Používání HTML a rozhraní API JavaScript pro rozšíření DPS

Nástroj DPS nabízí několik možností, jak prostřednictvím HTML a rozhraní JavaScript API zpříjemnit práci uživatelům. Při vytváření obsahu HTML z vlastní knihovny, vlastního obchodu nebo reklamního panelu s obsahem podle oprávnění se můžete odkazovat na Rozhraní Library and Store API.

V případě obsahu HTML v rámci folia, jako je např. článek HTML nebo překrytí webového obsahu, můžete odkazovat na rozhraní Reading API. Rozhraní Reading API obsahuje některé z funkcí, které jsou k dispozici v rozhraní Library and Store API, stejně jako rozhraní API pro geolokaci, fotoaparát, kalendář a zjišťování zařízení.

Veškerý obsah HTML použitý v nástroji DPS App Builder se může odkazovat na rozhraní Library and Store API. Články HTML nebo překrytí webového obsahu ve foliu mohou odkazovat na rozhraní Reading API.

 

Rozhraní Library and Store API

Rozhraní Reading API

Vlastní knihovna:

*

 

Vlastní obchod

*

 

Vlastní pozice (zobrazení webu)

*

 

Reklamní panel s obsahem podle oprávnění

*

 

Úvodní obrazovka

*

 

Informační obrazovka

*

*

Překrytí webového obsahu

 

*

Článek HTML

 

*

Následující funkce umožňují přístup k rozhraní JavaScript API.

Vlastní knihovna

Nativní implementaci knihovny prohlížeče můžete podle potřeby nahradit za HTML, JavaScript, nebo CSS. Využitím rozhraní API můžete napodobit funkci elektronického obchodování, která je k dispozici ve výchozí knihovně, a přizpůsobit ji podle potřeb vašeho projektu. Informace o tvorbě vlastních knihoven a obchodů naleznete zde: Vlastní obchody a knihovny.

Vlastní knihovny mají přístup k rozhraní Library and Store API.

Vlastní pozice

Vlastní pozice (známé také jako „vlastní ikony pro navigaci“) se nachází na spodním navigačním panelu. Po klepnutí na tyto vlastní pozice se otevře webové zobrazení, jako je např. vlastní obchod nebo stránka s odpověďmi na časté dotazy. HTML webového zobrazení může obsahovat odkaz na rozhraní Library and Store API.

Klepnutím na libovolnou z ikon pro navigaci otevřete webové zobrazení. Obsah HTML z každého z webových zobrazení může odkazovat na rozhraní Library and Store API.

Reklamní panel s obsahem podle oprávnění

Pokud vaše aplikace podporuje přímé oprávnění, můžete vytvořit reklamní panel HTML a umístit jej na začátku zobrazení knihovny (viz předchozí obrázky). Tento reklamní panel můžete použít pro okamžité zprostředkování obsahu, nabídky pro odběratele nebo reklamních informací. Reklamní panel s obsahem podle oprávnění má úplný přístup k rozhraní Library/Store API. Další informace viz Využití přímého oprávnění v nástroji DPS.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka je průhledný webový obsah HTML, který se zobrazuje mezi startovací obrazovkou a knihovnou/obchodem. Obsah HTML se zobrazí zákazníkům při prvním spuštění aplikace po instalaci nebo při prvním spuštění aplikace po aktualizaci. Úvodní obrazovka má úplný přístup k rozhraní Library/Store API. Viz Začínáme s úvodní obrazovkou v centru DPS Developer Center.

Vzorová úvodní obrazovka umožňující shromažďování informací z rozhraní Library and Store API.

Informační obrazovka

Informační obrazovku můžete otevřít vždy, kdy si zákazník prohlíží obsah vaší aplikace. Můžete například vyzvat své čtenáře k vytvoření účtu, stažení doprovodné aplikace, využití obsahu nápovědy nebo zobrazení jiných přizpůsobených nabídek v transparentním webovém zobrazení. Informační obrazovka má úplný přístup k rozhraní JavaScript API, a to buď k rozhraní Library and Store API nebo Reading API v závislosti na tom, kde byla informační obrazovka otevřena.

Informační obrazovku můžete spustit buď na úrovni aplikace (např. jako vlastní knihovnu nebo reklamní panel s obsahem podle oprávnění), nebo na úrovni folia (článek HTML nebo překrytí webového obsahu). Soubory HTML použité na informační obrazovce se nachází na serveru mimo aplikaci, nikoli v samotné aplikaci. Zobrazení informační obrazovky je podmíněno připojením k internetu.

Další informace viz Nová rozhraní API a funkce ve verzi 30.

Články HTML/překrytí webového obsahu

Pokud chcete umožnit přístup k rozhraní JavaScript API v rámci folia namísto knihovny, můžete vytvořit článek HTML nebo překrytí webového obsahu. Následně můžete vytvořit místní okna s rozdílným obsahem podle způsobu získání článku, nebo můžete využít rozhraní API pro fotoaparát, rozhraní API pro geolokaci nebo rozhraní API zaměřené na spotřebitelský marketing.

HTML z tohoto překrytí webového obsahu odešle volání do rozhraní Reading API, určí tak způsob získání edice a zobrazí odpovídající obsah.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.