Překrytí Webový obsah

Překrytí Webový obsah umožňuje na zobrazovací ploše zobrazit webovou stránku. Uživatelé vidí obsah webové stránky v oblasti zobrazení, aniž by si museli zobrazovat jiný prohlížeč. Můžete zadat webovou adresu URL nebo lokální soubor HTML. Věnujte pozornost následujícím informacím:

 • Pokud zadáte lokální soubor HTML, musí se soubor .html a asociované soubory a složky nacházet ve stejné složce. Při vytvoření obsahu článku budou odeslány všechny soubory obsažené ve stejné složce jako soubor .html, takže omezte obsah složky HTML pouze na potřebné datové zdroje. Pokud například přidáte soubor .html do složky Dokumenty, dojde k odeslání všech souborů a podsložek této složky Dokumenty.
 • U URL, které jsou automaticky přesměrovány na mobilní URL, zadejte mobilní URL (např. http://mobile.twitter.com/), nikoli původní URL (např. http://twitter.com).
 • Určíte-li HTML animaci pro překrytí webového obsahu, nastavte překrytí na možnost Přehrát automaticky s minimální prodlevou (například 0,125 sekundy), aby bylo zajištěno správné přehrání animace. Nastavením prodlevy zabráníte tomu, aby se překrytí automaticky přehrálo při předběžném načtení stránky do paměti.
 • V aplikaci InDesign CS6 nebo vyšší lze pomocí příkazu Vložit HTML vložit kód klipu ze služby YouTube. Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že vložený kód služby YouTube doplníte o řetězec „src=https://www.youtube.com“ namísto „src=//www.youtube.com.“ Nastavte automatické přehrávání překrytí a přidejte obraz do popředí překrytí.  

Postup vytvoření překrytí webového obsahu:

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pomocí nástroje Obdélník nebo Obdélníkový rámeček vytvořte přetažením rámeček, ve kterém se zobrazí webový obsah.

  • Umístěte obraz, který bude sloužit jako titulní obraz webového obsahu.

 2. Vyberte rámeček a poté vyberte na panelu Overlays/Folio Overlays možnost Webový obsah.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zadat URL, zadejte nebo vložte URL do pole Datové zdroje. Zadejte celou adresu URL, včetně „http://“.

  • Chcete-li použít lokální soubory HTML, klikněte na ikonu složky a určete lokální soubor HTML. Soubor HTML (např. index.html) by se měl nacházet ve složce obsahující všechny obrazy a skripty používané v tomto souboru HTML.

 4. Vyberte libovolné následující volby:

  Přehrát automaticky

  Vyberete-li tuto volbu, dojde k načtení webové stránky po načtení této stránky na mobilním zařízení. Můžete také nastavit délku prodlevy v sekundách. Pokud je vaším cílovým HTML přehrávaná animace, zadejte minimální prodlevu.

  Průhledné pozadí

  Pokud je tato volba vybraná, zůstane zachováno průhledné pozadí webové stránky. Uživatelé vidí obsah DPS na pozadí skrz průhlednou vrstvu. Pokud tato volba není vybraná, použije se pozadí webového obsahu.

  Povolit uživatelskou interakci

  Pokud je tato volba vybraná, mohou uživatelé interaktivně pracovat s webovou stránkou. Mohou například kliknout na hypervazbu a přejít na jinou webovou stránku.

  Přizpůsobit obsah velikosti papíru

  Pokud je tato volba vybrána, přizpůsobí se velikost webové stránky tak, aby se vešla do velikosti zadané v souboru překrytí. Pokud tato volba není vybrána, zobrazí se webová stránka ve stejné velikosti, jako by se zobrazila v prohlížeči zařízení a může dojít k oříznutí stránky HTML.

  Povolit přístup k informacím o oprávnění

  Podle potřeby můžete vytvořit překrytí webového obsahu, které se odkazuje na prvky rozhraní Reading API, jako je rozhraní Camera API, Geolocation API, místní okno nebo kalendář. (Na panelu Overlays má tato možnost název „Povolit přístup k API“.) Podrobnosti naleznete v tématu Používání HTML a rozhraní API JavaScript pro rozšíření DPS.

  Kromě výběru této volby pro překrytí můžete do svého kódu HTML přidat také vlastní rozhraní API v Javascriptu.

  Tento typ podmíněného obsahu HTML můžete také vytvořit pro článek HTML místo pro překrytí webového obsahu. V případě článku HTML vyberte v nástroji Folio Producer Editor možnost „Povolit přístup k informacím o oprávnění“.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online