V sadě Adobe Creative Suite 6 a službě Adobe Creative Cloud se využívá mechanismus automatických aktualizací, který je součástí aplikace Adobe Application Manager, respektive aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače. Tento mechanismus aktualizací ve výchozím nastavení probíhá tak, že se přes internetové připojení vyhledávají na serverech společnosti Adobe dostupné aktualizace pro nainstalované aplikace sady CS6 nebo služby Creative Cloud. Správci systému mohou za určitých okolností považovat za vhodné tato připojení zakázat. Tato připojení můžete zakázat při nasazení pomocí funkcí nástroje Creative Cloud Packager

V tomto dokumentu je vysvětleno, jak lze připojení zakázat po nasazení, případně při použití jiných metod nasazení.

Zakázání na úrovni počítače

Pokud chtějí správci zakázat přístup k aktualizacím všem uživatelům v daném počítači, mohou vytvořit soubor předvoleb správce. (Tento soubor zakáže provádění aktualizací prostřednictvím nabídky Nápověda > Aktualizace i prostřednictvím procesu automatické kontroly aktualizací.) Vytvořte soubor s názvem AdobeUpdaterAdminPrefs.dat a následujícím obsahem:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<Suppressed>1</Suppressed>
		
	</Preferences>

Uložte tento soubor do následujícího umístění:

Systém Mac OS <Spouštěcí disk>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 
Systém Windows 7.0 nebo novější (32bitová verze)  C:\Program Files\Common Files\Adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 
Systém Windows 7.0 nebo novější (64bitová verze)  C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Poznámka: Tato metoda také zabraňuje správcům vyhledávat dostupné aktualizace a vyhledané aktualizace následně instalovat. Lze to jednoduše obejít takto: Stačí soubor AdobeUpdaterAdminPrefs.dat přejmenovat, spustit proces kontroly a instalace aktualizací pomocí aplikace Adobe Application Manager a potom obnovit původní název souboru.

Pokud jsou aktualizace zakázány na úrovni systému, mohou správci aktualizace instalovat také tak, že je stáhnou ze stránky s aktualizacemi produktů společnosti Adobe

Zakázání pro jednotlivé uživatelské účty

Poznámka: Při použití této metody bude zakázána pouze automatická kontrola aktualizací a oznámení o aktualizacích. Uživatelé mají ale nadále možnost spustit kontrolu a instalaci aktualizací v jakékoli aplikaci sady Adobe Creative Suite 6 nebo služby Creative Cloud prostřednictvím příkazu Aktualizace v nabídce Nápověda. Chcete-li uživatelům v kontrolách a instalaci aktualizací zabránit, použijte metodu zakázání na úrovni systému popsanou výše.

Proces zakázání aktualizací pro jednotlivé uživatelské účty se liší podle toho, zda probíhá v době instalace, nebo po instalaci, kdy je již produkt používán. V obou případech vytvořte textový soubor s názvem AdobeUpdaterPrefs.dat a s následujícím obsahem (podle toho, který případ pro vás platí):

V době instalace

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq>
		
	<IsScheduledTaskAdded>0</IsScheduledTaskAdded>
		
	<IsScheduledTaskNeeded>0</IsScheduledTaskNeeded>
		
	</Preferences>

Po instalaci, kdy je již produkt používán

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq>
		
	<Automatic>3</Automatic>
		
	</Preferences>

V obou výše uvedených případech uložte soubor do následujícího umístění (ve druhém případě přepište tímto souborem existující soubor):

Systém Mac OS /Users/<Uživatelské_jméno>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/AdobeUpdaterPrefs.dat 
Systém Windows 7.0 a novější   C:\Users\<Uživatelské_jméno>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat  
Systém Windows XP  C:\Documents and Settings\<Uživatelské_jméno>\Local Settings\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat 

 

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online