Compatible browsers

Adobe Campaign Standard is compatible with most browsers for computers as well as the main operating systems for tablets.

Adobe Campaign Standard only supports landscape as display mode on tablets.

Here is the list of the browsers compatible with Adobe Campaign Standard:

Computer:

  • Chrome (latest version)

  • Firefox (latest version)

  • Internet Explorer (version 11 and later)

  • Safari (latest version)

Tablet:

  • iOS (version 7 and later)

  • Android (version 4.4 and later)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online