Průvodce publikací DPS pro obchod Windows Store

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Článek zaměřený na aplikaci AEM Mobile naleznete v tématu Průvodce publikací pro systém Windows.

Za pomoci nástrojů DPS můžete vytvářet aplikace prohlížeče DPS, které lze odeslat do obchodu Windows Store. Vaši aplikaci pro systém Windows lze zobrazit v jakémkoli zařízení nebo počítači se systémem Windows 8.1. Aplikace DPS nepodporují zařízení Windows Phone.

Tento dokument popisuje nastavení účtu vývojáře pro obchod Windows Store, úpravu podrobností o aplikaci v nástroji Windows Store Developer Center a odesílání aplikací. Informace o vytváření aplikací pro systém Windows naleznete v tématu Sestavení aplikací DPS pro obchod Windows Store.

Nastavení účtu vývojáře pro obchod Windows Store

Pokud jste tak dosud neučinili, zaregistrujte si účet vývojáře pro obchod Windows Store určený pro jednotlivce nebo společnost:

https://appdev.microsoft.com/StorePortals/cs/Account/signup/start

Jestliže vaše aplikace obsahuje placený obsah, zadejte bankovní údaje pro účet, prostřednictvím něhož vám může společnost Microsoft vyplácet finance za nákupy.

Určení podrobností o aplikaci

Při sestavení aplikace v nástroji Windows Store Dev Center zadejte podrobnosti o aplikaci, možnost nákupu v rámci aplikace za placený obsah a podle uvedeného postupu aplikaci odešlete. Tato činnost nevyžaduje certifikát.

Během sestavení aplikace pomocí webového nástroje DPS App Builder použijte informace zadané během tohoto procesu.

 1. Přihlaste se k nástroji Windows Store Dev Center.

 2. Klepněte na možnost Submit App (Odeslat aplikaci).

 3. Při sestavování aplikace postupujte podle pokynů. V každé části zadejte informace u každé položky označené hvězdičkou (*). Jakmile budete s touto částí hotovi, přejděte na konec a klikněte na tlačítko Uložit.

Název aplikace

Zadejte název aplikace, který zatím nebyl v obchodě Windows Store použit. Stejný název použijte také při sestavení aplikace v nástroji DPS App Builder.

Podrobnosti o prodeji

Možnosti v části Podrobnosti o prodeji odkazují na samotnou aplikaci, nikoli na nákup v rámci aplikace. U většiny aplikací DPS je samotná aplikace zdarma a folia v rámci aplikace jsou buď bezplatná, nebo placená. Nákup v rámci aplikace lze u folií zadat v následující části „Services“ („Služby“).

 • Uveďte cenovou kategorii aplikace.
 • Aplikace DPS pro nákup v rámci aplikace nevyužívají platební systém jiného poskytovatele. Toto pole ponechte neoznačené.

 • V části Hardware Requirements (Hardwarové požadavky) ponechte u každé části označenu možnost „Available to all systems“ („Dostupné pro všechny systémy“).
 • V části Accessibility (Usnadnění) ponechte políčko neoznačené.

Služby

V části Services (Služby) můžete u folií zadat informace o možnosti nákupu v rámci aplikace. Obchod Windows Store umožňuje zadat pouze jednotnou cenu pro všechna prodejní folia v jedné aplikaci a je tedy možné pro nákup v rámci aplikace vytvořit pouze jedno Product ID (ID produktu) Windows Store. Stejné Product ID (ID produktu) následně použijte také při sestavení aplikace v nástroji DPS App Builder.

Poznámka: I když vytvoříte jedno Product ID (ID produktu) Windows Store, je nezbytné při publikaci folií za pomoci nástroje Adobe Folio Producer pro každé folio používat odlišné hodnoty Product ID (ID produktu) (např. com.mycompany.myapp.issuename).

 • Zvolte ID produktu Windows Store pro vaše prodejní folia. Doporučujeme používat obrácený formát DNS, např. com.mycompany.myapp.inapp.
 • V části „Product Lifetime“ („Doba platnosti produktu“) vyberte možnost Consumable (Spotřební). Je nutné vybrat možnost „Consumable“ („Spotřební“), jinak nákup nebude možný.
 • V části „Content Type“ („Typ obsahu“) vyberte možnost „Electronic magazine single issue“ („Jedno vydání elektronického časopisu“).
Poznámka:

V případě aplikací pro systém Windows s možností nákupu v rámci aplikace je nutné zadat sdílené tajemství (známé také jako „Windows Main Package Identity Name“ (Název identity hlavního balíčku pro systém Windows)). Informace o postupu získání sdíleného tajemství naleznete v odpovídající části uvedené dále v tomto článku. Název identity v nabídce „Windows Main Package Identity Name“ („Název identity hlavního balíčku pro systém Windows“) poté zkopírujte do nástroje Account Admin.

Hodnocení aplikace

Určete hodnocení aplikace podle pokynů od společnosti Microsoft.

Kryptografie

Doporučujeme na otázku z oblasti kryptografie odpovědět „Ano“.

Balíčky

Přetáhněte požadovaný soubor .appx. Tento soubor získáte rozbalením souboru .zip staženého prostřednictvím nástroje DPS App Builder. Po odeslání souboru by se měl název souboru zobrazit zelenou barvou.

Popis

 • Zadejte popis aplikace.
 • Odešlete alespoň jeden snímek aplikace a zadejte popisek pro každý obrázek.

 • Při aktivaci možnosti nákupu v rámci aplikace uveďte vhodný popis. Tento popis je vyžadován společností Microsoft, ale v aplikaci nebude uveden.

Poznámky pro testery

Uveďte jakékoli požadované pokyny pro testery, kteří budou rozhodovat o schválení vaší aplikace.

Získání Main Package Identity Name (Název identity hlavního balíčku)

Název identity hlavního balíčku je nutné použít při sestavování aplikace pro obchod Windows Store pomocí nástroje DPS App Builder. Pokud vaše aplikace nabízí možnosti nákupu, je nutné v nastavení projektu určit také název identity v poli Název totožnosti hlavního balíčku v části Obchod.

Společnost Microsoft uvádí název identity hlavního balíčku v nástroji Windows Dev Center.

 1. Přihlaste se k nástroji Windows Dev Center.
 2. Na řídicím panelu vyberte svoji aplikaci.
 3. Rozbalte nabídku pro správu aplikace na levé liště a klikněte na tlačítko App identity (Identita aplikace).
 4. Zkopírujte řetězec napravo od pole „Package/Identity/Name“ (Balíček/identita/název).

Sestavení aplikace

K sestavení aplikace použijte webový nástroj DPS App Builder. Podrobnosti naleznete v tématu Sestavení aplikací DPS pro obchod Windows Store.

Testování aplikace

Po sestavení aplikace pomocí nástroje DPS App Builder stáhněte soubor .zip a rozbalte jej. Pro testování aplikace použijte skript Add-AppDevPackage.ps1.

 1. Soubor stažený prostřednictvím nástroje DPS App Builder rozbalte.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na soubor Add-AppDevPackage.ps1 a vyberte možnost „Run with PowerShell“ („Spustit pomocí PowerShell“).

 3. Podle pokynů získejte licenci pro vývojáře a nainstalujte certifikát.

  Nákup v rámci aplikace v obchodě Windows Store nelze otestovat dříve, než svoji aplikaci odešlete. Folia publikovaná jako veřejná/prodejní se v knihovně zobrazí až po schválení aplikace společností Microsoft.

  K zajištění bezproblémového nakupování v rámci aplikace postupujte následovně:

  • Nezapomeňte dodržovat pokyny v části „Services“ („Služby“) uvedené v tomto článku. V nástroji DPS App Builder použijte stejné Product ID (ID produktu), které je uvedeno v nástroji Dev Center, a v nabídce Platnost produktu vyberte možnost Consumable (Spotřební).
  • V nástroji Account Administration (Správa účtu) zadejte Main Package Identity Name (Název identity hlavního balíčku). Přejděte na adresu http://digitalpublishing.acrobat.com/, přihlaste se za pomoci vašeho hlavního účtu, klikněte na možnost Account Administration (Správa účtu) a upravte nastavení vaší aplikace. Zkopírujte a vložte Main Package Identity Name (Název identity hlavního balíčku) podle pokynů uvedených dříve v tomto článku.

  Při nedodržení tohoto postupu hrozí při pokusu o dokončení nákupu v rámci aplikace riziko chyby.

Odeslání souboru s aplikací do obchodu Windows Store

 1. Pomocí webového nástroje DPS App Builder sestavte svoji aplikaci a stáhněte soubor .zip.
 2. Tento soubor .zip rozbalte a vyhledejte soubor .appbundle.
 3. V nástroji Windows Store Dev Center soubor .appxbundle odešlete do části Packages (Balíčky).
 4. Po uvedení požadovaných informací v každé z částí klikněte na tlačítko Submit for Certification (Odeslat k certifikaci). Při odesílání aplikace ke schválení společnosti Microsoft postupujte podle uvedených pokynů.

Vytvoření soukromých aplikací pro systém Windows

Společnost Microsoft stanovila pro podnikové nasazení aplikací z obchodu Windows Store dvě podmínky:

 • Zařízení s aplikací musí být propojeno s doménou.
 • Certifikát použitý pro podpis souboru .appx musí být uveden v seznamu důvěryhodných certifikátů v zařízení.

Soubor .appxbundle dodaný nástrojem DPS App Builder je podepsán a připraven pro odeslání do obchodu Windows Store. Při podnikovém nasazení může být nutné soubor .appxbundle a jeho obsah znovu podepsat pomocí vašeho podnikového certifikátu. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Adobe.

Při distribuci souboru s aplikací můžete využít libovolnou podporovanou metodu společnosti Microsoft. K dispozici je vám i jednoduchá metoda využívající příkazový řádek.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online