Překrytí typu Sekvence obrazů

Překrytí Sekvence obrazů prochází sérií obrazů. Umožňuje vytvořit na mobilním zařízení efekty, jako je například otáčení objektu o 360°.

 • Použijte obrazy png nebo jpg se stejným kořenovým názvem a se vzestupnými příponami, například Věž001.jpg, Věž002.jpg atd. Rozměry obrazů musejí přesně odpovídat zobrazovací oblasti na mobilním zařízení, například 500 × 400 obrazových bodů, 72 dpi.

 • Pro plynulé otáčení o 360° použijte minimálně 30 obrazů. Použitím příliš vysokého počtu obrazů zbytečně zvětšíte velikost souboru. Velikost souboru můžete zmenšit použitím obrazů JPEG komprimovaných v rozsahu 50–80 %. Soubory PNG používejte pouze v případě, když chcete zahrnout průhlednost.

 • Nepoužívejte titulní obraz (nebo zobrazte první obraz) s průhlednými sekvencemi obrazů. Pokud zdrojové datové zdroje obsahují průhledné obrazy, nastavený titulní obraz se bude zobrazovat i během sekvence obrazů. Jedna z možností je vytvořit dvoustavový objekt, kde je titulní obraz v prvním stavu tlačítkem, které odkazuje na sekvenci obrazů ve druhém stavu.

Vytvoření sady obrazů pro použití v sekvenci obrazů

Poznámka:

K vytvoření obrazů 3D objektu můžete použít řadu různých metod. Jedním způsobem je použít aplikaci Adobe Photoshop® Extended k exportu sekvence obrazů 3D objektu. Můžete použít aplikaci Adobe Flash® Professional nebo Adobe After Effects® a exportovat snímky z animace nebo videa. Můžete také použít aplikaci k vytváření 3D modelů a vytvořit obrazy 3D modelu.

 1. Vytvořte zdrojové datové zdroje pro objekt sekvence obrazů a umístěte je do složky.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Použijte nástroj Obdélník nebo Obdélníkový rámeček a přetažením vytvořte rámeček vyhrazeného místa.

  • Umístěte obraz, který bude sloužit jako titulní obraz sekvence obrazů. Aby nedošlo ke zkosení, použijte pro titulní obraz stejné rozměry jako pro obrazy sekvence obrazů. (Použijete-li titulní obraz, dojde po dvojím kliknutí na obraz v prohlížeči ke skrytí sekvence obrazů a k zobrazení titulního obrazu.)

 3. Vyberte objekt vyhrazeného místa, otevřete panel Folio Overlays a vyberte možnost Sekvence obrazů.

 4. Na panelu Folio Overlays klikněte na ikonu složky Načíst obrazy, vyhledejte složku obsahující obrazy a klikněte na možnost Otevřít.

 5. V případě potřeby změňte velikost rámečku a jeho obsahu tak, aby se vešly do vašeho rozvržení.

 6. Na panelu Folio Overlays určete následující nastavení:

  Na začátku zobrazit první obraz

  Pokud je tato volba vybraná, použije se jako titulní obraz první obraz. Pokud se vaše sekvence obrazů skládá z průhledných souborů PNG, zrušte výběr této možnosti. Pokud je vybraná volba Přehrát obráceně, použije se jako titulní obraz poslední obraz.

  Přehrát automaticky

  Pokud je tato možnost vybraná, začne se sekvence obrazů přehrávat, jakmile uživatel otočí na stránku nebo na stav, na kterém se sekvence zobrazuje.

  Klepnutím spustit nebo pozastavit

  Pokud je tato možnost vybraná, může uživatel kliknutím spustit nebo pozastavit sekvenci obrazů. Dvojitým kliknutím dojde k resetování objektu.

  Prodleva

  Pokud je vybraná možnost Přehrát automaticky, můžete zadat čas, který uplyne mezi načtením stránky a začátkem sekvence obrazů. Zadejte hodnotu v rozmezí 0 a 60 sekund.

  Rychlost

  Mění rychlost postupu objektu ve snímcích za sekundu. Minimální hodnota je 1 (1 snímek za sekundu) a maximální hodnota je 30.

  Počet přehrání

  Pokud je vybraná možnost Přehrát automaticky nebo Kliknutím spustit nebo pozastavit, můžete zadat počet přehrání sekvence obrazů. Tato volba není aktivní, je-li vybraná možnost Smyčka.

  Smyčka

  Pokud je vybraná možnost Spustit při načtení stránky nebo Kliknutím spustit nebo pozastavit, můžete vybráním možnosti Smyčka zajistit souvislé přehrávání příslušné sekvence obrazů. Sekvence se zastaví dvojím kliknutím na prezentaci nebo otočením stránky.

  Zastavit na posledním obrazu

  Pokud je vybrána možnost Přehrát automaticky nebo Kliknutím spustit nebo pozastavit, vyberte možnost Zastavit na posledním obrazu, abyste sekvenci zastavili po zobrazení posledního namísto prvního obrazu.

  Změnit obraz posunutím kurzoru myši nebo prstu

  Pokud je tato možnost aktivní, může se uživatel přesunovat vpřed nebo vzad mezi jednotlivými obrazy posunem.

  Pokud není vybraná možnost Změnit obraz posunutím kurzoru myši nebo prstu a chcete, aby byla sekvence obrazů interaktivní, vyberte možnost Přehrát automaticky nebo Kliknutím spustit nebo pozastavit.

  Zastavit na prvním nebo posledním obrazu

  Můžete určit, jestli se přehrávání objektu zastaví nebo bude pokračovat po dosažení posledního obrazu při přehrávání vpřed nebo prvního obrazu při přehrávání zpět. Tato volba ovlivňuje pouze posouvání.

  Přehrát obráceně

  Pokud je tato volba zapnutá, bude sekvence obrazů přehrávat obrazy v opačném pořadí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.