Chcete-li zakázat aktualizace produktů služby Creative Cloud a vypnout panel aplikací v počítačové aplikaci Creative Cloud, postupujte podle následujících kroků.  Po 15. říjnu 2018 by měly být tyto kroky provedeny u všech balíčků se sériovými čísly.  U všech produktů vydaných po tomto datu se používá novější model licencování, který licence na základě sériových čísel nepodporuje.  Tyto kroky vám sice pomohou vypnout v počítačové aplikaci Creative Cloud panel aplikací, ale doporučujeme, abyste počítačovou aplikaci Creative Cloud do nasazení používajících sériová čísla nezahrnovali.   

Aktualizace je možné zakázat při vytváření balíčku pro instalaci.  Pomocí těchto kroků budou aktualizace po nasazení zakázány.  Tyto kroky může provádět pouze správce místního počítače.  Správci systému mohou níže uvedené soubory zavést pomocí nástrojů pro správu, jako jsou SCCM, Casper nebo ARD.

Chcete-li zjistit, jaký typ licencování máte vybrat, přečtěte si článek Po provedení aktualizace vydané v říjnu 2018 se produkt služby Creative Cloud spouští jako zkušební verze.

Zakázání aktualizací

Pokud není počítačová aplikace Creative Cloud nainstalovaná, ale aktualizace jsou povolené, zobrazí se po výběru možnosti Nápověda > Aktualizace starší správce aktualizací. Provedením tohoto postupu bude používání staršího správce aktualizací zakázáno.

Další informace najdete v článku Zakázání automatických aktualizací.

 1. Pomocí programu Poznámkový blok (Windows) nebo TextEdit (Mac) vytvořte textový soubor s následujícím obsahem:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <Preferences>
                  <Suppressed>1</Suppressed>
  </Preferences>
 2. Uložte soubor pod názvem AdobeUpdaterAdminPrefs.dat.
 3. Uložte tento soubor do následujícího umístění:
  • Windows
   \Program files(x86)\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\
  • Macintosh
   /Library/Application Support/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/

Vypnutí panelu aplikací

Panel aplikací je nástroj, který umožňuje provádět instalace a aktualizace produktů služby Creative Cloud, jejichž licence jsou vázány na pojmenované uživatele.  Nedoporučujeme používat tento produkt při použití licencování na základě sériových čísel.  Provedením následujících kroků bude z počítačové aplikace Creative Cloud odebrán panel aplikací.

Před vytvářením nového souboru ServiceConfig.xml, který je podrobně popsán níže, ověřte, že ještě neexistuje.  Pokud tento soubor existuje, je nutné, aby měl tag visible v části AppsPanel hodnotu false.  Žádné ostatní údaje v souboru neměňte.

 1. Pomocí programu Poznámkový blok (Windows) nebo TextEdit (Mac) vytvořte textový soubor s následujícím obsahem:
  <config>
      <panel>
          <name>AppsPanel</name>
          <visible>false</visible>
      </panel>
  </config>
 2. Uložte soubor pod názvem ServiceConfig.xml.
 3. Uložte tento soubor do následujícího umístění:
  • Windows
   \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\Configs\
  • Mac
   /Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/

Další informace najdete v článku Přizpůsobení počítačové aplikace Creative Cloud.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online