Přehled pracovního postupu sady DPS

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Článek o aplikaci AEM Mobile naleznete v tématu Přehled aplikace Experience Manager Mobile.

Ústřední komponentou tohoto pracovního postupu je aplikace Adobe InDesign. Pomocí aplikace InDesign mohou návrhářské týmy vytvářet různá rozvržení a přidávat interaktivní prvky. Na základě těchto rozvržení sestaví produkční týmy rozvržení, přidají metadata a publikují je do formátu „folio“.

Každý, kdo používá aplikaci InDesign CS6 nebo novější, může vytvářet, zobrazovat náhledy a sdílet folia pro digitální publikování. Pokud však chcete vytvářet vlastní aplikace pro komerční využití, je nutné se přihlásit k odběru sady DPS. Vyplňte následující formulář a obchodní zástupci společnosti Adobe vám poskytnou další informace o cenách:

http://www.adobe.com/products/request-consultation/digital-publishing-suite.html

Poznámka:

Sada Digital Publishing Suite se Single Edition bude k dispozici do 1. května 2015. Zákazníci mohou do této doby uplatnit dříve zakoupená sériová čísla a vytvářet aplikace nebo je měnit. Po 1. květnu 2015 však sestavování či úprava aplikací v sadě DPS Single Edition již nebude k dispozici.

Postup přesunutí rozvržení aplikace InDesign do iPadu

Krok 1: Nainstalujte nástroje DPS

Pokud jste se sadou Digital Publishing Suite dosud nepracovali, nainstalujte si nejnovější verzi nástrojů DPS. Viz Instalace nástrojů pro digitální publikování.

Pokud máte iPad nebo zařízení se systémem Android, nainstalujte nejnovější verzi aplikace Adobe Content Viewer z obchodu (Apple App Store, Google Play Store nebo Windows Store).

Krok 2: Vytvořte zdrojové dokumenty v aplikaci InDesign

Vytvořte dokumenty aplikace InDesign sloužící jako základní rozvržení pro digitální obsah. Viz Návrh digitálních publikací.

Kromě používání souborů aplikace InDesign jako zdrojového obsahu můžete také vytvářet články založené na HTML. Viz Import článků HTML.

Krok 3: Přidání interaktivních objektů

Pomocí panelu Folio Overlays můžete vytvářet a upravovat interaktivní objekty. Nejsou podporovány všechny interaktivní funkce aplikace InDesign. Viz Přehled interaktivních překrytí.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit příklady a postupy pro jednotlivé typy překrytí, stáhněte si do svého iPadu nebo mobilního zařízení bezplatnou aplikaci DPS Tips (Tipy pro sadu DPS) (pouze anglicky).

Krok 4: Použití nástroje Folio Builder k vytvoření folia a článků

Přihlášení do panelu Folio Builder je volitelné. Pokud se přihlásíte pomocí ověřeného Adobe ID, budou se folia, která vytvoříte, nahrávat na server acrobat.com. Následně můžete tato folia stáhnout do aplikace Adobe Content Viewer, pokud se přihlásíte pomocí stejného účtu. Máte-li členství v programu Creative Cloud, přihlaste se pomocí účtu Creative Cloud. Pokud nemáte ověřený Adobe ID, přejděte na stránku https://digitalpublishing.acrobat.com/ (pouze anglicky), klikněte na možnost Vytvořit účet a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pomocí panelu Folio Builder vytvořte nebo otevřete folio a přidejte články. Každý článek může mít dvě rozvržení pro horizontální a vertikální orientaci. Viz Vytváření folií.

Metadata folia můžete také upravovat pomocí aplikace Folio Producer Organizer, kterou naleznete na stránce http://digitalpublishing.acrobat.com (pouze anglicky). Viz Folio Producer Organizer.

Krok 5: Náhledy článků

Chcete-li vytvořit náhled folia pomocí aplikace Adobe Content Viewer for the Desktop, vyberte na panelu Folio Builder folio nebo článek a klikněte na tlačítko Náhled. Viz Použití aplikace Desktop Viewer k vytvoření náhledu obsahu.

Chcete-li vytvořit náhled folia na mobilním zařízení, jako je např. iPad, nainstalujte do tohoto zařízení bezplatnou aplikaci Adobe Content Viewer a přihlaste se pomocí stejného Adobe ID, které jste použili k přihlášení do panelu Folio Builder. Pro stáhnutí a zobrazení folií použijte knihovnu prohlížeče. Viz Náhled folií a článků.

Chcete-li sdílet folio s ostatními uživateli, použijte příkaz Sdílet na panelu Folio Builder. Uživatelé, kteří mají platný Adobe ID, mohou bezplatně zobrazit folio, jež s nimi sdílíte. Pokud se tito uživatelé přihlásí k aplikaci Adobe Content Viewer pomocí Adobe ID, budou moci stáhnout všechny folia, která s nimi sdílíte. Viz Sdílení folií.

Krok 6: Zpřístupnění folií zákazníkům (pouze odběratelé sady DPS)

Pokud máte licenci k sadě DPS, můžete pomocí nástroje DPS App Builder vytvářet vlastní aplikace a publikovat je. Viz DPS App Builder.

Pokud máte licenci k sadě DPS, pomocí nástroje Folio Producer Organizer můžete dokončovat folia a publikovat je ve službě Distribution Service, jejímž prostřednictvím se rovnou zveřejní ve vaší aplikaci. Viz Publikace folií do služby Distribution Service.

Krok 7: Analýzy dat o zákaznících a přidávání a aktualizace folií (pouze odběratelé softwaru DPS)

Po publikování folia můžete na stránce Analýzy řídicího panelu sady Digital Publishing Suite sledovat uživatelská data. Viz Analytické funkce sady DPS.

Pokračujte v přidávání folií do uživatelského prohlížeče pro více folií.

Společnost Adobe doporučuje

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.