Nastavení čísla verze ve webovém nástroji DPS App Builder

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Článek k aplikaci AEM Mobile naleznete v tématu Změna čísla verze aplikace.

Při odesílání aktualizace aplikace do obchodu musí být číslo aktualizované verze vyšší, než číslo stávající verze aplikace. V aplikaci Web DPS App Builder (v současné době výhradně pro systém Android) můžete potlačit automatické přiřazování čísel a zadat své vlastní číslo verze. Po první změně můžete potlačení přerušit a webový nástroj DPS App Builder bude opět automaticky navyšovat číslo verze při každém vytvoření nebo úpravě aplikace.

 1. Otevřete nástroj DPS App Builder a zaznamenejte si stávající číslo verze aplikace.

  Číslo verze představuje číslo před poslední tečkou ( . ). Pokud je například verze aplikace 3.4.0.17.23948, stávající číslo verze je 17. Během dalšího kroku je třeba zadat číslo 18/ nebo vyšší.

  Poznámka:

  Pokud jste k sestavení aplikace namísto nástroje DPS App Builder pro stolní počítače použili nástroj Woodwing nebo obdobné řešení od jiného výrobce, může být nutné během dalšího kroku zadat u kódu verze velké číslo (např. „3000002“).

 2. Během sestavování aplikace vyberte v nástroji Web DPS App Builder možnost „Potlačit číslo verze aplikace“. Zadejte novější verzi. Jestliže při sestavení aplikace používáte nástroj Woodwing nebo obdobné řešení jiných výrobců, je standardně nutné zadat velké číslo.

 3. Sestavte aplikaci. Po sestavení vypněte možnost „Potlačit číslo verze aplikace“ a u dalších sestavení se tak číslo verze bude navyšovat opět automaticky.

  Číslo verze aplikace můžete kdykoli znovu potlačit.

Informace o vytváření nativních aplikací pro systém Android naleznete v tématu Sestavení nativních aplikací DPS pro systém Android.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?