Vnoření interaktivních překrytí

Interaktivní překrytí můžete vkládat buď do rolovacích rámečků nebo do prezentací (vícestavové objekty).

Prezentace

K přidání překrytí do stavu prezentace můžete použít celou řadu různých metod. Můžete vybrat stav a kliknout na možnost Vložit do. Můžete zarovnat překrytí s vícestavovým objektem, vybrat obojí a poté buď vložit objekt do vybraného stavu nebo vytvořit nový stav. Můžete také seskupit překrytí s jinými objekty, zarovnat tuto skupinu s dalšími objekty a poté vytvořit vícestavový objekt.

Rolovací rámečky

Vytvořte interaktivní překrytí, například sekvenci obrazů nebo tlačítko. Poté můžete buď seskupit objekt překrytí s jinými objekty v rámečku obsahu nebo vložit překrytí do textu a vytvořit tak ukotvený objekt. Poté vložte rámeček obsahu do rámečku kontejneru a na panelu Overlays vyberte možnost Rámeček rolování.

Výukový videokurz

Věnujte pozornost následujícím pokynům:

  • Do rolovacího rámečku můžete přidat tlačítka měnící stavy v prezentaci. Když vložíte tlačítko do rámečku obsahu, akce tlačítka založená na stavu je odebrána. Znovu tlačítko vyberte a akci znovu vytvořte. Pokud je tlačítko skryté, vyberte objekt pomocí ikon Vybrat obsah a Vybrat další na ovládacím panelu.

  • Aby se z vícestavového objektu stala interaktivní prezentace, musí akce spouštět jeden nebo více stavů zajišťujících změnu. Jinak se v prohlížeči zobrazí pouze aktuální stav. Aby se z vícestavového objektu stala prezentace, můžete na panelu Overlays vybrat například volbu Přehrát automaticky. Nebo můžete vytvořit tlačítko se stavovou akcí vícestavového objektu. Ale tlačítko uvnitř určitého stavu ještě nečiní vícestavový objekt interaktivním. Chcete-li pouze měnit snímky pomocí tlačítek ve vícestavovém objektu, vytvořte neviditelné „fiktivní“ tlačítko mimo vícestavový objekt, které jej učiní interaktivním.

  • Chcete-li vytvořit efekt citlivé oblasti, zkombinujte tlačítko s dvoustavovým vícestavovým objektem, ve kterém je jeden stav prázdný. Například kliknutí na tlačítko může spustit sekvenci obrazů nebo překrytí webového obsahu.

  • Další příklady vnořených překrytí, jako jsou vnořené prezentace se snímky, naleznete v tématu „Advanced Overlays“ (Rozšířená překrytí) v aplikaci DPS Learn.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?