Odeslání e-mailu pro resetování hesla uživateli s účtem Enterprise ID

Na této stránce je podrobně popsán postup odeslání e-mailu pro resetování hesla uživateli s účtem Enterprise ID pomocí Admin Console.

Cíl

Odeslat uživateli s účtem Enterprise ID e-mail pro resetování hesla z Adobe Admin Console

Postup

  1. Přihlaste se ke Adobe Admin Console jako správce systému.

  2. Přejděte do části Uživatelé a v seznamu uživatelů klikněte na jméno požadovaného uživatele.

  3. Klikněte na možnost Odeslat e-mail pro obnovení hesla v části Podrobnosti o uživateli.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.