Pokud k aktivování sdílení na sociálních sítích ve vaší aplikaci používáte nástroj DPS App Builder, umožní sada DPS čtenářům zobrazit si vaše články v prohlížeči pomocí aplikace Adobe Content Viewer for the Web (také nazývané webový prohlížeč). Tato zobrazení se počítají podle vašeho počtu splnění, a to následovně: když počet zobrazení článku ve webovém prohlížeči dosáhne počtu článků (chráněných i nechráněných) ve foliu, počítá se jako jedno plnění podle vašeho Balíčku plnění.

Předpokládejme například, že jste zapnuli webový prohlížeč v aplikaci, jenž obsahuje folio s 50 články. Pokud si jedna osoba přečte všech 50 článků v daném foliu ve webovém prohlížeči, počítá se to jako jedno plnění. Nebo pokud 50 různých osob přečte jeden sdílený článek, počítá se to jako jedno plnění. V tomto příkladu jakákoli kombinace zobrazení článku, která v součtu dosáhne počtu 50 v rámci tohoto folia, je počítána jako plnění. Tento příklad slouží jen k objasnění. Konkrétní podmínky a omezení související s používáním funkcí sdílení na sociálních sítích a webového prohlížeče sady DPS naleznete v části 3.4 Podmínek používání sady DPS.

Podrobnosti najdete v části Informace o počtech stahování folií.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online