Cenové volby pro sadu DPS

Každý uživatel aplikace InDesign CC nebo novější může pomocí sady Adobe Digital Publishing Suite (DPS) vytvářet obsah pro mobilní zařízení a prohlížet jeho náhled. Chcete-li však vytvářet mobilní aplikace, je třeba získat podnikovou licenci pro aplikaci Adobe Experience Manager Mobile.

Tato licence vás opravňuje sestavovat aplikace za použití aplikací Adobe Digital Publishing Suite (DPS) nebo Adobe Experience Manager Mobile (dříve Adobe Digital Publishing Solution).

Experience Manager Mobile je licencována podle aplikací. Dále je třeba uhradit poplatek za přístup k vývojářským nástrojům a podpoře. Licenční poplatky jsou účtovány formou ročního odběru. Výše poplatku za aplikaci vychází z velikosti vašeho publika a způsobu použití. Stanovená výše poplatku za aplikaci zůstává neměnná po celou dobu platnosti smlouvy. Na základě uhrazeného poplatku za aplikaci je možné publikovat jednu aplikaci, a to na všech dostupných platformách (iOS, Android a Windows).

DPS Single Edition

Od 1. května 2015 sada DPS Single Edition již není k dispozici. Již není možné používat účet Creative Cloud nebo jednorázovou licenci pro vytvoření jednoho folia pro zařízení iPad. Zákazníci s úplnou licencí mohou stále vytvářet aplikace s jedním foliem pro iPad.

DPS Professional

Volba DPS Professional již není pro nové zákazníky k dispozici. Výše licenčního poplatku za aplikaci se odvíjí od způsobu použití a velikosti publika aplikace, a to tak, aby vyhovovala různým zákazníkům a jejich rozpočtům.

Veškeré nově obnovené smlouvy budou licencovány podle aplikace, jak je popsáno výše, a zákazníci na jejich základě získají přístup ke všem podporovaným funkcím.

Společnost Adobe sestavila zvláštní prodejní tým, který zákazníkům odebírajícím profesionální verzi pomáhá s obnovením jejich smluv. Tým můžete kontaktovat odesláním e-mailu na adresu dpspro@adobe.com. Jeho pracovníci budou mít k dispozici informace o dosavadním používání vašich aplikací a poskytnou vám přesnou cenovou nabídku. Pokud jste si aplikaci DPS Professional Edition zakoupili z našeho online obchodu Adobe, obraťte se na nás na adrese dpspro@adobe.com.

Kliknutím sem získáte další informace o sadě Adobe Experience Manager Mobile: www.adobe.com/go/publishing_cz.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?