Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Článek o aplikaci Experience Manager Mobile naleznete v tématu Povolení sdílení v sociálních sítích.

Když vytvoříte vlastní aplikaci prohlížeče pro více folií pro iPad nebo iPhone, můžete povolit sdílení na sociálních sítích. Vy nebo vaši zákazníci si můžete v prohlížeči vybrat příslušnou volbu a sdílet článek na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, e-mailem nebo pomocí funkce kopírovat a vložit. Sdílená zpráva obsahuje odkaz na článek.

Po aktivaci možnosti „Content Viewer for Web“ může každý, kdo klikne na odkaz na článek v počítači, zobrazit obsah článku v prohlížeči Adobe Content Viewer for Web (nazývaném také „Content Viewer for Web“). Každý, kdo klepne na odkaz na článek v iPadu, může zobrazit verzi článku pro webový prohlížeč Mobile Safari (nazývaný také prohlížeč článků). Jestliže jste interpretaci nastavili správně, může každý, kdo klepne na odkaz na článek v iPhonu, otevřít nebo stáhnout aplikaci a článek si prohlédnout.

Pokud je článek ve zpoplatněném foliu chráněný, ve webovém prohlížeči v počítači i v prohlížeči článků pro iPad se v článcích objeví stránka Paywall. Stránka Paywall také pokrývá články nastavené na možnost „Měřené“, pokud uživatel dosáhne limitu pro zobrazení měřených článků. V aplikacích verze 29 a novějších se stránka Paywall nezobrazí u článků označených jako Bezplatné, ani v článcích ve foliu, které je publikováno jako Bezplatné. 

Další podrobnosti o postupu sdílení na sociálních sítích naleznete v článku Integrace sdílení na sociálních sítích v aplikacích DPS.

Přehled kroků určených k povolení sdílení na sociálních sítích ve vaší aplikaci

Chcete-li v aplikaci povolit sdílení na sociálních sítích, postupujte takto (v libovolném pořadí).

 1. Při vytváření aplikace v aplikaci DPS App Builder zapněte sdílení na sociálních sítích zvolením možnosti „Povolit sdílení na síti“.

  Povolení sdílení na sociálních sítích v aplikaci
  Povolení sdílení na sociálních sítích v aplikaci

  V zařízeních iOS 7 určuje stránka s aktivitami, jaké možnosti jsou dostupné v nabídce aplikace. Vyberte možnost Povolit sdílení na síti. V zařízeních se systémem iOS 6 již není nabídka pro sdílení v sociálních sítích k dispozici u žádné z aplikací sestavené dne 11. února 2014 nebo později. Důvodem jsou nová omezení související s referenčním identifikátorem reklam v rámci sady SDK pro Facebook. Možnosti v „Nastavení specifických pro iOS 6“ již nemají význam.

  Poznámka: V současné době platí, že pokud uživatel nezadá v systému iOS přihlašovací údaje pro službu Facebook nebo Twitter, společnost Apple v systému iOS 7 nepodporuje jejich zobrazení v nabídce sdílení v aplikacích jiného výrobce než Apple. Aby uživatel lépe pochopil, jak povolit sdílení ve službách Facebook a Twitter, zobrazí se dialogové okno aplikace DPS s výzvou k zadání přihlašovacích údajů. Toto dialogové okno lze zavřít, nebo kliknout na možnost „Připomenout později“, a zobrazit jej tak při příštím pokusu o sdílení.

 2. Pomocí nástroje správy účtu zadejte pro svoji aplikaci adresu URL aplikace iTunes.

  Tato adresa URL umožní příjemci klepnutím v zařízení na odkaz aplikaci stáhnout nebo otevřít.

  Správa účtu DPS
 3. S pomocí nástroje Správa účtu nastavte účet aplikace pro webový prohlížeč. Vyberte volbu Povolit aplikaci Content Viewer for Web a zadejte další nastavení. Podrobnosti naleznete v tématu Nástroj pro správu účtu.

  Content Viewer for Web
  Povolte zobrazení sdílených článků v aplikaci Content Viewer for Web.

 4. Při vytváření folií řádně nastavte interpretace. Pokud vaše aplikace podporuje jak iPad, tak iPhone, použijte stejnou hodnotu názvu článku ve všech interpretacích. Pokud nevytvoříte interpretaci „Pouze pro webový prohlížeč“, použije se ve webovém prohlížeči folio o rozměrech 1 027 × 768. Interpretace „Pouze pro webový prohlížeč“ může být libovolné platné velikosti.

 5. Pomocí editoru Folio Producer určete, zda jsou články ve vašem foliu bezplatné, měřené nebo chráněné a následně folio odešlete nebo aktualizujte. Ve webovém prohlížeči si uživatelé mohou bezplatné články zobrazovat i po dosažení prahové hodnoty stránky Paywall. Měřené články si mohou uživatelé zobrazovat až do dosažení prahové hodnoty stránky Paywall pro dané placené folio a poté se jim zobrazí stránka Paywall. Chráněné články si mohou uživatelé zobrazit pouze tehdy, pokud mají zakoupené folio.

  Tato nastavení přístupu k článkům se týkají také volného náhledu článků, pokud je ve vaší aplikaci povolen.

  Změňte přístup k článku na bezplatný, měřený nebo chráněný
  Změňte přístup k článku na bezplatný, měřený nebo chráněný.

Pracovní postup zákazníka pro sdílení na sociálních sítích

Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li při nastavování folií následující kroky:

 • Vytvořte folio o rozměrech 1 024 × 768 pomocí jakéhokoli obrazového formátu. Články PDF se nyní na server webového prohlížeče odesílají ve formátu PNG. Pokud chcete vytvořit speciální folio pouze pro webový prohlížeč, vytvořte folio s libovolnou velikostí a vyberte možnost Pouze pro webový prohlížeč. Viz Vytvoření interpretace pouze pro webový prohlížeč.

 • Vytvořte interpretace folia pro všechny modely zařízení. Všechny články sdílené z iPhonu nebo iPadu HD se namapují ve webovém prohlížeči na interpretaci SD iPadu (1 024 × 768) nebo na interpretaci Pouze pro webový prohlížeč a odkaz na článek se namapuje na příslušnou interpretaci v zařízení.

 • Vytváříte-li interpretace, použijte stejné hodnoty pro Název článku pro odpovídající články ve všech interpretacích, aby se sdílený článek správně namapoval ve webovém prohlížeči a ve všech zařízeních. Také zkontrolujte, jestli jsou interpretace folia správně nastavené. Viz Vytváření interpretací folií.

Když zákazník otevře článek ve vaší aplikaci prohlížeče na zařízení se systémem iOS 7, může klepnout na ikonu sdílení a vybrat některou z podporovaných možností: Facebook, Twitter, Pinterest, E-mail nebo Kopírovat odkaz. V zařízeních se systémem iOS 6 již není nabídka pro sdílení v sociálních sítích k dispozici u žádného prohlížeče sestaveného dne 7. února 2014 nebo později.

Poznámka:

Na konkrétní stránku můžete ve webovém prohlížeči odkázat přidáním parametru #page_n na konec adresy URL článku. První stránka článku má číslo 0, takže pomocí parametru #page_3 přejdete na 4. stránku článku. Tato funkce není podporována integrovaným webovým prohlížečem.

Výběr volby sdílení na sociálních sítích v aplikaci (iOS 7)
Výběr volby sdílení na sociálních sítích v aplikaci (iOS 7)

Zákazník se pak může přihlásit, napsat komentář nebo uvést další informace – podle toho, kterou možnost si vybere. Pokud si například vybere možnost E-mail, uvede příjemce a napíše zprávu.

Pokud je článek sdílený, bude odkaz zahrnovat kompletní název cesty ke článku. U placených folií se stránka Paywall objeví u chráněných článků a měřených článků, jestliže uživatel dosáhl limitu.

Pokud článek již není ve webovém prohlížeči dostupný, zobrazí se ve webovém prohlížeči buď chybová zpráva, nebo adresa URL pro přesměrování, kterou jste zadali v nástroji pro správu účtů.

Uživatel může na odkaz kliknout v prohlížeči stolního počítače nebo klepnout na iPadu či iPhonu. Po klepnutí nebo kliknutí na odkaz může v závislosti na určitých faktorech nastat několik situací:

Poznámka:

Pokud budete chtít upravit výchozí text sdílené zprávy, upravte soubor XML s přizpůsobenými řetězci, který naleznete v rámci rozšířeného nastavení na stránce Podrobnosti o aplikaci v nástroji DPS App Builder. Vytvořte soubor XML, otevřete jej a vyhledejte text „I saw this in.“ Řetězec %1$@ představuje proměnnou názvu článku a %2$@ je proměnná názvu folia. Nezapomeňte, že je třeba změnit tag místního prostředí (např. <en>), nikoli tag <key>. Podrobnosti naleznete v tématu Vytváření aplikací DPS pro zařízení iPad a iPhone.

Při sdílení z folia o velikosti 2 048 x 1 536 (HD)

Pokud zákazník sdílí bezplatný nebo měřený článek z folia 2 048 × 1 536, bude odkaz na tento článek dostupný ve webovém prohlížeči pouze v případě, že jste nastavili interpretaci 1 024 × 768 nebo interpretaci pouze pro webový prohlížeč s odpovídajícími názvy článků.

Při sdílení z folia o velikosti 1 024 x 768 (SD)

Pokud zákazník sdílí bezplatný nebo měřený článek z folia 1 024 x 768, bude si moci článek zobrazit každý, kdo ve webovém prohlížeči klikne na odkaz. Pokud nechcete, aby se SD folio 1 024 x 768 pro iPad zobrazilo ve webovém prohlížeči, můžete vytvořit interpretaci Pouze pro webový prohlížeč.

Při sdílení z iPhonu

Pokud zákazník sdílí bezplatný nebo měřený článek z iPhonu, bude odkaz na tento článek dostupný ve webovém prohlížeči pouze v případě, že jste nastavili interpretaci v rozlišení 1 024 × 768 nebo interpretaci pouze pro webový prohlížeč s odpovídajícím názvem článku.

Pokud uživatel klepne na odkaz na článek v iPadu

Pokud uživatel klepne na sdílený odkaz na článek v iPadu, verze tohoto článku se zobrazí v prohlížeči článků pro iPad. (Pokud je článek chráněný, objeví se stránka Paywall.) Uživatelé, kteří chtějí zobrazit náhled článku, mohou přejít níže a použít podporované rozhraní. Nepodporované rozhraní bude překryto zástupnou ikonou. Pruhy v horní a spodní části článku obsahují odkazy ke stažení aplikace nebo k jejímu otevření v případě, že již byla nainstalována. Je třeba zadat adresu URL aplikace iTunes v nástroji pro správu účtu, aby mohli vaši aplikaci otevřít nebo stáhnout sdílení příjemci.

Článek prohlížený v prohlížeči článků pro iPad
Článek prohlížený v prohlížeči článků pro iPad

Pokud uživatel klepne na odkaz na článek v iPhonu

Pokud uživatel klepne na odkazy pro sdílení na sociálních sítích v iPhonu, zobrazí se úvodní stránka s tlačítkem „Otevřít článek v aplikaci“.

 • Pokud není vaše aplikace stažena do uživatelského zařízení, bude aplikace zobrazena v obchodě aplikací, je-li v nástroji pro správu účtu zadána adresa URL služby iTunes. Není-li adresa URL iTunes zadána, bude použita adresa URL Paywall Button. Pokud není určena adresa URL serveru iTunes ani tlačítka Paywall Button, zpráva naznačí, že článek není k dispozici. Po stažení se aplikace otevře obvyklým způsobem. Zákazníci si poté mohou koupit a stáhnout folio obsahující sdílený článek.
 • Jestliže uživatel ve svém zařízení vaši aplikaci má, klepnutí na tlačítko „Otevřít článek v aplikaci“ zobrazí výzvu k zakoupení nebo stáhnutí folia. Když je folio staženo, odkazovaný článek je stažen jako první a po klepnutí na možnost „Zobrazit“ se zobrazí.
 • Pokud je stažená jak aplikace, tak folio, klepnutím na tlačítko „Otevřít článek v aplikaci“ se článek zobrazí.

Když uživatel dosáhne limitu článku ve webovém prohlížeči

Zobrazí se blokační stránka Paywall s tlačítkem Více informací. Tato nastavení můžete změnit pomocí nástroje pro správu účtů.

Když dojde k dosažení limitu článků aplikace ve webovém prohlížeči

Zobrazí se adresa URL Dosažen limit plnění zadaná v nástroji pro správu účtu.

Folio je publikováno jako Bezplatné

Jestliže je folio publikováno v aplikaci verze 29 nebo novější jako Bezplatné, bude možné ve webovém prohlížeči zobrazit všechny články z bezplatného folia včetně těch, které jsou označeny jako Chráněné nebo Měřené.

Podporované funkce webového prohlížeče

Mezi podporované webové prohlížeče patří Explorer 10, Safari, Firefox a Chrome. Prohlížeče Internet Explorer 8 a 9 jsou podporovány částečně. Prohlížeč IE 8 nedokáže odpovídajícím způsobem zpracovat články HTML, videa a ostatní překrytí. Prohlížeč IE 9 nedokáže řádně zpracovat některé komplexní prvky, jako jsou překrývající se překrytí. Prohlížeče pro mobilní zařízení nedokážou zobrazit verze článků určené pro webové prohlížeče.

Aby sdílení článků fungovalo, musejí mít zákazníci sdílející článek ve svém iPadu nainstalován operační systém iOS5.

Ve webovém prohlížeči nejsou v současné době podporována všechna překrytí. Panoramata ještě nejsou podporována a určitá překrytí webového obsahu se mohou chovat neočekávaným způsobem. Jako video použijte formát M4V nebo MP4 s kódováním h.264, a nikoli formát MOV. V případě zvukových souborů použijte soubory MP3 nebo zvukové soubory s kódováním AAC/MP4. Nejlepších výsledků dosáhnete, když pomocí nástroje DPS App Builder vytvoříte vývojovou aplikaci a budete testovat volné/měřené články ve webovém prohlížeči.

Můžete vytvořit interpretaci folia Pouze webový prohlížeč, která bude mít odlišný obsah než zobrazení v mobilních aplikacích. Navíc můžete webový prohlížeč vložit do svého webu a zajistit tak konzistentní vjem. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení webového prohlížeče.

Podporované funkce prohlížeče článků

Podporované překrytí pro webový prohlížeč Mobile Safari (prohlížeč článků) zahrnuje hypertextové odkazy a tlačítka, prezentace, videa, rámečky rolování a webová překrytí. Podporována jsou také vnořená překrytí a články HTML.

V současné době mezi nepodporovaná rozhraní spadají obrázky s možností otáčení a zvětšení, sekvence obrázků, zvuk a panoramata. Na každém z nepodporovaných rozhraní se zobrazí zástupný obrázek, který uživateli zabrání v používání daného obsahu. Podporováno není také procházení po stránkách a svislé procházení.

Sada DPS nabízí možnost výběru ze dvou náhledů článků. Chcete-li zjistit více o rozdílech mezi těmito dvěma náhledy, přečtěte si článek Konfigurace alternativního náhledu bezplatného článku.

Sdílení ve službě AirDrop (iOS 7)

Pokud uživatel začne článek sdílet ve službě AirDrop (iOS 7), příjemci se zobrazí dialogové okno s možností sdílenou položku přijmout nebo zamítnout. Jestliže ji příjemce přijme, sdílený článek se otevře ve webovém prohlížeči článků Safari (iPad). Po přijetí sdílené položky v zařízení iPhone se zobrazí úvodní webová stránka s přístupem ke službě iTunes nebo zprávou pro uživatele.