Ve snaze zjednodušit cenový model sady DPS přerušila společnost Adobe určování poplatků podle přečerpání splněných stažení. Podrobnosti o stahování naleznete v části Informace o počtech stahování folií.