Panoramatická překrytí

Překrytí Panoráma nabízí iluzi sledování obrazu zevnitř směrem ven. Můžete například vytvořit panoramatický efekt, který umožní uživatelům nahlédnout dovnitř do kokpitu letadla. Mohou pohledem otáčet o 360° a zvětšit si přístrojovou desku.

Klíčem k vytvoření panoramatického pohledu je získání potřebných obrazů. Vytvoření panoramatického efektu vyžaduje sadu šesti obrazů představujících šest vnitřních stran krychle. Začínáte-li s plně panoramatickým obrazem, převeďte jej do šesti obrazů na krychli.

PTgui (http://www.ptgui.com) představuje užitečný nástroj pro vytváření panoramatických obrázků. Web WRwave (http://www.vrwave.com) obsahuje užitečné informace o pořizování panoramatických fotografií.

Poznámka:

Nativní panoramatická překrytí nejsou v aplikaci AEM Mobile podporována. Podle potřeby však k vytváření panoramatických efektů založených na HTML můžete použít překrytí Webový obsah.

Vytvoření panoramatu

A. Původní panoramatický obraz B. Panoramatický obraz převedený na šest vnitřních stran krychle C. Panoráma na iPadu 

Začínáte-li s vodorovným křížovým obrazem, můžete k vytvoření šesti požadovaných obrazů použít aplikaci Photoshop nebo jiný nástroj k získání otisku obrazovky.

Následujícím způsobem můžete rozdělit panoramatický křížový obraz do jednotlivých obrazů.

Vytvoření prostředků pro panoramatické zobrazení

 1. Vytvořte datové zdroje pro panoráma a umístěte je do složky.

  Nejlepších výsledků dosáhnete s obrazy JPEG uloženými s rozlišením 72 dpi. Obrazy s vysokým rozlišením umožňují zákazníkům ostřejší zvětšení, ale vyžadují větší soubor.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Použijte nástroj Obdélník nebo Obdélníkový rámeček a přetažením vytvořte rámeček vyhrazeného místa.

  • Umístěte obraz, který bude sloužit jako titulní obraz panoramatu.

 3. Vyberte objekt vyhrazeného místa, otevřete panel Folio Overlays a vyberte možnost Panorama.

 4. Na panelu Folio Overlays klikněte na ikonu složky Datové zdroje, vyhledejte složku obsahující šest obrazů a klikněte na možnost Otevřít.

 5. V případě potřeby změňte velikost rámečku a jeho obsahu tak, aby se vešly do vašeho rozvržení.

 6. Na panelu Folio Overlays určete následující nastavení:

  Použít první obraz jako titulní obraz

  Vyberete-li tuto volbu, použije se první obraz panoramatu jako titulní obraz. Pokud jste nevytvořili jiný obraz pro titulní obraz, vyberte tento obraz.

  Počáteční zvětšení

  Zadejte hodnotu určující zvětšení počátečního obrazu. Použijte hodnotu v rozsahu pole Min./Max. nastavení zobrazení, což je ve výchozím nastavení 30 a 80.

  Vertikální/horizontální

  Zadejte hodnoty určující, která oblast panoramatu se zobrazí na začátku. V parametru Vertikální zadejte hodnotu od -90 (nakloněno zcela nahoru) do 90 (nakloněno zcela dolů). V parametru Horizontální zadejte hodnotu od -180 (otočeno zcela vlevo) do 180 (otočeno zcela vpravo).

  Zorné pole

  Pokud nechcete, aby uživatelé mohli zvětšovat nebo zmenšovat obraz za určité meze, zadejte hodnoty Min. a Max.

  Omezení svislého posunu

  Pokud chcete povolit náklon pouze o dvě třetiny směrem nahoru, vyberte možnost Omezení svislého posunu a zadejte hodnotu -60. Zadáte-li hodnotu 60, povolíte náklon pouze o dvě třetiny směrem dolů. Chcete-li zabránit vertikálnímu posunu, použijte malou hodnotu, např. 1.

  Omezení vodorovného posunu

  Pokud chcete povolit posun pouze o dvě třetiny vlevo a vpravo, vyberte možnost Omezení svislého posunu a zadejte -120 pro posun vlevo a 120 pro posun vpravo.

  Poznámka:

  Chcete-li vidět vliv různých nastavení panoramatu, změňte nastavení a klikněte na volbu Náhled.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online