Sestavení nativních aplikací DPS pro zařízení se systémem Android

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Článek zaměřený na aplikaci AEM Mobile naleznete v tématu Sestavení aplikací pro systém Android.

Pomocí webového nástroje DPS App Builder můžete vytvořit aplikace DPS pro zařízení se systémem Android.

Předchozí verze nástroje DPS umožňovaly vytvářet původní aplikace pro systém Android (využívající prostředí AIR). Vytváření a úprava původních aplikací pro systém Android již nejsou podporovány.

Podporované funkce v nativním prohlížeči pro systém Android

Nativní prohlížeč v systému Android podporuje většinu funkcí sady DPS podporovaných v systému iOS. Mezi hlavní funkce prohlížeče pro systém Android patří následující:

 • Telefony a tablety se systémem Android (4.0.3 a novější)
 • Zvětšení zobrazení pohybem prstů ve článcích s formátem obrazu PDF, PNG a JPEG
 • Změna velikosti folií podle rozměrů obrazovky (libovolný formát článku)
 • Zakoupení jednoho vydání v obchodě Google Play

Tabulku s porovnáním funkcí naleznete v tématu Seznam funkcí podporovaných v nástroji DPS.

Soubory potřebné k sestavení nativního prohlížeče

 • Ikona aplikace ve formátu PNG: Doporučujeme využívat soubory PNG v rozlišení 96 x 96.
 • Platný certifikát: Jako certifikát můžete použít buď certifikát .p12, nebo soubor .keystore. Informace o vytváření platného certifikátu .p12 naleznete v části Proces publikace DPS pro zařízení se systémem Android (pouze anglicky).

Sestavení nativní aplikace prohlížeče pro systém Android

Pomocí webového nástroje DPS App Builder sestavte nativní aplikaci DPS pro systém Android.

Webový nástroj DPS App Builder neumožňuje podepsání souboru .apk. Namísto toho je třeba podle pokynů dále v tomto dokumentu pomocí nástroje pro podepisování aplikací DPS podepsat aplikaci, kterou již poté bude možné odeslat do obchodu.

 1. Za pomoci identifikátoru Adobe ID s rolí DPS App Builder se přihlaste k webovému nástroji DPS App Builder (pouze anglicky):

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 2. Po kliknutí na symbol „plus“ sestavte novou aplikaci.

 3. V nabídce Platform (Platforma) vyberte možnost Android a klikněte na tlačítko „Další“.

 4. Při sestavování aplikace postupujte podle pokynů.

Obecná nastavení

V podokně Obecné upravte následující nastavení.

Název aplikace: Zadejte název aplikace. Tento název bude uveden pod ikonou aplikace a v uživatelském rozhraní obchodu.

ID svazku: ID svazku zadejte v reverzním formátu DNS, jako např. com.publisher.publication. Nepoužívejte pomlčky nebo jiné zvláštní znaky.

Při aktualizování existující aplikace pro systém Android použijte stejné ID svazku, které jste dříve v nástroji DPS App Builder zadali.

Adresa URL odkazující na zásady ochrany osobních údajů: (Volitelně) Zadejte adresu URL webové stránky, která popisuje vaše zásady ochrany osobních údajů.

Potlačení čísla verze aplikace Tuto možnost použijte, pokud při aktualizaci aplikace znovu vytvoříte v nástroji DPS App Builder nebo jiném nástroji stávající aplikaci. Tato možnost umožňuje zadat novější číslo verze. Informace o postupu zjištění čísla verze aplikace naleznete v tématu Nastavení čísla verze v nástroji Web DPS App Builder.

Účet/heslo aplikace: Vyberte účet aplikace (známý také jako „ID názvu“) použitý při publikaci folií, která budou uvedena v knihovně aplikace.

Podrobnosti o aplikaci (účet edice Enterprise)

Datové zdroje

Ikona aplikace: Zvolte soubor s obrázkem PNG. Pokud vyberete obrázek PNG menší nebo větší, než je rozlišení 96 × 96, jeho velikost se podle potřeby zvýší či sníží.

Reklamní panel knihovny: Po přihlášení prostřednictvím podnikového účtu bude k dispozici reklamní panel knihovny. Podle potřeby můžete odeslat soubor formátu .zip se soubory HTML pro reklamní panel knihovny. Zdrojový soubor HTML by měl být pomenován „index.html.“ Reklamní panel plně přizpůsobí svoji výšku šířce displeje zařízení. Podle potřeby můžete za pomoci tříd médií CSS v souborech HTML určit rozdílné obrázky, které se zobrazí v závislosti na velikosti zařízení.

Pokud si již nepřejete po přihlášení uživatele zobrazit reklamní panel, vyberte možnost „Skrýt panel když je uživatel přihlášený“. Tato volba je obzvláště praktická v případě reklamních panelů zaměřených na zvýhodněné předplatné.

Knihovna

Knihovna: Pokud se přihlásíte pomocí účtu edice Enterprise, můžete určit soubor s příponou ZIP se soubory HTML pro vlastní knihovnu. Zdrojový soubor HTML by měl být pojmenován „index.html.“ Další informace naleznete v tématu Vytvoření vlastní knihovny (Podnikové vydání).

Lock the Library to Landscape: Tuto volbu vyberte, chcete-li knihovnu zobrazit v orientaci na šířku i v situaci, kdy uživatel zařízení otočí.

Konfigurace rozšířené podpory interpretace: Pokud chcete omezit velikosti folií, které budou k dispozici pro telefony se systémem Android a které pro tablety se systémem Android, vyberte tuto možnost. Velikosti folií uvedené v rozevíracím seznamu budou sestávat ze všech folií publikovaných jako veřejná v rámci zvoleného aplikačního účtu. Společnost Google považuje všechna zařízení s rozlišením 600 dpi nebo menším za telefony.

Pro daný typ zařízení budou k dispozici pouze ty velikosti folií, které zvolíte. Jestliže pro žádné z typů zařízení nezvolíte žádné velikosti folií, folia této velikosti se v aplikaci pro systém Android v daném typu zařízení nezobrazí. Zvolíte-li pro typ zařízení a interpretace více velikostí folií, prohlížeč zvolí pouze takovou interpretaci, která se nejvíce blíží rozměrům zařízení.

Podrobnosti naleznete v tématu Nastavení interpretací pro nativní prohlížeče v systému Android
.

Přímá oprávnění (pouze verze Enterprise)

Možnost „Povolit přímá oprávnění“ vyberte, pouze pokud vaše aplikace využívá přímá oprávnění (pouze verze Enterprise). V opačném případě klikněte na možnost Další.

ID integrátoru: Společnost Adobe vydává ID integrátoru, když máte na našich serverech zřízen účet oprávnění. Tato volba je dostupná pouze pro předplatitele produktu DPS ve verzi Enterprise. Informace o ID integrátoru vám poskytne zástupce společnosti Adobe.

Vytvoření adresy URL účtu: Zadejte adresu URL, kde zákazníci mohou zaregistrovat odběr prostřednictvím vydavatele. Tato adresa URL se použije v případě, kdy uživatel klikne na tlačítko „Vytvořit účet“ v dialogovém okně pro přihlášení.

Adresa URL pro zapomenuté přihlašovací údaje: Zadejte adresu URL, kde mohou zákazníci získat své zapomenuté heslo.

Nákup prostřednictvím aplikace

Informace o nastavení fakturace prostřednictvím aplikace v zařízení se systémem Android naleznete v tématu Proces publikace DPS pro zařízení se systémem Android (pouze anglicky).

Odstranění a úprava aplikací

Pokud budete chtít aplikaci odebrat, vyberte ji a klikněte na ikonu s košem.

Chcete-li instanci aplikace upravit, vyberete ji, klikněte na ikonu Upravit aplikaci a postupujte podle pokynů. Aplikace se znovu sestaví za použití nejnovější verze prohlížeče.

Aktualizace a náhrada stávající aplikace pro systém Android využívající prostředí AIR

Při vytváření nové verze stávající aplikace Android využívající prostředí AIR postupujte následovně:

 • Nastavení předchozí aplikace a stažené soubory nebudou zachovány.
 • Při aktualizaci aplikace nebudou folia stažená v prohlížeči využívajícím prostředí AIR odebrána. Tyto soubory zůstanou uloženy v zařízení uživatele.

Podepsání souboru .apk pomocí nástroje pro podepisování aplikací DPS

Jakmile práci dokončíte, stáhněte soubor .apk pro každý obchod, do kterého budete chtít aplikaci odeslat. Před odesláním aplikace pomocí vhodného nástroje podepište soubor .apk.

K podepsání aplikace je zapotřebí soubor s certifikátem .p12 nebo soubor .keystore.

 1. Kliknutím na odkaz Nepodepsané aplikace v části „Stažené soubory“ ve webovém nástroji DPS App Builder stáhněte soubor .apk do vašeho zařízení.

  Tento soubor .apk není podepsaný. Před jeho odesláním do obchodu je třeba soubor .apk podepsat.

 2. Stáhněte a nainstalujte nástroj pro podepisování aplikací DPS. Tento nástroj můžete stáhnout na hlavní stránce nástroje Web DPS App Builder. Klikněte na ikonu osoby v pravém horním rohu a z nabídky vyberte možnost Stáhnout nástroj pro podepisování.

 3. Nástroj pro podepisování aplikací DPS spusťte a postupujte podle pokynů k podepsání aplikace.

  Pokud jste použili certifikát .p12, zadejte heslo. (Informace o vytváření certifikátu .p12 naleznete v tématu Proces publikace DPS pro zařízení se systémem Android (pouze anglicky).)

  Při výběru souboru .keystore zadejte heslo k úložišti hesel a přezdívku s heslem k soukromému klíči.

 4. Soubor .apk odešlete do odpovídajícího obchodu. Podrobnosti naleznete v části Proces publikace pomocí sady DPS pro zařízení Android (pouze anglicky).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online