Funkce Vylepšit detaily, která je založena na technologii Adobe Sensei, vám umožňuje dosáhnout ostrých detailů a vylepšeného vykreslování barev ve snímcích RAW.

Funkce Vylepšit detaily přichází ve verzi 11.2 aplikace Adobe Camera Raw. Tato funkce, založená na technologii Adobe Sensei, zajišťuje ostré detaily, vylepšené vykreslování barev, přesnější vykreslení okrajů a méně artefaktů. Funkce Vylepšit detaily je užitečná zejména při vytváření velkých výtisků, kde jsou jemné detaily více viditelné. Tato funkce se vztahuje na mozaikové soubory RAW z fotoaparátů se snímači Bayer (Canon, Nikon, Sony a další) a snímači Fujifilm X-Trans.

Minimální systémové požadavky

Pro používání funkce Vylepšit detaily musí váš počítač splňovat tyto minimální technické specifikace:

Systémové požadavky na GPU naleznete v části Požadavky pro funkce urychlované GPU.

Poznámka:

Funkce Vylepšit detaily intenzivně využívá dostupnou grafickou kartu a může využívat i externí grafickou kartu (eGPU), je-li k dispozici. 

Používání funkce Vylepšit detaily

Chcete-li na fotografii použít funkci Vylepšit detaily, postupujte následovně:

 1. Otevřete v aplikaci Camera Raw podporovaný snímek.

 2. V aplikaci Camera Raw klikněte na ikonu () ve filmovém pásu a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Vylepšit detaily.

  Pro aplikace Lightroom nebo Lightroom Classic naleznete informace v části Použití funkce Vylepšit detaily v aplikaci Lightroom a Použití funkce Vylepšit detaily v aplikaci Lightroom Classic.

 3. Dialogové okno Náhled vylepšení detailů vám poskytne náhled vylepšené fotografie. Chcete-li zobrazit snímek bez použité funkce, klikněte a podržte jeho náhled. Oblast náhledu můžete změnit posouváním v okně náhledu nebo kliknutím na plátno hlavního obrazu.

 4. Kliknutím na tlačítko Vylepšit vytvoříte vylepšenou verzi DNG své fotografie.

  Poznámka:

  Vylepšený snímek se uloží jako nový soubor DNG s názvem souboru v tomto formátu: „původní název souboru-Enhanced.dng“.

Přeskočení dialogového okna funkce Vylepšit detaily

Dialogové okno náhledu funkce Vylepšit detaily přeskočíte podržením klávesy Option (macOS) / Alt (Win) při výběru možnosti Vylepšit detaily v rozbalovací nabídce.

Dávkový režim

Funkci Vylepšit detaily můžete použít na několik snímků najednou. To lze provést tak, že vyberete několik podporovaných snímků, ve filmovém pásu kliknete na ikonu () a vyberete možnost Vylepšit detaily.

Pokud vyberete více snímků pro dávkové zpracování, dialogové okno náhledu funkce Vylepšit detaily se nezobrazí.

Podporované formáty souborů

Funkci Vylepšit detaily lze použít pouze na mozaikové soubory RAW z fotoaparátů se snímači Bayer a X-Trans.

Nepodporované formáty souborů

Funkci Vylepšit detaily nelze použít na následující typy zdrojových snímků:

 • Obrazové soubory jiného formát než RAW, jako jsou soubory JPEG, TIFF a HEIC.
 • Lineární soubory DNG (včetně obrazů HDR a panoramatických obrazů DNG, které byly vytvořeny dříve v aplikaci Lightroom nebo Camera Raw)
 • Náhledy DNG a Smart Preview
 • Monochromatické soubory RAW (například Leica M MONOCHROM)
 • Čtyřbarevné fotoaparáty
 • Snímky ze snímače Foveon
 • Fotoaparáty Fujifilm se snímači SR, EXR nebo mozaikovými snímači 2x4.
 • Soubory Canon S-RAW/M-RAW
 • Malé soubory RAW z fotoaparátů Nikon
 • Soubory PSR (Pentax Pixel Shift Resolution)
 • Soubory Sony ARQ

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online