Překrytí s videem

Podporované soubory videa umístěné v aplikaci InDesign se přehrají po klepnutí v prohlížeči. Pro video soubory použijte formát kompatibilní s Apple iTunes, například soubor MP4 s kódováním h.264. Při vytváření videa použijte profil BP (Baseline Profile), aby byla zajištěna optimální kompatibilita s přístroji vybavenými systémem Android. Namísto souborů .mov, které webový prohlížeč nepodporuje, použijte soubory .mp4. Pokud se video v přehrávači správně nepřehrává, zakódujte je znovu do formátu .mp4 h.264 pomocí aplikace Adobe Media Encoder nebo pomocí nějakého nástroje jiného výrobce, například Handbrake.

Doporučené postupy při práci s videosoubory

 • Video můžete přehrávat včleněné nebo v režimu celé obrazovky.
 • Můžete nastavit spuštění přehrávání videosouboru, jakmile uživatelé klepnou do oblasti zobrazení, případně můžete vytvořit zvláštní tlačítka pro ovládání videa. Jsou podporovány volby Přehrát, Pauza a Konec. Volby Pokračovat a Zastavit vše nejsou podporovány.
 • Nejlepších výsledků u videa v okně dosáhnete vytvořením videosekvence s vhodným rozlišením, např. 400 x 300 pixelů. Zkuste nastavit filmy na celou obrazovku na šířku 1 024 obrazových bodů. Maximální velikost videa pro zařízení iPad typu HD je 1920 × 1080, ale když vytvořením tak velikého videa se zvětší i velikost folia. Pro dosažení dobré rovnováhy mezi velikostí souboru a kvalitou doporučují někteří vydavatelé 10–12 MB na minutu filmu. Ke snížení velikosti videa používají někteří vydavatelé nástroj Adobe Media Encoder nebo obdobné aplikace jiných výrobců, například HandBrake. Podrobnosti naleznete v článku Keitha Gilberta Komprese videa pro prohlížeče DPS.
 • Adresu URL pro vysílání videosouborů můžete určit pouze u webových stránek používajících protokol http. Budete-li chtít vysílat video z webové stránky používající protokol https, např. YouTube nebo Vimeo, vytvořte překrytí Webový obsah. V aplikaci InDesign CS6 nebo vyšší lze pomocí příkazu Vložit HTML vložit kód klipu ze služby YouTube. Vložený kód musí obsahovat předponu „http://“, např. src="http://www.youtube.com/..." Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud u překrytí nastavíte možnost Přehrát automaticky a přes překrytí vložíte titulní obraz. Příklady a podrobné pokyny naleznete v tématu Advanced Overlays v bezplatné aplikaci DPS Learn.
 • Přehrávání videa se ukončí, jakmile uživatel přejde k jinému článku. Bude-li však přecházet mezi jednotlivými stránkami v rámci jednoho článku, přehrávání se nepřeruší. Pokud chcete zastavit video při otočení stránky, můžete toho dosáhnout automatickým přehráním falešného videa. Podrobnosti naleznete v článku Johannese Henselera Zastavení videa při přechodu na další stránku článku.

Vytváření video překrytí

 1. Vyberte příkaz Soubor > Umístit a umístěte videosoubor do dokumentu.

 2. Vyberte umístěný objekt, otevřete panel Média (Okno > Interaktivní > Média) a určete titulní obraz.

  U videosouboru můžete vybrat obrázek nebo určit snímek z videa. Doporučujeme vybrat takový obrázek, který ukazuje, že tato položka stránky je interaktivní. Titulní obraz můžete vybrat také vložením neinteraktivního objektu (například průhledného tlačítka pro přehrávání) přes objekt videa.

 3. Vyberte objekt videa a na panelu Overlays/Folio Overlays určete následující volby.

  Adresa URL nebo soubor

  Určete adresu URL, ze které chcete vysílat video, nebo klikněte na složku a zvolte požadovaný videosoubor (pokud jste jej doposud nevložili). Jestliže se rozhodnete pro výběr adresy URL pro vysílání, budou vám k dispozici všechny možnosti překrytí, včetně Přehrát automaticky a Celá obrazovka.

  Při vysílání videa jsou podporovány adresy používající protokol „http“, nikoli „https“. Služby jako YouTube nebo Vimeo nejsou podporovány. Namísto toho použijte překrytí Webový obsah popsané ve výše uvedené části „Doporučené postupy“.

  Pokud současně vložíte videosoubor i určíte adresu URL pro vysílání, proběhne první zvolená akce. Určíte-li například nejprve adresu URL a poté vložíte video, při překrytí bude použita adresa URL a vložená videosekvence bude ignorována. (Této skutečnosti můžete dokonce využít při výběru titulního obrazu pro vysílané video.)

  Přehrát automaticky

  Vyberete-li tuto volbu, videosoubor se přehraje po načtení stránky na mobilním zařízení. Můžete také nastavit délku prodlevy v sekundách. Možnost Přehrát automaticky není podporována v prohlížečích na platformě Android.

  Přehrát na celé obrazovce

  Pokud je tato volba vybraná, přehraje se video v režimu celé obrazovky. Pokud tato volba není vybraná, přehraje se video ve své ohraničené ploše. Pozor: Všechna videa se na zařízeních se systémem Android přehrávají na celé obrazovce.

  Kliknutím zobrazit ovladač

  Pokud je tato volba vybraná, zobrazí se po kliknutí na přehrávané vložené video pruh ovladače s ovládacími prvky pro přehrávání a pozastavení. Pokud tato volba není vybraná, dojde po kliknutí na video k přerušení a restartování přehrávání.

  Nepovolit pauzu

  Vyberete-li tuto volbu, nemohou uživatelé klepnutím video pozastavit ani zastavit. Tato volba je dostupná, pouze je-li vybraná možnosti Přehrát automaticky a není-li vybraná možnost Přehrát na celé obrazovce.

  Zastavit na posledním snímku

  Vyberete-li tuto volbu, zobrazí se při zastavení přehrávání vloženého videa závěrečný obraz videa. Tato volba je dostupná, pouze není-li vybraná možnost Přehrát na celé obrazovce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.