Kontrolní seznamy pro uživatelské aplikace prohlížečů

Použití aplikace DPS App Builder k vytvoření uživatelské aplikace prohlížeče je jednoduchý proces, pokud máte všechny potřebné soubory a informace. Pomocí příslušného kontrolního seznamu se ujistěte, že máte všechny potřebné soubory.

Kontrolní seznam pro prohlížeč jednoho folia (pouze iPad)

K vytvoření prohlížeče jednoho folia pro iPad potřebujete následující soubory a informace.

Potřebujete-li informace o vytváření certifikátů a obrazů pro odeslání uživatelského prohlížeče do obchodu Apple App Store, stáhněte si dokument Podrobný průvodce publikováním z webu Řídicí panel sady Adobe Digital Publishing Suite (pouze anglicky) nebo z nástroje DPS App Builder.

Všeobecné

 • Adobe ID použité pro aplikaci

 • Účet člena ve službě Creative Cloud nebo sériové číslo pro Single Edition (pouze Single Edition)

Soubory potřebné k zabezpečení vaší aplikace

 • Distribuční certifikát P12 (a heslo)

 • Distribuční soubor mobileprovision

 • Vývojářský certifikát P12 (a heslo)

 • Vývojářský soubor mobileprovision

Kresba vyžadovaná k označení vaší aplikace

 • Ikony aplikace SD: ikony o rozměrech 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 a 1 024 × 1 024 pixelů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.

 • Ikony aplikace HD: ikony o rozměrech 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144 a 152 × 152 pixelů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.

 • Úvodní obrazovky SD: obrázky o rozměrech 1 024 × 768 a 768 × 1 024 pixelů ve formátu PNG.

Kontrolní seznam pro prohlížeč více folií (iPad a iPhone)

K vytvoření prohlížeče více folií pro iPad potřebujete následující soubory a informace.

Folia

 • Adobe ID použité pro aplikaci

 • Alespoň jedno bezplatné folio publikované jako veřejné pomocí aplikačního Adobe ID

 • Možnosti platby pro všechna publikovaná prodejní folia. Při vytváření možností platby a publikování folia použijte stejné ID produktu.

Soubory potřebné k zabezpečení vaší aplikace

 • Distribuční certifikát P12 (a heslo)

 • Distribuční soubor mobileprovision

 • Vývojářský certifikát P12 (a heslo)

 • Vývojářský soubor mobileprovision

 • Certifikát P12 a heslo pro zasílání upozornění na produkci (volitelné)

 • Certifikát P12 a heslo pro zasílání upozornění vývojáři (volitelné)

Kresba vyžadovaná k označení vaší aplikace

 • Ikony aplikace iPad SD: ikony o rozměrech 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 a 1 024 × 1 024 pixelů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.
 • Ikony aplikace SD pro iPhone: ikony o rozměrech 29 × 29 a 57 × 57 obrazových bodů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.
 • Ikony aplikace iPad HD: ikony o rozměrech 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144 a 152 × 152 pixelů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.
 • Ikony aplikace iPhone HD: ikony o rozměrech 58 × 58, 87 × 87, 114 × 114, 120 × 120 a 180 × 180 pixelů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.
 • Úvodní obrazovky SD pro iPad: obrazy o rozměrech 1 024 × 768 a 768 × 1 024 pixelů ve formátu PNG.
 • Úvodní obrazovky HD pro iPad: obrazy o rozměrech 2 048 × 1 536 a 1 536 × 2 048 pixelů ve formátu PNG. Použijte 8bitový formát PNG pro menší velikost souboru.
 • Úvodní obrazovky pro zařízení iPhone: obrázky o rozměrech 320 × 480, 640 × 960, 640 × 1 136, 750 × 1 334 a 1 242 × 2 208 pixelů ve formátu PNG.

Kontrolní seznam pro prohlížeč s předplatným (iPad a iPhone)

K vytvoření prohlížeče více folií s předplatným pro iPad potřebujete určité soubory a informace.

Vytváříte-li prohlížeč s vlastním oprávněním nebo chcete-li vytvořit vlastní obchod či vlastní knihovnu, projděte si další požadavky uvedené v článcích Centra pro vývojáře sady DPS (pouze v angličtině).

Folia

 • Adobe ID použité pro aplikaci

 • Alespoň jedno bezplatné folio publikované jako veřejné

 • Možnosti platby pro všechna publikovaná prodejní folia. Při vytváření možností platby a publikování folia použijte stejné ID produktu.

 • Možnosti platby pro všechny délky trvání předplatného. Pokud vytváříte aplikaci s bezplatným odběrem, je třeba pro bezplatný odběr vytvořit nákup v aplikaci.

 • Sdílené tajemství asociované s Adobe ID aplikace (viz Nástroj pro správu účtu)

Soubory potřebné k zabezpečení vaší aplikace

 • Distribuční certifikát P12 (a heslo)

 • Distribuční soubor mobileprovision

 • Vývojářský certifikát P12 (a heslo)

 • Vývojářský soubor mobileprovision

 • Certifikát P12 a heslo pro zasílání upozornění na produkci (vyžadováno pro funkci Newsstand)

 • Certifikát P12 a heslo pro zasílání upozornění vývojáři (vyžadováno pro funkci Newsstand)

Kresba vyžadovaná k označení vaší aplikace

 • Ikony aplikace iPad SD: ikony o rozměrech 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 a 1 024 × 1 024 pixelů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.

 • Ikony aplikace SD pro iPhone: ikony o rozměrech 29 × 29 a 57 × 57 obrazových bodů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.

 • Ikony aplikace iPad HD: ikony o rozměrech 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144, 152 × 152 a 1 024 × 1 024 pixelů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.

 • Ikony aplikace iPhone HD: ikony o rozměrech 58 × 58, 87 × 87, 114 × 114, 120 × 120 a 180 × 180 pixelů ve formátu PNG. Nemusíte přidávat efekt nasvícení nebo zakulacené rohy.

 • Úvodní obrazovky SD: obrázky o rozměrech 1 024 × 768 a 768 × 1 024 pixelů ve formátu PNG.

 • Úvodní obrazovky HD: obrazy o rozměrech 2 048 × 1 536 a 1 536 × 2 048 obrazových bodů ve formátu PNG. Použijte 8bitový formát PNG pro menší velikost souboru.
 • Úvodní obrazovky pro zařízení iPhone: obrázky o rozměrech 320 × 480, 640 × 960, 640 × 1 136, 750 × 1 334 a 1 242 × 2 208 pixelů ve formátu PNG.
 • Ikona funkce Newsstand SD: ikona o rozměrech 384 × 512 pixelů ve formátu PNG (vyžadováno pro funkci Newsstand)

 • Ikona funkce Newsstand HD: ikona o rozměrech 768 × 1 024 pixelů ve formátu PNG (vyžadováno pro funkci Newsstand)

 • Dlaždice odběru SD: obrázky o rozměrech 964 × 184 a 708 × 250 pixelů ve formátu PNG.

 • Dlaždice odběru HD: obrázky o rozměrech 1 928 × 368 a 1 416 × 500 pixelů ve formátu PNG.

 • Vlastní ikony navigace (volitelné, pouze verze Enterprise): 30 × 30 (SD) a 60 × 60 (HD) pixelů ve formátu PNG s průhledným pozadím. Systém iOS nahradí barvu neprůhledných pixelů za systémovou barvu.

Kontrolní seznam pro prohlížeč více folií (Windows Store)

K vytvoření prohlížeče více folií pro obchod Windows Store potřebujete následující soubory a informace. Informace o vytváření těchto souborů naleznete v tématu Sestavení aplikací DPS pro obchod Windows Store.

Folia

 • Adobe ID použité pro aplikaci
 • Možnosti fakturace pro všechna publikovaná prodejní folia. Při vytváření možností fakturace a publikování folia použijte stejné ID produktu.
 • Sdílené tajemství asociované s Adobe ID aplikace (viz Nástroj pro správu účtu)

Informace potřebné k odeslání aplikace

Kresba vyžadovaná k označení vaší aplikace

 • Obrázek ve formátu PNG a rozlišení 310 × 310 pixelů představující aplikaci na úvodní obrazovce, v obchodě a ve výsledcích hledání
 • Obrázek ve formátu PNG a rozlišení 310 × 150 pixelů představující aplikaci na úvodní obrazovce
 • Obrázek ve formátu PNG a rozlišení 620 × 300 pixelů s podporou průhlednosti pro úvodní obrazovku aplikace

Kontrolní seznam pro nativní prohlížeč více folií (Android)

K vytvoření prohlížeče více folií pro obchod Google Play Store potřebujete následující soubory a informace. Informace o vytváření těchto souborů najdete v článku Proces publikace pro zařízení se systémem Android (pouze anglicky).

Folia

 • Adobe ID použité pro aplikaci
 • Možnosti fakturace pro všechna publikovaná prodejní folia. Při vytváření možností fakturace a publikování folia použijte stejné ID produktu.
 • Sdílené tajemství asociované s Adobe ID aplikace (viz Nástroj pro správu účtu)

Soubory potřebné k zabezpečení vaší aplikace

 • Platný certifikát (a heslo) .p12 nebo soubor .keystore a heslo / přezdívka

Kresba vyžadovaná k označení vaší aplikace

 • Ikona aplikace libovolné velikosti ve formátu PNG (její velikost bude upravena na rozlišení 96 × 96)
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.