd1701130066.dmg 264,3 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.dmg 115,2 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oprava AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.dmg 94,1 Vše Aktualizace ze srpna 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oprava AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.dmg 113,6 Vše Aktualizace ze srpna 2017

Opravy chyb

Anotace

 • Automaticky detekované adresy URL nepřesměrovávají na odpovídající webové stránky v PDF. [4221718] 

Tisk

 • Při tisku dokumentu PDF v hebrejštině je tištěný výstup zrcadlovým obrazem. [4221638, 4222206, 4222214]

Forms-XFA

 • Adobe Reader DC XFA, zranitelnost spuštění vzdáleného kódu Use-After-Free. [4211091, 4211092, 4211093] Další informace naleznete v článku http://blogs.adobe.com/psirt/?p=1484.

Usnadnit přístup

 • Usnadnění přístupu: Změny struktury tagů při opravě rozsahů řádku/sloupce tabulky. [4221301, 4222097]

Prohlížeč

 • Nelze přeuspořádat více karet v okně Readeru. [4221621]
 • Nelze odstranit první stránku v některých dokumentech PDF. [4221968, 4221997]
 • Pokud používáte Acrobat v režimu jedné karty, zásuvné moduly třetích stran se zobrazují v centru nástrojů. [4221827]

Známé problémy

Seznam aktuálních problémů najdete na stránce Známé problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické informace

Na stránce Poznámky k verzi najdete informace o následujících tématech:

 • Jak aktualizovat
 • Pořadí aktualizací
 • Definice typů vydání
 • Systémové požadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Harmonogram konce podpory produktů

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online