Sestavení článků ve foliu

Všechny články vytvořené nebo importované do folia na panelu Folio Builder se zobrazí ve foliu. Články můžete také přidávat do folia dvěma dalšími způsoby.

Příkaz Sdílet

Na panelu Folio Builder vyberte folio a v nabídce panelu vyberte možnost Sdílet. Všichni, se kterými toto folio sdílíte, do něho mohou přidávat články. Poté můžete pomocí příkazu Kopírovat do zkopírovat články ze sdíleného folia do jiného folia, a to i když používá jiný účet. Viz Sdílení folií.

Příkaz Kopírovat do

Na panelu Folio Builder vyberte článek a v nabídce panelu vyberte možnost Kopírovat do. Poté zkopírujte článek do jiného folia. Dojde k přenesení všech metadat. Zdrojové soubory zkopírovaného článku můžete upravovat a aktualizovat podobně jako u vytvořeného článku. Článek můžete také zkopírovat pomocí editoru nástroje Folio Producer. Viz Zkopírování článku do jiného folia.

Pokud potřebujete přesunout folio z jednoho účtu do druhého, použijte příkaz Kopírovat v nástroji Folio Producer. Viz část „Kopírování folií“ v tématu Vytváření folií.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?