Nabízená oznámení

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Odesílání nabízených oznámení.

Nabízená oznámení mohou informovat uživatele o dostupnosti nového vydání nebo spustit stahování nového folia, pokud aplikaci používáte v zařízení se systémem iOS 8, nebo je-li aplikace dostupná v nabídce iOS Newsstand. Tomu se říká nabízené oznámení o stahování na pozadí.

Standardní nabízená oznámení nově podporují také odesílání textových zpráv. Další informace naleznete dále v tomto článku. Tomuto se říká textové oznámení.

Funkce nabízených oznámení je dostupná pouze u aplikací pro více folií, nikoli u aplikace pro jedno folio. Než bude možné stahovat na pozadí nebo získávat textová oznámení, musí uživatel s přijímáním nabízených oznámení souhlasit.

Principy nabízeného oznámení

Podoba nabízených oznámení se u aplikací z nabídky Newsstand liší od aplikací, které do nabídky Newsstand nepatří:

Aplikace, které nepatří do nabídky Newsstand

Když vydavatel odešle nabízené oznámení na nové folio a uživatel nabízená oznámení povolil a používá zařízení se systémem iOS 8 nebo novějším, dané folio se stáhne na pozadí. V každém ze zařízení se systémem iOS se uživatelům zobrazí na ikoně aplikace červená značka s číslem, které představuje počet nových folií, ke kterým byla odeslána nabízená oznámení. Značka zmizí, jakmile uživatel otevře aplikaci.

Nabízené oznámení říká, že je dostupné jedno nové folio.

Aplikace, které patří do nabídky Newsstand

Cílové folio se příslušným zákazníkům s povoleným nabízeným oznámením stáhne na pozadí. Jakmile vydavatel odešle nabízené oznámení, pod úvodním obrázkem aplikace ve službě Newsstand se zobrazí modrá tečka, která zmizí až poté, co odběratel aplikaci otevře. Jak u uživatelů s předplatným, tak u uživatelů bez předplatného dojde k aktualizaci obrázku obalu, takže odráží nejnovější obal folia. Pro aplikace Newsstand je zobrazování upozornění vyžadováno.

Odběratelům aplikace Newsstand se zobrazí modrý bod pod úvodním obrázkem.

Informace o vytváření certifikátů pro nabízené oznámení vyžadované společností Apple naleznete v tématu PDF Průvodce publikováním pro iPad.

Nastavení certifikátů pro nabízená oznámení

Prostřednictvím služby pro nabízená oznámení na řídicím panelu DPS můžete zadat informace o certifikátech a heslech pro nabízená oznámení.

Pomocí nástroje DPS App Builder označte, že je aplikace připravena na nabízená oznámení, a určete, zda si přejete použít službu pro nabízená oznámení společnosti Adobe nebo službu třetí strany. Prostřednictvím služby pro nabízená oznámení zadejte informace o certifikátech a heslech pro nabízená oznámení. Certifikáty pro nabízená oznámení se neukládají v samotné aplikaci, ale na serveru.

Po ukončení platnosti nebo během posledních 30 dnů platnosti certifikátu pro nabízená oznámení se po přihlášení ke službě pro nabízená oznámení zobrazí výstraha.

Poznámka:

Každý certifikát o produkci a vývoji odešlete samostatně. Nepoužívejte pro ně soubor s více certifikáty nabízených oznámení. Při odeslání souboru obsahující více certifikátů bude zjištěn pouze jeden z nich.

 1. V nástroji DPS App Builder sestavte aplikaci s využitím vhodného aplikačního účtu a aktivujte nabízená oznámení. Nezapomeňte ověřit, že jste aktivovali vaše ID aplikace a nabízená oznámení a sestavili jste certifikáty pro nabízená oznámení na webu Apple pro vývojáře v systému iOS.

 2. Přihlaste se k řídicímu panelu DPS pomocí účtu s rolí pro aplikaci. 

 3. Klikněte na tlačítko Oznámení.

 4. V okně Oznámení klikněte na kartu Certifikáty.

 5. Při konfiguraci certifikátů klikněte na ikonu ozubeného kola a určete soubory .p12 a hesla certifikátu pro nabízená oznámení.

  Nabízená oznámení je možné v organizátoru nástroje Folio Producer odesílat za pomoci tlačítka Upozornit. Kliknutím na možnost Upozornit spustíte službu pro nabízená oznámení.

Odesílání nabízených oznámení o stahování na pozadí

Nabízená oznámení můžete odesílat pomocí možnosti Oznámení. Podle potřeby můžete naplánovat aktivaci nabízených oznámení ve vámi určeném čase. Tato funkce je užitečná obzvláště při použití společně s možností naplánování publikace folia.

 1. Přihlaste se k řídicímu panelu DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com) pomocí účtu s rolí pro aplikaci.

 2. Klikněte na tlačítko Oznámení.

 3. V okně Oznámení klikněte na ikonu „plus“ a vyberte možnost Stahování na pozadí.

 4. Vyberte folio a klikněte na možnost Další. Vybrané folio můžete stáhnout na pozadí.

 5. Určete následující možnosti:

  • Určete typ aplikace a naplánujte datum a čas aktivace nabízeného oznámení.
  • V případě zařízení se systémem iOS 8 určete, zda si přejete odeslat textovou zprávu i uživatelům, kteří nemají oprávnění pro přístup k foliu, ale kteří si přejí přijímat nabízená oznámení. Uživatelé mohou následně na nabízená oznámení reagovat, nebo klepnutím oznámení obdržet později ve vámi určeném čase.

 6. Kliknutím na tlačítko Odeslat toto nabízené oznámení nakonec odešlete či naplánujte.

  Naplánované nabízené oznámení bude uvedeno v okně Oznámení. Až do naplánované doby je možné naplánované nabízené oznámení vybrat a zrušit.

Jestliže jste nastavili interpretaci folia, není zapotřebí pro každou interpretaci odesílat samostatné nabízené oznámení. Jednoduše odešlete nabízené oznámení pro jednu z interpretací.  

Odesílání textových oznámení

Prostřednictvím vlastních textových zpráv s upozorněním na nový obsah v aplikacích s více folii můžete udržovat zájem uživatelů a odběratelů se systémem iOS o vaši aplikaci. Textová oznámení lze použít v libovolné verzi prohlížeče, ale některé možnosti budou k dispozici pouze u aplikací verze 30, 31 nebo novějších.

 1. Přihlaste se k řídicímu panelu DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com) pomocí identifikátoru Adobe ID a odpovídající role pro aplikaci.

 2. Klikněte na tlačítko Oznámení.

 3. Klikněte na ikonu „plus“ a vyberte možnost Textová oznámení.

 4. Upravte následující nastavení a klikněte na tlačítko Další.

  Podle potřeby určete akci, k níž dojde po klepnutí čtenáře na textové oznámení.

  Spustit aplikaci: Jakmile uživatel klepne na textové oznámení, v současné pozici v textu se spustí aplikace.

  Pokud využíváte aplikaci ve verzi 30 nebo novější, máte k dispozici následující možnosti:

  Spustit aplikaci a přejít ke knihovně: Jakmile uživatel klepne na textové oznámení, aplikace se spustí a zobrazí knihovnu.

  Spustit aplikaci a přejít k vlastní pozici: Jakmile uživatel klepne na textové oznámení, aplikace se spustí a zobrazí webové zobrazení vlastního obchodu nebo jinou vlastní pozici, kterou vyberete.

  Přejít na odkaz: Jakmile uživatel klepne na textové oznámení, zobrazí se webová stránka podle zvolené adresy URL.

  Pokud využíváte aplikaci verze 31 nebo novější, máte k dispozici následující možnosti:

  Spustit aplikaci a přejít k článku v rámci folia: Jakmile uživatel klepne na textové oznámení, ihned po spuštění aplikace se otevře vámi určený článek ve foliu. Pokud aplikace obsahuje folia pro zařízení iPad i iPhone, bude pro každý typ zařízení k dispozici samostatná místní nabídka. V případě nastavení interpretace folia se ujistěte, že se názvy článku v každém z folií shodují.

  Vyberte článek, který si přejete otevřít v případě, kdy uživatel klepne na textové oznámení.

  Zadejte obsah textového oznámení, které chcete odeslat uživatelům, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Určete následující možnosti:

  Nastavení textových oznámení

  Typ aplikace:

  Určete, zda chcete odeslat oznámení do zkušební aplikace (pro vývoj) nebo do vydané aplikace (pro distribuci).

  Cílová skupina:

  Určete cílovou skupinu textových oznámení. Můžete například vybrat možnost iPhone a odeslat textové oznámení pouze těm zákazníkům, kteří si stáhli aplikaci ve verzi pro zařízení iPhone.

  Textová oznámení můžete zaslat také pouze uživatelům, kteří aplikaci nepoužili posledních 30 dnů.

  Pokud využíváte účet k analytické službě SiteCatalyst, můžete údaje o dílčích skupinách uživatelů shromažďovat v podobě souboru CSV. Následně při odesílání textových oznámení tento soubor CSV jednoduše vyberete. Podrobné informace naleznete v článku Oznámení pro jednotlivé skupiny zákazníků na webu pro vývoj sady DPS.

  Čas oznámení

  Pokud chcete textové oznámení odeslat později, vyberte možnost Vlastní, klikněte na ikonu kalendáře a vyberte vhodné datum a čas. Změnu data a času je možné provést také úpravou samotného textu.

 6. Kliknutím na tlačítko Odeslat poté oznámení odešlete, nebo je přichystáte na pozdější odeslání podle plánu.

  Podle potřeby si můžete prohlédnout historii textových oznámení odeslaných do aplikace. Dokud nebude naplánované textové oznámení odesláno, můžete je zrušit kliknutím na tlačítko Storno.

Textové oznámení zobrazené v zařízení iPad

Textová oznámení se mohou zobrazit v zařízení s libovolným systémem iOS, ve kterém je aplikace nainstalována, pokud si uživatel zaregistroval odběr nabízených oznámení.

Stavová zpráva HTTP 417

Obdržíte-li při pokusu o zobrazení upozornění stavovou zprávu HTTP 417, nelze navázat připojení SSL k Apple APNS pomocí certifikátu nabízeného oznámení. Zkontrolujte, zda je certifikát nabízeného upozornění platný.

Nastavení nabízených oznámení třetích stran (pouze verze Enterprise)

Používáte-li nástroj DPS App Builder k vytváření vlastních aplikací prohlížečů, můžete používat Adobe server zobrazování upozornění nebo můžete zadat svůj vlastní server zobrazování upozornění.

Pro vytvoření serveru zobrazování upozornění třetí strany existuje mnoho různých voleb. Při nastavování takového serveru pamatujte, že prohlížeč odesílá následující informace:

newsstandEnabled  => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled  => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Kromě těchto základních vlastností můžete také vytvořit dodatečné vlastnosti. Používáte-li například stejný server oznamování pro více aplikací, zadejte při nastavování serveru dodatečnou vlastnost názvu/hodnoty (např. „app => cyklistika“). V nástroji DPS App Builder zadejte tyto dodatečné vlastnosti do pole Uživatelské parametry oznamování na panelu Zajišťování.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.