Správa odběrů DPS

Pokud máte aktualizovaný odběr DPS u společnosti Adobe, můžete odesílat aplikace prohlížečů do obchodu a publikovat folia. Vaši zákazníci mohou vámi publikovaná folia stahovat. Nicméně pokud váš účet u Adobe již není platný nebo překročil povolený počet stažení, mohou být služby omezeny nebo zrušeny.

Adobe zasílá e-mailové zprávy správcům vašeho účtu a upozorňuje je, pokud se blíží datum ukončení platnosti účtu nebo maximální počet stažení. Tyto e-mailové zprávy obsahují pokyny pro aktualizaci účtu. Máte-li podezření, že tyto e-maily nedostáváte, obraťte se na svého zástupce společnosti Adobe. Kontaktní informace pro služby Zlaté podpory se zobrazují na ovládacím panelu sady DPS.

Omezená publikace a plnění folia

Publikování folií může být omezeno a vašim zákazníkům může být zabráněno ve stahování folií v některém z následujících případů:

  • Pokud jste neobnovili svoji registraci odběratele profesionálního nebo podnikového vydání do 30 dnů od vypršení data registrace.

  • Pokud jste překročili maximální počet zakoupených stažení.

Pokud máte ještě dostupná stažení, ale neobnovili jste si svoji registraci, mohou vaši zákazníci stahovat folia po dobu 30 dní od data ukončení platnosti registrace. Třicet dnů po datu ukončení platnosti si společnost Adobe vyhrazuje právo omezit vašim zákazníkům stahování vašich folií.

Jakmile dojde k omezení stahování, stanou se volná folia, archivovaná volná folia nebo prodejní folia „dočasně nedostupná“. Zákazník, který klikne na tlačítko Stáhnout nebo Koupit, bude informován, že obsah není dostupný a bude požádaný, aby akci zkusil později.

Placené registrace odběratelů jsou odměňovány. Publikovaná folia, které zatím nestáhl žádný z odběratelů, jsou odběratelům dostupná ke stažení. Tato stažení se připočítávají k počtu stažení účtu vydavatele.

Zákazníci mají právo na jakékoliv folio, za které zaplatí. Zákazník, který klikne na tlačítko Stáhnout archivovaného prodejního folia, smí toto folio stáhnout. Tato stažení se připočítávají k počtu stažení účtu vydavatele.

Zrušený účet

Pokud jste si neobnovili registraci odběru DPS nebo pokud jste si nezakoupili balíček ke stahování do šedesáti dnů po vašem datu ukončení, společnosti Adobe si vyhrazuje právo odstranit váš obsah z distribuční služby a váš účet omezit. Veškeré aplikace prohlížeče pro jedno vydání zůstávají dostupná v obchodě App Store.

Aktualizace vašeho účtu

Omezení účtu předejdete, pokud svoji registraci odběratele budete udržovat aktuální, včetně nákupů balíčků pro dodatečná stažení. Pokud to je nutné, kontaktujte svého zástupce společnosti Adobe.

Zobrazení počtů plnění stahování

Nyní si můžete generovat sestavy zobrazující data o počtech stažení ze služby Adobe Distribution Service. Pokud se přihlásíte do řídicího panelu DPS pomocí účtu aplikace, můžete si vybráním volby Sestava počtů stažení stáhnout soubor .csv obsahující statistické údaje o počtech účtovatelných stažení ze služby Adobe Distribution Service pro danou aplikaci. Pokud se přihlásíte pomocí účtu správce, můžete si kliknutím na odkaz na řídicím panelu zobrazit sestavu znázorňující stav počtů stažení na vašem účtu. Správci si mohou stáhnout souhrnnou zprávu obsahující data o stahování pro všechny publikace asociované s daným účtem. Podrobnosti najdete v části Informace o počtech stahování folií.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.