Vytváření aplikací DPS pro zařízení iPad a iPhone

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Článek zaměřený na aplikaci AEM Mobile naleznete v tématu Sestavení aplikací pro systém iOS.

Pomocí nástroje DPS App Builder můžete vytvářet vlastní prohlížeče pro zařízení iPad nebo pro kombinaci zařízení iPad a iPhone. Pokud zadáte platné soubory a informace, nástroj DPS App Builder vytvoří jak vývojovou aplikaci, tak distribuční aplikaci. Vývojová aplikace je určena pro testování. Pokud funguje správně, předejte distribuční soubor .zip do obchodu Apple Store.

Vámi zadané informace, jako jsou například certifikáty a hesla, nejsou uchovávány na serveru společnosti Adobe. Na serveru společnosti Adobe jsou uchovávány pouze soubory aplikace.

Požadavky aplikace DPS App Builder pro vytváření aplikací prohlížečů v systému iOS

Systémové požadavky:

 • Mac OSX 10.7 nebo novější

 • Připojení k internetu

 • DPS App Builder

 • Platné Adobe ID, kterému byla pomocí nástroje pro správu účtu (profesionální nebo podniková verze) přiřazena role DPS App Builder

Vytvoření uživatelské aplikace prohlížeče

 1. Získejte požadované soubory a informace. Viz Kontrolní seznamy pro uživatelské aplikace prohlížečů.

 2. Stáhněte a nainstalujte nástroj DPS App Builder. Nástroj DPS App Builder se nainstaluje při aktualizaci nástroje DPS Desktop Tools.

 3. Spusťte aplikaci DPS App Builder a přihlaste se pomocí platného Adobe ID.

  Adobe ID, které používáte k přihlášení do aplikace DPS App Builder, se může lišit od Adobe ID, které používáte k určování ID pro titul na panelu Podrobnosti aplikace.

  Pomocí nástroje pro správu účtu můžete vy nebo správce přiřadit roli aplikace DPS App Builder k Adobe ID. Viz Nástroj pro správu účtu.

 4. Klikněte na možnost New (Nový), vyberte systém iOS a poté zařízení „iPad“ nebo „iPad a iPhone“ (nelze vybrat pouze telefon iPhone). Klikněte na tlačítko Next (Další).

 5. Zadejte požadované soubory a informace.

Poznámka:

(Professional/Enterprise) Chcete-li vytvořit aplikaci s jedním foliem, můžete vybrat folio na panelu Folio Builder a zvolit příkaz Vytvořit aplikaci v nabídce panelu. Ujistěte se, že účet použitý k vytvoření folia disponuje rolemi pro aplikaci i nástroj DPS App Builder.

Panel App Details (Podrobnosti aplikace)

Na panelu Podrobnosti aplikace můžete zadat názvy svých prohlížečů a ID účtu.

App Name (Název aplikace):

Zadejte název prohlížeče, který se objeví pod ikonou aplikace na iPadu. Použijte 13 nebo méně znaků, aby nedošlo ke zkrácení názvu.

Poznámka:

Chcete-li název aplikace vyzkoušet na iPadu, otevřete webovou stránku v prohlížeči Safari pro iPad, v nabídce prohlížeče Safari vyberte možnost Přidat do výchozí obrazovky a poté zadejte požadovaný název prohlížeče. Pokud dojde ke zkrácení názvu, použijte kratší název.

App Version (Verze aplikace):

Zadejte nejnovější prohlížeč.

Pro účely zálohy obsahuje nástroj DPS App Builder předchozí verzi. Ve verzi 28 doporučujeme využít možnosti vytvořit prohlížeč v27, který podporuje systém iOS 5 a zařízení iPad 1. Prohlížeč v28 podporuje funkce systému iOS 7, ale ne funkce ze systému iOS 5.

App Type (Typ aplikace):

Určete typ prohlížeče (viz Typy uživatelských aplikací prohlížečů). Dostupnost některých voleb záleží na typu účtu.

Multi Folio:

Aplikace prohlížeče pro více folií obsahuje knihovnu, která umožňuje uživatelům stahovat obsah uložený ve službě Adobe Distribution Service.

Built-in Single Edition App (Vestavěná aplikace s jedním vydáním):

Aplikace s jedním foliem obsahuje vestavěný obsah. Po výběru této volby se zobrazí volba Exportované folio. Zadejte soubor ZIP, vytvořený pomocí nástroje exportu v aplikaci Folio Producer Organizer. Tato volba není dostupná, je-li vybrána možnost iPhone.

Multi Folio s oprávněním:

(Pouze verze Enterprise) Vytvořte aplikaci prohlížeče používající uživatelský server oprávnění k určení, kteří uživatelé mohou stahovat obsah. Pokud vyberete tuto možnost, budete používat vlastní službu pro odběry. Poraďte se se společností Apple. Aplikace s nastavením „Pouze oprávnění“ nelze používat ve funkci Newsstand.

Multi Folio with iTunes Subscription (Multi Folio s předplatným iTunes):

Vytvořte aplikaci prohlížeče používající model odběru z obchodu Apple App Store.

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription (Multi Folio s oprávněním a předplatným iOS):

(Pouze verze Enterprise) Vytvořte aplikaci prohlížeče používající uživatelský server oprávnění k určení, kteří uživatelé mohou stahovat obsah. Zákazníci si mohou přihlašovat odběry buď prostřednictvím vaší služby pro odběry, nebo prostřednictvím obchodu Apple App Store.

Adobe Content Viewer:

Vytvořte verzi aplikace Adobe Content Viewer místo jejího stažení z obchodu App Store. Viz Vytvoření uživatelské aplikace Adobe Content Viewer pro iPad.

Titul (zobrazení knihovny):

Zadejte titul, který se zobrazí v horní části knihovny prohlížeče. Snažte se nepoužívat název delší než 35 znaků.

Title ID (ID titulu):

Vyberte příslušné Adobe ID pro svou aplikaci. Vyberte stejné Adobe ID, které používáte k vytváření folií pro tuto konkrétní aplikaci. ID titulu pro aplikaci se může lišit od Adobe ID použitého pro přihlášení k nástroji DPS App Builder.

Optional URL Scheme (Volitelné schéma adresy URL):

Určete uživatelské schéma URL, které spouští aplikaci prohlížeče ze Safari a dalších aplikací. Aby byla zajištěna jedinečnost, doporučuje společnost Apple používat obrácený formát domény (com.publisher.publication). Při sdílení přes Twitter dosáhnete nejlepších výsledků, pokud použijete maximálně 32 znaků.

Předpokládejme například, že zadáte „com.sportspub.kayaking“ jako schéma adresy URL. Pokud vložíte odkaz „com.sportspub.kayaking://“ na vaši webovou stránku, otevře se kliknutím na tento odkaz z mobilního prohlížeče aplikace prohlížeče. Další informace naleznete na webu pro vývojáře společnosti Apple.

Exported Folio (Exportované folio):

Jestliže jste jako App type (Typ aplikace) zvolili Built-in Single Edition App (Vestavěná aplikace jednoho vydání), zadejte soubor .zip, který bude vestavěn společně s prohlížečem. Soubor .zip vytvoříte v organizátoru nástroje Folio Producer pomocí možnosti Exportovat. Viz Exportování folií pro prohlížeče s jedním foliem. (Místo použití exportovaného souboru .zip můžete vybrat folio na panelu Folio Builder a zvolte příkaz Vytvořit aplikaci.)

Optional Privacy Policy URL (Volitelná adresa URL odkazující na zásady ochrany osobních údajů):

Pokud zadáte adresu URL odkazující na zásady ochrany osobních údajů, zobrazí se v nabídce nastavení knihovny položka „Zásady ochrany osobních údajů“. Pokud uživatel klepne na odkaz Zásady ochrany osobních údajů, zobrazí se ve vestavěném prohlížeči příslušná webová stránka.

Optional Welcome Screen (Volitelná uvítací obrazovka):

(Jen verze Enterprise) Uvítací obrazovka je průhledný webový obsah HTML, který si sami zvolíte. Obsah HTML se zobrazí zákazníkům při prvním spuštění aplikace po instalaci nebo při prvním spuštění aplikace po aktualizaci. Můžete například používat uvítací obrazovku, která uživatele vybídne k vytvoření účtu, odsouhlasení podmínek použití, prohlédnutí verze preview nebo k nasměrování do aplikace. Uvítací obrazovka má plný přístup k rozhraní API JavaScript Knihovna/Obchod a nad její funkcí máte plnou kontrolu.

Zadejte soubor ZIP obsahující soubory HTML. Pokud daná aplikace podporuje iPad i iPhone, vaše soubory HTML by měly zobrazovat obsah fungující pro obě velikosti zařízení. Pokyny a ukázkové soubory HTML najdete v článku o uvítací obrazovce v Centru pro vývojáře sady DPS.

Rozšířené možnosti

Enable PDF Zooming (Zapnout změny měřítka PDF):

Vyberete-li tuto volbu, budou vaši uživatelé moci sevřením měnit měřítko neinteraktivních stránek. Při vytváření folia nezapomeňte vybrat volbu formátu obrazu PDF.

Enable Favorites (Povolit oblíbené):

Vyberete-li tuto volbu, budou vaši uživatelé moci v aplikaci vytvářet záložky pro své oblíbené články. Pokud je tato volba zapnutá, zobrazí se v pravé horní části navigačního panelu prohlížeče ikona Oblíbené. V prohlížeči pro iPhone dosud nejsou oblíbené položky k dispozici.

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Zapnout automatické skrytí posuvníků folia):

Ve výchozím nastavení se na pravé straně článku ve foliu zobrazí plocha posuvníku o šířce 6 obrazových bodů. Vyberete-li tuto volbu, zobrazí se posuvník pouze tehdy, když uživatel posouvá článek.

Always Open Background Downloaded Issue (Vždy otevřít vydání stažené na pozadí):

Pokud je vybraná tato volba, otevře se při spuštění folio, které bylo staženo na pozadí od poslední relace zobrazení. Pokud tato volba není vybraná, zobrazí se naposledy prohlížené folio v předchozím zobrazeném umístění. Tato volba je praktická v případě deníků a týdeníků.

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Zapnout navigaci v levé a pravé horké zóně):

Vyberete-li tuto možnost, na levé a pravé straně každého článku se objeví neviditelné horké zóny (pokud lze stránku nebo článek procházet pouze horizontálně). Kliknutím na horkou zónu uživatel přejde na další nebo předchozí článek. Horké zóny jsou zvláště praktické pro překrytí na celou obrazovku, jako jsou například prezentace. Horké zóny jsou aktivovány v prohlížečích iPadu i iPhonu.

Pokud se v horké zóně objeví nějaké tlačítko, dojde po klepnutí na tuto oblast k aktivování tohoto tlačítka. Pokud se v oblasti horké zóny vyskytne jakékoli jiné překrytí, dojde po klepnutí na tuto oblast k aktivování horké zóny.

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Zapnutí horké zóny a zobrazení ovládacích prvků zobrazení folia):

Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se po klepnutí na oblast horké zóny v horní i dolní části stránky navigační pruhy (zvané též „HUD“). Klepnutím kdekoli mimo horké zóny se předejde zobrazení navigačních pruhů. Horké zóny jsou aktivovány v prohlížečích iPadu i iPhonu.

Tlačítka mají přednost před horkými zónami zobrazení folia, horké zóny zobrazení folia mají přednost před levou a pravou horkou zónou a horké zóny zobrazení folia mají přednost před každým netlačítkovým překrytím.

Hide Top Navigation Bar in Folio View (Skrytí horního navigačního pruhu v zobrazení folia):

Pokud je tato volba vybraná a uživatel klikne na článek, zobrazí se pouze spodní navigační pruh. Vydavatelé tak mohou vytvořit vlastní navigační pruh na všech stránkách článku pro navigování v rámci folia.

Enable Auto Folio Archiving (Zapnout automatické archivování folia):

Vyberete-li tuto volbu, dojde k automatické archivaci folií v okamžiku, kdy zákazník stáhne maximální povolený počet folií. Určete, jestli má být archivace zapnutá ve výchozím nastavení. Zákazníci mohou automatickou archivaci zapnout nebo vypnout pomocí nastavení zařízení. Také určete maximální počet stažených folií (v rozmezí od 6 do 90) pro svoji aplikaci prohlížeče. Po dosažení prahového počtu dojde k automatické archivaci folií, která byla aktualizována před nejdelší dobou. Zákazníci nemohou měnit tuto prahovou hodnotu. Zákazníci si mohou opakovaně stáhnout jakékoli archivované folio.

Enable Caching of Library Information (Povolení ukládání informací o knihovně do mezipaměti):

Výběrem této možnosti uložíte do mezipaměti informace o knihovně, například cenu folia. Výběr této možnosti zdokonalí výkon u aplikací s velkými knihovnami, protože prohlížeč nekontroluje server Apple při každém načtení knihovny. Výběr této možnosti však může způsobit zastarávání informací. Pokud například vyberete tuto možnost a změníte cenu prodejních folií, zobrazí se v knihovně zavádějící informace. Tato možnost je aktuálně k dispozici pouze u aplikací v rámci předplatného.

Hide Sign In Button in Library (Enterprise only) (Skrýt tlačítko Přihlásit se v knihovně (pouze verze Enterprise)):

Ve výchozím nastavení se tlačítko Přihlásit se zobrazí v levém horním rohu knihovny v placených aplikacích s uživatelským oprávněním. Pokud vaše knihovna umožňuje jiný způsob přihlášení, můžete toto tlačítko Přihlásit se skrýt.

Hide Folio Update Prompt (Skrýt výzvu k aktualizaci folia):

Pokud vyberete tuto možnost, stáhne se a spustí po klepnutí na titulní obraz v knihovně aktualizace folia bez zobrazení dotazu, zda si uživatel přeje aktualizaci přijmout nebo ignorovat. Jedná se o užitečnou funkci například v případě obchodních aplikací, u kterých je od členů prodejního týmu vyžadováno, aby měli vždy nejaktuálnější obsah.

Používáte-li připojení Wi-Fi, je zobrazení folia podmíněno jeho aktualizací. S mobilním připojením je aktualizace volitelná. Pokud není k dispozici žádné připojení, mohou uživatelé volně prohlížet původní verzi folia. Jestliže dojde k aktualizaci folia během doby, kdy je uživatel prohlíží, zobrazí se výzva k aktualizaci.

Hide Subscribe Button in Library (Enterprise only) (Skrýt tlačítko Předplatit v knihovně (pouze vydání Enterprise)):

Ve výchozím nastavení se tlačítko Předplatit zobrazí v levém horním rohu knihovny v placených aplikacích. Tlačítko Předplatit můžete skrýt.

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch (Při prvním spuštění automaticky stáhnout nejnovější předplacené folio):

Pokud je vybraná tato volba, dojde při spuštění aplikace k automatickému stažení naposledy předplaceného folia. Pomocí nástroje pro správu účtu můžete uživatelům, kteří si stáhnou nejnovější verzi vaší aplikace, dát bezplatně k dispozici jedno folio. Tato možnost se zobrazí pouze v případě aplikací obsahujících placený obsah.

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download (Po stažení automaticky otevřít nejnovější předplacené folio):

Pokud je vybraná možnost „Auto-download latest entitled folio on first launch“ (Při prvním spuštění automaticky stáhnout nejnovější předplacené folio), je ve výchozím nastavení vybraná také tato volba „Auto-open“ (Automaticky otevřít), aby noví čtenáři mohli po stažení aplikace okamžitě začít číst nejnovější folio. Pokud volbu „Auto-open“ (Automaticky otevřít) vypnete, uvidí uživatelé stahované folio v knihovně, ale toto folio se otevře až po klepnutí na titulní obraz. Vydavatelé tak mohou v reklamním pruhu zobrazit zprávu oznamující novým čtenářům, že dostávají bezplatné folio.

Enable Rate the App Dialog (Zobrazit dialog hodnocení aplikace):

Výběrem této možnosti zobrazíte výzvu „Rate the App“ (Ohodnotit aplikaci) poté, co zákazníci spustili aplikaci přesně tolikrát, kolikrát jste specifikovali. Jestliže například nastavíte „Rate the App Dialog Count“ (Počítání dialogu Ohodnotit aplikaci) na hodnotu 5, uživatelé budou vyzváni k ohodnocení aplikace při pátém spuštění aplikace. Jestliže zvolíte „Remind me later“ (Připomenout později), zobrazí se výzva při příštím spuštění.

Zadejte 9místné ID aplikace pro svou aplikaci. Chcete-li získat toto ID, přihlaste se na itunesconnect.apple.com, klikněte na Správa vlastních aplikací a následně klikněte na svou aplikaci. Zkopírujte 9místný řetězec Apple ID (nikoli Bundle ID).

Show Analytics Opt-in Dialog (Zobrazit dialog povolení analytických funkcí):

Při výběru tohoto tlačítka mohou zákazníci zakázat sledování dat. K opětovnému zapnutí mohou kdykoli použít nastavení knihovny v aplikaci prohlížeče. Tato volba se používá v oblastech, kde je povinností umožnit uživatelům zakázat sledování dat.

Výchozí text, který se zobrazí, lze upravit výběrem možnosti Use Customized Strings (Používání přizpůsobených řetězců) a stažením a úpravou hodnot voleb „Analytics Opt-In Dialog Title“ (Dialog povolení analytických funkcí) a „Analytics Opt-In Dialog Text“ (Text dialogu povolení analytických funkcí).

Use Legacy Store APIs (Používání starších API obchodů) (pouze verze Enterprise):

Tuto volbu vyberte, pokud máte starší vlastní konfiguraci obchodu, kterou chcete použít. Vyberete-li tuto volbu, nemůžete určit vlastní knihovnu.

Supported Languages (Podporované jazyky):

Služba iTunes zobrazuje jazyky, ve kterých je dostupná aplikace prohlížeče. Rozhraní prohlížeče je přeloženo do několika jazyků, ale obsah vašeho folia pravděpodobně není. Vyberte alespoň jeden jazyk, ve kterém se má váš prohlížeč zobrazit.

Use Customized Strings (Používání přizpůsobených řetězců):

Můžete přizpůsobit všechny řetězce uložené v prohlížeči ve všech podporovaných jazycích. Můžete například přizpůsobit text tlačítka v knihovně a text v dialogových oknech. Viz Přizpůsobení textu uživatelského prostředí v aplikacích DPS iOS.

Entitlement Details (Podrobnosti oprávnění) (pouze verze Enterprise)

Vyberete-li jako typ prohlížeče jednu z voleb oprávnění, zobrazí se následující volby:

Poznámka:

Podrobné informace o nastavení uživatelského serveru oprávnění vám sdělí zástupce společnosti Adobe.

Service URL (URL služby):

Zadejte adresu URL ve formátu http://[:]/kontextový_kořen/api/, například http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Adresa URL služby a adresa AUTH URL služby by se měla shodovat s hodnotou ID integrátoru. Pokud ale budou hodnoty rozdílné, ID integrátoru má přednost. Podrobnosti najdete v dokumentaci k rozhraní API pro přímá oprávnění nebo kontaktujte zástupce společnosti Adobe.

Service Auth URL (URL ověřování služby):

Zadejte stejné informace, jaké jste použili pro URL služby.

Integrator ID (ID integrátoru):

Společnost Adobe vydává ID integrátoru, když máte na našich serverech zřízen účet oprávnění. Jedno ID integrátoru můžete použít u více aplikací. Prostředí API obsahuje u každé z metod parametry 'appId' a 'appVersion', takže budete mít se svojí implementací údaje o tom, která aplikace požaduje informace o oprávnění.

Informace o ID integrátoru vám poskytne zástupce společnosti Adobe.

Optional Create Account URL (Volitelné vytvoření adresy URL účtu):

Zadejte adresu URL, kde si mohou zákazníci přihlásit odběr prostřednictvím vydavatele, nikoliv prostřednictvím procesu odběru společnosti Apple. Tato adresa URL se použije, když uživatel klikne na tlačítko Předplatit odkazující na vaši službu oprávnění.

Forgot Password URL (Adresa URL pro zapomenuté heslo):

Zadejte adresu URL, kde mohou zákazníci získat své zapomenuté heslo.

Optional Existing Subscription URL (Volitelná adresa URL stávajícího předplatného):

Zadejte adresu URL, kde mohou zákazníci uvést svůj stávající odběr tištěných vydání, když si objednávají digitální odběr. Pokud chcete v prohlížeči vypnout tlačítko odkazu na předplatné tisku, ponechte toto pole nevyplněné.

Send App ID and Version (Posílat ID aplikace a verzi):

Tato volba umožňuje odesílání řetězců ID aplikace prohlížeče a verze ve voláních API. Tuto volbu doporučujeme zapnout.

Entitlement Banner Enabled (Povolena proužková reklama oprávnění):

Pomocí této volby si můžete na celou šířku v knihovně prohlížeče zobrazit proužkovou reklamu oprávnění místo dlaždice předplatného. Pokud tato volba není vybraná, zobrazí se v knihovně pouze dlaždice předplatného. Jestliže namísto pole pro zahájení odběru používáte reklamní pruh, je vhodné přidat odkazy na varianty odběru do kódu HTML.

Banner Page URL (Adresa URL stránky s proužkovou reklamou):

Zadejte adresu URL zobrazující proužkovou reklamu, když je uživatel připojen k internetu. Tato proužková reklama na celou šířku se zobrazí v horní části knihovny prohlížeče nad dlaždicí odběru a dostupnými folii. Můžete zadat různé adresy URL pro zařízení SD a HD.

Offline Banner Assets (Datové zdroje offline proužkové reklamy):

Vyberte soubor .zip obsahující datové zdroje, které se použijí jako proužková reklama, když uživatel není připojen k internetu. Tento soubor .zip by měl obsahovat jeden soubor HTML, jeden nebo více souborů obrazů a volitelné soubory CSS. Soubor .zip by neměl obsahovat podsložky; veškerý obsah by měl být na stejné úrovni (ve stejné složce). Můžete zadat různé soubory .zip pro cílová zařízení SD a HD.

Banner Height (Výška proužkové reklamy):

Zadejte výšku proužkové reklamy, která se zobrazí v knihovně prohlížeče, a to jako pevný rozměr nebo procento plochy knihovny. Můžete zadat hodnotu v rozsahu 1 až 1 280, výška proužkové reklamy však nesmí překročit 40 % plochy knihovny.

Subscription Details (Podrobnosti odběru)

Vyberete-li jednu z voleb odběru jako typ prohlížeče, zobrazí se následující volby:

Subscription Tiles (Dlaždice odběru):

Určete obrazy pozadí popisující volby předplatného společnosti Apple. U dlaždic na šířku, které se zobrazují, když je zařízení otočeno vodorovně, určete obraz o rozměrech 964 × 184 pixelů pro iPad SD a obraz o rozměrech 1 928 × 368 pixelů pro iPad HD. U dlaždic na výšku zadejte pro tyto dvě velikosti iPadů obrazy o rozměrech 708 × 250 a 1 416 × 500 pixelů.

Kliknutím na jakoukoli část dlaždice spustíte volby předplatného iOS. Tyto volby jsou určeny informacemi o zakoupení předplatného pro aplikaci, které zadáte ve službě iTunes Connect.

Poznámka: Pokud zapnete proužkovou reklamu oprávnění, zobrazí se tato proužková reklama oprávnění místo dlaždic odběru a nikoli společně s nimi. Z důvodu chyby v nástroji DPS App Builder je však i přesto nezbytné definovat pole pro zahájení odběru, i když je nebudete v aplikaci používat.

Optional Library Subscription Tile URL (Volitelná adresa URL dlaždice odběru v knihovně):

Zadejte adresu URL, která se zobrazí v okně prohlížeče aplikace, když zákazník klikne na dlaždici předplatného. Tato webová stránka může obsahovat zprávy, které se nemusejí přímo týkat odběrů.

Optional Remote Custom Dialog URL (Volitelná adresa URL vzdáleného uživatelského dialogu):

Tato adresa URL se načte, když uživatel dokončí proces objednání předplatného. Můžete například požadovat informace o uživateli nebo nabídnout další podrobnosti o svých produktech.

Subscription Type (Typ předplatného) / Subscription Products (Produkty pro odběr):

Máte-li zakoupenou aplikaci s předplatným, vyberte možnost Paid (Zaplaceno). U produktů s předplatným klikněte na ikonu plus a zadejte alespoň jedno ID produktu Apple iTunes Connect a příslušnou dobu trvání. Tyto volby se zobrazí, když zákazníci kliknou na dlaždici předplatného nebo na tlačítko Předplatit.

Vytváříte-li aplikaci Newsstand s volbou bezplatného odběru společnosti Apple, vyberte možnost Free (Zdarma). Zadejte ID produktu s bezplatným odběrem, které jste zadali v aplikaci iTunes Connect.

Poznámka:

U aplikací s předplatným je vyžadována informace o sdíleném tajemství. K vytvoření nebo zobrazení vašeho sdíleného tajemství použijte aplikaci iTunes Connect. Pomocí nástroje Správa účtu zadejte znaky sdíleného tajemství pro účet aplikace. Poté se přihlaste do organizéru nástroje Folio Producer a spustí se aktualizace sdíleného tajemství.

Panel Icons and Splash Screens (Ikony a úvodní obrazovky)

Pomocí tohoto panelu určete ikony aplikace a úvodní obrazovky, které se zobrazí v iTunes a na iPadu.

Poznámka:

Místo zadávání souborů ikon po jednom vyberte soubory v okně Finder a přetáhněte je na panel Ikony a úvodní obrazovky.

App icons (Ikony aplikace):

Určené ikony se po instalaci zobrazí na výchozí obrazovce iPadu a po zobrazení v iPadu se zobrazí v obchodu s aplikacemi pro dané zařízení. Pro zařízení iPad SD určete ikony ve formátu PNG o rozměrech 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 a 1 024 × 1 024 obrazových bodů. Pro zařízení iPad HD určete ikony ve formátu PNG o rozměrech 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144 a 152 × 152 pixelů. Pro zařízení iPhone určete ikony o rozměrech 29 × 29, 57 × 57, 58 × 58, 87 × 87, 114 × 114, 120 × 120 a 180 × 180. Společnost Apple provede automaticky zakulacení rohů. Nezvětšujte menší kresbu. Používejte RGB, sloučené, kvalitní soubory PNG s rozlišením 72 ppi.

Poznámka:

U názvů souborů obrázků vždy uvádějte koncovku .png.

Splash Screens (Úvodní obrazovky):

Po spuštění prohlížeče se přibližně na tři sekundy zobrazí úvodní obrazovka (nazývaná také spouštěcí obraz). U úvodní obrazovky určete obrazy ve sloučených RGB souborech PNG s rozlišením 72 ppi a vysokou kvalitou. Chcete-li snížit velikost souboru, uložte soubory jako 8bitové PNG soubory pomocí funkce Uložit pro web a zařízení v aplikaci Photoshop.

 • Obrazy o velikosti 1 024 x 768 nebo 768 x 1 024 pixelů pro iPad SD

 • Obrazy o velikosti 2 048 x 1 536 nebo 1 536 x 2 048 pixelů pro iPad HD

 • Obrazy o velikosti 320 x 480 pixelů pro iPhone SD

 • Obrazy o velikosti 640 x 960 pixelů pro iPhone HD, 640 x 1 136 pixelů pro iPhone 5, 750 x 1 334 pro iPhone 6 a 1 242 x 2 208 pro iPhone 6 Plus.

Nejlepšího výsledku dosáhnete, když bude obraz úvodní obrazovky odlišný od obalu. Pokud by byly obal a úvodní obrazovka identické, uživatelé by si při prvním spuštění aplikace mohli myslet, že aplikace zamrzla. Někteří vydavatelé přidávají text „Načítání…“ do úvodních obrazů.

Enable shine effect on app icon (Zapnout efekt nasvícení na ikoně aplikace):

Určete, jestli mají ikony aplikace obsahovat efekt nasvícení, při kterém je jakoby nasvícena horní část ikony.

Nasvícení vypnuto (vlevo) a zapnuto (vpravo)

Optional Fonts ZIP for HTML (Komprimace ZIP volitelných písem pro HTML):

Pokud používáte písma v textu v zásobníku HTML nebo v překrytí Webový obsah, můžete tato písma začlenit buď do souboru .folio, nebo do prohlížeče. Pokud chcete písma začlenit do prohlížeče, zkomprimujte je do složky .zip. Soubor .zip by neměl obsahovat podsložky; veškerý obsah by měl být na stejné úrovni (ve stejné složce).

Newsstand

Aktivujete-li funkci Newsstand, objeví se vaše aplikace prohlížeče ve složce Newsstand zařízení iPad s nainstalovaným iOS5. Chcete-li zapnout funkci Newsstand, musíte vytvořit aplikaci prohlížeče s odběrem iTunes – buď Pouze odběr iTunes, nebo Oprávnění s odběrem iTunes, ale nikoliv Pouze oprávnění. Dále musíte zapnout nabízená oznámení.

Enable Newsstand (Zapnout funkci Newsstand):

Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se váš prohlížeč ve složce Newsstand.

Magazine / Newspaper (Časopis/noviny):

Určete, jestli má funkce Newsstand označovat vaši aplikaci prohlížeče jako časopis nebo noviny.

Binding Edge (Hrana vazby):

Vyberte volbu určující vzhled vylepšení na ikoně funkce Newsstand, když si zákazník dvojitým kliknutím na tlačítko Domů zobrazí aktivní aplikaci. Pokud například vyberete vazbu na levý okraj, zobrazí se hrana vazby vlevo a ozdobení stránky vpravo.

Newsstand Icon (Ikona funkce Newsstand):

Určete ikonu PNG, která se zobrazí ve složce Newsstand. Pro zařízení iPad SD použijte sloučený, kvalitní soubor PNG s rozlišením 72 ppi a rozměry 384 × 512 pixelů a pro zařízení iPad HD stejný obraz s rozměry 768 × 1 024 pixelů. Tato ikona se ve funkci Newsstand používá jako výchozí titulní obraz. Tato ikona je nahrazena titulním obrazem naposledy publikovaného folia orientovaným na výšku.

Tento panel umožňuje přizpůsobit panel nástrojů navigace, který se zobrazí v uživatelském prohlížeči ve spodní části knihovny.

Hide Library Button (Skrýt tlačítko Knihovna):

Pokud je zobrazen panel nástrojů navigace, způsobí klepnutí na tlačítko Knihovna na spodním navigačním pruhu totéž, jako klepnutí na tlačítko Knihovna v levém horním navigačním pruhu. Tomuto zdvojení funkcí se můžete vyhnout skrytím tlačítka Knihovna, ale pouze pokud je zapnutý spodní panel nástrojů navigace.

Show Navigation Toolbar (Zobrazit panel nástrojů navigace):

Tuto volbu vyberte, chcete-li zobrazit panel nástrojů navigace v dolní části prohlížeče.

Zadejte, zda se má panel nástrojů navigace zobrazovat ve všech zobrazeních, včetně zobrazení folia a knihovny, nebo zda má být při prohlížení folia skryt.

Pokud chcete zahrnout vlastní knihovnu a skrýt panel nástrojů navigace, vyberte položku Use Custom Library (Vybrat vlastní knihovnu) a zadejte soubor a nastavení a poté vyberte možnost Hide Navigation Toolbar (Skrýt panel nástrojů navigace).

Hide Viewer Icon (Skrýt ikonu Prohlížeč):

Pokud je vybrána volba Show Navigation To (Zobrazit panel nástrojů navigace), můžete skrýt ikonu Prohlížeč, která se ve výchozím nastavení zobrazuje. Kliknutím na ikonu Prohlížeč zobrazíte folio, které jste prohlíželi naposledy.

Hide Buy Buttons (Skrýt tlačítka nákupu):

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, aby byla folia k dispozici pouze formou předplatného, a nikoli prostřednictvím přímého nákupu, nebo chcete-li jako primární způsob prodeje obsahu využít vlastní obchod. Zvolíte-li tuto možnost, bude knihovna obsahovat výhradně folia, k nimž má uživatel oprávnění.

Po zvolení možnosti Hide Buy Buttons (Skrýt tlačítka nákupu) se v knihovně zobrazí namísto nejnovějšího folia tabulka s foliemi.

Hide Sign In Button (Skrýt tlačítko přihlášení):

Vybráním této volby zabráníte zobrazení tlačítka Přihlásit se v levém horním rohu obrazovky po klepnutí na uživatelskou ikonu.

Hide Free Folios (Skrýt bezplatná folia):

Vyberete-li tuto volbu, budou ve vaší knihovně skryta folia poskytovaná zdarma. Tato volba se používá, když chcete použít svůj uživatelský server k oprávnění zákazníků k zadávání folií na základě informací pro přihlášení do svého účtu.

Informace o omezování folií naleznete v části Používání omezených distribucí se sadou Digital Publishing Suite (pouze v angličtině).

Lock App Orientation (Uzamčení orientace aplikace):

Pokud vyberete Portrait (orientaci na výšku) nebo Landscape (orientaci na šířku), aplikace si v zařízení iPad zachová danou orientaci. Toto nastavení má vliv na veškerá zobrazení včetně zobrazení knihovny a folia, i když folio podporuje obě orientace.

Customize and Preview the Toolbar and Custom Icons (Přizpůsobení a náhled panelu nástrojů a uživatelských ikon):

V této části můžete určit vlastní ikony pro panel nástrojů Navigace výchozí knihovny nebo určit vlastní knihovnu HTML.

Use Custom Viewer Library (Používání vlastní knihovny prohlížeče):

Po kliknutí na ikonu Knihovna na panelu nástrojů Navigace nástroje DPS App Builder se zobrazí volba Use Custom Viewer Library (Použít vlastní knihovnu prohlížeče). Po kliknutí na ikonu volby můžete určit soubor .zip obsahující váš kód HTML. Pokud určíte vlastní knihovnu, v horním navigačním pruhu se zobrazí ikona domu namísto ikony „Library“ (Knihovna).

Tato možnost se neobjeví, pokud je vybrána možnost „Use Legacy Store APIs“ (Používání starších API obchodů) na stránce Podrobnosti aplikace. Další informace o vytváření vlastní knihovny naleznete v tématu Vytvoření vlastní knihovny (Podnikové vydání).

Custom Icons (Uživatelské ikony):

Kliknutím na ikonu znaménka plus na pravé straně panelu vytvoříte vlastní tlačítko (vlastní pozici) pro panel nástrojů navigace. Nebo vybráním ikony Knihovna či Prohlížeč nahraďte výchozí ikony knihovny a prohlížeče vlastními ikonami.

Můžete použít až 8 navigačních ikon pro tablet iPad (6 vlastních ikon a ikony pro knihovnu a prohlížeč) a 2 pro telefony iPhone (1 vlastní ikona a ikona pro knihovnu).

Pro každou ikonu vyberte soubor PNG s rozlišením 30 x 30 a 60 x 60 pixelů s průhledným pozadím. Jako obrázek v popředí použijte libovolnou barvu. Systém iOS neprůhledné pixely doplní o systémovou barvu (tradičně světle modrou) a upraví vzhled ikon tak, aby bylo patrné jejich označení.

Pokud uživatel klikne na uživatelskou ikonu, zobrazí prohlížeč v aplikaci obsah zadaného souboru HTML, například web pro obchod, kanál novinek nebo stránku nápovědy. Zákazníci se mohou kliknutím na tlačítko Zavřít vrátit do zobrazení knihovny.

Icon Label (Popisek ikony):

Zadejte text (např. Obchod nebo Nápověda), který se zobrazí pod ikonou.

Pokud vaše aplikace podporuje zobrazení více jazyků v uživatelském rozhraní, můžete upravit soubor XML stažený po výběru možnosti Použít vlastní řetězce v části Podrobnosti aplikace. Tento soubor XML můžete také použít ke změně popisků „Knihovna“ a „Prohlížeč“. Podrobnosti najdete v popisu „Používání přizpůsobených řetězců“ výše v tomto článku.

Type (Typ):

Vybráním možnosti Zobrazení webu na ploše zobrazíte obsah určeného souboru HTML. Volbu Navigace vyberte pouze v případě, když publikujete aplikaci založenou na systému Woodwing, ve které můžete používat metadata reprodukce k přechodu na obal, obsah nebo nápovědu k článku. Zadejte název do pole Záměr.

Navto Link Name (Název odkazu pro navigaci):

Tato volba umožňuje pomocí formátu goto:// vytvářet odkazy v článku, které otevřou obsah HTML spojený s uživatelskou ikonou. Pokud má například odkaz název „Obchod“, způsobí vytvoření tlačítka s akcí goto://ApplicationViewState/Obchod otevření webového obsahu Obchod. Viz Vytváření odkazů goto na vlastní ikony.

Icon HTML Resources ZIP (Soubor ZIP ikony zdrojů HTML):

Určete soubor .zip obsahující datové zdroje, které se použijí pro zobrazení webu, které se objeví poté, co uživatelé dvojitě kliknou na tlačítko na panelu nástrojů. Tento soubor .zip by měl obsahovat jeden soubor HTML a další případné soubory obrazů a CSS soubory. Soubor .zip by neměl obsahovat podsložky; veškerý obsah by měl být na stejné úrovni (ve stejné složce).

Lock Orientation (Uzamknutí orientace):

Chcete-li, aby se webová stránka zobrazující se po kliknutí na tlačítko panelu nástrojů zobrazovala pouze v jedné orientaci, zvolte možnost Vodorovná nebo Svislá.

Hide Title Bar (Skrýt titulní pruh):

Vybráním této volby skryjete titulní pruh, který se zobrazí v horní části knihovny prohlížeče po zobrazení obsahu HTML vlastní ikony.

Show Navigation Controls (Zobrazení ovládacích prvků navigace):

Na webové stránce můžete zobrazit ovládací prvky navigace, například tlačítko Zpět nebo Aktualizovat. Tyto volby se zobrazí na titulním pruhu nad obsahem HTML.

Auto Launch (Spustit automaticky):

Jedno z uživatelských tlačítek na panelu nástrojů lze nastavit na automatické spuštění. Je-li funkce automatického spuštění zapnuta, zobrazí se při otevření knihovny prohlížeče stránka HTML automaticky.

Poznámka:

Po kliknutí na ikonu znaménka plus na pravé straně navigačního panelu nástrojů můžete přidat až osm tlačítek pro aplikace iPad. Můžete také nahradit výchozí tlačítka Knihovna a Prohlížeč. Kliknutím na tlačítka na pruhu náhledu můžete přepínat mezi tlačítky.

Social Sharing (Sdílení na sociálních sítích)

Nastavení Sdílení na sociálních sítích určuje, zda budou vaši zákazníci moci sdílet články z vaší aplikace přes Facebook, Twitter, e-mailem nebo pomocí funkce kopírovat/vložit. Sdílení na sociálních sítích je dostupné pro prohlížeče iPad a iPhone. Tato funkce ale není dostupná pro aplikace pro jedno vydání a prohlížeče Android. Další informace o pracovním postupu při sdílení v sociálních sítích naleznete v tématu Použití sdílení na sociálních sítích.

Enable Sharing (Povolit sdílení na síti):

Pokud vyberete možnost Enable Sharing (Povolit sdílení na síti), stránka s aktivitou v zařízeních iOS 7 bude obsahovat všechny platné možnosti pro sdílení. Možnosti sdílení na síti nelze momentálně pro zařízení se systémem iOS 7 vypnout.

V zařízeních se systémem iOS 6 již není nabídka pro sdílení v sociálních sítích k dispozici u žádné z aplikací sestavené dne 11. února 2014 nebo později. Důvodem jsou nová omezení související s referenčním identifikátorem reklam v rámci sady SDK pro Facebook. Možnosti v „iOS 6 Specific Settings“ (Nastavení specifických pro iOS 6) již nemají význam.

Publication URL (Adresa URL publikace) (jen v28):

V případě aplikací v28 zadejte adresu URL, která obsahuje informace o vaší publikaci. Odkaz na adresu URL publikace se zobrazí v případě, že váš zákazník sdílí chráněný článek. V případě aplikací v29 není již adresa URL publikace potřebná. Když jsou sdíleny chráněné články, úplná adresa URL článku je nyní součástí odkazu a zobrazí se stránka zprávy Paywall.

Certificates & Push (Certifikáty a nabízená upozornění)

Společnost Apple vyžaduje, aby byly všechny aplikace spouštěné na iPadu podepsány platným certifikátem a zajištěny. V části Zajišťování zadejte soubory mobileprovision. Certifikáty zadáte během stažení generované aplikace prohlížeče.

Informace o vytváření certifikátů a souborů mobileprovision naleznete v souboru PDF Průvodce publikováním pro iPad, který je dostupný na řídicím panelu nebo z nabídky Help (Nápověda) v nástroji DPS App Builder.

Enterprise Signed Viewer App (Aplikace prohlížeče podepsaná ve verzi Enterprise):

Tuto možnost vyberte, pouze pokud chcete použít podnikový zajišťovací certifikát pro prohlížeč, který má být distribuován pouze v rámci vaší organizace. Zadejte ID aplikace a podnikový soubor mobileprovision. Také můžete povolit zobrazování oznámení v aplikacích podepsaných ve verzi Enterprise. Soubor mobileprovision musí mít Bundle ID bez zástupných znaků. Viz Vytvoření aplikace prohlížeče pro iPad podepsané v podnikovém vydání.

Developer Mobileprovision (Vývojářský Mobileprovision):

Soubor mobileprovision určuje, které iPady mohou vaši aplikaci nainstalovat a používat. Soubor mobileprovision pro vývojovou aplikaci obsahuje seznam ID iPadů nazývaných UDID.

Distribution Mobileprovision (Distribuční soubor Mobileprovision):

Soubor mobileprovision určuje, které iPady mohou vaši aplikaci nainstalovat a používat.

Sideloadable Developer Build (Verze pro vývojáře určená ke stažení):

Vyberete-li tuto volbu, můžete ručně přidávat soubory .folio do vývojového prohlížeče pomocí iTunes. Můžete používat pouze soubory .folio, nikoliv soubory .zip vytvořené pomocí tlačítka Export v programu Organizátor nástroje Folio Producer.

Enable Push Notifications (Zapnout nabízená oznámení):

Tuto volbu vyberte, chcete-li zapnout zobrazování upozornění společnosti Adobe. Vyberete-li tuto volbu, zobrazí se na ikoně aplikace prohlížeče červený odznáček, který označuje počet dostupných folií, nebo funkce Newsstand aktivuje proces upozornění. Tato volba je povinná, když je zapnutá funkce Newsstand.

Chcete-li nastavit nabízená upozornění, nakonfigurujte prostřednictvím webu Apple pro vývojáře svoje ID aplikace, vytvořte nové soubory mobileprovision a vytvořte certifikáty pro vývoj a produkci. Podrobné pokyny k vytváření certifikátů pro nabízená oznámení naleznete v souboru PDF Průvodce publikováním pro zařízení iPad, který lze stáhnout v nabídce Nápověda v nástroji DPS App Builder.

Certifikáty pro nabízená oznámení se neukládají v samotné aplikaci, ale na serveru. Certifikáty pro nabízená oznámení nastavte v rámci portálu pro nabízená oznámení na řídicím panelu DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com (pouze v angličtině)).

Podrobnosti naleznete v tématu Nabízená oznámení.

Use Adobe Push Server (Použít push server Adobe):

Zrušíte-li výběr volby Použít nabízená oznámení Adobe (pouze verze Enterprise), můžete zadat server pro zobrazování upozornění třetí strany. Do pole Push URL (Adresa URL) zasílání upozornění zadejte server. Do pole Uživatelské parametry zasílání upozornění zadejte všechny další požadavky serveru vyžadované vašim serverem. Základní požadavky pro nastavení serveru zasílání upozornění naleznete v části Zasílání upozornění.

Podrobnosti o verzi

Pokud jste se přihlásili pomocí Adobe ID vystavenéh so pro sledování pomocí systému Omniture, zobrazí se nastavení pro sledování uživatelských dat na stránce Build Details (Podrobnosti o verzi). Tato data se vyplňují automaticky. Pokud máte podnikový účet a tyto volby se nezobrazí, kontaktujte zástupce společnosti Adobe.

Po zadání informací nebo souborů do všech povinných polí klikněte na tlačítko Odeslat k vytvoření a poté na tlačítko Dokončit.

Doba, kterou trvá vytvoření vývojové a distribuční aplikace, závisí na tom, jak je server zaneprázdněn.

Stahování a testování aplikací prohlížeče

Certifikáty jsou vyžadovány pro dvě různé aplikace prohlížeče – pro vývojovou aplikaci a pro distribuční aplikaci. Vývojová aplikace je určena pro testování. Distribuční aplikace je verze, kterou předáte společnosti Apple po vyzkoušení a schválení vývojové aplikace.

 1. Vyberte aplikaci prohlížeče na stránce Manage (Spravovat), kde se zobrazí sestavení vlastních prohlížečů.

 2. Kliknutím na nástroj Developer Viewer (.ipa) stáhněte vývojářskou aplikaci.

 3. Zadejte vývojářský certifikát p12 a heslo a pak klikněte na tlačítko Download And Sign (Stáhnout a podepsat).

  Vývojářský certifikát P12:

  Soubor .p12 obsahuje informace o soukromém klíči certifikátu. Při vytváření certifikátu .p12 musíte použít web společnosti Apple pro vývojáře k vytvoření a stažení certifikátu a poté použít nástroj Keychain Access k exportu soukromého klíče tohoto certifikátu jako certifikát .p12.

  Vývojářské heslo P12:

  Při vytváření certifikátu .p12 budete vyzváni k vytvoření hesla. Nelze použít prázdné heslo. Pokud jste použili prázdné heslo, vytvořte certifikát .p12 znovu se skutečným heslem.

 4. Přidejte vývojářskou aplikaci (.ipa) do knihovny iTunes a podle pokynů obsažených v dokumentu „iPad Publishing Companion Guide.pdf“ otestujte aplikaci.

 5. Pokud vývojářská aplikace pracuje zamýšleným způsobem, vraťte se na stránku Manage (Spravovat) v nástroji DPS App Builder a klikněte na možnost Distribution Viewer (.zip). Zadejte informace o distribučním certifikátu a klikněte na tlačítko Download And Sign (Stáhnout a podepsat).

Odeslání a správa aplikace prohlížeče

Po stažení a otestování vlastního prohlížeče odešlete distribuční prohlížeč (.zip) společnosti Apple.

Odeslání vývojové aplikace:

Pokud vývojová aplikace funguje tak, jak bylo zamýšleno, odešlete distribuční aplikaci (.zip) do obchodu Apple Store. Podrobnosti naleznete v dokumentu PDF Průvodce publikováním pro iPad.

Aktualizace aplikace:

Potřebujete-li vytvořit jiné ikony nebo provést jiné změny, vyberte aplikaci prohlížeče na hlavní stránce a klikněte na tlačítko Edit (Úpravy). Vaše informace a výběry zůstanou nezměněny. Proveďte potřebné změny a verzi znovu odešlete. Provede se aktualizace vaší aplikace.

Chcete-li odeslat novou verzi své aplikace do společnosti Apple, můžete buď upravit existující aplikaci, nebo vytvořit novou. Pokud vytváříte novou verzi své aplikace, použijte soubory mobileprovision založené na stejném ID aplikace, jako předchozí aplikace. Informace o verzích se aktualizují automaticky.

Při změně typu prohlížeče, jako např. při přechodu z aplikace s více folii na aplikaci s více folii a předplatným ve službě iTunes, není možné upravit stávající aplikaci. Namísto toho je nutné vytvořit novou aplikaci za použití stejných souborů mobileprovision.

Odstranění verze:

Pokud již nepotřebujete vývojovou ani distribuční aplikaci, vyberte aplikaci prohlížeče na hlavní stránce a klikněte na tlačítko Delete (Odstranit). Kdykoli můžete vytvořit novou verzi – stačí použít soubory mobileprovision založené na stejném ID aplikace.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online