Pokud vaše aplikace obsahuje prodejní folia, můžete svým zákazníkům pomocí celé řady metod nabídnout bezplatný obsah.

Bezplatné folio

Publikujte jedno z vašich vydání jako Bezplatné nebo Veřejné, aby si toto vydání mohli stáhnout i uživatelé, kteří nemají předplatné. Zadáním data publikování v budoucnosti zajistíte, že se bezplatné folio bude nacházet na začátku seznamu a zadáním data publikování v minulosti zajistíte, že se bezplatné folio bude nacházet na konci seznamu.

Nevýhodou tohoto přístupu je to, že často dáváte k dispozici zastaralý obsah nebo pouze část obsahu, který dostatečně nereprezentuje vaši aplikaci.

Bezplatné první folio

Pokud vyberete v nástroji pro správu účtů volbu „Zapnout oprávnění prvního vydání“, bude naposledy publikované prodejní folio dostupné pro uživatele, kteří si aplikaci stáhnou poprvé. Pomocí této metody zlepšíte dojem u zákazníků, kteří aplikaci používají poprvé. V aplikaci DPS App Builder můžete také zadat nastavení určující, jestli má být předplacené folio staženo automaticky v okamžiku, kdy si uživatel poprvé stáhne aplikaci a můžete také určit, jestli se má stažené folio automaticky otevřít.

Při odesílání aplikace společnosti Apple doporučujeme mít připraveny alespoň dvě prodejní folia, aby společnost Apple mohla vyzkoušet nákup v rámci aplikace.

Nejlepší je oznámit zákazníkům, že jim nabízíte bezplatné folio. Dosáhnete toho vytvořením proužkové reklamy knihovny nebo obsahu HTML využívajícího rozhraní API ke stanovení způsobu, jakým bylo folio staženo a k zobrazení podmínečného obsahu. Příklady a pokyny najdete v článku First Folio Free and Digital Blow-ins (Bezplatné první folio a digitální komunikace).

Pokud jste zákazníkem verze Enterprise, můžete vyzvat uživatele, aby se před stažením bezplatného vydání přihlásili. Viz Zapnutí propagačního oprávnění v sadě Digital Publishing Suite.

Poznámka:

Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí bezplatného prvního folia nebo bezplatného zkušebního odběru pro iOS (popsáno níže v tomto článku), ale ne obou možností.

Použití nastavení prohlížeče v zařízení pomocí nástroje pro správu účtů
Pomocí nástroje pro správu účtu můžete v prodejních foliích nabídnout bezplatné první folio nebo aktivovat náhled bezplatného článku.

Náhled bezplatného článku

Pokud v nástroji pro správu účtů vyberete možnost „Zapnout náhled článku“, budou si uživatelé moci stáhnout a zobrazit všechny články označené v prodejním foliu jako „Bezplatné“. Každý článek označený jako „Měřený“ obsahuje tlačítko „Přečíst článek“ na panelu nákupu, který se zobrazí v okamžiku, když uživatel přejde na tento článek. Počet měřených článků, které si uživatel může přečíst, je určen vámi zadaným nastavením Prahová hodnota stránky Paywall. Když si uživatelé zobrazí nějaký chráněný článek, zobrazí se jim stránka Paywall s výzvou k zakoupení folia nebo k zakoupení předplatného. Tato volba je k dispozici jen pro iPad.

Pomocí nástroje pro správu účtu můžete zapnout náhled článku. Pomocí nástroje Folio Producer Editor můžete změnit nastavení Přístup k článku: Bezplatný, Měřený nebo Chráněný. Verze prohlížeče takového folia musí být v27 nebo vyšší. Pokud aktualizujete verzi prohlížeče staršího folia, aktualizujte po změně verze prohlížeče všechny články v tomto foliu.

Podrobnosti o náhledu bezplatného článku a dalších pokročilých metodách naleznete na stránce Náhled bezplatného článku.

Když si uživatel zobrazí chráněný článek, zobrazí se stránka Paywall
Když si uživatel zobrazí chráněný článek, zobrazí se stránka Paywall.

Bezplatný zkušební odběr (iOS)

Služba Apple iTunes Connect obsahuje nastavení pro zapnutí bezplatného zkušebního odběru pro předplatitelskou aplikaci s funkcí Newsstand. Při zadávání délky trvání si můžete zvolit bezplatné vyzkoušení nebo možnost souhlasu s marketingovým sledováním dat. 

Podrobnější informace naleznete v článku Propagace bezplatného obsahu za účelem získání nových čtenářů.