Předplatné a oprávnění

Volby předplatného v aplikacích jsou dostupné i v systému iOS. Při sestavení aplikace máte k dispozici celou řadu voleb předplatného, včetně modelu předplatného společnosti Apple (verze Professional nebo Enterprise), uživatelského serveru oprávnění (pouze podnikový účet) nebo kombinaci těchto dvou možností.

Předplatné Apple

Když si uživatelé předplatí vaši aplikaci prostřednictvím předplatného iOS, mají nárok na všechna folia, jejichž datum publikace spadá mezi počáteční a koncové datum. Při prvním objednání předplatného mají také nárok na nejnověji publikované folio. Pokud si například uživatel objedná 10. listopadu předplatné na dobu šesti měsíců, bude počátečním datem 10. listopad a koncovým datem 10. květen. Po objednání předplatného si uživatel může stáhnout naposledy publikované folio a také jakékoli další folio, jehož Datum publikace bude mezi 10. listopadem a 10. květnem. I když uživatel již neobnoví své předplatné, bude mít i nadále nárok na obsah za těchto šest měsíců.

Nejlepším postupem je používat organizátor nástroje Folio Producer ke správě nastavení data publikace vašich folií. Publikujete-li čtvrtletní časopis, používejte konzistentní nastavení data publikace, například 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října, a to i když ve skutečnosti publikujete folia v jiné dny. Pokud budete publikovat konzistentně, budou mít vaši předplatitelé nárok na odpovídající rozsah obsahu.

Informace o nastavení předplatných a oprávnění pro vlastní aplikace prohlížečů pro iPad najdete v dokumentu Průvodce publikováním pro tablety iPad (PDF).

Vlastní servery oprávnění

Informace o možnostech nastavení vlastního serveru oprávnění pro řízení předplatných prostřednictvím vašeho vlastního webu vám poskytne zástupce společnosti Adobe. Obsah pro vývojáře je k dispozici také v části Oprávnění tématu Digital Publishing Suite Developer Center.

Omezená distribuce

Omezená distribuce je způsob, jak zpřístupnit obsah pouze pro malou skupinu čtenářů podle jejich uživatelských profilů nebo informací. Ve výchozím nastavení je uživateli předložena limitovaná sada folií. Až po přihlášení uživatele do aplikace se zobrazí další folia. Seznam zobrazených vybraných folií je založen na přihlašovacích oprávněních uživatele. Podrobnosti o omezené distribuci najdete v článku Používání omezené distribuce se sadou Digital Publishing Suite.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.