Nastavení interpretací pro nativní prohlížeče v systému Android

Ve výchozím nastavení používají prohlížeče systému Android nejvhodnější interpretaci folia pro dané zařízení. Pokud chcete mít větší kontrolu nad foliem, které se v telefonech a tabletech zobrazí, můžete při vytváření aplikace pro systém Android ve webovém nástroji DPS App Builder použít rozšířenou podporu interpretace.

Nastavení interpretací pro nativní prohlížeče v systému Android

Doporučeným postupem je vytvoření jedné malé interpretace pro telefony se systémem Android a větší interpretace pro tablety se systémem Android. Pokud například chcete použít stejné velikosti použité u aplikací se systémem iOS, můžete vytvořit interpretaci 480 x 320 pro telefony a 1024 x 768 pro tablety. Pokud si budete přát použít verzi, která věrněji odpovídá poměru stran u zařízení se systémem Android, můžete vytvořit interpretace 800 x 480 a 1280 x 800.

Při vytváření sady interpretací zadejte u každé interpretace folia parametr Název folia, Datum publikace a ID produktu. Podrobnosti naleznete v tématu Vytváření interpretací folií.

Nastavte u aplikace podporu rozšířených interpretací

Identifikátor Adobe ID spojený s aplikačním účtem určuje ve webovém nástroji DPS App Builder folia, která je možné vybírat. Ujistěte se, že je alespoň jedno folio publikované jako veřejné.

V nástroji DPS App Builder je zvolena možnost „Nastavit podporu pokročilých interpretací“:

  • Pro daný typ zařízení budou k dispozici pouze ty velikosti folií, které zvolíte. Pokud například vytvoříte folio 480 x 320 a 1024 x 768 a pro chytré telefony zvolíte pouze folio 480 x 320, u telefonů se systémem Android se zobrazí pouze folia 480 x 320, a folia 1024 x 768 nikoli.
  • Zvolíte-li pro typ zařízení a interpretace více velikostí folií, prohlížeč zvolí pouze takovou interpretaci, která se nejvíce blíží rozměrům zařízení.
  • Pokud pro daný typ zařízení žádné folio nezvolíte, knihovna aplikace bude prázdná. Doporučujeme pro každý typ zařízení zvolit alespoň jednu velikost folia. Jestliže si například nepřejete poskytovat podporu pro telefony, je vhodné publikovat speciální interpretaci, která uživatele upozorní na nedostupnost aplikace pro daný typ zařízení.

Pokročilé interpretace můžete povolit následujícím způsobem:

  1. Funkci povolíte výběrem možnosti „Nastavit podporu pokročilých interpretací“ ve webovém nástroji DPS App Builder.

  2. V nabídce „Interpretace pro tablety“ určete z vašeho aplikačního účtu jednu nebo více velikostí folia určených pro tablety. Je nutné publikovat alespoň jedno folio, jinak se položky v místní nabídce nezobrazí.

  3. V nabídce „Interpretace pro chytré telefony“ určete z vašeho aplikačního účtu jednu nebo více velikostí folia určených pro chytré telefony.

Pokud budete chtít po sestavení a odeslání aplikace přidat další velikost folia, kterou chcete v aplikaci zahrnout, bude třeba aplikaci upravit, doplnit ji o novou velikost folia a aplikaci znovu odeslat.

Další informace naleznete v tématu Sestavení nativních aplikací DPS pro systém Android.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?