Editor nástroje Folio Producer

Pomocí editoru nástroje Folio Producer můžete upravovat nastavení článků, z nichž některá nejsou dostupná na panelu Folio Builder. Tento editor obsahuje dvě zobrazení: Zobrazení miniatur pro zobrazení náhledů článků a změny vlastností a Zobrazení seznamu pro řazení, uzamykání a změny dalších nastavení.

Články dostupné ve foliu

A. Vybraný článek B. Zobrazení seznamu a zobrazení miniatur C. Zobrazení horizontálního nebo vertikálního rozvržení 

Zobrazení seznamu můžete použít k manuální změně pořadí článků, změně priorit stahování a k úpravě dalších nastavení.

Články folia zobrazené v zobrazení seznamu

Použití zobrazení miniatur k vytvoření náhledů článků

Články ve formátu HTML a InDesign používající formát obrazu JPEG nebo PNG zobrazují obrazy miniatur v nástroji Folio Producer Editor. V článcích používajících formát obrazu PDF se ale nezobrazí žádné miniatury.

 1. Přihlaste se k Řídicímu panelu sady Adobe Digital Publishing Suite a klikněte na Folio Producer.

 2. Vyberte folio, které chcete upravit a klikněte na možnost Otevřít.

 3. Proveďte kterýkoli z následujících úkonů:

  Změna pořadí

  Přetažením změňte pořadí článků.

  Úpravy vlastností článků

  Změny provedené v nastaveních vlastností článku se projeví na panelu Folio Builder. Viz Změna vlastností článku.

  Zobrazení vodorovných a svislých rozvržení

  Kliknutím na tlačítka Vodorovné a Svislé změňte rozvržení. Přetažením posuvníku Velikost miniatury změňte velikost miniatur článků.

  Přidání článku

  Klikněte na možnost Přidat a vyberte článek ve foliu, ze kterého chcete kopírovat. Vybráním možnosti Kopírovat do z rozbalovací nabídky můžete také zkopírovat článek do jiného folia.

  Import souboru HTMLResources.zip

  Kliknutím na volbu importujete soubor HTMLResources.zip. Viz Import složky HTMLResources.

  Přejmenování článku

  V rozbalovací nabídce článku vyberte možnost Přejmenovat a poté přejmenujte článek. Přejmenováním článku změníte název článku, nikoliv titul článku zobrazovaný v prohlížeči. Přejmenováním článku můžete přerušit odkazy navto mezi články.

Úprava nastavení článku

 1. Vyberte a otevřete folio v nástroji Folio Producer Editor.

 2. Pomocí možností Zobrazení miniatur nebo Zobrazení seznamu změňte nastavení článku. Viz Změna vlastností článku.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?