Vytváření a publikování folií

Řídicí panel sady Digital Publishing Suite obsahuje nástroje, které uživatelé s předplatným sady DPS potřebují k publikování folia a vytváření vlastních aplikací prohlížečů. Pomocí nástroje Folio Producer proveďte konečné úpravy folia a poté folio publikujte. Pomocí aplikace DPS App Builder vytvořte aplikaci uživatelského prohlížeče pro obchody Apple App Store, Google Play Store nebo Windows Store.

Publikovat folia a vytvářet aplikace uživatelských prohlížečů mohou předplatitelé sady DPS. Pokud nemáte předplatné sady DPS, můžete v nástroji Adobe Content Viewer vytvářet a prohlížet folia, ale nebude možné sestavit vlastní aplikaci.

Výukový videokurz

Příbuzné články

Chcete-li udělat toto:

Přejděte sem:

Nastavit ID účtů pro publikování (pouze předplatné)

Dozvědět se více o typech aplikací prohlížečů

Organizovat, upravovat a vytvářet folia

Uspořádat články a upravovat metadata

Vytvořit uživatelskou aplikaci prohlížeče pro odeslání do obchodu

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.