Správa článků

Pomocí nabídky panelu Folio Builder můžete aktualizovat, kopírovat a přejmenovat články.

Nabídka panelu Folio Builder

Změna vlastností článku

Zadané vlastnosti článku určují, jak se bude článek zobrazovat v prohlížeči. Vlastnosti článku můžete změnit buď pomocí volby Vlastnosti článku na panelu aplikace Folio Builder nebo pomocí nástroje Folio Producer Editor. Pomocí souboru sidecar.xml můžete také použít metadata článku u všech článků ve foliu při importování článků (nebo později).

Vlastnosti článku

A. Popis B. Část časopisu C. Nadpis D. Podtitulek 

 1. Na panelu Folio Builder vyberte článek.

 2. V nabídce panelu Folio Builder vyberte možnost Vlastnosti článku.

 3. Nastavte následující volby a klikněte na OK.

  Nadpis

  Zadejte nadpis článku, který se zobrazí v prohlížeči. Hodnota Nadpis není stejná jako název článku, který se zobrazí na panelu Folio Builder. K vytváření vazeb mezi články se používá Název článku. V obsahu a v pohledech navigace folia se zobrazí Titul. Maximální počet znaků pro titul je 60.

  Podtitulek

  Zadejte jméno autora. Maximální počet znaků pro podtitulek je 40.

  Část časopisu

  Část časopisu, jako je „Recenze“, „Hlavní zprávy“ nebo „Komentáře“. V obsahu a v pohledech navigace folia se zobrazí část časopisu. Maximální počet znaků pro oddíl je 35.

  Popis

  Popište článek. Popis se zobrazí, když je folio zobrazeno v režimu procházení. V obsahu a v pohledech navigace folia se zobrazí Popis. Maximální počet znaků pro popis je 120.

  Reklama

  Výběrem této možnosti článek označíte jako reklamu pro analytické sestavy.

  Neuvádět v obsahu

  Výběrem této možnosti článek skryjete, takže se při klepnutí na tlačítko Obsah v navigačním pruhu nezobrazí.

  Plynulé posouvání:

  Ve sloupci Plynulé posouvání určete, zda se jednotlivé články budou posouvat plynule nebo přitažením ke stránkám. Plynulé posouvání funguje pouze ve svislém směru pro posouvání nahoru a dolů. Dokument nesmí obsahovat více stránek. Nastavení Plynulé posouvání můžete použít pouze na orientaci na šířku, pouze na orientaci na výšku nebo na obě orientace rozvržení. Viz Plynulé posouvání článků.

  Pouze horizontální posouvání

  Vyberete-li pro článek volbu Pouze horizontální posouvání, budou uživatelé procházet článkem posouváním vlevo a vpravo, místo nahoru a dolů. Tato volba se dříve nazývala „Zarovnat“. Viz Horizontální posouvání článků.

  Náhled obsahu

  Když uživatelé kliknou na tlačítko Obsah na navigačním pruhu prohlížeče, zobrazí se vedle každého článku ikona obsahu o rozměrech 70 × 70 obrazových bodů. Výchozí ikona obsahu se vytvoří automaticky z první stránky příslušného článku. Chcete-li použít jinou ikonu, klikněte na ikonu složky a vyberte soubor PNG. Používání souborů PNG o rozměrech 70 × 70 obrazových bodů. Pokud chcete používat obrazy větší než 70 × 70, přidejte je do složek článku a importujte je.

  Obsah prohlížeče

 4. Chcete-li změnit další vlastnosti článku, které nevidíte v dialogu Vlastnosti článku, použijte nástroj Folio Producer Editor. Nástroj Folio Producer Organizer otevřete vybráním možnosti Folio Producer na panelu nabídek. Vyberte folio a poté vyberte možnost Otevřít. Poté vyberte článek a upravte následující vlastnosti. Viz Folio Producer Editor.

  Pořadí

  Zadáním čísel změňte pořadí článků.

  Zamknuto

  Uzamkněte článek tak, aby nemohl být aktualizován.

  Priorita stahování

  Když zákazníci stahují uživatelský prohlížeč, mohou si soubor zobrazit již v průběhu stahování. Pokud nezměníte prioritu stahování, budou se články stahovat od prvního po poslední.

  Tagy

  Tagy se zobrazují v režimu procházení prohlížeče. Maximální počet znaků pro tagy je 75.

  Přístup k článku

  Tato volba určuje, jestli bude článek dostupný ve webovém prohlížeči, když je sdílený a když je aktivovaná volba Zapnout náhled článku. Pokud je prohlížeč folia ve verzi v26 nebo novější a články tohoto folia jsou aktualizovány na panelu Folio Builder, můžete si vybrat možnost Bezplatný, Měřený nebo Chráněný. Pokud je prohlížeč folia ve verzi v25 nebo starší, můžete si vybrat možnost Měřený nebo Chráněný.

  • Pokud je článek označený jako Chráněný, není možné jej zobrazit ve webovém prohlížeči nebo v prodejním foliu s aktivovaným náhledem článku.
  • Pokud je článek označený jako Měřený, dojde k jeho načtení na server pro zobrazení ve webovém prohlížeči. Uživatelé si mohou zobrazovat měřené články ve webovém prohlížeči nebo v prodejním foliu s aktivovaným náhledem článku, dokud nedosáhnou prahové hodnoty stránky Paywall nastavené vydavatelem.
  • Pokud je článek označený jako Bezplatný (pouze verze v26 a novější), bude možné zobrazit jeho náhled ve webovém prohlížeči nebo v prodejním foliu s aktivovaným náhledem článku. Zobrazování bezplatných článků se nezapočítává do prahové hodnoty stránky Paywall.

  Další informace naleznete v tématu Použití sdílení na sociálních sítíchMetody nabízení bezplatného obsahu.

  Povolit přístup k informacím o oprávnění

  Podle potřeby můžete vytvořit článek HTML odkazující na rozhraní Reading API. (Na panelu Overlays má tato možnost název „Povolit přístup k API“.) Tato možnost je k dispozici také pro překrytí webového obsahu. Další informace naleznete v tématu Používání HTML a rozhraní API JavaScript pro rozšíření DPS.

  Oddíl

  Pokud folio rozdělíte do oddílů, například Sport, Business a Styl, zadejte u každého článku folia jeho název. Maximální počet znaků pro oddíl je 60. Viz Vytváření oddílů.

Úpravy a aktualizace článku

Když vytvoříte článek nebo rozvržení článku, dojde k odeslání obsahu dokumentu aplikace InDesign na pracovní plochu na serveru. Když upravíte a uložíte dokument, který je součástí článku, dojde k uložení změn pouze lokálně, a to až do doby, než provedete aktualizaci článku. Můžete vybrat a aktualizovat více článků.

 1. Chcete-li upravit dokument, dvojitě klikněte na rozvržení v panelu nástroje Folio Builder a proveďte změny. Dokument můžete otevřít jakýmkoliv způsobem.

  Abyste mohli upravit dokument článku, nemusíte být ani přihlášeni ani připojeni.

 2. Po provedení úprav a uložení dokumentu se přihlaste do panelu Folio Builder a vyberte článek obsahující dokument, který jste upravili.

  Pokud jste upravili zdrojové soubory více článků, můžete podržet klávesu Shift nebo Ctrl/příkaz a vybrat více článků k aktualizaci.

 3. V nabídce panelu Folio Builder vyberte možnost Aktualizovat.

Při aktualizaci článku dojde k aktualizaci obou rozvržení. Chcete-li, aby byl aktualizovaný článek dostupný v publikované aplikaci prohlížeče, aktualizujte folio pomocí nástroje Folio Producer Organizer.

Poznámka:

Používáte-li stejný zdrojový dokument ve více foliích, nezapomeňte v každém foliu aktualizovat článek.

Zkopírování článku do jiného folia

Po vytvoření článku založeného na dokumentu již nemusíte vytvářet další článek chcete-li, aby se zobrazoval v jiném foliu. Místo toho můžete článek zkopírovat z jednoho folia do druhého.

 1. Na panelu Folio Builder otevřete folio obsahující příslušný článek a tento článek vyberte.

 2. V nabídce panelu Folio Builder vyberte možnost Kopírovat do.

 3. V dialogu Kopírovat do vyberte cílové folio a klikněte na OK.

Ke kopírování článků mezi folii můžete také využít nástroj Folio Producer. Ke zkopírování celého folia můžete použít také příkaz Kopírovat v nástroji Folio Producer Organizer.

Přejmenování článku

Při přejmenování článku nastává nebezpečí přerušení vazeb odkazujících na přejmenovaný článek.

 1. Na panelu Folio Builder vyberte článek.

 2. V nabídce panelu Folio Builder vyberte možnost Přejmenovat a zadejte jiný název.

Odstranění článku

Při odstranění odeberete článek z folia a z pracovní plochy serveru. Nedojde ale k odstranění zdrojových dokumentů aplikace InDesign.

 1. Na panelu Folio Builder vyberte článek.

 2. Klikněte na tlačítko Odpadkový koš a poté klikněte na možnost Odstranit.

Změna pořadí článků

Chcete-li změnit pořadí článku, přetáhněte je na panelu Folio Builder nebo změňte jejich pořadí pomocí nástroje Folio Producer Editor. Viz Folio Producer Editor.

Chcete-li znovu uspořádat články a aktualizovat metadata, můžete použít soubor sidecar.xml. Viz Vytvoření přidruženého souboru metadat pro import článků.

Přesunete-li zdrojové dokumenty článku do nového umístění nebo přesunete-li je do jiného počítače, můžete na panelu Folio Builder znovu propojit zdrojové soubory s rozvržením článku.

 1. Přesunete-li soubory do jiného počítače, nezapomeňte vyřešit přerušené vazby. Také zkontrolujte, zda interaktivní překrytí správně odkazují na správný soubor nebo složku.

  Pokud překrytí již neukazuje na správné místo, zobrazí se při vytvoření článku chybové hlášení „Neplatné umístění datového zdroje“.

 2. Na panelu Folio Builder vyberte v nabídce panelu volbu Změnit vazbu.

 3. Zadejte umístění souborů pro obnovení vazby s jedním nebo oběma rozvrženími.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online