Historie aktualizací vydání nových funkcí

Nástroje sady Digital Publishing Suite jsou často aktualizovány. Seznam opravených chyb naleznete na stránce Poznámky k verzi – opravy chyb DPS.

Verze 32

Chcete-li zobrazit popis nových funkcí v aktuální sadě nástrojů, zobrazte Co je nového v této verzi.

Verze 31

Nabízená oznámení

Plánovaná nabízená oznámení

Možnost Oznámení na řídicím panelu DPS nově umožňuje plánování a odesílání upozornění pro stahování na pozadí a odesílání textových oznámení. Můžete plánovat standardní nabízená oznámení, která spustí na pozadí stahování určitého folia z aplikací Newsstand (nebo zobrazí červené ikony u jiných aplikací).

Služba pro nabízená oznámení

Řídicí panel DPS nově nabízí kompletní plánovaný pracovní postup pro publikování a sdělování informací čtenářům o novém obsahu. Podpora plánování publikování folia je k dispozici již v několika posledních verzích.

Po odeslání textového oznámení můžete aktivovat možnost, kdy se klepnutím na textové oznámení spustí aplikace a otevře určitý článek folia.  

Správa certifikátu

Certifikáty pro nabízená oznámení lze nyní spravovat ve službě pro nabízená oznámení v rámci řídicího panelu DPS. Je tak nyní snadnější aktualizovat certifikáty pro nabízená oznámení a být upozorněni na případné vypršení platnosti certifikátu.

Pomocí nástroje DPS App Builder označte, že je aplikace připravena na nabízená oznámení, a určete, zda si přejete použít službu pro nabízená oznámení společnosti Adobe nebo službu třetí strany. Prostřednictvím služby pro nabízená oznámení zadejte informace o certifikátech a heslech pro nabízená oznámení. Certifikáty pro nabízená oznámení se neukládají v samotné aplikaci, ale na serveru.

Upozorňujeme na následující:

 • Po ukončení platnosti nebo během posledních 30 dnů platnosti certifikátu pro nabízená oznámení se po přihlášení ke službě pro nabízená oznámení zobrazí výstraha.
 • Certifikáty pro nabízená oznámení ke stávajícím aplikacím se automaticky přenesou z nástroje DPS App Builder do aplikace Folio Producer.
 • Ujistěte se, že všechny vaše certifikáty byly do služby pro nabízená oznámení úspěšně migrovány (DPS Dashboard > Oznámení). V některých případech (např. při použití odlišných účtů s certifikáty pro produkci a vývoj) nemusí migrace certifikátů proběhnout správně.

Vytváření

 

Importování alternativních rozvržení

Nový formát sidecar.xml umožňuje importování článků z dokumentů InDesign s alternativním rozvržením.

Při importování článků za pomoci souborů sidecar.xml máte nově k dispozici dvě metody. I nadále je podporován standardní pracovní postup se soubory sidecar.xml – formát sidecar.xml a pracovní postup zůstávají beze změny. Nový formát sidecar.xml zahrnuje specifické názvy cest k dokumentům InDesign. Pokud chcete využít nový soubor sidecar.xml, vyberte při importování článků možnost „Import za pomoci souboru sidecar.xml“.

Integrace se systémy CRM

Prostřednictvím nového rozhraní API knihovny/obchodu můžete propojit spotřební data obsahu DPS s nástroji CRM jiných dodavatelů, například Salesforce.com. Tato rozhraní API jsou k dispozici pouze pro zákazníky s verzí Enterprise.

Můžete například zaznamenat data o článcích odeslaných z aplikace z období prodejní návštěvy (včetně analytických informací o zobrazeném obsahu, výpočtu doby návštěvy, použití interaktivních prvků atd.) a odeslat tato data společně s vlastními poznámkami o potenciálním zákazníkovi přímo do záznamů o obchodní příležitosti. Tyto špičkové analytické možnosti můžete použít v systémech CRM k propojení spotřebních dat s prodejem a následným dopadem na zisk.

Prohlížeč v systému iOS

Prezentace folií v knihovně

Pokud aplikace pro zařízení iPad podporuje předplatné, budete pravděpodobně chtít propagovat nejnovější obsah a viditelně umístit možnost nákupu. Jako řešení tohoto problému přináší nové aplikace s předplatným verze 31 pro zařízení iPad novou výchozí knihovnu s novým vzhledem, se kterým můžete lépe propagovat svůj obsah.

Nejnovější folio bude uvedeno dostatečně viditelně, aby umožnilo čtenářům vyhledat nejnovější dostupný obsah, který si mohou zakoupit nebo předplatit. Pokud bude k dispozici také bezplatný náhled, bude uveden i ten.

Vylepšení stahování

Všechna pozastavená stahování se nově po spuštění aplikace nebo jejím přenesení do popředí automaticky obnoví na pozadí. Pokud během stahování dojde k chybě, dojde k jeho opětovnému pozastavení.

Vlákna stahování se po spuštění aplikace na pozadí optimalizují.

Požadované aktualizace folia

V nástroji DPS App Builder je při tvorbě aplikací pro systém iOS nově k dispozici možnost „Skrýt výzvu k aktualizaci folia“. Pokud vyberete tuto možnost, stáhne se a spustí po klepnutí na titulní obraz v knihovně aktualizace folia bez zobrazení dotazu, zda si uživatel přeje aktualizaci přijmout nebo ignorovat. Jedná se o užitečnou funkci například v případě obchodních aplikací, u kterých je od členů prodejního týmu vyžadováno, aby měli vždy nejaktuálnější obsah.

Používáte-li připojení Wi-Fi, je zobrazení folia podmíněno jeho aktualizací. S mobilním připojením je aktualizace volitelná. Pokud není k dispozici žádné připojení, mohou uživatelé volně prohlížet původní verzi folia. Jestliže dojde k aktualizaci folia během doby, kdy je uživatel prohlíží, zobrazí se výzva k aktualizaci.

(V případě nativních aplikací pro systém Android nebo Windows jsou aktualizace folia požadovány standardně a folia se automaticky začnou aktualizovat v momentě, kdy uživatel klepne na titulní obraz.)

Další změny v prohlížeči pro systém iOS

 • Tlačítko Odhlásit se se nově nachází v knihovně v nabídce ve tvaru ozubeného kola namísto v levém horním rohu, aby se tak předešlo nechtěnému odhlášení uživatelů.
 • Mělo by dojít ke zvýšení efektivity stahování na pozadí díky lepší segmentaci a chování při opakování činnosti.

Prohlížeč v systému Android

 • Vlastní knihovna
 • Rozšířená podpora zvuku
 • Folia s duální orientací
 • Webový nástroj DPS App Builder nově nabízí možnost skrýt reklamní panel knihovny v případě, kdy se čtenář přihlásí prostřednictvím přímého oprávnění. Podrobnosti viz Sestavení nativních aplikací DPS pro systém Android.
 • Nástroj DPS App Builder nově nabízí nastavení k uzamčení knihovny v orientaci na šířku.
 • Rovněž došlo k optimalizaci výkonu během progresivního stahování folia.
 • Velké vícestavové objekty již při prvním zobrazení na obrazovce neblikají.
 • Videa se nově s příchozím telefonním hovorem pozastaví.
 • Servery přímého oprávnění, které používají starší rozhraní API verze 1
 • Rozhraní API getFolioInfo() ve vlastních obchodech
 • Rozhraní Reading API
 • Nastavení HTML viewport ve webových překrytích, článcích HTML a vlastní knihovně
 • Gesta ve webových překrytích, článcích HTML a vlastní knihovně
 • Relativní hypertextové odkazy navto://
 • Hypertextové odkazy na kotvy v obsahu HTML
 • Odstranění folií, která byla původně stažena starším prohlížečem pro systém Android, když se daný prohlížeč aktualizuje na nativní prohlížeč pro systém Android

Prohlížeč v systému Windows

 • Obchod Windows Store nově nabízí možnost zakoupení v rámci aplikace a umožňuje tak uživatelům zakoupit jednotlivá folia v rámci aplikace. S ohledem na omezení obchodu Windows Store musíte pro všechny nákupy v rámci aplikace nastavit jednotnou cenu. Obchod Windows Store zatím nepodporuje předplatné. Další informace naleznete v průvodci publikováním DPS k aplikacím pro obchod Windows Store.
 • Mimo obecné informace o stahování podporují aplikace pro systém Windows také analytické informace o zakoupení folií.
 • Prohlížeče pro systém Windows nově nabízí základní podporu prostředí API pro vlastní knihovny.  
 • Zvuk na pozadí
 • Hypertextové odkazy otevírají obsah v prohlížeči v aplikaci
 • Události onAppear a onDisappear v článcích HTML
 • Servery přímého oprávnění, které používají starší rozhraní API verze 1
 • Volitelné výzvy čtenářům s žádostí o povolení shromažďování analytických dat
 • Hledání folií v knihovně aplikace Adobe Content Viewer podle názvu, čísla folia nebo názvu publikace (není k dispozici pro vlastní aplikace)

Webový prohlížeč

 • Jakmile uživatel v případě folií s duální orientací přepne mezi rozvržením na výšku a na šířku, ve webovém prohlížeči se uloží informace o poslední orientaci, díky které se poté, co uživatel otevře další článek nebo se vrátí k publikaci ve webovém prohlížeči, zobrazí aktuální orientace.
 • U webového prohlížeče byl zvýšen výkon a zlepšena ovladatelnost. Mimo jiné se jedná o možnost méně přerušovaného čtení, kdy se prvky rozhraní webového prohlížeče nad a pod obsahem stránky při přechodu na další článek neustále neobnovují.

Jiné

 • Videa YouTube vložená ve webovém zobrazení se nově přehrávají správně.
 • Pokud využíváte zabezpečený obsah (pouze podniková verze), můžete prostřednictvím nastavení v nástroji pro správu účtu určit povolenou úroveň oprav, které společnost Adobe zveřejní v rámci aktualizace.

Verze 30

Tyto funkce byly přidány do verze 30 (březen 2014).

Funkce prohlížeče iOS

Relativní odkazy navto. Nově můžete za pomoci příkazu „navto“ přecházet na další/předchozí nebo první/poslední článek. Například tlačítko s akcí navto://relative/first umožňuje přechod na první článek ve foliu. Platné formáty jsou first, last, next, previous a current. Podle potřeby můžete přejít také na konkrétní článek svojí pozicí relativní k foliu (např. pátý článek). Relativní odkazy navto podporují prohlížeče pro systém iOS a obchod Windows Store. Nativní prohlížeč pro systém Android, prohlížeč pro stolní počítač a pro web tuto funkci zatím nepodporuje. Relativní odkazy navto vyžadují aplikaci verze 30, ale lze je používat ve všech formátech folia.

Podpora rozhraní JS API pro relativní odkazy navto (pouze systém iOS). Vytvořením překrytí webového obsahu nebo článku HTML propojeného s rozhraním Reading API můžete odesílat dotazy do folia a určit tak např. počet článků ve foliu nebo počet stránek ve článku. Tuto informaci můžete následně zobrazit nebo ji jinak použít v rámci překrytí nebo článku HTML.

Hluboké odkazy s parametry (pouze verze Enterprise, pouze systém iOS). Verze 30 poskytuje rozšíření možnosti zachycení parametrů hlubokých odkazů z verze 29. Ve verzi 29 bylo možné pro cílová umístění hlubokých odkazů používat výhradně vlastní pozice (např. vlastní obchod). Prohlížeče verze 30 nově umožňují přístup k parametrům odkazu prostřednictvím rozhraní JS API bez ohledu na cílové umístění hlubokého odkazu. Můžete například vytvořit odkaz, který otevře konkrétní folio a článek v aplikaci a poskytne uživateli slevu z předplatného. Při vedení hlubokého odkazu do aplikací můžete informace z prohlížeče prohlížet prostřednictvím rozhraní JavaScript API. Tato funkce podporuje vytváření odkazů na články za použití formátu navto, zápis do místního úložiště a nastavení hodnoty v aplikaci dostupné prostřednictvím rozhraní JS API.

Obrazovka s informacemi (pouze systém iOS). U prohlížečů pro systém iOS můžete vyvolat transparentní zobrazení webu kdekoli v aplikaci, která má přístup k rozhraní Reading API nebo Library and Store API, a to včetně knihoven, vlastního obchodu, reklamního panelu nebo článku. Podle potřeby můžete ověřit oprávnění čtenáře a další parametry a zobrazit v průhledném zobrazení webu požadovaný obsah. Informační obrazovku můžete spustit buď na úrovni aplikace (např. jako vlastní knihovnu nebo reklamní panel s obsahem podle oprávnění), nebo na úrovni folia (článek HTML nebo překrytí webového obsahu). Soubory HTML použité na obrazovce s informacemi se musí nacházet na serveru mimo aplikaci, nikoli v samotné aplikaci. Zobrazení obrazovky s informacemi je podmíněno připojením k internetu.

Zabezpečená folia (pouze verze Enterprise, pouze systém iOS). Při konfiguraci role aplikace v účtu Enterprise za použití nástroje pro správu účtu je nově k dispozici možnost „Povolit zabezpečený obsah“. Tuto možnost vyberte, pouze pokud vaše aplikace obsahuje důvěrné či citlivé informace. U zabezpečeného účtu není k dispozici sdílení v sociálních sítích, webový prohlížeč, ani stahování na pozadí. Folia ze zabezpečeného účtu nebudou k dispozici ve službě Folio Producer Service (acrobat.com). Folia budou k dispozici pouze po jejich publikaci ve službě Adobe Distribution Service. K zobrazení náhledu folií v zabezpečeném účtu můžete využít možnost Náhled v zařízení a folia zobrazit v nástroji Adobe Content Viewer, nebo můžete sestavit vlastní aplikaci a publikovaná folia zobrazit s jejím použitím. Folia jsou zabezpečená pouze pokud u aplikace verze 30 vyberete možnost Povolit zabezpečený obsah a folia verze 30 publikujete s využitím možnosti „Zašifrovat folio“. Folia přenesená do aplikace s využitím funkce zabezpečeného obsahu budou v případě zamčení nebo vypnutí zařízení chráněna. Folia budou opět dostupná po odemčení zařízení pomocí odpovídajícího kódu. Jedná se o standardní funkci poskytovanou operačním systémem iOS.

Podpora rozhraní API pro kalendář (pouze systém iOS). Součástí rozhraní JavaScript API je nově také podpora přidávání událostí do kalendáře. Uživatelům můžete například povolit klepnout na odkaz a přidat tak nadcházející událost do aplikace Kalendář (pouze neopakující se události). Můžete jim také umožnit do aplikace Poznámky přidávat položky, jako je např. seznam přísad v receptu.

Zrušení tlačítka „Zobrazit další“ v knihovně prohlížeče. V zařízení iPad mohou čtenáři volně procházet obsahem knihovny. K zobrazení dalších folií již není nutné klepnout na tlačítko „Zobrazit další“ ve spodní části knihovny.

Rozšíření přihlášení/odběru (verze Enterprise). Nově můžete ve vlastním zobrazení nativního prohlížeče vyvolat dialogové okno pro přihlášení a zahájení odběru. Díky této změně můžete možnosti nákupu zobrazit prostřednictvím nativního dialogového okna pro zahájení odběru nebo přihlášení namísto vytváření vlastních oken. Nativní dialogové okno pro přihlášení je k dispozici v rámci rozhraní Library and Store API. Nativní dialogové okno pro zahájení odběru je k dispozici v rámci rozhraní Library and Store API i Reading API.

Rozšíření informací o oprávnění (verze Enterprise). Společnost Adobe plánuje zahájit používání interní cloudové služby ke vzdálenému poskytování informací o oprávnění. Publikující uživatelé verze Enterprise s nabídkou přímého oprávnění budou mít i nadále možnost zprostředkovat ověření i oprávnění, ale služba Adobe bude moci tato oprávnění zprostředkovat jménem těchto publikujících.

Další vylepšení prohlížeče iOS

 • Identifikátor reklam u prohlížečů pro systém iOS je nově k dispozici v jiném formátu, který není uveden v binárním kódu aplikace, pokud jej vydavatel specificky nevyužije jako referenci. Další informace naleznete v článku Nová rozhraní API pro spotřebitelský trh.
 • Pokud v aplikaci DPS App Builder označíte možnost „Skrýt přihlašovací tlačítko v knihovně“, prvek pro přihlášení nebude v dialogovém okně s nastavením telefonu iPhone k dispozici.
 • Pokud nejsou k dispozici žádná nastavení (např. při absenci prodejních folií nebo možnosti přihlášení), tlačítko s nastavením (ikona ozubeného kola) nebude v knihovně prohlížeče pro telefony iPhone uvedena.

Nativní prohlížeč v systému Android

 • Nová podpora překrytí Posun a zvětšení.
 • Nyní jsou podporována základní překrytí zvuku. Doposud není k dispozici podpora souborů ovladačů a zvuku na pozadí.
 • Vazba k pravému okraji.
 • Reklamní panely HTML.
 • Plná podpora sekvence obrazů včetně možnosti procházet obrázky posunutím prstu a podpora vnoření překrytí Sekvence obrazů do ostatních překrytí.
 • Vektorově posunovatelné rámce.
 • Podpora služby ChinaCache ve vlastních prohlížečích (nikoli v prohlížeči Adobe Content Viewer).
 • Nativní prohlížeč Adobe Content Viewer si nyní pamatuje přihlašovací údaje, není tedy již nutné opakovaně se přihlašovat. Články HTML jsou nyní plně podporovány.
 • Nyní jsou podporovány vlastní knihovny (pouze edice Enterprpise). Ve webovém nástroji DPS App Builder můžete určit soubor s příponou ZIP obsahující soubory HTML, které nahrazují výchozí knihovnu.
 • Podpora pokročilých interpretací. Pokud k vytvoření nativní aplikace pro systém Android použijete webový nástroj DPS App Builder, můžete určit, které interpretace folií se zobrazí na tabletech se systémem Android a které interpretace u telefonů se systémem Android.

Prohlížeč v systému Windows

 • Podporuje nyní všechna překrytí kromě panoramat.
 • Zrušení probíhajících stahování.
 • Vylepšení progresivního stahování. Pokud uživatel přejde na článek, který nebyl stažen, daný článek se začne stahovat.
 • Prohlížeč v systému Windows nyní podporuje u upravených fólii možnost aktualizovat pouze články.
 • V prohlížeči Adobe Content Viewer pro systém Windows se v knihovně zobrazuje Adobe ID používané pro přihlášení.

Funkce nabízených oznámení

Nově jsou k dispozici přepracovaná nabízená oznámení s rozšířenými možnostmi. Nový portál pro nabízená oznámení poskytuje následující možnosti:

 • Plánování textových oznámení s možností zrušení neodeslaných oznámení.
 • Zobrazení historie textových oznámení. Podle potřeby lze odesílat oznámení a kontrolovat stav stávajících a naplánovaných oznámení.
 • Uvedení hlubokých odkazů v textovém oznámení. Například můžete poskytnout odkaz sloužící k otevření knihovny aplikace. (Tato možnost vyžaduje prohlížeč verze 30.)
 • Vyhodnocení dat textových oznámení pomocí analýzy SiteCatalyst.
 • Při odesílání textových oznámení v systému iOS můžete určit, zda klepnutím na textové oznámení spustíte vlastní obchod, jiný vlastní prvek nebo zda se spustí určitá webová stránka.

Služby Folio Producer

 • Vylepšení analytických funkcí. V rámci analýzy SiteCatalyst je nově možné kompletně sledovat stahování na pozadí v rozsahu od přijetí nabízeného oznámení až po stažení folia.
 • Pracovní postup pro AEM/DPS. Media Publisher představuje modul aplikace Adobe Experience Manager (AEM), který umožňuje v systému publikovat obsah DPS. Po konfiguraci aplikace AEM a modulu můžete využít vhodné šablony a vytvářet s nimi články HTML a publikovat folia DPS. Články je možné odeslat přímo do služby Adobe Folio Producer a následně sledovat, zda byly články synchronizovány za použití nejnovějších změn. Další informace o pracovních postupech AEM naleznete v souvisejících článcích v centru DPS Developer Center.

Nově jsou k dispozici specifikace pro formát folia

Nově jsou k dispozici specifikace pro formát folia. Komerční publikující uživatelé mohou svůj obsah rozšířit na řadu obchodů, které podporují specifikace formátu .folio. Při publikování v univerzálně uznávaném formátu pro digitální publikaci „.folio“ mohou vydavatelství časopisů předcházet potřebě vytvářet a publikovat interaktivní digitální obsah v řadě formátů souborů vlastněných a podporovaných jednotlivými obchody a efektivněji vytvářet digitální obsah pro mobilní zařízení. Ve službě Newsstand a obchodech podporujících licence podle specifikací formátu „.folio“ je možné vytvářet vlastní nativní prohlížeče schopné zobrazit digitální časopisy ve formátu „.folio“.

Stránka pro stažení specifikací formátu „folio“

  Verze 29

  Tyto funkce byly přidány v prohlížeči verze 29.

  Podpora nativních prohlížečů v systému Android

  Pomocí webového nástroje Web-based DPS App Builder můžete vytvářet nativní aplikace prohlížeče v systému Android. Webový nástroj Web-based DPS App Builder lze používat v systému Mac OS i Windows. V současné době můžete k vytváření původních aplikací pro systém Android využívající prostředí AIR používat stávající nástroj DPS App Builder pro stolní počítače.

  V obchodech Google Play Store a Amazon Appstore jsou k dispozici dvě verze prohlížeče Adobe Content Viewer. Aplikace „Adobe Content Viewer (legacy)“ je stále k dispozici pro testování obsahu ve starším prohlížeči pro systém Android využívajícím prostředí AIR. Nová aplikace „Adobe Content Viewer for Android“ vám umožní otestovat obsah pro nativní prohlížeče pro systém Android.  

  Nový nativní prohlížeč pro systém Android podporuje tablety i telefony se systémem Android 4.0.3 nebo novější. Seznam podporovaných funkcí a omezení naleznete v tématu Sestavení nativních aplikací DPS pro zařízení se systémem Android. Tabulku s porovnáním naleznete v tématu Seznam funkcí podporovaných v nástroji DPS.

  Rozšíření prohlížeče v systému Windows

  Nástroj Adobe Content Viewer je nyní k dispozici v obchodě Windows Store. Tato aplikace vyžaduje systém Windows 8.1. Možnost vytváření vlastních aplikací pro systém Windows není zatím v aplikaci DPS App Builder dostupná. Prohlížeč v systému Windows nově podporuje interpretace a překrytí pro posouvání a přiblížení. Viz Sestavení aplikací DPS pro obchod Windows Store.

  Vysílání zvuku a videa

  Velikost souboru folia byla omezena a stahování je nyní rychlejší díky nové podpoře oprávnění vysílat video a zvuk. Zvuk a Video jsou nově na panelu Folio Overlays uvedeny jako dvě samostatné části. V případě překrytí zvuku i videa můžete zadat adresu URL k mediálnímu souboru nahranému na server. Pokud vyberete mediální soubor (MP4 nebo MP3), který chcete vysílat, můžete vybrat libovolnou z možností dostupných pro místní mediální soubory, včetně funkcí Přehrát automaticky a Přehrát na pozadí celého folia.

  Tato uvedená adresa URL musí využívat protokol „http“, nikoli „https“. Pomocí této techniky nelze vysílat videosekvence ze služeb jako YouTube nebo Vimeo. Namísto toho je třeba použít překrytí Webový obsah.

  Vysílání zvuku a videa je podmíněno použitím nástroje verze 29, ale nikoli formátem folia verze 29. Mediální soubory můžete vysílat za pomoci starších formátů folia (verze 18 nebo starší).

  Textová oznámení pro jednotlivé skupiny zákazníků

  Posílejte zákazníkům textová oznámení s konkrétním obsahem, aby neztratili zájem o vaši aplikaci i značku. Skupiny zákazníků můžete rozlišovat podle daného tržního segmentu, např. uživatelé zařízení iPad, uživatelé zařízení iPhone nebo uživatelé, kteří aplikaci nepoužili posledních 30 dnů. Podle potřeby můžete poté na zařízení těchto dílčích skupin zákazníků odesílat textové zprávy a podpořit tak jejich rozhodnutí stáhnout další obsah nebo si prohlédnout nové promoakce.

  Pokud využíváte účet k analytické službě SiteCatalyst, můžete údaje o dílčích skupinách uživatelů shromažďovat v podobě souboru CSV. Následně při odesílání textových oznámení tento soubor CSV jednoduše vyberete. Podrobné informace naleznete v článku Oznámení pro jednotlivé skupiny zákazníků na webu pro vývoj sady DPS.

  Články z bezplatných folií jsou vždy dostupné

  Články z folií publikovaných jako Bezplatné se nově zobrazují bez stránky Paywall uvedené ve webovém prohlížeči včetně těch, které jsou označeny jako Chráněné nebo Měřené. Ve starších verzích před verzí 29 bylo možné stránku Paywall aktivovat a zabránit tak uživatelům prohlížet obsah folia, které bylo publikováno jako Bezplatné. U nových bezplatných folií v aplikaci verze 29 se stránka Paywall nezobrazí, ani když je v aplikaci povolena.

  Rozšíření analytických nástrojů

  Základní analýza na řídicím panelu již není ve verzi beta. Nově je přeložena a obsahuje několik oprav chyb. Mimo to nově analýza SiteCatalyst zahrnuje možnost samostatného sledování automaticky spuštěných a uživatelem spuštěných překrytí (pouze v systému iOS).

  Vylepšení původního prohlížeče pro systém Android

  Prohlížeč pro systém Android založený na prostředí AIR nyní podporuje systém Android 4.4. V prohlížečích pro systém Android jsou nyní povoleny funkce přiblížení a oddálení prstů pro „ploché“ články nastavené jako Horizontal Swipe Only (pouze vodorovné potáhnutí). Toto chování je již podporováno v prohlížečích pro systém iOS.

  Uvítací obrazovka pro aplikace iOS (pouze verze Enterprise)

  Uvítací obrazovka je průhledný webový obsah HTML, který se zobrazuje mezi úvodní obrazovkou a knihovnou/obchodem. Obsah HTML, který poskytnete v aplikaci DPS App Builder, se zobrazí zákazníkům při prvním spuštění aplikace po instalaci nebo při prvním spuštění aplikace po aktualizaci. Můžete například používat uvítací obrazovku, která uživatele vybídne k vytvoření účtu, odsouhlasení podmínek použití, prohlédnutí verze preview nebo k nasměrování do aplikace. Uvítací obrazovka má plný přístup k rozhraní API JavaScript Knihovna/Obchod a nad její funkcí máte plnou kontrolu.

  Použijte možnost „Volitelná uvítací obrazovka pro“ v aplikaci DPS App Builder k zadání souboru ZIP, který obsahuje soubory HTML. Pokud daná aplikace podporuje iPad i iPhone, vaše soubory HTML by měly zobrazovat obsah fungující pro obě velikosti zařízení. Pokyny a ukázkové soubory HTML najdete v článku Začínáme s úvodní obrazovkou v Centru pro vývojáře sady DPS.

  Vylepšení sdílení v sociálních sítích/prohlížeči webu

  Podívejte se na následující změny funkce sady DPS pro sdílení na sociálních sítích.

  • Platí nové chování pro chráněné články. Když čtenář sdílí chráněný článek v aplikaci v29, je sdílena adresa URL článku, ne adresa URL pro publikaci. Pokud neoprávnění příjemci klepnou nebo kliknou na sdílený odkaz na adresu URL, zobrazí se jim stránka Paywall. Tato změna má vliv na webový prohlížeč počítače a prohlížeč článků na iPadu. Možnost adresy URL publikace v aplikaci DPS App Builder byla odstraněna ze stránky Nastavení pro sociální sítě pro aplikace v29. Adresa URL publikace je i nadále používána v aplikacích verze 28 a starších verzích.
  • Webový prohlížeč nyní podporuje zvukové soubory s kódováním AAC/MP4.
  • Možnosti sdílení na sociálních sítích Sina Weibo a Tencent Weibo jsou nyní dostupné v Číně. Pokud vydavatelé povolí sdílení na sociálních sítích, jejich čtenářům s nastavenou čínskou klávesnicí na iPadu nebo Phonu se systémem iOS 7 se zobrazí možnosti pro služby Sina Weibo a Tencent Weibo v nabídce na stránce činností sdílení. Služby Sina Weibo a Tencent Weibo jsou podporovány jen v zařízeních se systémem iOS 7, ne iOS 6.
  • Funkce Vazba pravého okraje je nyní podporována ve webovém prohlížeči. Pokud je tato možnost vybrána, první článek bude zcela vpravo ve webovém prohlížeči a také na zařízeních.
  • Ve vloženém webovém prohlížeči mohou vydavatelé nyní povolit zobrazení externích odkazů v novém okně nebo na záložce prohlížeče. Další informace naleznete na stránce aplikace Adobe Content Viewer pro Web SDK.
  • Ve vloženém webovém prohlížeči mohou vydavatelé sledovat, když se uživatelé pohybují mezi stránkami. Další informace naleznete na stránce aplikace Adobe Content Viewer pro Web SDK.

  Vylepšení aplikace DPS App Builder

  Zde jsou uvedeny změny aplikace DPS App Builder.

  • Stránka Sdílení na sociálních sítích byla změněna, aby odrážela různé chování v systému iOS 6 a iOS 7. Možnost Adresa URL publikace byla u aplikací v29 odstraněna.
  • (Verze Enterprise) Zobrazení upozornění je nyní podporováno v aplikacích podepsaných ve verzi Enterprise. Soubor mobileprovision musí mít Bundle ID bez zástupných znaků.
  • (Verze Enterprise) Hodnota popisku ve vlastních ikonách byla odstraněna. Pokud chcete použít jiné názvy pro prohlížeč nebo knihovnu, upravte soubor XML přizpůsobených řetězců.
  • (Verze Enterprise) Lokalizované řetězce pro vlastní ikony již neobsahují redundantní sekce.
  • (Verze Enterprise) „Volitelná uvítací obrazovka pro iPhone“ se nyní nazývá „Volitelná uvítací obrazovka“. Tato možnost nyní podporuje jak iPad, tak iPhone.

  Vylepšení marketingu pro zákazníka (Enterprise, iOS)

  Sada DPS nyní podporuje několik funkcí API určených ke zlepšení marketingu pro zákazníka. Tyto funkce jsou nyní k dispozici v rozhraní Knihovna/Obchod i Čtení, takže je lze implementovat do článků, obchodů a jiného navigačního webového obsahu.

  • Vydavatelé mohou použít parametr vendorIdentifier ke sledování reklamních kampaní. ID dodavatele určuje vydavatele. (Mějte prosím na paměti, že dříve dostupný parametr advertisingIdentifier určující každé ze zařízení již aktuálně není kvůli omezení společnosti Apple k dispozici.)
  • Vydavatelé mohou nyní použít canOpenURL, který zjistí, zda jsou určité aplikace nainstalovány pomocí známých schémat URL, což jim umožňuje přímějším způsobem používat vzájemnou marketingovou podporu pro aplikace.
  • Vydavatelé mohou použít příkaz openExternal ke spuštění externích adres URL z webového obsahu s vlastní navigací.
  • Vydavatelé mohou zadat schéma URL s parametry pro předání kódů pro kampaně a propagaci z e-mailu, textu nebo webu a spustit aplikaci přímo v navigačním webovém obsahu.

  Kombinováním těchto rozhraní API mohou vydavatelé nabízet své aplikace na trhu různými způsoby. Vydavatelé mohou například shromažďovat data a určit, kteří uživatelé mají nainstalované aplikace bez předplatného. Vydavatelé mohou potom zahájit e-mailovou reklamní kampaň nabízející zdarma 3měsíční předplatné. Případně mohou vydavatelé vytvořit webové překrytí kontrolující, zda je nainstalována jiná aplikace, a zobrazit nabídky podle toho, zda si uživatelé aplikaci stáhli a zda mají předplatné.

  Vylepšené chování aplikací s velkým počtem folií (verze Enterprise)

  Pokud aplikace obsahuje velký počet folií (například 1 500), aktualizace knihovny trvá dlouho. Pokud vyberete v aplikaci DPS App Builder nastavení, můžete použít svůj server oprávnění k určení, která folia mají být zahrnuta při aktualizaci vlastní knihovny.

  Rozšíření základních analytických nástrojů

  U základních analytických nástrojů můžete v nabídce četnosti publikace zvolit možnost „Zvláštní vydání“. Při zvolení možnosti Zvláštní vydání můžete zadat také počáteční a konečné datum pro shromažďování publika. Základní analytické nástroje zároveň disponují řadou oprav chyb, což napomáhá lepšímu zobrazení údajů.

  Zlepšená stabilita služeb Folio Producer

  Nejnovější migrace AWS přinesla několik problémů s odesíláním a stahováním obsahu prostřednictvím služby Folio Producer využívající serveru acrobat.com. Služba bude aktualizována tak, aby tyto problémy vyřešila.

  Verze 28

  Textová nabízená oznámení (iOS, Professional/Enterprise)

  K odeslání textových oznámení zákazníkům již není zapotřebí služba třetí strany pro nabízená oznámení. Prostřednictvím vlastních textových zpráv s upozorněním na nový obsah můžete udržovat zájem uživatelů a odběratelů se systémem iOS o vaši aplikaci. Textová oznámení jsou podporována ve všech verzích prohlížeče. Pomocí analytických funkcí SiteCatalyst můžete také vyhodnotit počet uživatelů, kteří na nabízená oznámení reagují nebo kteří chtějí tato oznámení přijímat.

  Vylepšení výchozí analýzy (betaverze, pouze v angličtině)

  Řídicí panel aplikace DPS nově obsahuje betaverzi výchozích analytických hlášení. S pomocí nové výchozí analýzy můžete kontrolovat standardní metriky s nárůstem uživatelů procházejících váš digitální obsah, která vyhovuje standardům metrik pro tablety MPA. Nově dostupná hlášení obsahují data, jako např. celkový počet uživatelů, celkový počet relací, celkový čas na uživatele, průměrný počet relací na uživatele a informace o zařízení a jeho operačním systému.

  Při analýze dat můžete měnit nastavení měření nárůstu mezi jednotlivými standardními metrikami. Prostřednictvím inovovaného rozhraní máte možnost v tabulce zobrazit analýzu a exportovaná hlášení.

  Podpora pro systém iOS 7

  Aplikace verze v28 nově nabízí podporu systému iOS 7. Pamatujte, že prohlížeč vytvořený ve verzi v24 nebo starší není optimalizovaný pro zařízení se systémem iOS 7. Především folia v orientaci na šířku se buď nezobrazí, nebo se zobrazí chybně. Pro dosažení co nejlepších výsledků aktualizujte všechny aplikace DPS na verzi v27 nebo v28.

  Ukončení podpory systému iOS 5

  Aplikace Adobe DPS již nepodporuje systém iOS 5. Aplikace verze v28 již nelze spouštět v systému iOS5 a tím pádem ani na zařízení iPad 1. Jestliže si přejete i nadále podporovat zařízení iPad 1, nezapomeňte vytvořit folio kompatibilní s verzí prohlížeče stávající aplikace (v27 nebo dřívější).

  Požadavky systému iOS 7 na aplikace DPS

  V nástroji DPS App Builder můžete vytvářet aplikace verze v28 odpovídající stylu systému Apple iOS 7 včetně nových motivů uživatelského rozhraní ve světlé barvě. Při návrhu a sestavování vašich aplikací se doporučujeme řídit následujícími požadavky systému iOS 7:

  • Systém iOS 7 vyžaduje, aby byl v aplikacích zobrazen systémový panel. Při sestavování aplikací verze v28 se musí nad horním navigačním panelem ve všech zobrazeních (včetně zobrazení folia) nacházet systémový stavový panel ve velikosti 20 nebo 40 pixelů. Pokud uživatel klepnutím otevře navigační panely, zakryje se další oblast. Přizpůsobte rozvržení článku těmto skutečnostem.
  • V systému iOS 7 fungují vlastní ikony ve spodním navigačním panelu nástrojů (pouze verze Enterprise) odlišně. Pokud v aplikaci verze v28 použijete panel nástrojů s vlastními ikonami, není již třeba poskytnout jejich tři různé variace podle toho, zda je ikona nestisknutá, stisknutá, nebo nedostupná. Namísto toho stačí poskytnout jeden soubor PNG s průhledným pozadím a systém iOS 7 již upraví barvu podle stavu automaticky. (Tyto soubory mají rozlišení 30 x 30 a 60 x 60 pixelů.) K navigační ikoně již není třeba vkládat textový popisek. Namísto toho určete text v poli Popisek ikony v nástroji DPS App Builder, který se zobrazí pod vaší vlastní ikonou. Jestliže aplikace podporuje zobrazení více jazyků, můžete poskytnou také lokalizovanou verzi textu. Tyto nové ikony se v navigačním panelu zobrazí, pouze pokud lze na ikonu kliknout. Například tlačítko „Prohlížeč“ se zobrazí až po stažení folia. Po aktivaci bude navigační panel nástrojů o několik pixelů vyšší, než navigační panel nástrojů z dřívějších verzí aplikace (12 pixelů na zařízení SD iPad a 24 pixelů v zařízení HD iPad). Opět je třeba rozvržení odpovídajícím způsobem upravit. Další informace o těchto ikonách naleznete zde v části Vytváření aplikací DPS pro zařízení iPad a iPhone.
  • V systému iOS 7 je třeba poskytnout další velikosti pro různá zařízení: 152 x 152 (iPad HD), 76 x 76 (iPad SD) a 120 x 120 (iPhone). Tyto nové soubory s ikonami jsou v nástroji DPS App Builder zapotřebí při sestavování aplikací verze v27 nebo v28.
  • Uživatelské rozhraní prohlížečů DPS je v systému iOS 7 místy upraveno. Například pozadí knihovny je oproti předchozím verzím mnohem světlejší. Doporučujeme proto zkontrolovat kontrast vašich úvodních obrázků. Pokud vaše aplikace obsahuje článek s popisem použití aplikace, bude pravděpodobně nutné obsah nápovědy upravit.

  U aplikací verze v24 nebo dřívější dochází v zařízení se systémem iOS 7 k potížím. Pro dosažení co nejlepších výsledků aktualizujte stávající aplikace na verzi v27 nebo novější.

  Podpora služby AirDrop v systému iOS 7

  U aplikací verze v28 v zařízení se systémem iOS 7 můžete sdílet články s uživateli z vašeho okolí, kteří používají službu AirDrop. Jakmile příjemci se zařízením iPad obdrží prostřednictvím služby AirDrop odkazy na sdílené články, mohou využít nové funkce ve verzi v28 webového prohlížeče Mobile Safari.

  Webový prohlížeč Mobile Safari (pouze iPad)

  Pokud uživatel se zařízením iPad klepne na odkaz na nechráněný sdílený článek, otevře se přímo ve webovém prohlížeči Mobile Safari. Tato funkce umožňuje sdíleným příjemcům jedním klepnutím na zařízení iPad prohlížet verzi článku pro webový prohlížeč, namísto nutnosti stahovat aplikaci samostatně. Webový prohlížeč Mobile Safari (nazýván také jako „prohlížeč článků“) obsahuje odkazy na stažení aplikace nebo zobrazení článku v případě, že již byla v zařízení iPad nainstalována. V této úvodní verzi nejsou některé funkce, jako např. určité typy rozhraní, zatím podporovány.

  Plánování data dostupnosti folia

  Podle potřeby můžete určit konkrétní datum a čas pro zpřístupnění folia uživatelům aplikace prostřednictvím služby Distribution Service. Produkční tým tak již nemusí nový obsah zveřejňovat ručně.

  Informace o plánovaném datu zveřejnění folia můžete vložit také v podobě kódu pomocí rozhraní Folio Producer API (pouze verze Enterprise).

  Nová výchozí verze prohlížeče folia

  Výchozí verze prohlížeče folia je nyní verze v26 namísto v20. Při vytvoření nového folia je můžete navrhnout pro prohlížeče verze v20 až v28.

  Podpora rozhraní API fotoaparátu

  Uživatelé nyní mohou s pomocí fotoaparátu zařízení pořizovat snímky přímo ve vaší aplikaci a výsledné snímky v ní používat nebo je ukládat v galerii fotoaparátu. Můžete například definovat obrázek rámce a umožnit uživatelům pořídit snímek (nebo jej vybrat v aplikaci Fotografie), který se v daném rámci zobrazí.

  Škálování obsahu v zařízení se systémem Android

  V předchozích verzích nebyla velikost malých interpretací v aplikacích pro systém Android vhodně škálována, což způsobovalo jejich vodorovné či svislé oříznutí. V aplikacích Android založených na prostředí AIR ve verzi 28 je velikost menších interpretací škálována proporcionálně.

  Uzamčení možností orientace

  Aplikace DPS App Builder nabízí nové nastavení umožňující uzamčení orientace aplikace, díky kterému se zobrazení knihovny a folia zobrazí pouze v jedné orientaci.

  Vylepšení analytických funkcí SiteCatalyst

  Jsou k dispozici nové sestavy SiteCatalyst pro metadata autorů, což je užitečné pro sledování určitých autorů nebo inzerentů. Také je k dispozici další uživatelské sledování eVar. Podrobnosti najdete v souvisejících článcích o analýze v Centru pro vývojáře sady DPS.

  Lokalizovaný webový prohlížeč

  Aplikace Content Viewer for Web (webový prohlížeč) nyní nabízí podporu 20 různých jazyků.

  Zvýšení výkonu služby Distribution Service

  Folia odeslaná do služby Adobe Distribution Service jsou nyní ukládána na rychlejších a spolehlivějších serverech webové služby Amazon. Měli byste zaznamenat výrazná zlepšení při publikování, aktualizacích a stahování folií.  

  Verze 27

  Podpora aplikace Pinterest při sdílení na sociálních sítích (iOS, Professional/Enterprise)

  Pinterest je nyní jedna z možností sdílení na sociálních sítích v aplikaci DPS App Builder. Po výběru se možnost Pinterest zobrazí v rozevírací nabídce sdílení na sociálních sítích vaší aplikace. Zákazníci, kteří zobrazí vaši aplikaci v zařízení iPad nebo iPhone, mohou připnout obrázek náhledu článku na svou nástěnku. Z aplikace Pinterest mohou čtenáři kliknutím na obrázek stránky zobrazit interaktivní obsah článku v zařízení nebo ve webovém prohlížeči. Můžete nastavit platební limity pro počet článků, které jsou k dispozici pro zobrazení, podobně jako u ostatních možností sdílení na sociální síti.

  Integrace GPS v zařízení (iOS, Professional/Enterprise)

  Díky integraci GPS můžete poskytovat cílený obsah v závislosti na geografické poloze. V aplikaci můžete pro různé účely přidat logiku GPS do obsahu HTML: Příklady:

  • Můžete vytvořit překrytí webového obsahu nebo článek HTML, který bude obsahovat různé reklamy v závislosti na tom, kde jej uživatelé zobrazí.
  • V uživatelském obchodě (pouze verze Enterprise) můžete zobrazit folia specifická pro jednotlivé oblasti a umožnit uživatelům přístup k těmto fóliím na základě jejich polohy.
  • V uživatelské knihovně (pouze podniková verze) můžete zobrazit reklamní pruhy specifické pro jednotlivé oblasti.

  Další podrobnosti: Pokud chcete povolit integraci GPS v uživatelském obchodě nebo knihovně, použijte rozhraní API v2 Obchod/Knihovna. K povolení integrace GPS v překrytí webového obsahu nebo článku HTML použijte rozhraní API pro čtení. Pokud povolujete integraci GPS v překrytí webového obsahu nebo článku HTML, povolte také možnost Povolit přístup k informacím o oprávnění.

  Zlepšení sdílení v sociálních sítích/prohlížeči webu (iOS, Professional/Enterprise)

  Seznamte se s následujícími vylepšeními:

  • Ve webovém prohlížeči mohou být nyní články, které mají stav přístupu k článku v nástroji Folio Producer nastaven na hodnotu Zdarma zobrazeny ve webovém prohlížeči v počítači bez započítání do platebního limitu. Pro měřené nebo chráněné články se toto chování nezměnilo. Měřené články se stále započítávají do platebního limitu a chráněné články jsou k dispozici pouze pro čtenáře s předplatným. (Nastavení Zdarma, Měřený a Chráněný nyní mají stejný efekt ve webovém prohlížeči i v bezplatném náhledu článku.)
  • V předchozích verzích byly obrázky miniatur chráněných článků v obsahu webového prohlížeče zobrazeny šedě a po zastavení kurzoru myši nad obrázkem se zobrazila ikona zámku. Posun doleva a doprava v navigaci navíc přeskakoval chráněné články. Ve verzi v27 již webový prohlížeč v obsahu a v navigaci nerozlišuje mezi chráněnými, bezplatnými a měřenými články. Všechny články se zobrazí v obsahu stejně a navigace v rámci folia umožní uživatelům navštívit každý článek, včetně chráněných. Chráněné články jsou zakryté zprávou s informacemi o platbě.
  • Přihlašovací proces k vestavěnému webovému prohlížeči byl zjednodušen tak, aby vydavatelé mohli ověřovat uživatele na svém vlastním webu.

  Vylepšení prohlížeče v systému Android (Professional/Enterprise)

  Prohlížeč v systému Android založený na prostředí AIR zahrnuje následující vylepšení:

  • Limit rozměrů folia vzrostl z 2 048 x 2 048 na 4 095 x 4 095 pixelů. To umožňuje vytvářet folia určená pro větší zařízení, jako jsou například 10” tablety HD Android.
  • Úvodní obrazovky nastavené v zařízeních se systémem Android lze nyní poměrně zvětšit nebo zmenšit tak, aby vyplnily cílovou obrazovku. Nyní například můžete vytvořit úvodní obrazovky s rozměry 2 560 x 1 600, které lze poměrně zmenšit (a oříznout v případě, že se liší poměr stran) pro menší zařízení.
  • Ikony a prvky uživatelského rozhraní jsou nyní větší v zařízeních XLarge se systémem Android, například v 10” HD tabletech, což usnadňuje klepnutí na tlačítka a navigaci v prohlížečích v zařízeních HD.
  • Vlastní ikony navigace (pouze podniková verze) mohou mít nyní rozměry 75 × 43, 98 × 52 nebo 214 × 114 pixelů.

  Nativní prohlížeč pro systém Android (nezaložený na prostředí AIR) se stále vyvíjí.

  Kopírování folia

  V aplikaci Folio Producer Organizer je nyní k dispozici příkaz Kopírovat. Folio můžete kopírovat (duplikovat) ze svého účtu nebo můžete kopírovat sdílené folio z jiného účtu. Zkopírováním publikovaného nebo nepublikovaného folia dojde k vytvoření nového folia na serveru Folio Producer (acrobat.com), nikoli ve službě Distribution Service. Zkopírované folio můžete poté upravit a publikovat. Pokud sdílíte folio z jiného počítače, bude nutné získat zdrojové soubory a znovu zadat odkazy na články, aby byly upraveny a aktualizovány. Uzamčená folia nelze kopírovat.

  Nová volba automatického otevření v aplikaci DPS App Builder

  Aplikace DPS App Builder nyní obsahuje novou možnost „Po stažení automaticky otevřít nejnovější předplacené folio“. Pokud je vybraná možnost „Při prvním spuštění automaticky stáhnout nejnovější předplacené folio“, je ve výchozím nastavení vybraná také volba „Automaticky otevřít“, aby noví čtenáři mohli po stažení aplikace okamžitě začít číst. Pokud volbu „Automaticky otevřít“ vypnete, uvidí uživatelé stahované folio v knihovně, ale toto folio se otevře až po klepnutí na titulní obraz. Vydavatelé tak mohou v reklamním pruhu zobrazit zprávu oznamující novým čtenářům, že dostávají bezplatné folio.

  Vylepšení náhledu článku

  Náhled článku nyní podporuje v zobrazení náhledu folia kromě bezplatných i měřené články. Když čtenář přejde v náhledu folia na měřený článek, tlačítko Číst článek se zobrazí v podokně nákupu a umožní klepnout na měřený článek a stáhnout jej jako součást zobrazení náhledu. Počet měřených článků, které může čtenář zobrazit, je určen platebním limitem v zařízení nastaveným vydavatelem.

  Kromě toho obsahuje bezplatný náhled článku několik vylepšení uživatelského rozhraní. Například obrázky náhledu u chráněných článků se nyní zobrazí překryté tmavým vzorem sítě. U miniatur procházení jsou nyní použity přechody a miniatury procházení se zobrazí na všech stránkách „zploštělých“ článků (pouze při vodorovném posunu) v režimu procházení i jako obrázky náhledu překryté sítí v zobrazení folia.

  Vylepšení analytických funkcí (Professional/Enterprise s účtem SiteCatalyst)

  Sestavy nástroje SiteCatalyst nyní zahrnují informace o nákupech podle typu předplatného čtenáře (nové nebo obnovení), délky předplatného (1 měsíc, 6 měsíců atd.) a nákupy podle prodejního webu aplikací. Nástroj SiteCatalyst zobrazí také sestavu čtenářů, kteří se přihlásili k odběru nabízených oznámení. Kromě toho je sledování prezentací a překrytí rámců s možností posunutí podrobnější.

  Další změny

  Mezi další vylepšení verze v27 patří:

  • Zásady ochrany soukromí jsou nyní povoleny pro iPhone i iPad. Adresu URL pro zásady ochrany soukromí můžete zadat v aplikaci DPS App Builder.
  • Soubor sidecar.xml nyní podporuje nastavení přístupu ke článkům, což znamená, že můžete importovat soubor sidecar.xml za účelem použití nastavení Zdarma/Měřený/Chráněný u každého článku ve foliu.
  • Odkazy v rozhraní API Knihovna/Obchod v2 mohou nyní zobrazit samostatné okno webového prohlížeče (nazývané také „prohlížeč v aplikaci“) v rámci aplikace, které obsahuje tlačítko Zavřít. Kód HTML v tomto okně webového prohlížeče může stále odkazovat na rozhraní API.

  Verze 26

  Náhled bezplatných článků (pouze iPad)

  Můžete povolit, aby si zákazníci zobrazili náhled obsahu v prodejních foliích. Uživatelé mohou klepnout na tlačítko Náhled a stáhnout si a přečíst všechny bezplatné články. Když uživatel přejde na jiné články v dané aplikaci, zobrazí se mu stránka Paywall s výzvou k zakoupení folia. Chcete-li povolit náhled bezplatných článků v prodejním foliu, vyberte v nástroji pro správu účtů nastavení „Zapnout náhled článku“, a poté pomocí nástroje Folio Producer Editor označte určité články jako bezplatné. (Funkce náhledu bezplatných článků se vztahuje pouze na iPad a v současnosti nefunguje u folií obsahujících oddíly.)

  Poznámka: Chcete-li použít nastavení „Bezplatné“ na články ve starších foliích, musíte aktualizovat prohlížeč folia na verzi v26 nebo novější a také aktualizovat články v tomto foliu.

  Podpora článků PDF v prohlížeči systému Android a v aplikaci Desktop Viewer

  Články PDF jsou nyní podporovány jak na zařízeních se systémem Android, tak v aplikaci Desktop Viewer. V prohlížečích systému Android můžete využívat formátu PDF ke zmenšení velikosti souborů, můžete používat folia pro systém iOS obsahující články PDF a používat na stránkách článků funkci zvětšování posouváním. V aplikaci Desktop Viewer si nyní můžete zobrazovat náhled folií obsahujících články PDF, což využijete obzvláště při předběžné kontrole folia, jestli neobsahuje nějaké chyby.

  Aby bylo možné zobrazovat PDF články v zařízení, musí být aplikace verze v26 nebo novější, nicméně folio obsahující PDF články může být libovolné verze.

  (Pamatujte si, že se jedná o změnu ve stávajícím prohlížeči systému Android založeném na prostředí AIR, nikoli v nativním prohlížeči systému Android, který je momentálně vyvíjen. Podpora PDF v systému Android dále nezahrnuje zobrazování souborů PDF v integrovaném prohlížeči.)

  Vylepšení knihovny iPadu

  Pod každým obrazem náhledu obálky v knihovně se nyní zobrazují ikony, takže uživatel vidí, který obsah je bezplatný a který prodejní, aniž by musel znovu klepnout. Klepnutím na tlačítko s cenou dojde k zahájení nákupu. Klepnutím na bezplatné nebo cloudové tlačítko dojde k zahájení stahování. Ikona cloudu se zobrazí v případě, když má uživatel nárok na prodejní folio, které ještě nebylo staženo.

  Po klepnutí na samotný obraz náhledu obálky se stále zobrazí podokno náhledu s dalšími informacemi. Pokud je uživatelská knihovna nakonfigurovaná tak, aby zobrazovala pouze oprávněná folia, nedojde po klepnutí na obraz náhledu obálky k zobrazení podokna náhledu.

  (Pouze podnikové vydání) Pokud vaše uživatelská knihovna zobrazuje pouze folia, na která mají vaši zákazníci nárok, nezobrazí se podokno náhledu. Klepnutím na obraz obálky se zahájí stahování folia.

  Plná podpora pro iPhone 5

  Nyní můžete vytvářet interpretace folií 1 136 × 640, abyste zabránili vzniku černých pruhů nad a pod obsahem na iPhonu 5. Abyste splnili požadavky společnosti Apple na aplikace pro iPhone 5, musíte v aplikaci DPS App Builder určit další spouštěcí obraz (úvodní obrazovku) o rozměrech 640 × 1 136.

  Vylepšení aplikace DPS App Builder

  V aplikaci DPS App Builder byly provedeny následující změny:

  • Odkazy na datové zdroje jsou nyní uloženy na serveru, takže můžete používat při vytváření aplikace různé počítače, a nemusíte měnit vazby u zkopírovaných datových zdrojů. Například agentura může použít aplikaci DPS App Builder k určení většiny nastavení a souborů a klient může poté dokončit aplikaci zadáním certifikátů. Při upravování existujícího prohlížeče se v textovém poli zobrazí zpráva „Datový zdroj uložen na serveru“. Ukládání datových zdrojů funguje pouze pro jednotlivé aplikace – nemůžete na server uložit datové zdroje, které byste chtěli používat ve více aplikacích.
  • (Verze Enterprise) Když vytvoříte uživatelský obchod využívající nové funkce API, není již nutné vytvářet uživatelskou knihovnu.
  • (Verze Enterprise) Pokud chcete i nadále používat starší obchod, můžete v aplikaci DPS App Builder zvolit možnost Používat API starších obchodů. Vyberete-li ale tuto volbu, nemůžete určit vlastní knihovnu.
  • Volba „Zapnout horkou zónu a zobrazit ovládací prvky zobrazení folia“ nyní zahrnuje horkou zónu jak v horní, tak ve spodní části obrazovky, a nikoli pouze ve spodní části.
  • V nabídce nastavení knihovny najdete novou volbu pro zadání volitelné adresy URL odkazující na zásady ochrany osobních údajů.
  • Pro aplikace s jedním foliem je nyní k dispozici volitelné schéma adres URL.

  Vylepšení v povolení analytických funkcí

  Pokud nakonfigurujete prohlížeč tak, aby umožnil uživatelům zakázat odesílání analytických dat, mají možnost změnit názor a znovu toto odesílání zapnout pomocí nabídky s nastaveními. Tato funkce je podporována v prohlížečích systému Android i iOS.

  Vylepšení webového prohlížeče

  Ve webovém prohlížeči byla provedena následující vylepšení:

  • Vložený webový prohlížeč. Nyní můžete v sadě DPS vkládat sdílené články webového prohlížeče do svých webových stránek s novou podporou pro HTML tagy IFRAME. Můžete zahrnout prvky vzhledu okolí, které zajistí konzistentní vjem pro vaše zákazníky.
  • Folio pouze pro webový prohlížeč. Můžete vytvořit speciální interpretaci folia pro webový prohlížeč, která se zobrazí pouze ve webovém prohlížeči, a nikoli v prohlížeči zařízení. Můžete například vytvořit folio 1 024 × 580, které se zobrazí pouze v horizontální orientaci, používá terminologii jako „kliknout“, místo „klepnout“, a nahradí nepodporované panoráma statickým obrazem. Viz Vytvoření interpretace pro webový prohlížeč.
  • Ve webovém prohlížeči jsou nyní podporovány vlastní obchody a vlastní knihovny. Do webového prohlížeče nyní můžete integrovat vlastní obchod a vlastní knihovnu a prezentovat tak speciální obsah, nabídky či propagační materiály.
  • Volitelná adresa URL odkazující na zásady ochrany osobních údajů. Můžete nakonfigurovat webový odkaz na zásady ochrany osobních údajů pro vaši aplikaci. Tato funkce je podporována v prohlížečích systému Android i iOS.
  • Analytické údaje webového prohlížeče. Ve webovém prohlížeči můžete nyní používat analytická data.
  • Podpora pro funkci Pouze horizontální posouvání (přidáno ve verzi v25). Webový prohlížeč nyní zobrazuje zarovnané články s vybranou funkcí Pouze horizontální posouvání.

  Nové a vylepšené sestavy počtů stažení

  Sestava počtů stažení na panelu sady DPS nabízí vydavatelům přehledné informace týkající se počtů stažení obsahu jejich folia. Sestava počtů stažení nyní obsahuje další datová pole sloužící ke snadnějšímu vytvoření informačních kontingenčních tabulek zobrazujících počty stažení pro jednotlivé publikace, jednotlivá čísla a také celkové hodnoty pro všechna stažení, včetně rozdělení znázorňujícího odděleně počty stažení do webových prohlížečů. Nová Sloučená sestava počtů stažení (nyní nazývaná „Celková zpráva“) nabízí správci data o počtech stažení pro všechny publikace asociované s jeho účtem. A všechna data sestavy jsou nyní zaznamenávána každý den, a nikoli jednou za týden.

  Online zakoupení balíčků počtů stažení

  Nová možnost online zakoupení balíčků 10 000 stažení umožňuje vydavatelům zajistit odpovídající stav jejich účtů. U obnovení počtů stažení zakoupených prostřednictvím prodejce nebo i přímo u společnosti Adobe může zpracování trvat někdy i několik dní. Za účelem zrychlení tohoto procesu zakoupení si vydavatelé nyní mohou v obchodu Adobe Store zakoupit sériové číslo pro balíček 10 000 stažení a zadat toto sériové číslo prostřednictvím řídicího panelu sady DPS.

  Vylepšení analytických funkcí

  V analytických funkcích byla provedena následující vylepšení:

  Přečtené celé články. Nyní můžete sledovat, kolik čtenářů přečte celé články při jedné návštěvě.

  Sledování obsahu. Můžete sledovat klepnutí na tlačítko obsahu a sledovat články, které jsou zobrazovány pomocí obsahu.

  Čtenáři, kteří mají přímá oprávnění od vydavatelů. Můžete získávat data o čtenářích, kteří se přihlásí do aplikace a získávají folia prostřednictvím přímého oprávnění. Prostřednictvím rozhraní API přímého oprávnění si můžete načíst ID odběratele a typ odběratele daného čtenáře. Hodnoty typu a ID odběratele budou předány do systému SiteCatalyst, takže můžete sledovat, jak tito odběratelé s foliem pracují.

  Náhled bezplatného článku. Když zákazníci klepnou na tlačítko „Náhled“ a zobrazí si náhled vydání, dochází ke sledování počtu klepnutí na tlačítko náhledu a také počtu bezplatných článků, jejichž náhledy byly zobrazeny. Sleduje se také počet konverzí po zobrazení náhledu vydání.

  ID návštěvníka systému Omniture a token zobrazování upozornění. Pro každého čtenáře je do systému SiteCatalyst přidáno ID návštěvníka systému Omniture a token zobrazování upozornění (pokud daný uživatel povolil příjem zobrazovaných upozornění).

  Webový prohlížeč: Sledují se informace o webovém prohlížeči.

  Vylepšení rozhraní API pro bezplatné první folio

  Vydavatelé s podnikovým účtem mohou nyní používat rozhraní API uživatelské knihovny ke konfigurování pruhu odběru tak, aby zobrazoval zprávy v závislosti na tom, jestli je uživatel odběratelem a mohou tak poskytovat odpovídající zprávy podporující funkci bezplatného nejnovějšího prodejního folia.

  Verze 25

  Vylepšení uživatelského rozhraní knihovny (pouze iPad)

  Knihovna prohlížeče zařízení iPad byla přepracována, a nyní obsahuje větší titulní obrazy mřížky. Kliknutím na titulní obraz staženého folia toto folio otevřete. Kliknutím na titulní obraz ještě nestaženého folia otevřete panel náhledu. Pomocí tlačítka nabídky ve tvaru ozubeného kola mohou uživatelé vybírat a odebírat folia.

  Několik změn bylo provedeno i v zobrazení folia. V aplikacích pro více folií se tlačítko Domů změnilo na tlačítko Knihovna. Došlo ke sloučení funkcí tlačítka Procházet a spodní posuvné lišty. V režimu procházení můžete pomocí posuvné lišty posouvat články. Byly odstraněny šipky vedle posuvné lišty, které přeskakovaly na následující nebo předchozí článek.

  V aplikaci DPS App Builder můžete také odebrat tlačítka Předplatit a Přihlásit se, která se v aplikaci s podnikovým předplatným zobrazují v levém horním rohu knihovny. Opravený návrh vyžaduje větší obrazy dlaždic odběru pro předplatitelské aplikace.

  První folio určené k distribuci zdarma

  Vybráním volby v nástroji pro správu účtu mohou vydavatelé zpřístupnit naposledy publikované placené folio uživatelům, kteří si danou aplikaci stáhnou poprvé.

  Podmíněný obsah HTML (pouze verze Enterprise)

  Tato funkce, která byla vytvořena pro použití s možností prvního folia zdarma, umožňuje vydavateli vytvořit článek HTML nebo překrytí webového obsahu, které budou zobrazovat odlišný obsah v závislosti na tom, jak bylo folio získáno. Pokud například uživatel stáhne bezplatné folio, může tento obsah zahrnovat nabídku předplatného. Pokud uživatel získá folio prostřednictvím předplatného, může tento obsah nabídnout další produkty.

  Tento podmíněný obsah HTML můžete nastavit ve dvou krocích. Nejprve vyberte volbu Povolit přístup k informacím o oprávnění pro dané překrytí webového obsahu nebo článek HTML. A poté přidejte do svého kódu HTML vlastní rozhraní API v Javascriptu. Podrobnější informace o tomto rozhraní API v Javascriptu vám poskytne zástupce společnosti Adobe.

  Automatické stažení nejnovějšího vydání

  Když je vybráno toto nastavení aplikace DPS App Builder, dojde k automatickému stažení nejnovějšího oprávněného vydání – a to buď prvního folia zdarma, pokud je tato možnost aktivní, nebo naposledy publikovaného bezplatného folia. Smyslem této volby je nabídnout lepší možnost vyzkoušení aplikace uživatelům, kteří si ji stáhnou poprvé.

  Automatické otevření vydání staženého na pozadí

  Pokud je vybrané toto nastavení aplikace DPS App Builder, dojde při spuštění aplikace k otevření folia, které bylo staženo na pozadí od poslední relace zobrazení. Pokud tato volba není vybraná, zobrazí se naposledy prohlížené folio v naposledy zobrazeném umístění

  Otevření folia na naposledy čteném článku

  Při přepínání mezi folii již nedojde k resetování naposledy zobrazeného folia. Namísto toho si prohlížeč pamatuje místo čtení všech folií. Chcete-li folio resetovat, zobrazte si navigační pruhy článku a třikrát klikněte na pruh titulu.

  Dynamické předplatné (pouze verze Enterprise)

  Vydavatelé mohou průběžně přidávat nebo odebírat volby odběru, aniž by museli aktualizovat aplikaci. Vydavatelé tak mohou vyhodnotit délky trvání odběru a určit nejlepší sadu voleb.

  Zjednodušené testování aplikací Amazon

  Pokud použijete aplikaci DPS App Builder k vytvoření aplikace (souboru .apk) pro Amazon, můžete načíst a vyzkoušet tento soubor .apk v zařízení Amazon, aniž byste museli načítat zvláštní soubor .json. Používání souboru .json je nyní vyžadováno pouze ke zkoušení placeného obsahu.

  Podpora místního úložiště v aplikacích Android

  V předchozích verzích prohlížeče v systému Android nepodporovaly místní úložiště. Ukončení aplikace způsobilo ztrátu místa čtení nebo dat vyplněných ve formuláři. U aplikací verze v25 v systému Android jsou tyto informace zachovány, podobně jako u aplikací v systému iOS.

  Navigace goto://

  Formát goto:// umožňuje podnikovým vydavatelům vytvářet v libovolném zobrazení folia odkazy na libovolný obsah ikon v knihovně. Pokud například vytvoříte v aplikaci DPS App Builder vlastní ikonu s titulem „Obchod“, můžete vytvořit tlačítko s akcí „goto://ApplicationViewState/Obchod“, která automaticky otevře obsah HTML Obchod – podobně jako kliknutí na vlastní ikonu Obchod.

  Skrytí horního navigačního pruhu

  Pokud je vybrané toto nastavení aplikace DPS App Builder, zobrazí se poté, co uživatel klikne na článek, pouze spodní navigační pruh. Vydavatelé tak mohou vytvořit na všech stránkách článku trvalý navigační pruh pro navigování v rámci folia.

  Vylepšení rozhraní API automatizovaného pracovního postupu (pouze verze Enterprise)

  Pokud používáte rozhraní API pro automatizované pracovní postupy publikování v DPS, můžete nyní publikovat a aktualizovat folia a aktualizovat metadata článků (aktualizování článků je plánováno pro budoucí verzi).

  Vylepšení analytických funkcí SiteCatalyst

  Analytické funkce SiteCatalyst obsahují vylepšení, jako je například oznamování doby přehrávání videí.

  Generování sestav o počtech stažení

  Vydavatelé si nyní mohou generovat sestavy zobrazující data o počtech stažení ze služby Adobe Distribution Service. Pokud se přihlásíte do řídicího panelu DPS pomocí účtu aplikace, můžete si vybráním volby Sestava počtů stažení stáhnout soubor .csv obsahující statistické údaje o počtech účtovatelných stažení ze služby Adobe Distribution Service pro danou aplikaci. Pokud se přihlásíte pomocí účtu správce, můžete si kliknutím na odkaz na řídicím panelu zobrazit sestavu znázorňující váš stav počtů stažení.

  Systém iOS4 již není podporován

  Prohlížeče verze v25 a novější již nepodporují systém iOS4, pouze iOS5 a novější.

  Verze 24

  Stahování knihovny na pozadí (iOS)

  Při stahování jakéhokoli folia verze v24 mohou zákazníci opustit aplikaci, zkontrolovat e-mail nebo zobrazit jiné folio, a pak se vrátit ke staženému foliu. Upozorňujeme, že stahování bude po uplynutí 10 minut pozastaveno. Stahovat lze vždy pouze jedno folio.

  Aktualizace více článků současně

  Můžete vybrat více článků v panelu Folio Builder a výběrem možnosti Aktualizovat je aktualizovat všechny. Chcete-li vybrat články, stiskněte klávesu Shift a klikněte nebo klávesu Ctrl/příkaz a klikněte.

  Sekce

  Nová funkce Oddíly umožní zákazníkům stahovat jednotlivé oddíly folia. Můžete například rozdělit folio do oddílů Zprávy, Sport, Ekonomika, Styl a Peníze a zákazníci si budou moci stáhnout pouze články v oddílech Sport a Peníze, pokud se tak rozhodnou. Viz Vytváření oddílů.

  Zakázání zobrazení titulní strany v knihovně prohlížeče v zařízení iPad

  Ve výchozím nastavení obsahují knihovny prohlížeče zařízení iPad zobrazení mřížky i zobrazení titulní stránky, které zobrazí vždy pouze jedno folio. U nástroje App Builder verze v24 můžete vybrat zahrnutí pouze zobrazení mřížky nebo zobrazení mřížky i zobrazení titulní strany v zařízeních iPad. (U prohlížečů se systémem Android si již můžete vybrat zobrazení mřížky, zobrazení titulní strany nebo obě zobrazení).

  Zdokonalení uživatelského rozhraní DPS

  Při vytváření folia již není vybráno výchozí nastavení Orientace. Pokud kliknete na tlačítko OK bez výběru nastavení Orientace, zobrazí se kolem této možnosti červený rámeček. Tato změna by měla pomoci předcházet chybně vytvořenému foliu s nesprávným nastavením orientace.

  Mnoho chybových zpráv nyní obsahuje odkazy, které přesměrují uživatele na technickou poznámku.

  Zdokonalení publikování folia

  Pokud se nepodaří folio správně publikovat z důvodu chyby serveru, můžete kliknutím na tlačítko Znovu obnovit proces publikování po vyřešení chyby serveru.

  Zdokonalení serverů DPS

  Šířka pásma služby Adobe Distribution Service byla zvětšena, což zajišťuje lepší stabilitu a výkon.

  Navíc jsou servery DPS nyní odděleny v samostatném clusteru na webu acrobat.com, což umožňuje aktualizace a stahování folií, i pokud na webu acrobat.com probíhá údržba.

  Změna dialogového okna „Obnovit nákupy“

  Dialogové okno „Obnovit nákupy“ se nyní zobrazí, pokud když uživatelé vyberou příkaz Obnovit nákupy z nabídky možností knihovny.

  Povolení ukládání do mezipaměti pro informace o foliu v knihovně (iOS)

  V nástroji DPS App Builder můžete ukládat informace o foliu do mezipaměti za účelem zvýšení výkonu u aplikací s velkými knihovnami. Výběr této možnosti však může způsobit zastarávání informací o foliu. Pokud například vyberete tuto možnost a změníte cenu prodejních folií, zobrazí se v knihovně zavádějící informace. Tato možnost je aktuálně k dispozici pouze u aplikací v rámci předplatného.

  Zdokonalení pro aplikace podepsané v podnikovém vydání (iOS, pouze Podnikové vydání)

  Nyní můžete podepsat interní aplikaci pomocí podnikového souboru mobileprovision, který obsahuje explicitní ID aplikace (bez zástupných znaků). Tato změna umožňuje spravovat aplikaci nezávisle na jiných aplikacích v organizaci.

  Zdokonalení analýz

  Nástroj SiteCatalyst nyní rozlišuje mezi různými typy mobilních zařízení a různými operačními systémy. Nová sestava sledování adres URL umožňuje sledovat skutečné URL, kliknutí na URL, zdroj URL (překrytí hypertextového odkazu, překrytí webového obsahu) a jak se adresa URL otevírá (ve webovém prohlížeči, v prohlížeči aplikace nebo v prohlížeči zařízení). Sestavy používání aplikací umožňují sledovat špičky využívání aplikace za den/časové období a počet spuštění od poslední aktualizace. Tyto změny mají vliv pouze na analýzy nástroje SiteCatalyst, nikoli na základní analýzy.

  Verze 23

  Aktualizovaná struktura služby Distribution Service

  Publikování folií pro službu Distribution Service je nyní výrazně rychlejší. Po těchto změnách serveru by mělo docházet k menšímu počtu chyb kvůli vypršení časového a spolehlivost stahování na pozadí pro iOS Newsstand by měla by být vyšší.

  Vylepšení uživatelského rozhraní panelu Folio Builder

  Panel Folio Builder je širší, navigační ikony jsou větší a intuitivnější, k dispozici je více tooltipů a informačních bublin, volby jsou přejmenované, aby byly jasnější, a používání panelu usnadňují i další vylepšení. Nástroj DPS App Builder (dříve zvaný Viewer Builder) můžete také spustit z nabídky panelu.

  Změny v nástroji DPS App Builder (dříve zvaném Viewer Builder)

  Nástroj DPS App Builder přináší několik vylepšení rozhraní. Instalátor aplikace InDesign CS6 nyní instaluje nástroj DPS App Builder.

  Přetahování souborů do nástroje DPS App Builder

  Ikony, úvodní obrazovky a další soubory nyní můžete přetahovat z aplikace Finder do aplikace App Builder.

  Volba vektoru nebo bitmapy pro prezentace a rolovací rámečky (pouze systém iOS)

  V překrytích pro články PDF můžete vybrat možnost Vektor nebo Bitmapa. Vektorové obrazy vypadají ostřeji, přitom však se načítají rychle. U překrytí v článcích JPG/PNG, jsou prezentace a rolovací rámečky vždy bitmapa.

  Články s více interpretacemi (pouze systém iOS)

  Můžete nyní vytvářet články PDF, které mají vynikající vzhled na zařízení typu SD i HD. Při vytváření překrytí můžete do folia přidat datové zdroje SD i HD. Prohlížeč pro konkrétní zařízení se systémem iOS používá příslušné datové zdroje překrytí.

  Vytváříte-li aplikaci s jedním foliem, můžete vytvořit folio pomocí článků PDF, které fungují dobře na všech modelech iPad. Vytváříte-li aplikaci s více folii, můžete zvolit buď vytvoření článků s více interpretacemi ve foliu nebo vytvoření samostatných interpretací folia. Viz Vytváření článků PDF s více interpretacemi pro zařízení iOS.

  Neomezený počet folií pro Single Edition s členstvím ve službě Creative Cloud (pouze zařízení iPad)

  Jako člen služby Adobe Creative Cloud můžete vytvářet neomezený počet aplikací s jedním foliem pro iPad.

  Přehrát zvuk na pozadí (pouze iOS)

  Zvukové klipy se mohou přehrávat, zatímco uživatelé procházejí články ve foliu. V horním navigačním pruhu se zobrazí tlačítko zvuku, které uživatelům umožňuje pozastavit nebo přehrát zvuk. Viz Překrytí zvuku a videa.

  Zastavit na posledním rámečku (pouze systém iOS)

  Panel Folio Overlays nyní obsahuje volbu pro zastavení vloženého videa na posledním snímku.

  Zakázat ovládací prvky pro vložená videa (pouze systém iOS)

  Vytvoříte-li vložené video nastavené na automatické přehrávání, můžete výběrem možnosti Nepovolit pauzu zakázat ovládací prvky přehrávání. Tato funkce je zejména užitečná pro titulní videa.

  Chování nového prohlížeče obsahu Adobe při neplatných foliích

  V předchozích verzích se neplatná folia nezobrazovala v prohlížeči obsahu Adobe. V nové verzi se neplatná folia zobrazují v knihovně a projeví se chybovou zprávou při stahování. Tato změna zlepšuje výkon knihovny prohlížeče obsahu Adobe a nabídne podrobnější informace pro preflight. Jestliže například vytvoříte folio s duální orientací s jedním nebo více články s jednou orientací, bude problém signalizován chybovou zprávou, abyste jej nemuseli zjišťovat odhadem.

  Podpora PDF pro plynulé posouvání článků (pouze systém iOS)

  Obrazový formát PDF pro články s plynulým posouváním můžete použít bez ohledu na jejich délku. Zvětšování článků posouváním však není podporováno v článcích s plynulým posouváním.

  Možnost „Ohodnotit aplikaci“

  Když vytváříte vlastní prohlížeče, můžete vybrat volbu, která povoluje zobrazení výzvy „Ohodnoťte aplikaci“. Nastavení pro tuto funkci můžete přizpůsobit v nástroji DPS App Builder.

  Horké zóny pro zobrazení navigačních pruhů

  Kromě horkých zón po stranách stránky článku je k dispozici nová volba horké zóny v dolní části stránky článku. Klepnutím na oblast horké zóny v dolní části stránky se zobrazí navigační pruhy (zvané též HUD). Klepnutím kdekoli nad dolní horkou zónou se předejde zobrazení navigačních pruhů. Viz panel Podrobnosti aplikace.

  Tlačítka mají přednost před dolní horkou zónou, dolní horká zóna má přednost před bočními horkými zónami a horké zóny mají přednost před každým netlačítkovým překrytím.

  Podpora funkce Přejít na další/předchozí stránku

  Při vytvoření tlačítka jsou podporované také akce Přejít na další stránku a Přejít na předchozí stránku.

  Možnost zakázání analytických funkcí

  V nástroji DPS App Builder můžete zákazníkům při používání vaší aplikace povolit vypnutí analytických funkcí. Tato volba je zejména užitečná v některých regionech s přísnou kontrolou sběru dat.

  Řetězce prohlížeče podle vlastního nastavení

  Můžete přizpůsobit všechny řetězce uložené v prohlížeči ve všech podporovaných jazycích včetně textu tlačítek v knihovně a textu v dialogových oknech. Nástroj DPS App Builder umožňuje stahovat šablonu XML. Tento soubor XML můžete následně upravit a zadat je při sestavování aplikace. Viz panel Podrobnosti aplikace.

  Rozšířené možnosti sdílení na sociálních sítích (pouze systém iOS)

  Vezměte v úvahu následující rozšíření sdílení na sociálních sítích: Viz Použití sdílení na sociálních sítích.

  • Podpora pro přímé oprávnění webového prohlížeče (pouze Podnikové vydání). Když zákazníci dosáhnou ve webovém prohlížeči limitu a zobrazí se blokační stránka, mohou pokračovat v prohlížení článků po přihlášení pomocí svého předplaceného účtu.

  • Webový prohlížeč podporuje Internet Explorer 10/Windows 8.

  • Můžete také založit blokovací stránku pro bezplatná folia.

  • Webový prohlížeč podporuje všechna překrytí kromě panoramat a zvukových klipů.

  • Pokud vytvoříte folio o rozměrech 1 024 × 768 pomocí obrazového formátu PDF, obsah se nyní nahraje na server webového prohlížeče ve formátu PNG.

  Nový podrobný průvodce publikováním pro Single Edition

  Když kliknete na řídicím panelu na odkaz ke stažení průvodce publikováním pomocí DPS, stáhne se soubor .zip, který bude obsahovat jak průvodce pro vydavatele profesionálního nebo podnikového vydání, tak podrobného průvodce publikováním pro uživatele verze Jedno vydání. Průvodce uživatele a podrobný průvodce můžete také stáhnout v nabídce Nápověda v aplikaci DPS App Builder. V blízké budoucnosti bude dokument Průvodce odběratele profesionálního nebo podnikového vydání aktualizován novým návrhem.

  Verze 22

  Filtry knihoven

  Při vytváření folií verze v22 nebo novější můžete pomocí nástroje Folio Producer Organizer určit pro každé folio kategorii filtru, například „Angličtina“, „Španělština“, „Francouzština“ nebo „Němčina“. Uživatelé si poté mohou ve vaší knihovně prohlížeče vybrat volby filtru. Mohou si například v knihovně prohlížeče zobrazit pouze španělská a německá folia a skrýt anglická a francouzská folia. Viz Vytváření filtrů knihoven.

  Vlastní knihovna HTML

  Vydavatelé publikující v podnikovém vydání si mohou vytvořit svoji vlastní knihovnu a nemusí tedy používat výchozí knihovnu prohlížeče. Viz Vytvoření vlastní knihovny (Podnikové vydání).

  Rozšíření horkých zón

  Vydavatelé publikující v profesionálním a podnikovém vydání nyní mohou v nástroji DPS App Builder aktivovat horké zóny. Horké zóny umožňují uživatelům klepnutím na okraje článku přejít do následujícího nebo předchozího článku. Změnila se také logika potlačení překrytí. Horké zóny mají přednost před všemi překrytími, s výjimkou tlačítek. Viz panel Podrobnosti aplikace.

  Přísné interpretace pro 7palcová zařízení se systémem Android

  Ve výchozím nastavení zobrazují prohlížeče v zařízeních se systémem Android folia jakékoli velikosti. Chcete-li zajistit, aby prohlížeč zobrazoval pouze folia odpovídající velikosti zařízení, můžete vybrat příslušnou volbu v nástroji Viewer Builder. V současnosti zobrazují přísné interpretace pouze folia 1 024 × 600 pro zařízení, jako je například Kindle Fire a folia 1 280 × 800 pro zařízení Android XLarge. Tato volba primárně slouží k vyloučení zobrazení nežádoucích interpretací folií na zařízeních Kindle Fire. Pokud jste vytvořili interpretace pro systém Android, například folia 1232 × 752, nezapínejte přísné interpretace při vytváření prohlížeče pro obchod Android. Viz Vytvoření uživatelské aplikace prohlížeče pro zařízení se systémem Android.

  Automatické skrytí posuvníků

  Ve výchozím nastavení se na pravé straně článku ve foliu zobrazí plocha posuvníku o šířce 6 obrazových bodů. Vyberete-li tuto volbu v nástroji Viewer Builder, zobrazí se posuvník pouze tehdy, když uživatel posouvá článek. Viz panel Podrobnosti prohlížeče.

  Vylepšení HTML videa

  Nyní můžete zařídit, že se videa v článcích HTML budou chovat jako překrytí videa. Například při otočení zařízením s otevřeným článkem HTML s jednou orientací dojde také k otočení videa na celou obrazovku. Viz Import článků HTML.

  Kaptivní běhové prostředí AIR v prohlížečích Android

  Místo spoléhání na instalaci prostředí AIR do zařízení Android prohlížeče v současnosti již obsahují zabudovanou verzi prostředí AIR (3.2 nebo novější). I když tato změna zvyšuje velikost prohlížečů z přibližně 2 MB na 10 MB, mělo by dojít ke zlepšení stability a výkonu.

  Zlepšení uživatelského rozhraní prohlížečů Android

  Ikony a další prvky uživatelského prostředí v zobrazení knihoven a folií jsou nyní větší a proto je snazší klepat na ikony, obzvláště na zařízeních Kindle Fire.

  Posouvání dvěma prsty aktivováno pro iOS

  Gesto posouvání dvěma prsty je nyní dostupné v prohlížečích zařízení iPad a iPhone. Toto gesto je zejména užitečné pro „zarovnané“ články se zapnutou možností Pouze horizontální posouvání, která umožňuje čtenářů přeskočit zbývající stránky článku a přejít na další nebo předchozí článek.

  Rozšířené možnosti sdílení na sociálních sítích

  Vezměte v úvahu následující rozšíření sdílení na sociálních sítích: Viz Použití sdílení na sociálních sítích.

  • Sdílení na sociálních sítích je nyní podporováno v prohlížečích iPhone.

  • Je podporováno mapování interpretací. Když se sdílený článek zobrazí ve webovém prohlížeči na stolním počítači, zobrazí se v tomto webovém prohlížeči správně pouze články 1 024 × 768 ve formátu PNG nebo JPG. V předchozích verzích nebylo možné ve webovém prohlížeči zobrazit žádné folio sdílené z HD interpretace iPadu (2 048 × 1 536). Vytvoříte-li interpretace pro zařízení iOS, dojde ve webovém prohlížeči při sdílení článku z jakéhokoli zařízení k namapování na verzi 1 024 × 768 tohoto článku. Zajistěte, aby byly interpretace správně nastaveny, a aby byly hodnoty Název článku identické v každé interpretaci folia.

  • Nyní je podporováno přímé odkazování do sítě Facebook. Když si zákazník zobrazí nástěnku v aplikaci Facebook na zařízení iPad, dojde po klepnutí na odkaz na článek k přímému otevření tohoto článku. Nezapomeňte přímé odkazování aktivovat při konfigurování své aplikace na vývojářském webu služby Facebook. Viz článek Nastavení aplikace DPS pro sdílení na sociálních sítích.

  • Nová volba Zapnout limit plnění v nástroji pro správu účtu umožňuje omezit počet zobrazení článku ve webovém prohlížeči, podobně jako funkce „Vyprodáno“. Viz Nástroj pro správu účtu.

  • Webový prohlížeč nyní podporuje rolovací rámečky.

  • Zapnutí blokační stránky Paywall má vliv pouze na zpoplatněná folia.

  Verze 21

  Ovládání verze prohlížeče

  Pokud vytvoříte nové folio pomocí panelu Folio Builder verze 21, můžete jako cíl zvolit buď verzi prohlížeče číslo 20 nebo verzi 21. Tato možnost je praktická v případě, že právě čeká na schválení nejnovější verze aplikace Adobe Content Viewer, nebo vytváříte folia pro verzi 20 prohlížeče. Ve výchozím nastavení je vybraná verze v20. Vytvoříte-li folio verze 20, je možné upravit vlastnosti folia tak, aby proběhla aktualizace na verzi 21. Nelze však přejít zpět z folia ve verzi 21 na verzi 20. Nelze také zadat starší verzi prohlížeče než verzi v20. Viz Vytvoření folia.

  Náhled na zařízení pro aktivní rozvržení (iOS)

  Před verzí 21 byl Náhled v zařízení dostupný pouze pro celá folia. Verze 21 nyní umožňuje použít Náhled v zařízení na panelu Překrytí folia a vytvořit náhled aktuálního rozvržení (pouze systém iOS). Připojte svůj iPad neb iPhone k počítači a otevřete aplikaci Adobe Content Viewer. V panelu Překrytí folia zvolte možnost Náhled v [název zařízení]. Viz Používání náhledu na zařízení.

  Vylepšení sdílení na sociálních sítích

  Bylo vyřešeno několik omezení sdílení na sociálních sítích. Vnořená překrytí, tlačítka, články HTML, videa a rolovací rámečky nyní ve webovém prohlížeči fungují mnohem lépe. Webový prohlížeč navíc nyní správně zobrazuje články označené jako Reklama nebo Skrýt z obsahu. Viz Použití sdílení na sociálních sítích.

  Nyní můžete pomocí nástroje pro správu účtů vypnout webový prohlížeč a přesto povolit sdílení na sociálních sítích prostřednictvím zařízení iPad. Viz Nástroj pro správu účtu.

  Automatické zobrazení během stahování folia

  Po kliknutí na tlačítko Stáhnout nebo Koupit v knihovně prohlížeče zobrazí prohlížeč folio, avšak bude pokračovat stahování zbývajících článků. Před vydáním této verze došlo během stahování k aktivaci tlačítka Zobrazit, avšak uživatel na něj musel před zobrazením folia kliknout.

  Automatické stažení při zakoupení předplatného

  Pokud uživatel úspěšně aktivuje předplatné aplikace prohlížeče, automaticky se zahájí stahování nejnovějšího folia. Uživatelé již nemusejí kliknout na tlačítko Stáhnout.

  Datum na přebalu

  V nástroji Folio Producer Organizer je nyní k dispozici volba Datum na přebalu. Tato volba nabízí vydavatelům publikujícím v podnikovém vydání další kontrolu nad přímým oprávněním k obsahu předplatného.

  Verze 20

  Kompatibilita aplikace InDesign CS6

  Aplikace InDesign CS6 obsahuje několik nových funkcí, které zjednodušují vytváření zdrojových souborů InDesign. Pomocí funkcí Alternativní rozvržení a Pravidla tekuté stránky můžete vytvořit rozvržení pro různé orientace a různá cílová zařízení v rámci jediného dokumentu. S dynamickým rozvržením vám pomohou také funkce Pružná šířka sloupce, Automatická velikost textového rámečku nebo Rozdělené zobrazení rozvržení. Funkce Vložit HTML vám navíc umožní snadno vytvořit Webové rozvržení zkopírováním kódu a balíček dokumentu InDesign nyní obsahuje i datové zdroje překrytí. Více informací naleznete v části Vytváření alternativních rozvržení pro DPS (InDesign CS6).

  Podpora pro iPhone

  Sada DPS nyní podporuje iPhone 3GS, 4 a 4S (iPhone 3G podporován není). Pomocí nástroje Viewer Builder můžete vytvořit vlastní prohlížeč, který bude fungovat pro iPhone, pro iPad nebo pro obě zařízení najednou. Když vytvoříte aplikaci pro iPad i iPhone, vaši zákazníci budou mít přístup k zakoupeným foliím na libovolném podporovaném zařízení iOS. Prohlížeč iPhone obsahuje vydavatelem ovládanou uvítací obrazovku, novou stránku nastavení a rozšířený režim prohlížení.

  U iPhonu dosud není podporováno sdílení na sociálních sítích, záložky a funkce automatické archivace. V současné době nelze vytvořit aplikaci prohlížeče jednoho folia pro iPhone. Viz Vytváření obsahu pro iPhone.

  Webový prohlížeč pro sdílení na sociálních sítích

  Pokud ve vaší aplikaci povolíte sdílení na sociálních sítích, na webový server budou načteny reprezentace článků folia pro zobrazení v prohlížeči stolního počítače. Nastavením volby Chráněné v editoru Folio Producer určíte, které články budou k dispozici pro zobrazení ve stolním počítači. Pomocí nástroje Account Administration (Správa účtů) můžete omezit počet zobrazitelných nechráněných článků a nastavit omezení zobrazení uživatelům, kteří nemají vaši službu předplacenu. Viz Používání sociálních médií.

  Rozšířené možnosti sdílení na sociálních sítích

  Nyní je k dispozici sdílení přes Facebook nebo Twitter, e-mailem a pomocí funkce kopírovat/vložit. Pokud ve vaší aplikaci povolíte sdílení na sociálních sítích, zákazník si může zobrazit článek a sdílet jej například na Twitteru. Pokud je tento článek chráněný, odkaz ve tweetu vede na adresu URL publikace. Jestliže článek chráněný není, může si toto folio zobrazit každý, kdo klikne na odkaz v podporovaném webovém prohlížeči. Každý, kdo klikne na odkaz na iPadu, si také může stáhnout aplikaci, stáhnout nebo zakoupit folio nebo zobrazit článek – podle toho, co má staženo. Viz Používání sociálních médií.

  Možnost Neuvádět v obsahu

  Volba Neuvádět v obsahu umožňuje článek skrýt, aby se nezobrazoval v obsahu, aniž by bylo nutné označit jej jako reklamu. Viz Změna vlastností článku.

  Publikování na pozadí

  Když použijete organizátor Folio Producer k publikování nebo aktualizaci článku, úloha bude přidána do fronty publikování a vy můžete organizátor dále používat a přidávat do fronty další folia. Stav fronty zkontrolujete v nabídce organizátoru Zobrazit > Požadavky na publikování. Viz Publikace folií do služby Distribution Service.

  Zobrazení počítadla stahování

  Odběratelé profesionálního nebo podnikového vydání mají nyní v řídicím panelu DPS počítadlo stahování. Počítadlo se zobrazí pouze u účtů, které prošly kontrolou správnosti údajů.

  Možnost změny velikosti náhledu Desktop Viewer

  Když používáte Desktop Viewer pro náhled folia o velikosti 2 048 x 1 536, můžete stisknutím klávesy Command+1 zobrazit skutečnou velikost. Stisknutím klávesy Command+0 upravíte velikost na míru okna. Můžete také obraz přiblížit nebo oddálit. Viz Použití aplikace Desktop Viewer k vytvoření náhledu obsahu.

  Zjednodušený náhled na zařízení

  Když použijete Viewer Builder pro vytvoření vlastního prohlížeče Adobe Content Viewer pro iPad, funkce Náhled na zařízení už nevyžaduje nástroj Phone Disk. Viz Používání náhledu na zařízení.

  Vylepšení uživatelského rozhraní

  Na panelu Folio Builder se pod názvem folia zobrazuje i velikost folia pro snazší identifikaci dané interpretace. Návrh Viewer Builder umožňuje snadnou kontrolu použití odpovídajících ikon pro příslušné modely iPhonu a iPadu. Byly také provedeny změny vzhledu organizátoru Folio Producer a editoru Folio Producer.

  Nastavení schématu URL

  Volitelné nastavení schématu URL v nástroji Viewer Builder je nyní k dispozici pro všechny typy aplikací prohlížeče iOS, ne jen pro aplikace s předplatným. Schéma URL umožňuje vytvoření odkazu na aplikaci prohlížeče z jiné aplikace prohlížeče nebo z mobilní aplikace Safari.

  Uzamknutí orientace pro vlastní ikony HTML

  Jestliže používáte Podnikové vydání, můžete zadat orientaci stránek HTML, které se uživatelům zobrazí po kliknutí na vlastní ikony na navigační liště. Viz Panel nástrojů navigace (pouze Podnikové vydání).

  Zrychlení nástroje Viewer Builder

  Nástroj Viewer Builder nyní vytváří aplikace mnohem rychleji, obvykle během několika vteřin.

  Plynulé posouvání s omezenou podporou PDF

  Není-li váš článek s plynulým posouváním delší než délka dvou stránek, můžete použít formát obrazu PDF. Pokud je článek s plynulým posouváním delší než dvě stránky, bude použit formát JPG nebo PNG.

  Navigace v „Horké zóně“

  Vydavatelé publikující v podnikovém vydání mohou aktivovat horké zóny, které se zobrazí na levé a pravé straně jednotlivých článků. Kliknutím na neviditelnou horkou zónu uživatel přejde na další nebo předchozí článek. Viz Panel nástrojů navigace (pouze Podnikové vydání).

  Verze 19

  Podpora interpretací iOS

  Nedávno byl představen nový model HD iPad. Při používání aplikace Viewer Builder k vytvoření nové aplikace můžete určit ikony a úvodní obrazovky pro alternativní velikosti. Interpretace lze používat v zařízeních iPad, takže můžete vytvářet interpretace folia v alternativní velikosti. Každý model iOS stahuje folia, která nejlépe odpovídají zobrazení tabletu.

  Vylepšené rolovací rámečky

  Panel Folio Overlays obsahuje nový typ překrytí nazvaný rolovací rámečky. Tento nový typ nahrazuje volbu Pouze posun v překrytí Posouvání a zvětšování. Když vytvoříte rolovací obsah, můžete určit směr rolování, založit počáteční pohled na umístění rámečku obsahu a skrýt posuvník.

  Social Sharing (Sdílení na sociálních sítích)

  Když svoji aplikaci zaregistrujete na Facebooku, můžete na navigačním panelu prohlížeče zapnout volbu sdílení na sociálních sítích. Vaši zákazníci mohou kliknout na volbu Facebook a napsat zprávu. Tato zpráva a odkaz na web vaší publikace se zobrazí na uživatelově zdi na Facebooku. V současnosti se zobrazí pouze odkaz na web publikace a Facebook je jedinou dostupnou sociální sítí.

  Automatická archivace folií (pouze iOS)

  V aplikaci Viewer Builder můžete zapnout automatickou archivaci folií a určit maximální počet stažených folií pro svoji aplikaci prohlížeče. Po dosažení limitu počtu folií dojde k automatické archivaci nejstarších folií. Zákazníci mohou zapnout nebo vypnout automatickou archivaci pomocí nastavení zařízení, ale nemohou změnit prahový počet. Zákazníci si mohou opakovaně stáhnout jakékoli archivované folio.

  Vylepšení plynulého posouvání

  V předchozích verzích vyžadovalo vytváření duálně orientovaných článků s plynulým posunem vytvoření článku importem. Nyní, když vytváříte článek tlačítkem Přidat, můžete nastavit volby plynulého posouvání. Při importu článku s plynulým posouváním se ujistěte, že jste zapnuli volbu Plynulé posouvání.

  Záložky

  Když v aplikaci Viewer Builder zapnete záložky, mohou si zákazníci označit článek jako záložku a poté tuto záložku vybrat v rozevírací nabídce na navigačním panelu a přejít tak do příslušného článku. Záložky fungují na více foliích v rámci jedné aplikace prohlížeče.

  Zdokonalený výkon aktualizace knihoven

  Když se vrátíte do knihovny prohlížeče, zkontroluje prohlížeč pouze změny a zpracování je tedy rychlejší. Chybová zpráva „Knihovnu nelze aktualizovat“ by se měla objevovat méně často - pouze tehdy, když se nepodaří knihovnu aktualizovat při prvním spuštění, nebo když je knihovna prázdná a nepodaří se ji aktualizovat.

  Analytické funkce pro soubory HTML5

  Nyní máte k dispozici rozhraní API v Javascriptu, které zachycuje analytické údaje pro obsah ve formátu HTML5 na zařízeních iOS a Android. Toto rozhraní JS API umožňuje vydavatelům začlenit analytické údaje HTML5 do sestav SiteCatalyst místo zobrazování jednotlivých sestav. Podrobnosti vám sdělí zástupce společnosti Adobe.

  Omezené rozložení folií (pouze Podnikové vydání)

  Vydavatelé publikující v podnikovém vydání se nyní mohou rozhodnout, jestli se v knihovně budou v závislosti na přihlášení zobrazovat jak bezplatná, tak zpoplatněná folia. Vydavatelé mohou nastavit knihovnu tak, aby se v knihovně zobrazovala pouze stažená bezplatná folia. V případě zpoplatněných folií se v knihovně mohou zobrazovat jak stažená, tak předplacená folia. Vydavatelé tak nemusejí používat vlastní webové obchody k prodeji svých folií.

  Vylepšení ikon na navigačním panelu (pouze Podnikové vydání)

  Vydavatelé publikující v podnikovém vydání mohou v aplikaci Viewer Builder přidat až osm ikon navigačního panelu. Nyní můžete upravit vzhled dvou výchozích ikon: Prohlížeč a Knihovna. Kromě toho mohou lokální soubory HTML, použité pro tyto ikony, obsahovat až pět úrovní vnořených složek datových zdrojů. Datové zdroje HTML již nemusí být na stejné úrovni ve struktuře HTML.

  Odkaz na obchod ze článku (pouze Podnikové vydání)

  Můžete vytvořit tlačítko nebo hypervazbu umožňující zákazníkům přejít ze článku na stránku obchodu. Při vytváření tlačítka nebo hypervazby můžete v poli URL nahradit „http://“ za „ww.gotoStore“ („ww“ není překlep). Zároveň musíte použít aplikaci Viewer Builder a vytvořit pro uživatelskou ikonu štítek „Uložit“.

  Vylepšení vnořeného překrytí

  Bylo opraveno mnoho chyb a omezení vnořených překrytí. Například ukotvená tlačítka v rolovacích rámečcích již neztrácejí vzhled, když se nacházejí mimo rámeček kontejneru a již není nutné používat alternativní postup pro přejmenování objektů rolovacího rámečku na panelu Vrstvy.

  Verze 18

  Vložená překrytí v prezentacích

  Interaktivní objekty jsou nyní podporovány ve vícestavových objektech. Všechny interaktivní objekty (kromě dalších prezentací) jsou podporovány ve stavech prezentace.

  Rozšířená překrytí tlačítek

  Akce Video a Zvuk jsou podporovány, takže můžete používat tlačítka k přehrání, pozastavení a ukončení videí. Dále jsou také podporovány vícenásobné akce v sekvenci. Tlačítko může nyní například přehrát zvukový klip a po ukončení zvuku se změní na nový snímek.

  Tlačítka vícestavových objektů v rolovacích rámečcích

  Akce tlačítek spouštějící stav vícestavových objektů nyní fungují v rolovacích rámečcích. Pamatujte si, že pokud vložíte rámeček obsahu do rámečku kontejneru, dojde k odebrání akce stavu, takže tuto akci musíte po vložení znovu přidat.

  Zvětšení dokumentů PDF pohybem prstů ve všech překrytích

  Po vytvoření článku PDF můžete zvětšovat pohybem prstů všechny stránky, a to i když obsahují interaktivní objekty. Zvětšovat pohybem prstů je možné i během přehrávání překrytí. Články založené na PDF jsou stále dostupné pouze v prohlížečích pro iPad, nikoli ve stolních prohlížečích nebo v jiných prohlížečích založených na prostředí AIR. Při vytváření nebo aktualizaci uživatelského prohlížeče nezapomeňte v nástroji Viewer Builder vybrat volbu „Zapnout změny měřítka PDF“.

  Uživatelsky vytvořená aplikace Adobe Content Viewer

  Máte-li účet pro profesionální nebo podnikové vydání, můžete používat nástroj Viewer Builder k vytvoření své vlastní verze aplikace Adobe Content Viewer pro iPad. Schopnost vytvořit svoji vlastní aplikaci Content Viewer nabízí dvě výhody. Zaprvé, jakmile je dostupná nová verze nástrojů Folio Producer, můžete testovat nové funkce, zatímco aplikace Adobe Content Viewer čeká na schválení. Zadruhé, v uživatelské aplikaci Adobe Content Viewer je aktivovaná funkce Náhled v zařízení.

  Podpora funkce Náhled v zařízení pro iPad

  Když použijete nástroj Viewer Builder k vytvoření aplikace Adobe Content Viewer, můžete kopírovat informace o foliu přímo do připojeného iPadu bez nutnosti používat webového klienta acrobat.com. Náhled na zařízení pro iPad ale vyžaduje nástroj od jiného dodavatele, například Phone Disk. Náhled v zařízení pro iPad funguje pouze v systému Mac OS, nikoliv v systému Windows.

  Změna vazby

  Když přesunete nebo přejmenujete zdrojové soubory, můžete pomocí příkazu Změnit vazbu na panelu Folio Builder znovu propojit rozvržení článku se zdrojovými soubory.

  Uživatelské aplikace prohlížečů pro obchod Amazon Appstore

  Společnosti Adobe a Amazon již vyřešily problémy, které bránily schvalování uživatelských prohlížečů v obchodě Amazon Appstore. Folia jsou navíc v současnosti uložena ve složce App Data na kartě SD, takže po odstranění aplikace již v systému nezůstávají zbytková folia.

  Aktivace bezplatných odběrů pro Newsstand

  V současnosti vytvářené uživatelské prohlížeče podporují volbu „Bezplatný odběr“ společnosti Apple.

  Volba Upozornit pro zobrazování upozornění

  Zobrazování upozornění se již automaticky nespouští pokaždé, když publikujete folio. Po publikování nebo aktualizaci folia musíte aktivovat zobrazování upozornění kliknutím na tlačítko Upozornit v organizátoru nástroje Folio Producer.

  Servery pro zobrazování upozornění třetích stran

  Máte-li účet podnikového vydání, můžete vytvořit uživatelský server pro řízení zobrazování upozornění.

  Omezená distribuce bezplatných folií

  Jste-li vydavatel s účtem podnikového vydání, můžete v knihovně prohlížeče skrýt bezplatný obsah a umožnit tak zákazníkům stahovat specifický obsah na základě svých přihlašovacích účtů.

  Nové funkce obchodu HTML

  Jste-li vydavatel s účtem podnikového vydání, můžete nastavit obchod HTML tak, aby komunikoval s knihovnou prohlížeče. Když se například uživatelé přihlásí do obchodu třetí strany, můžou být automaticky přihlášeni do prohlížeče.

  Zlepšení v oblasti předplatného

  Celá dlaždice odběru je nyní aktivní oblastí pro klikání, nikoli pouze oblast tlačítka v pravém spodním rohu. Když se uživatel přihlásí k odběru aplikace, jsou volby odběru skryté. Když si uživatel zakoupí nejnovější folio, zůstanou volby odběru nyní dostupné.

  Zobrazení titulní strany pouze pro prohlížeče Android

  V knihovnách prohlížečů v systému Android můžete používat Zobrazení mřížky, Zobrazení titulní strany nebo Obojí. U menších zařízení Android dávají někteří vydavatelé přednost povolení pouze Zobrazení titulní strany.

  Rozšíření nástroje pro správu účtů

  Nástroj pro správu účtů nyní můžete používat k vytváření omezených účtů pro podnikové nebo smluvní návrháře. Vytvořené účty jsou spojeny s účtem společnosti a neumožňují přístup k některým funkcím, např. analýze.

  Verze 17

  Podpora aplikace Viewer Builder pro obchod Amazon Appstore

  V aplikaci Viewer Builder můžete vytvořit uživatelskou aplikaci prohlížeče, kterou lze odeslat do obchodu Amazon Appstore. Obchod Amazon Appstore je dostupný na zařízeních se systémem Android a také na tabletech Amazon Fire.

  Nástroj pro správu účtu

  Nástroj pro správu účtu používejte pro vytvoření a správu firemních účtů. Je to mnohem účinnější než zdlouhavá výměna e-mailů s reprezentanty společnosti Adobe. K identifikátoru Adobe ID lze přiřadit tři typy účtů: aplikační, tvůrce prohlížeče a správce.

  Rolovací rámečky s interaktivními překrytími

  Pokud si nainstalujete nástroje Folio Producer v17, můžete do překrytí rolovacího rámečku vložit jakékoli překrytí, s výjimkou prezentací.

  Rozšíření článků PDF

  Pokud stránka ve článku s formátem obrazu PDF obsahuje tlačítka odkazující na adresy URL nebo hypervazby, bude zvětšování fungovat pouze tehdy, pokud se na stránce nevyskytuje žádný další typ interaktivního překrytí.

  Volba Vázání pravého okraje

  Vyberete-li tuto volbu v organizátoru nástroje Folio Producer, zobrazí se články v prohlížeči zprava doleva, místo zleva doprava. Tato volba je obzvláště důležitá pro asijské jazyky.

  Z panelu otevřete organizátor nástroje Folio Producer

  Vybráním příkazu Folio Producer v nabídce panelu Folio Builder si můžete otevřít organizátor nástroje Folio Producer ve svém výchozím webovém klientovi.

  Zlepšení spolehlivosti serveru

  Produktový tým i nadále pracuje na řešení problémů s odesíláním na server acrobat.com a se stahováním z tohoto serveru.

  Verze 16

  Pracovní postup pro režim offline

  Nyní můžete vytvářet folia a články bez odesílání obsahu na webový server. Obsah můžete odeslat na server, až jej budete mít připravený.

  Podpora funkce Newsstand

  Aktualizovaná verze panelu Viewer Builder (verze 1.5.1) obsahuje podporu funkce Newsstand pro předplatitelské aplikace prohlížečů na iPadu. Prohlížeče s funkcí Newsstand se zobrazují ve složce Newsstand, která umožňuje rychlý přístup k publikacím novin a časopisů.

  Soukromé publikování pro uživatele bez předplatného

  Pokud nemáte předplatné profesionálního nebo podnikového vydání, můžete pomocí volby Publikovat v nástroji Folio Producer Organizer publikovat obsah jako soukromá osoba. Tato volba se používá obzvláště v případě, že nemůžete stahovat velká folia pomocí serveru acrobat.com. Publikovaná folia stažená pomocí služby Adobe Distribution Service jsou rychlá a spolehlivá.

  Nová volba pro zvukové datové zdroje

  Používáte-li aplikaci InDesign CS5.5, můžete vybráním volby Zobrazit první obraz změnit velikost zvukového rámečku překrytí podle prvního obrazu _play v určené složce datových zdrojů zvukového ovladače. V aplikaci InDesign CS5 stále musíte ručně upravit velikost rámečku překrytí tak, aby odpovídal titulnímu obrazu.

  Volba Import zdrojů HTML v panelu Folio Builder

  Soubor se zdroji HTML nyní můžete importovat jak do panelu Folio Builder, tak do editoru nástroje Folio Producer.

  Rozšířený řídicí panel

  Řídicí panel sady Digital Publishing Suite obsahuje odkazy na videa a další užitečný obsah.

  Samostatné instalační programy pro nástroje pro tvorbu obsahu a pro panel

  Pomocí jednoho instalačního programu můžete nainstalovat nástroje pro tvorbu obsahu (panel Folio Overlays, zásuvný modul aplikace InDesign a aplikaci Desktop Viewer). Pomocí jiného instalačního programu nainstalujete panel Folio Builder.

  Zlepšení spolehlivosti serveru

  Produktový tým i nadále pracuje na řešení problémů s odesíláním na server acrobat.com a se stahováním z tohoto serveru. Například při publikování folia dojde nyní ke zkopírování obsahu folia přímo ze serveru acrobat.com do služby Adobe Distribution Service.

  Nové kategorie služby Analytika

  V sestavách služby Analytika lze zobrazit data pro určitý typ staženého folia: bezplatná, individuální prodejná, předplacená nebo s externím oprávněním.

  Verze 15

  Vlastní prohlížeče pro program PlayBook

  Pomocí aplikace Viewer Builder můžete vytvářet vlastní aplikace prohlížeče pro platformy iPad, Android a BlackBerry PlayBook.

  Vylepšené rolovací rámečky

  Nyní můžete vytvářet rolovací obsah vložením textového rámečku do rámečku kontejneru. Kromě toho se zlepšil výkon rolovacích rámečků.

  Hypervazby v rolovacích rámečcích

  V současnosti jsou podporované hypervazby a tlačítka hypervazeb v rámečcích rolovaných metodou Pouze posun. Hypervazby v prezentacích nebo v rolovacích rámečcích vytvořených pomocí panelu Vrstvy nejsou zatím podporované.

  Zlepšené využití paměti

  V předchozích verzích způsobovala paměťově náročná překrytí na sousedních stranách v některých situacích problémy s výkonem. Prohlížeč nyní lépe zvládá tyto situace a nabízí lepší výkon.

  Náhled na zařízení

  Informace folia můžete kopírovat přímo na připojené mobilní zařízení, bez nutnosti používat webového klienta Acrobat.com. Dokud nebude v obchodu App Store dostupná aktualizovaná verze aplikace Adobe Content Viewer, je funkce Náhled v zařízení dostupná pouze na zařízeních se systémem Android. Tato počáteční nabídka vyžaduje dodatečnou úpravu nastavení.

  Přizpůsobení všech pěti ikon na navigačním panelu

  Používáte-li k vytvoření vlastní aplikace nástroj Viewer Builder, můžete nyní nahradit tlačítka „Knihovna“ a „Prohlížeč“ v navigačním pruhu prohlížeče (pouze uživatelé s podnikovým účtem).

  Zjednodušené vytváření místních aplikací prohlížeče

  Již není nutné zadávat distribuční certifikáty a zřizovací soubory pro aplikace prohlížeče podepsané v podnikovém vydání (pouze Podnikové vydání).

  Zdokonalené analytické funkce Omniture

  Uživatelská data jsou nyní k dispozici pro aplikace prohlížeče jednoho folia (pouze pro předplatitele sady DPS). Analytické funkce zahrnují podrobnější detaily ve statistice stahování.

  Možnost vypnutí tlačítka „Přihlásit se“

  Pokud jste zákazník s účtem podnikového vydání a vytváříte vlastní prohlížeč oprávnění, můžete vypnout tlačítko Přihlásit se, aby nedošlo k redundanci.

  Přidání certifikátů při stažení

  Nyní používáte aplikaci Viewer Builder k vytváření souboru vlastní aplikace prohlížeče bez zadávání certifikátů. Pak zadáte certifikáty při stahování souboru prohlížeče. To umožňuje různým lidem stáhnout a podepsat aplikaci pomocí certifikátů.

  Pokud vytvoříte uživatelský prohlížeč, již nebude nutné kliknutím na tlačítko Obnovit zjišťovat, zda je sestavení prohlížeče úplné.

  Zdokonalený výkon knihoven

  V některých instancích se folia z webu acrobat.com zobrazovala v knihovně pouze občas. Aplikace Adobe Content Viewer by měla zobrazit všechna dostupná folia konzistentně.

  Zdokonalení článků HTML v prohlížeči Android

  Pro prohlížeč Android je nyní povoleno posouvání obsahu u článků HTML.

  Verze 14

  Změna pořadí článků

  Nyní můžete měnit pořadí článků nejen ve webovém klientu, ale také přímo na panelu Folio Builder. Změnu pořadí provedete prostým přetažením článků.

  Zrušení sdílení folia

  Pokud jste folio sdíleli s jiným uživatelem, můžete zrušit sdílení folia, aniž byste jej museli odstranit. Panel Folio Builder můžete také použít pro odstranění folia, které s vámi sdílel někdo jiný.

  Změna omezení velikosti článku

  V předchozích verzích byla velikost článku odesílaného na server omezena na 100 MB. Nyní je velikost článku omezena na 2 GB. Mobilní zařízení ale nemusejí dobře zpracovat velké články.

  Platby v aplikaci pro prohlížeče systému Android

  Nyní můžete vytvářet folia určená k maloobchodnímu prodeji pro prohlížeče systému Android. Zákazníci si mohou zakoupit folio kliknutím na tlačítko Koupit v knihovně prohlížeče systému Android.

  Obnovení všech způsobů platby pro prohlížeče systému Android

  Zákazníci nyní mohou obnovit všechny způsoby platby v prohlížečích systému Android stejně jako v prohlížečích iPad.

  Možnost exportu pro prohlížeče s jedním foliem

  V organizátoru nástroje Folio Producer se nyní zobrazuje možnost Exportovat. Kliknutím na možnost Exportovat vytvoříte soubor .zip s obsahem vybraného folia. Použijete-li nástroj Viewer Builder k tvorbě prohlížeče s jedním foliem pro iPad, specifikujte tento soubor .zip (nebo soubor .folio vytvořený aplikací Content Bundler).

  Možnost paralelního stahování ve vývojových verzích

  Používáte-li nástroj Viewer Builder pro tvorbu vývojového prohlížeče pro iPad, můžete zapnout funkci paralelního stahování. Díky této funkci můžete ručně zkopírovat soubor .folio (nikoli soubor .zip) do vývojového prohlížeče prostřednictvím služby iTunes.

  Ovládání seznamu jazyků ve službě iTunes

  V předchozích verzích se aplikace prohlížeče ve službě iTunes Store zobrazovala ve 20 jazycích. Nástroj Viewer Builder nyní dovoluje stanovit, ve kterých jazycích se aplikace prohlížeče zobrazí.

  Možnost nabídky obnovení způsobů platby

  Knihovna uživatelských prohlížečů nyní obsahuje nabídku, ve které mohou zákazníci obnovit způsoby platby výběrem možnosti Obnovení způsobů platby.

  Aktualizace analýz

  Kromě statistiky jednotlivého folia se nyní zachycuje také údaje o předplatném.

  Verze 13

  Verze 13 (červen 2011) byla druhou veřejnou verzí sady Digital Publishing Suite. Nástroje verze 13 používaly instalátor 1.1.x a nástroj Viewer Builder 1.3.

  Vylepšení možností stahování prohlížeče

  Zákazníci mohou začít prohlížet folio ještě před dokončením stahování a mohou zobrazit částečně stažená folia offline. Přerušená stahování jsou automaticky obnovena po připojení iPadu k Internetu. Pomocí nástroje Folio Producer Editor lze určit prioritu stahování článků.

  Zastavení na posledním obrazu

  V panelu Folio Overlays se nyní můžete rozhodnout, zda se má přehrávání prezentací a sekvencí obrazů zastavit na prvním nebo posledním obrazu.

  Články s funkcí pouze vodorovného posunu kurzorem myši nebo prstem ve všech prohlížečích

  Články, u nichž je zapnuta funkce pouze vodorovného posunu kurzorem myši nebo prstem („zarovnané články“), nyní fungují v aplikaci Adobe Content Viewer pro stolní počítače, ale také v prohlížečích pro Android a PlayBook.

  Možnost obnovení způsobů platby

  Pokud zákazníci obnoví nebo vymění iPad, mohou snadněji stáhnout obsah, na nějž mají nárok. Při prvním spuštění prohlížeče jsou zákazníci vyzváni k obnovení způsobů platby.

  Uživatelská tlačítka na panelu nástrojů navigace

  Zákazníci s účtem podnikového vydání mohou vytvořit až tři tlačítka, která se budou zobrazovat na stránce HTML v prohlížeči. Kromě tlačítek Knihovna a Prohlížeč, která se zobrazují na panelu nástrojů navigace, můžete vytvořit další tlačítka, například Obchod, Nápověda a Novinky, jež se budou zobrazovat na stránce HTML.

  Skrytí panelu nástrojů navigace nebo tlačítka Domovská stránka

  Při vytváření aplikace prohlížeče v aplikaci Viewer Builder můžete skrýt panel nástrojů navigace v dolní části prohlížeče nebo tlačítko Domovská stránka v levém horním rohu prohlížeče.

  Další analytické sestavy

  Stránka Analýzy na řídicím panelu sady Digital Publishing Suite nyní obsahuje další sestavy pro sledování uživatelských dat.

  Oprávnění pro systém Android

  Zákazníci s účtem podnikového vydání nyní mohou poskytovat oprávnění k odběrům.

  Lokalizovaná aplikace Android Content Viewer

  Aplikace Adobe Content Viewer pro systém Android je nyní lokalizována ve stejných jazycích jako prohlížeč iPad.

  Lokalizovaná aplikace Viewer Builder

  Aplikace Viewer Builder byla lokalizována do těchto jazyků: francouzština, němčina, italština, španělština a japonština.

  Vylepšené možnosti použití

  Panel Folio Builder, web Folio Producer a aplikace Viewer Builder obsahují celou řadu úprav, které vylepšují použití.

  Verze 12

  Verze 12 (květen 2011) byla první veřejnou verzí sady Digital Publishing Suite. Nástroje verze 12 používaly instalátor 1.0.x a nástroj Viewer Builder 1.2.

  Nový panel Folio Builder

  Panel Folio Builder nahrazuje v aplikaci InDesign aplikaci Digital Content Bundler. Pomocí panelu Folio Builder můžete přidávat články a rozvržení článků a měnit vlastnosti folií a článků.

  Folia uložená na webové pracovní ploše

  Pomocí předchozích nástrojů jste vytvořili složku folia obsahující složky článků. Složku folia jste balili do souborů .folio, které jste buď nahráli na server nebo paralelně stáhli do zařízení iPad. v nových pracovních postupech je každé folio pracovní plochou na webovém serveru. Folia stále obsahují články, ale články lze kopírovat do jiných folií a měnit jejich uspořádání bez nutnosti opakovaného balení. Kliknutím na tlačítko Náhled si můžete zobrazit náhled jednotlivých článků nebo celých folií. Nebo se přihlaste do aplikace Adobe Content Viewer a stáhněte si folia, která jste vytvořili. Pomocí funkce Import můžete vytvářet články založené na existujících strukturách složek.

  Webový klient sady Digital Publishing Suite

  Odběratelé sady Digital Publishing Suite se mohou přihlásit do webového klienta na adrese http://digitalpublishing.acrobat.com. Na řídicím panelu se nacházejí odkazy na nástroje a služby.

  • Na stránce Analýzy můžete sledovat data o zákaznících.

  • Pomocí nástroje Folio Producer můžete organizovat, upravovat a publikovat folia. Nástroj Folio Producer obsahuje stránku Organizátor, na které jsou zobrazena dostupná folia a stránku Editor, na které se zobrazují články ve vybraném foliu.

  • Pomocí nástroje Viewer Builder můžete vytvářet uživatelské aplikace.

  Sdílení

  Pomocí volby Sdílet můžete sdílet folia s jinými uživateli DPS. Například vydavatel může sdílet folio s návrhářem, který má vytvořit článek pro časopis. Obdobně může reklamní agentura sdílet folio s různými vydavateli, aby jim nabídla reklamy. Pracovní postup sdílení nahrazuje pracovní postup „paralelního stahování“.

  Nový vzhled panelu Folio Overlays

  Panel Folio Overlays má nový vzhled. Překrytí Zobrazení 360 se nyní nazývají Sekvence obrazů. Překrytí Zobrazení webu se nyní nazývají Webový obsah. Můžete obnovit původní stav objektů a převést je z překrytí na normální objekty.

  Změny v terminologii

  „Zásobníky“ se nyní nazývají „články“. Volba Zarovnat se nyní nazývá Pouze horizontální posunutí. Realizační server se nyní nazývá služba Distribution Service.

  Verze 11

  Verze 11 byla poslední předběžnou verzí aplikace Digital Publishing Suite, která používala pracovní postupy aplikace Content Bundler.

  Vylepšení stahování folia

  U zařízení iPad se zdvojnásobila rychlost stahování. Uživatelé prohlížeče dále mohou číst jedno folio a současně stahovat jiné folio.

  Vylepšení prohlížeče na systému Android

  Zlepšil se výkon článků PNG a HTML na zařízení se systémem Android. Prohlížeč systému Android podporuje lokální webový obsah.

  Vlastní nastavení navigačního pruhu

  Odběratelé podnikového vydání mohou přidat až tři ikony do navigačního pruhu, které zobrazí webový obsah v režimu celé obrazovky.

  Zlepšení v oblasti předplatného

  Předplatné Apple (iOS) lze nyní založit bez nutnosti vlastního serveru oprávnění.

  Verze 10

  Zvětšení zobrazení PDF folia pohybem dvou prstů od sebe

  Jestliže při balení zvolíte možnost exportu PDF, mohou uživatelé zvětšovat stránku pomocí gesta pohybem dvou prstů od sebe. V současnosti není zvětšení pohybem dvou prstů od sebe aktivováno na stránkách s interaktivním překrytím.

  Aplikace Content Viewer pro systém Android

  Aplikace Adobe Content Viewer je nyní k dispozici pro zařízení Android. Do této aplikace Content Viewer nelze paralelně stahovat folia. Místo toho odešlete soubory na realizační server a stáhněte si je. Ačkoli se prohlížeč systému Android Viewer stále více blíží prohlížeči iPad, některé funkce nejsou dosud podporované. Mezi nepodporované funkce patří zarovnané články, včleněná videa, panoramatická překrytí a folia exportovaná ve formátu PDF. U článků HTML a překrytí webového obsahu se mohou vyskytovat problémy s výkonem.

  Lokalizované prohlížeče

  Jazykové rozhraní aplikace Adobe Content Viewer se mění podle místního nastavení zařízení. V současnosti patří mezi podporované jazyky angličtina, francouzština, němčina, švédština, španělština a japonština.

  Doplňková podpora předplatného

  Již jsou dostupné volby předplatného uvnitř aplikací. Společnost Adobe podporuje nový model předplatného společnosti Apple pro vydavatele, kteří si založili server oprávnění.

  Interpretace folia

  Mobilní zařízení jsou nyní dostupná v různých rozměrech. Používáte-li stejná folia s rozměry 1 024 × 768 pro zařízení systému Android, zobrazí se folia s černými pruhy nad a pod obrazem. Chcete-li vytvořit návrh pro specifická zařízení (například 1 024 × 600) nebo poměry stran (16:9), můžete vytvořit různé interpretace stejného folia. Interpretace můžete vytvářet nastavením Názvu časopisu a Čísla folia na stejné hodnoty a odlišným nastavením rozměrů pro export. Prohlížeče nabízejí pouze interpretaci, která nejlépe odpovídá rozměrům zařízení.

  Stránkování v článcích HTML

  Články v HTML lze nyní mnohem elegantněji rozdělit na jednotlivé stránky.

  Verze 9

  Služby předplatného eCommerce v prohlížeči

  Vydavatelé nyní mohou zakládat vlastní modely předplatného, které zákazníkům umožní předplatit časopis nebo zpravodaj a získávat pravidelně aktualizace folia. Zákazníci mohou určit rozsah folií, které zůstanou stažené v zařízení iPad, což je užitečné zejména u zpravodajských časopisů.

  Vylepšení aplikace Desktop Viewer

  Nástroj Content Viewer for Desktop nyní podporuje řadu dříve nepodporovaných funkcí, jako jsou například folia s jednou orientací a překrytí webového obsahu.

  Vazba k pravému okraji

  Aplikace Content Bundler obsahuje nastavení Vazba, které dovoluje čtení článků zprava doleva pro asijské jazyky. Je-li zvolena možnost Pravý okraj, zobrazí se první článek co nejvíc vpravo a uživatelé procházejí článkem zprava doleva.

  Aktualizace folia v prohlížeči

  Při aktualizaci folia na realizačním serveru se nyní zpráva o aktualizaci zobrazí v knihovně. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat se stáhnou nové nebo upravené mini soubory .folio.

  Videa s duální orientací ve foliích s jednou orientací

  Uživatelé mohou přehrát video v režimu celé obrazovky na šířku, i když se folio zobrazuje pouze na výšku.

  Vylepšení analýzy dat

  Když pro účely sledování použití používáte analytická data, můžete rozlišovat mezi reklamou a články. Zachovají se také offline data prohlížeče.

  Verze 7/8

  Nový panel Folio Overlays

  Panel Folio Overlays v aplikaci InDesign CS5 nahrazuje aplikaci Interactive Overlay Creator. Tato změna znamená, že nyní můžete vytvářet všechna interaktivní překrytí nativně v aplikaci InDesign. Pomocí panelu Folio Overlays můžete vytvářet překrytí a měnit nastavení překrytí.

  Prohlížeč Desktop AIR Viewer

  Pro testování vytvořených vydání (nyní zvaných „folia“) je nyní k dispozici verze prohlížeče na bázi AIR. Prohlížeč Desktop Viewer aktuálně nepodporuje všechny funkce, používejte jej proto pouze jako základní testovací nástroj.

  „Vydání“ -> „Folio“

  Nový pojem pro „vydání“ je „folio“.

  Možnosti Žádné ID

  Pro zachování kontinuity při otočení iPadu již ve většině případů není nutné používat stejná ID překrytí ve vodorovném i svislém rozvržení. Aplikace Bundler používá pro určení souvisejících překrytí zdrojové datové zdroje a nastavení.

  Zobrazení mřížky v knihovně prohlížeče

  Knihovna prohlížeče nyní umožňuje zobrazení osmi folií současně v zobrazení mřížky. Můžete přepínat mezi zobrazením mřížky a jednoduchým zobrazením.

  Možnost Pořadí

  Aplikace Content Bundler obsahuje nový sloupec „Pořadí“, který lépe brání před náhodnou změnou pořadí článků. Zadejte číslo pozice, na které se článek bude zobrazovat, a článek se tam přesune.

  Uzamčení článků během balení

  Aplikace Content Bundler obsahuje nový sloupec „Uzamčeno“, pomocí něhož můžete zamezit aktualizaci článků během balení. Je vhodný zejména v případě, že chcete pouze otestovat změny v jednom nebo dvou článcích.

  Odhlašovací tlačítko v prohlížeči

  Pro zobrazení přihlašovacího tlačítka již nepotřebujete měnit své heslo Adobe ID.

  Stahování 3G

  Folia lze nyní do iPadu stahovat pomocí připojení 3G.

  Verze 6

  Zarovnané články

  Je-li článek (kdysi nazývaný „zásobník“) zarovnaný, stane se z každé strany v článku v podstatě samostatný článek, který uživatelům umožňuje rolovat stránkami článku. V obsahu se zobrazí pouze první stránka zarovnaného článku, ale všechny stránky se zobrazí v režimu procházení a jako miniatury v nástroji pro posun. Nelze zarovnat článek s nastavenou možností Plynulé posouvání.

  Požadavky na strukturu složky Looser

  Celé vydání můžete nyní vytvořit jako interaktivní i bez složky OverlayResources. V předchozích verzích se zdrojové soubory pro překrytí musely nacházet ve složce OverlayResources a exportované soubory SWF ve složce Links společně s dokumenty, ve kterých byly umístěny.

  Automatické sestavení obsahu

  Dříve vyžadovaný soubor PNG pro obsah je nyní nepovinný. Pokud vaše složka článku nemá soubor PNG, vygeneruje aplikace Content Bundler ikonu obsahu automaticky na základě první strany článku.

  Formát obrazu PDF

  Kromě formátu PNG a JPEG může aplikace Bundler vytvářet obrazy stran ve formátu PDF. Použití formátu obrazu PDF výrazně snižuje velikost souboru a nabízí další možnosti pro budoucí verze, jako například zvětšení zobrazení pohybem dvou prstů od sebe a vyhledávání a výběr textu.

  Články HTML

  Pro tvorbu článků ve vydání můžete nyní použít buď soubory aplikace InDesign nebo soubory HTML. Když vytváříte článek pomocí souborů HTML, můžete použít stejný soubor HTML pro obě orientace nebo můžete vytvořit samostatný soubor HTML pro vodorovnou a pro svislou orientaci.

  Specifikace miniatur HTML

  U článků aplikace InDesign prohlížeč automaticky vytvoří miniatury, které se zobrazí při přetažení nástroje pro posun. Vytváření miniatur u článků HTML ale trvá déle a někdy vzniknou špatně vykreslené miniatury. Chcete-li zlepšit funkci miniatur v článcích HTML, můžete povolit aplikaci Bundler, aby generovala obrazy miniatur na první stranu každého článku HTML, anebo můžete ručně přidat soubory obrazů do složek článku HTML.

  Vylepšení uživatelského rozhraní prohlížeče

  Uživatelé si stěžovali na příliš tenký rolovací pruh na pravé straně každého článku, proto jsme tento rolovací pruh rozšířili. Zlepšili jsme také vzhled a funkčnost miniatur stránky v režimu procházení.

  Průhlednost v rolovacích rámečcích

  Rolovací rámečky obsahu jsou nyní ve výchozím nastavení průhledné. Pokud si nepřejete, aby se obsah rámečku kontejneru zobrazoval, použijte na rámeček obsahu výplň.

  Změny aplikace Bundler

  V aplikaci Content Bundler se nikde v prohlížeči nezobrazoval text metadat Název vydání, proto byla tato možnost odstraněna stejně jako informace Nastavení rozměrů/typu. Kromě toho byla možnost Použít obal přejmenována na Zahrnout obal.

  Verze 5

  Nativní prezentace a hypervazby

  Interaktivní prezentace a hypervazby lze vytvářet pouze pomocí nativních funkcí. Interaktivní objekty lze vytvářet pomocí panelu Stavy objektu, panelu Tlačítka a panelu Hypervazby. Nastavení lze měnit zápisem příslušných řádků v panelu Popis skriptu. (Plánujeme přidání uživatelského rozhraní pro tato nastavení v další verzi.)

  Vylepšené nativní prezentace

  Můžete vytvářet navigační tlačítka pro přechod na další nebo předchozí snímky v prezentaci. Je-li vybrán vícestavový objekt a do panelu Popis skriptu se přidá řádek „SS_swipeEnabled=yes“, mohou uživatelé posunováním procházet snímky v prezentaci.

  Hypervazby na specifické strany

  Nyní můžete vytvářet hypervazby nebo tlačítka pro přechod na specifické strany v článku.

  Zjednodušené hypervazby „navto“

  Hypervazby navto můžete specifikovat pomocí názvů zdrojových dokumentů některého cílového článku s příponou .html nebo .indd případně bez přípony.

  Články s jedinou orientací

  Můžete vytvářet vydání orientovaná pouze na výšku nebo pouze na šířku. Do složky vydání stačí přidat dokumenty InDesign orientované pouze na výšku nebo na šířku. Vydání si zachová orientaci i při otáčení iPadu.

  Podpora místních souborů HTML pro webový obsah

  Když vytváříte překrytí webového obsahu, můžete zadat soubor HTML z počítače. V předchozí verzi bylo možné vytvářet překrytí webového obsahu pouze zadáním URL na webu.

  Rolovací rámečky

  Můžete vytvořit oblast zobrazení, která uživatelům umožní svisle nebo vodorovně rolovat obsah. Uživatelé mohou například rolovat v seznamu ingrediencí.

  Tlačítko Zpět

  Navigační pruh prohlížeče obsahuje tlačítko Zpět mezi tlačítky Domů a Obsah. Toto tlačítko umožňuje uživatelům vrátit se na stranu, ze které přešli na aktuální stranu.

  Výstup do formátu JPEG v aplikaci Bundler

  Dialogové okno Možnosti exportu v aplikaci Bundler nyní obsahuje možnost zadat exportování obsahu ve formátu PNG nebo JPEG.

  Zlepšené ošetření chyb v aplikaci Bundler

  Aplikace Bundler nabízí lepší zpětnou vazbu během procesu balení.

  Verze 4

  Překrytí webového obsahu

  Do zadané oblasti zobrazení můžete vložit živou webovou stránku. Můžete určit, zda uživatelé mohou interaktivně manipulovat s webovým obsahem a měnit jiná nastavení.

  Možnosti automatického spuštění

  Při zapínání stránky (nebo se zadaným zpožděním) lze automaticky spustit překrytí. Automatické spuštění je dostupné pro překrytí Prohlížeče 360, zvuku, videa a webového obsahu.

  Nové možnosti Prohlížeče 360

  Kromě možnosti automatického spuštění nyní Prohlížeč 360 obsahuje možnosti, kterými lze ovládat přehrávání a zastavování, posun a smyčky obrazů.

  Hypervazby navto

  Vytváření hypervazeb pro přechod od jednoho článku k druhému je nyní mnohem jednodušší. Při vytváření nativního tlačítka nebo hypervazby v aplikaci InDesign zadejte URL ve tvaru „navto://<název svislého dokumentu InDesign>“, například „navto://WiFi_v“ pro přechod na článek o WiFi z orientace na výšku nebo na šířku.

  Zjednodušené nativní prezentace

  Vícestavové objekty již není nutné seskupovat. Panel Popis skriptu je nyní potřebný pouze pro změnu nastavení.

  Adobe Content Viewer

  Aplikace Adobe Content Viewer umožňuje odeslat obsah na server Adobe a stáhnout ho a také paralelně stahovat obsah ze stolního počítače. (Poznámka: paralelní stahování již není k dispozici.)

  Odesílání vydání na realizační server

  Společnost Adobe vytvořila dočasný server, který vám umožní odesílat na server a spravovat vydání. Při exportování zvolte v podnabídce Vydání možnost Více souborů a potom zadejte možnosti odesílání na server. Po odeslání testovacího obsahu na server Adobe můžete vydání stáhnout do prohlížeče. U této verze lze vydání stáhnout pouze tak, že se přihlásíte pomocí stejného Adobe ID jako osoba, která vydání odeslala na server.

  Správa vydání v aplikaci Bundler

  V aplikaci Bundler můžete zobrazovat náhled rozhraní, které umožňuje zobrazit a spravovat vydání odeslaná na server. U této verze můžete přidávat, zobrazovat a odstraňovat vydání odeslaná na server Adobe.

  Možnosti obalu

  U vydání odesílaných na server lze nyní první stranu prvního článku použít jako obal vydání v knihovně.

  Verze 3

  Opravy chyb; žádné nové funkce, pouze nabídka nástroje Adobe Content Viewer prostřednictvím obchodu Apple Store.

  Verze 2

  Flexibilnější struktura složek překrytí

  V předchozí verzi každá složka článku vyžadovala soubory _h a _v aplikace InDesign a složku Links s kombinovanými datovými zdroji z obou souborů a celé vydání mělo jedinou složku OverlayResources. Tato struktura zůstává v platnosti, avšak nyní lze navíc použít samostatné složky pro soubory _h a _v a každá složka může obsahovat složku Links a OverlayResources. Je to užitečné zejména pro složky balíků. Každá metoda má své výhody.

  Když použijete metodu s oddělenými složkami pro soubory InDesign a složky Links, musíte také přidat zvláštní složku OverlayResources do každé složky článku, takže nebude žádná jediná složka OverlayResources pro celé vydání.

  Bez ohledu na to, jakou strukturu použijete, mohou nyní soubory InDesign obsahovat buď příponu _h a _v (pro vodorovné a svislé zobrazení), nebo příponu _l a _p (pro zobrazení na šířku a na výšku).

  Nativní interaktivita aplikace InDesign

  Vydání nyní může obsahovat hypervazby, tlačítka a vícestavové objekty v souborech InDesign bez nutnosti aplikace Overlay Creator. Chcete-li změnit nastavení pro tyto objekty, použijte panel Popis skriptu.

  Vložené filmy

  Filmy lze nyní přehrávat jako vložené, není nutné je přehrávat pouze v režimu celé obrazovky.

  Překrytí

  Aplikace Overlay Creator nyní obsahuje možnost Panoráma.

  Sidecar.xml

  Vyplňování metadat při každém použití aplikace Bundler můžete obejít tak, že vytvoříte soubor CSV s názvem „Info.csv“. Vzhledem k problémům s nesprávným zobrazením některých znaků se soubor CSV nahrazuje souborem XML.

  Více vydání

  Do prohlížeče můžete nyní přidat více než jedno vydání. Kliknutím na ikonu Domů se vrátíte do knihovny vydání a nikoli na začátek aktuálního vydání. Můžete vytvářet obrazy náhledu pro vydání v knihovně. V současnosti můžete načíst pouze osm vydání.

  Plynulé posouvání

  Můžete určit, zda se jednotlivé články budou rolovat plynule nebo po stránkách.

  Verze 1

  První verze nástroje Digital Publishing Suite nabídla aplikaci Content Bundler na bázi AIR a aplikaci Interactive Overview Creator. První aplikace Overlay Creator obsahovala typy překrytí Hypervazba, Prohlížeč 360, Prezentace, Zvuk a Video. Aplikace Overlay Creator byla jedinou metodou pro vytváření interaktivních objektů.

   Adobe

  Získejte pomoc rychleji a snáze

  Nový uživatel?