Vytváření filtrů knihovny

Zadáte-li názvy filtrů pro jednotlivá folia v nástroji Folio Producer Organizer, zobrazí se volby filtrů v rozbalovací nabídce v knihovně prohlížeče.

Pokud například vytvoříte různá vydání stejného folia pro různé jazyky, můžete povolit svým zákazníkům zobrazit si pouze folia pro jeden jazyk a skrýt folia pro ostatní jazyky. Nebo můžete vytvořit filtry, které zobrazí pouze folia pro určité časové období, například „Vydání 2011“ a „Vydání 2012“.

Můžete vytvořit pouze jednu úroveň filtrů. Vaši zákazníci ale mohou z rozbalovacího seznamu vybrat více voleb. Zákazníci si například mohou zobrazit francouzská a německá folia a skrýt anglická a španělská folia.

Filtry jsou podporovány pouze v tabletech iPad.

V této aplikace jsou zobrazena pouze folia Základy a Info.

  1. Vytvořte folia pomocí prohlížeče verze v22 nebo vyšší.

  2. V nástroji Folio Producer Organizer vyberte folio a do textového pole Filtr knihovny zadejte název filtru.

    Nezapomeňte používat stejné názvy filtrů pro folia patřící do specifické kategorie. Pokud například zadáte jako filtry pro různá folia „Němčina“ a „němčina“, zobrazí se tyto filtry v knihovně jako různé volby.

  3. Pro vytvoření prohlížeče použijte nástroj DPS App Builder. Vyzkoušejte filtry v knihovně a ověřte, zda fungují tak, jak bylo zamýšleno.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.