Historie poznámek k vydání DPS

Tento článek obsahuje archiv poznámek k vydání oprav chyb za předcházející verze DPS. Seznam aktuálních opravených chyb naleznete v tématu Poznámky k vydání a opravy chyb.

Opravy hotfix verze 30

28. dubna 2014

V původním prohlížeči pro systém Android se nezobrazila chybová zpráva při stažení folia do zařízení se systémem Android, ve kterém nebylo v místním úložišti dostatek prostoru. (3732681)

22. dubna 2014

Vyřešeny potíže s kritickým bodem při příliš velkém nabízeném oznámení. (3743224)

10. dubna 2014

Vyřešeny potíže s odesíláním nabízených oznámení za pomoci původních rozhraní API typu notification. (3735711)

21. března 2014

Jestliže se pokusíte odeslat textové oznámení, dojde při vložení 2bajtových znaků k překročení velikosti 256 bajtů představujících horní hranici pro textové pole. V uživatelském rozhraní se u počtu zbývajících bajtů zobrazí záporné číslo, ale oznámení bude možné společnosti Apple i přesto odeslat, což však způsobí chybu. Oprava hotfix zajistí, že služba již nedovolí odeslání zprávy přesahující 256 bajtů. Jakmile textová zpráva přesáhne povolený limit, v uživatelském rozhraní se zobrazí chybové hlášení a než bude možné pokračovat, bude třeba odstranit některé z 2bajtových znaků.

20. března 2014

V některých případech se uživatelé po instalaci nástrojů verze 30 nemohou prostřednictvím identifikátoru Adobe ID bez přiřazeného aplikačního pravidla přihlásit do panelu Folio Builder. Tento problém řeší tato oprava hot fix. Těmto potížím s přihlášením můžete předejít tak, že aktualizujete svůj nástroj DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) nebo panel Folio Builder (InDesign CS5.5/CS5). Tento článek obsahuje odkazy na instalační programy.

Poznámky k vydání – oprava chyb verze 30 (březen 2014)

Opravy vytváření

Folia s překrytím, jehož název obsahuje znaky pro zalomení řádků, mohou způsobit neúplnost překrytí a chybu při stahování v systému Android. Tento problém byl vyřešen. (3653600)

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

Časový limit pro volání getFolios byl zvýšen z 15 na 60 sekund. (3758942)

V aplikacích Novinový stánek se po dokončení stahování v popředí zobrazí nové indikátory. (3747785)

Došlo k opravě několika potíží s přihlašováním u aktualizovaných aplikací s přímým oprávněním, včetně řádně nefungujícího tlačítka pro přihlášení a odhlašování uživatelů. (3726004 a 3726005)

Prohlížeče pro telefon iPhone si nově v zobrazení Newsstand zachovají poměr stran (16 : 9) u titulních obrázků folií velikosti iPhone5. (3732700)

Kód prohlížeče sloužící k vyhledání popisovačů dat v souboru HTMLResources.zip nově již chybně neurčí, že došlo k chybě. (3724085)

Rozšířené znaky již nejsou u adres URL webového zobrazení „slide-up“ začleněny do adresy URL. (3728362)

Prohlížeč nevyužívající službu Newsstand a aplikace Adobe Content Viewer již po restartování nepřichází o svá folia, pokud pole Název publikace folia obsahuje lomítka „/“. (3706229)

Při posunutí po překrytí webového obsahu v systému iOS 7 již toto překrytí neaktivujete. (3719813)

Pokud uživatel stáhnul jednu část segmentovaného nepublikovaného folia a pokusil se o jeho prohlížení a manipulaci, došlo ke zhroucení prohlížeče. Tento problém byl vyřešen. (3712674)

Při otáčení je nově k dispozici možnost obnovení sekvence obrázků a při posunutí efekt setrvačnosti. (3711983)

Pokud v systému iOS 7 otočíte zařízením s prezentací vnořenou v rolovacím rámečku, tlačítka pro ovládání prezentace nezmizí. (3710367)

Nově již nedochází k občasnému selhání či nečinnosti po klepnutí na platný odkaz navto. (3704444)

Při opětovném spuštění zařízení v jiné orientaci již nedochází ke ztrátě polohy pro čtení u folií s jedinou platnou orientací. (3701061)

Po uvedení zařízení do režimu spánku nebo po stisknutí tlačítka Domů se nově hodnoty Localstorage načítají správně. (3696400)

Po přiblížení stránky PDF a posunu po sekvenci obrázků se nově sekvence obrázků chová podle očekávání. (3689978)

Prezentace s automatickým přehráváním obnovená prostřednictvím poklepání se již po opuštění stránky nově znovu nespustí. (3685543)

Úvodní stránka folia Newsstand se nově řádně aktualizuje prostřednictvím nabízeného oznámení na pozadí, i když uživatel nedisponuje oprávněním k foliu. (3684294)

Nově nedochází k situaci, kdy se překrytí sekvence obrázků vnořené v rolovacím rámečku v některých případech automaticky nespustilo. (3684291)

Nově se v zobrazení folia nezobrazí upozornění na nové folio, pokud jste v prohlížeči nenastavili přímé oprávnění. Tento problém byl vyřešen. (3684290)

Prohlížeč se nově nezhroutí, pokud uživatel ve vlastní knihovně klepne na několik folií, které by chtěl zakoupit, a následně se rozhodne přejít zpět do výchozí knihovny. (3678047)

Při velmi rychlém posunutí po prezentaci docházelo někdy namísto požadované změny snímků k přechodu na další článek. Tento problém byl vyřešen. (3673086)

Pokud byla v aplikaci nastavena adresa URL pro případ zapomenutého hesla, ale nikoli adresa URL pro vytvoření účtu, docházelo v zařízení iPhone 5 k zobrazení textu „Zapomenuté heslo“ mimo přihlašovací pole. Tento problém je vyřešen u aplikací ve verzi 30. (3671662)

Při rychlém posunutí po chráněném článku umístěného u bezplatného článku si bylo možné chráněný článek prohlédnout i bez panelu pro nákup nebo manipulace v síti. Tento problém byl vyřešen. (3660132)

Pozice pro vlastní adresu HTML a webové zobrazení nově vedou řádně i mimo uživatelské rozhraní prohlížeče. (3658854)

Folio lze po zobrazení jeho náhledu stáhnout i v případě, že název datového prostředku se smluvními podmínkami obsahuje mezeru. (3658214)

Po přiblížení prezentace nebo sekvence snímků s podporou posouvání můžete nově svislým posunutím po obrazovce prezentací nebo sekvencí snímků procházet. (3656725)

Pokud se posunete po rámečku s podporou vodorovného posouvání obsahujícím obrázek oříznutý v aplikaci InDesign, nebude již docházet k posouvání stránky ani jinému chvění. (3653470)

Při poklepání na objekt s více stavy na přiblížené stránce v rámci článku PDF nově dojde k řádnému přiblížení a oddálení. (3652078)

V režimu offline již není okno pro zrušení sledování využití zakázáno. (3650422)

Pokud dojde k opakované aktualizaci folia, titulek knihovny již nebude obsahovat nápis „Upozornění knihovny“. (3649220)

Pokud budete chtít v rámečku s podporou svislého posouvání přejít posunutím na další stránku, nedochází již ke krátkému zobrazení další stránky následovanému přechodem zpět na původní stránku. (3647503)

Při prohlížení webového obsahu došlo ke zvýšení spolehlivosti prohlížeče v rámci aplikace. (3610048)

Stvrzenku odběratele služby iTunes lze nově ověřit za následujících okolností: zařízení se restartuje, není odemčeno a aplikaci obnovíte prostřednictvím nabízeného oznámení ze služby Newsstand. (3595346)

Opravy chyb v nativním prohlížeči pro systém Android

Opraveny potíže způsobující občasné selhání automatického přehrávání videa.

Opraveny potíže se stabilitou knihovny související se zrušením stahování.

Opraveny potíže s přihlášením k přímému oprávnění.

Pokud se stav videa v prezentaci změní na prohlížení, lze ho nyní automaticky přehrávat. (3761190)

Umístění folia je nyní při návratu ze zobrazení knihovny zapamatováno. (3760478)

Nyní lze automaticky přehrávat vnořenou sekvenci obrazů, která má nastaveno zpoždění 0 sekund. (3759806)

Byla opravena chyba, kvůli které se v dlouhých článcích s jemným posouváním zobrazovaly bílé nebo černé linky. (3744416)

Navigační odkazy ve webovém překrytí jsou nyní funkční i v oddílech div. (3723414)

Opravy chyb prohlížeče Windows Store

Pokud vydavatel změní název článku a uživatel se pokusí folio aktualizovat, nezobrazí se chybová zpráva „Folio nelze otevřít“. (3729074)

Opraveny potíže s přihlášením k přímému oprávnění. (3726018)

Výsuvné karty rámečku rolování v horním a levém okraji navíc ke spodnímu a pravému okraji na stránce. (3759672)

Byl opraven problém, kdy docházelo ke zhroucení prohlížeče Window Store při otevření knihovny s foliem bez uvedeného data publikace nebo data úvodní stránky. (3714037)

V některých případech nedošlo k řádné archivaci folia s překrytím videa. Uživatelé ve výsledku nemohli takové folio znovu řádně stáhnout. (3707309)

Opravy chyb ve webovém nástroji DPS App Builder

Byl opraven problém a zdokonalen tak způsob konfigurace analýzy pro zákazníky s edicí Professional při sestavování nativních aplikací pro systém Android.

Opravy analýzy

Metrika článku nově obsahuje konzistentní hlášení o spuštění překrytí a kliknutí na adresy URL u stránek, které tyto položky neobsahují. (3726762)

Došlo k opravě sledování tlačítek vnořených do prezentací. (3737243)

Původní prohlížeč pro systém Android

V původním prohlížeči pro systém Android se nezobrazila chybová zpráva při stažení folia do zařízení se systémem Android, ve kterém nebylo v místním úložišti dostatek prostoru. (3732681)

Opravy hotfix verze 29

24. února 2014

V některých případech folia pro zařízení iPhone v rozlišení 1136 × 640 neobdržela nabízená oznámení a nebyla zvolena jako vhodné interpretace. Tento problém byl vyřešen ve verzi 29.3. (3704287)

Ve webovém prohlížeči nově fungují správně externí odkazy v překrytí webového obsahu. (3697794)

Pokud články HTML obsahují cíle externích odkazů ve formě „_blank“, dojde ke změně stávající stránky namísto otevření nového okna nebo karty webového prohlížeče. Tento problém byl vyřešen ve verzi 29.3. (3697798)

14. února 2014

V případě vytvoření nové nativní aplikace pro systém Android funguje nyní zakoupení v obchodech Google Play a Amazon Appstore v rámci aplikace správně. (3699074)

11. února 2014

Pokud k sestavení aplikace pro zařízení iPad i iPhone použijete nejnovější verzi 29.2 (7. února), aplikace se v zařízení iPhone zhroutí ihned, jakmile uživatel přejde do režimu procházení. Tento problém řeší oprava hot fix z 11. února.

Pokud aplikaci pro zařízení iPad/iPhone znovu sestavíte a odešlete po 7. únoru a aplikace se v zařízení iPhone v režimu procházení zhroutí, aplikaci znovu sestavte (upravte) a poté ji znovu odešlete. Oprava hot fix NEbude vázána na stažení nové verze nástroje DPS App Builder.

7. února 2014

Společnost Apple v poslední době začala odmítat aplikace, které používají identifikátor reklam k jiným než reklamním účelům. Prohlížeče DPS obsahují sadu SDK pro Facebook umožňující sdílení v sociálních sítích a společnost Apple z tohoto důvodu začala odmítat veškeré nově odeslané aplikace DPS. Společnost Adobe jako protiopatření v nově vytvořených aplikacích toto sdílení v sociálních sítích v systému iOS 6 zakázala. Tato změna prohlížeče se stávajících aplikací v obchodě App Store nijak nedotýká. Vliv má pouze na nově sestavené aplikace ve verzi 28 a 29.

V každé nové aplikaci verze 28 nebo 29 pro zařízení se systémem iOS 6 bude nedostupná celá nabídka sdílení v sociálních sítích, nejen možnosti pro službu Facebook. U zařízení se systémem iOS 7 je nabídka sdílení v sociálních sítích i nadále k dispozici.

Pokud společnost Apple kvůli identifikátoru reklamy vaši aplikaci odmítla, aplikaci s pomocí nástroje DPS App Builder znovu sestavte a do obchodu App Store ji znovu odešlete. Jedná se o změnu na straně serveru a aktualizace nástroje DPS App Builder tak není zapotřebí.

Doposud nám není znám jediný případ, kdy by společnost Apple odmítnula aplikaci, která se již v obchodě nachází, takže stávajících aplikací by se změna neměla týkat.& 

5. února 2014

Byla opravena chyba, která způsobovala odstranění stažených folií z knihovny vždy, když byla z paměti odebrána jiná aplikace než aplikace Newsstand a paměť pak byla restartována. Příčinou této chyby byly rozšířené znaky v rámci publikace. Potíže se týkaly nástroje Adobe Content Viewer a jiných aplikací než Newsstand DPS. (3691128)

Byla odstraněna chyba způsobující, že odběratel služby iTunes přišel o oprávnění, pokud iZařízení chráněné heslem restartoval a aplikace se obnovila zprávou ze služby Newsstand dříve, než uživatel zařízení odemknul. (3595346)

Úvodní stránka služby Newsstand se nově řádně aktualizuje prostřednictvím oznámení na pozadí, i když uživatel nedisponuje oprávněním k foliu. (3684294)

V rámci základních analytických nástrojů již není seznam s nastavením publika zkrácen v případě, kdy účet obsahuje velký počet folií. (3681417) Bylo opraveno několik dalších potíží se zobrazením.

30. ledna 2014

Aplikace DPS App Builder byla aktualizována a je vyřešena potíž s bannerem předplatného u prohlížečů pro systém Android využívajících prostředí AIR. U zařízení HD Android se zobrazovala výchozí dlaždice knihovny pro předplatné namísto zadaného banneru předplatného. Po aktualizaci nástroje DPS App Builder je nově u všech podporovaných zařízení se systémem Android zobrazen uživatelem zadaný banner předplatného. Pokud chcete tuto změnu začít využívat, aktualizujte nástroj DPS App Builder a upravte nebo vytvořte aplikaci pro systém Android.

Prosinec 2013

Při stažení folia na pozadí se občas může zobrazit zpráva o nové dostupné verzi, i když je verze, kterou uživatelé používají, aktuální.

Rolovací rámečky ve webovém prohlížeči, které byly vloženy do jiného překrytí, nefungují ve verzi 29 správně. Tento problém byl vyřešen opravou hotfix ze dne 10. prosince 2013. Žádný zásah není zapotřebí.

V případě folií publikovaných po vydání verze 29 nemusí u některých aplikacích verze 27 a 28 fungovat sdílení v sociálních sítích správně. Tento problém byl vyřešen opravou hotfix ze dne 10. prosince 2013. Není zapotřebí folia znovu publikovat ani provádět žádný jiný zásah.

Poznámky k vydání – oprav chyb ve verzi 29 (prosinec 2013 / leden 2014)

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

 • Sdílení ve službě Pinterest již není blokováno zobrazením chybové zprávy v případě chráněného článku. (3678200)
 • Po aktivaci a resetování překrytí s posouváním obrazu (posouvání a přiblížení) můžete měnit články nebo stránky přejetím po překrytí. (3673208)
 • Byl opraven problém, kdy občas došlo ke zhroucení čínských aplikací kvůli reakci služby ChinaCache. (3681676) Při hodnocení aplikace v systému iOS 7 se zobrazí prázdná obrazovka. Společnost Apple provedla změnu v systému iOS 7, která brání aplikacím ze sady DPS přejít přímo na stránku s hodnocením ve službě iTunes. Prohlížeče ve verzi 29 nově směrují na stránku s produktem, kde mohou uživatelé aplikaci okomentovat a ohodnotit.
 • Prostředí API pro čtení se nově načte i u folia, které není zcela staženo. Díky tomu se mohou správně zobrazit překrytí s místními okny i u folií s bezplatným náhledem článku. (3658157)
 • Řetězec s náhledem problému v režimu procházení není v určitých jazycích zkrácený. (3662430)
 • Při poskytování velkých folií prostřednictvím služby Newsstand v systému iOS 7 někdy došlo k chybě, kvůli které nemohli uživatelé s foliem pracovat. Tento problém byl vyřešen opravou hotfix ze dne 13. prosince 2013. Uživatelé mohou nově pokračovat v instalaci balíčku ze služby Newsstand, jehož stahování na pozadí se nezdařilo. (3678236)
 • Při využití obnovy ze služby iCloud již nedochází k chybě při stahování folia, pokud bylo stahování folia spuštěno před provedením obnovy. (3658682)
 • Překrytí nově správně reagují na posunutí, pokud jsou vložena v rolovacím rámečku článků ve formátu PDF a přiblížena. (3656040)
 • Ve webovém zobrazení se nově zobrazí klávesnice, i když jste aplikaci spustili prostřednictvím vzdáleného oznámení. (3655343)
 • Klepnutím na sérii obrázků nově okamžitě pozastavíte animaci. (3655323)
 • U zobrazení oblíbených položek v systému iOS 7 se nově sestupná písmena nezobrazují oříznutá. (3653518)
 • Při posunutí po obrázku s překrytím pro posun a přiblížení v systému iOS 7 toto překrytí již neaktivujete. (3652378)
 • Pokud během stahování počítač vypnete, soubory se již neodstraní. (3646105)
 • Místo na úložišti se nově při odstranění místních folií na zařízení vhodně upraví. (3642155)
 • Pokud je v prohlížeči v systému iOS 7 zakázáno gesto sevření a přiblížení, není nově u článku s vodorovným posouváním zapotřebí k aktivaci rolovacího rámečku provést dvojí stírání. (3639687)
 • Pokud je prohlížeč nastaven tak, že je v zobrazení folia navigační panel skrytý, tlačítko „Zobrazit více“ v knihovně se nově pod navigačním panelem nezobrazí. (3639187)
 • Klepnutím na stavový panel v zobrazení folia můžete nově přejít na první stránku článku, i když uživatel přešel dále, než na druhou stránku. (3637338)
 • Poklepáním na název v navigačním panelu v zobrazení folia se nově v systému iOS 7 vrátíte na první článek folia. (3637334)
 • Prodejní folio je nově uvedeno v knihovně, i když je u parametru prohlížeče „alwaysVerifyPrices“ nastavena hodnota „false“ a ID produktu není původně ve službě iTunes Connect zadáno. (3632934)
 • Prodejní folio není nově uvedeno jako Bezplatné, pokud je publikujete s ID produktu, které není ve službě iTunes Connect uvedeno, a poté je v nástroji Folio Producer odešlete. (3632843)
 • V knihovně s jednotlivými oddíly v systému iOS 7 se nově sestupně uvedené názvy nezobrazují oříznuté. (3632127)
 • Aplikace se již nezhroutí po klepnutí na navigační panel při posouvání v režimu prohlížeče. (3629583)
 • Klepnutí na navigační odkaz na chráněný článek se zobrazeným navigačním panelem již nezpůsobí skrytí tlačítek Koupit na panelu pro nákup. (3629021)
 • Vlastní webová pozice již nepřekrývá stavový panel systému iOS, pokud k ní přejdete pomocí hypertextového odkazu ze zobrazení folia. (3628154)
 • Levá strana oblasti pro klepnutí nově reaguje správně na tlačítko Označit/Odznačit vše v rámci zobrazení archivu. (3626746)
 • Při prvním otevření vlastního zobrazení webu HTML v rámci folia se již stavový panel systému iOS nepřekrývá s panelem s názvem. (3622213)
 • Prostor pro název aplikace v prohlížeči pro iPhone již není tak úzký. (3619689)
 • Nové či odebrané SKU pro odběr se nově po aktualizaci aplikace zobrazí v aplikaci správně. Tato změna se vztahuje také na přechod z neodebírané aplikace na aplikaci s odběrem. (3618262)
 • Výchozí umístění prvku Scrubber v systému iOS 7 pro iPhone se nyní nachází zcela vlevo. (3615139)
 • Scrubber již není zobrazen nesprávně. V některých případech se v systému iOS 7 prvek Scrubber zobrazil se zakulacenými rohy na pravé straně a ostrými rohy na straně levé. (3609600)
 • Při první aktivaci služeb pro vyhledávání zařízení z aplikace DPS se nově zpětná volání geolokací inicializují správně. (3615089)
 • Pokud zobrazíte nabídku sdílení, zatímco je otevřena nabídka oblíbených prvků, tato nabídka oblíbených prvků se zavře. (3612660)
 • Na stavovém panelu iOS se před otevřením knihovny již krátce nezobrazí úvodní obrazovka. (3611771)
 • Pokud s posunutím začnete v oblasti vyhrazené pro navigační panel, nedojde k posunutí stránky na špatnou stranu. (3604237)
 • Navigační panel se nyní zavře ihned po klepnutí na navigační odkaz. (3601795)
 • Dialogové okno s potvrzením otevření webové stránky v prohlížeči Safari se nově nezobrazí za webovým zobrazením, které je otevřeno pomocí parametru adobeDPS.dialogService.open("url"). (3598816)
 • Pokud aplikaci aktualizujete na novou verzi, která využívá odlišné ID integrace, prohlížeči budou přiřazeny nové koncové body oprávnění. (3596956)
 • Pokud uživatel během přehrávání videa v režimu celé obrazovky otočí zařízení, nezobrazí se na konci přehrávání na krátký okamžik panel pro nákup. (3561016)
 • Při aktualizaci aplikace na betaverzi iOS 7.1 již nedochází k jejímu zhroucení. (3674015)

Opravy chyb prohlížeče pro systém Android (platforma AIR)

 • Aplikace verze 29 pro systém Android využívající prostředí AIR nově podporují systém Android 4.4.
 • Textová oblast HTML nově správně obsahuje v prohlížeči DPS pro systém Android virtuální klávesnici. (3645955)
 • Velikost snímků prezentace s efektem prolínání se nyní mění správně, i když současně měníte míru přiblížení stránky. (3645597)
 • V dokumentu PDF vytvořeném v aplikaci Word již po vložení do systému Mac OS nechybí zvláštní znaky. (3635908)
 • Prohlížeče s oprávněním v systému Android se již neodhlásí po minimalizování a následném obnovení. (3632946)
 • Text tvořený tahem se po sevření a přiblížení ve foliu PDF již nezobrazuje chybně. (3631177)
 • Již se nezobrazuje chybová zpráva „Knihovnu nelze aktualizovat. Připojení k serveru selhalo.“ při prvním spuštění nástroje Adobe Content Viewer na zařízení se systémem Android v čínské síti. (3621100)
 • Ve webovém obsahu lze nově přecházet z jedné stránky na jinou. (3584796)
 • Při zobrazení náhledu dvou článků po sobě ve foliu PDF bez zavření prohlížeče mezi každým článkem se již nezobrazuje zbytkový obsah z prvního článku. (3578950)

Opravy chyb webového prohlížeče

 • Vylepšené vykreslování překrytí HTML
 • Výraznější zprávy o průběhu v aplikaci Adobe Content Viewer pro webovou sadu SDK.

Opravy hotfix ve verzi 28

 • Oprava hotfix obsahuje několik oprav menších chyb rolovacích rámečků. Pokud přiblížíte rolovací rámeček a posouváte se v obsahu, průběh operace je nyní plynulejší. Stejně tak pokud přiblížíte rolovací rámeček, můžete poklepat na stránku nebo rolovací rámeček a obnovit 100% velikost. Před touto opravou hotfix nebylo možné poklepáním na rolovací rámeček obsah oddálit.
 • Pokud pomocí nástroje pro nahrávání aplikací odesíláte distribuční aplikaci, jejíž číslo verze se neshoduje s číslem zadaným ve službě iTunes Connect, zobrazí se chybová zpráva „Varování: neshoda verzí“. Díky opravě hotfix se nyní zobrazuje správná verze. Můžete buď upravit verzi ve službě iTunes Connect, nebo ignorovat toto varování. (3632944)
 • Zprávy o staženích pro vydavatele jsou nyní správně vyplněny. (3632837)
 • Pokud přidáte vlastní knihovnu a následně zrušíte zaškrtnutí pole „Zobrazit panel nástrojů pro navigaci“, vlastní knihovna se nyní může zobrazit v aplikaci. (3633203)
 • Tlačítko Přihlásit odběr v knihovně se nyní zobrazuje při prvním spuštění aplikace. (3631155)
 • R28: Příjemci sdílené položky v telefonu iPhone se již nezobrazuje chybová zpráva 404 namísto úvodní stránky. (3634929/3634971)
 • Volání GetAccountEntitlement již nevrací kód odpovědi 500. (3637375)
 • Uživatelé se nyní mohou přihlásit z integrovaného webového prohlížeče, aby si mohli prohlédnout jim přístupný obsah. (3639196)

Opravy chyb ve verzi v28 (říjen 2013)

Opravy pro systém iOS 7 (prohlížeče verze v27 a v28)

 • Ovládací prvek pro zavření přihlašovacího dialogového okna se již v systému iOS 7 nezobrazuje jako „X“. (3629759)
 • Gesto sevření prsty a přiblížení nad prezentací vektorů nebo posuvným rámem již v systému iOS 7 nezpůsobuje nestabilitu aplikace. (3629753)
 • Pokud v systému iOS 7 klepnete na článek v zobrazení pro procházení, již se nezobrazí část vedlejšího článku. (3629616)
 • Po otočení zařízení již v systému iOS 7 nedochází k tomu, že by překrytí s prezentací vektorů nebo posuvným rámem zmizela. (3629615)
 • Stažení pozadí s novinovým stánkem se nezdaří, když je aplikace úplně na popředí a zařízení je v režimu spánku. (3629767)

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

 • Stažení pozadí s novinovým stánkem, když je aplikace úplně na popředí a zařízení je v režimu spánku, již neselže.(3627696)
 • Pokud uživatel přejde do vlastního obchodu a poté zpět na obsah, již se neztratí zpráva o zpoplatnění sdílení v sociálních sítích u staženého náhledu. (3604868)
 • Obsah v plném rozlišení se nyní získá správně, když uživatel stáhne chráněné folio a poté se přihlásí k účtu jako uživatel s přímým oprávněním, který má přístup k publikaci. (3596204)
 • Zpráva o zpoplatnění se nyní správně zobrazuje u všech zpoplatněných článků, když uživatel s přímým oprávněním stáhne folio a následně se odhlásí z účtu a zobrazí toto stažené folio. (3596201)
 • Gesto pro posun nebude rozpoznáno, když se posuvný rám nachází v oblasti HUD nebo horké zóny pro navigaci. (3587276)

Opravy chyb prohlížeče pro systém Android (platforma AIR)

 • V prohlížečích založených na platformě AIR mohou uživatelé nyní otevřít odkaz, který se nachází v oblasti navigace nebo v oblasti horké zóny panelu pro navigaci. (3584776)
 • Možnosti sledování se již nezobrazují, když je zařízení offline, ale aplikace je nakonfigurována, aby nezobrazovala možnosti sledování. (3580578)

Opravy pro tvorbu/publikování v sadě DPS

 • Časová razítka pro publikovaná folia v zobrazení Publikovat žádost v nástroji Folio Producer jsou nyní správná. (3598287)
 • Při odstranění folia sdíleného z jiného účtu na panelu nástroje Folio Builder již nedojde k chybě. (3577372)
 • Pokud byly části folia nastaveny dříve během importu pomocí souboru sidecar.xml a vydavatel je odebere, při zobrazení upraveného folia v prohlížeči již nedochází k občasné nestabilitě. (3584034)
 • Pokud v souboru sidecar.xml nastavíte hladký posun a vodorovné potáhnutí prstem, při tvorbě článku se nyní nastaví vlastnost ve všech instancích. (3585563)

Opravy chyb webového prohlížeče

 • Pokud se videa přehrávají na celou obrazovku, webový prohlížeč nyní zobrazuje tlačítko Hotovo (v rámci oblasti obsahu prohlížeče), aby uživatelé mohli tato videa snadno zavřít.
 • Pro integrované webové prohlížeče byla aplikace Adobe Content Viewer pro webovou sadu SDK aktualizována na verzi 2. Verze 1 již není podporována a není k dispozici.

Opravy hotfix verze v27

 • Změna ze strany společnosti Apple způsobila, že byly aplikace sady DPS při nahrávání odmítnuty a v nástroji pro nahrávání aplikací se zobrazila chybová zpráva „Neplatný binární soubor – chybějící soubor NIB“.  
 • Byl vyřešen problém, kvůli kterému se při otevření vlastního obchodu v aplikaci občas změnil obraz zpoplatnění ve foliích na bezplatný náhled na článek.
 • Tlačítka s kroky Přejít na stránku nebo odkazy typu navto přecházející na konkrétní stránku nyní fungují správně v aplikaci jednoho folia. Aktualizujte aplikaci DPS App Builder a upravte nebo znovu vytvořte aplikaci jednoho folia.
 • Pokud byla aplikace aktualizována na verzi 25 nebo vyšší, jakýkoli stávající titulní obraz z knihovny u aplikace verze 24 nebo nižší byl zvětšen, aby odpovídal velikosti nového kontejneru knihovny. V důsledku toho je rozmazaný. Titulní obrazy, jejichž velikost v mezipaměti neodpovídá očekávané velikosti, se díky této opravě hotfix při aktualizaci nově vygenerují.
 • ID sady u aplikací vytvořených pomocí nástrojů od jiných dodavatelů jsou nyní v aplikaci DPS App Builder správně rozšířena. Tato změna na straně serveru nevyžaduje aktualizaci aplikace DPS App Builder.

Opravy chyb ve verzi 27 (červenec 2013)

Prohlížeč

 • Části nyní v aplikacích s vlastními knihovnami fungují správně.
 • Poloha překrytí zvuku nastavená na přehrávání v pozadí se již při otáčení zařízení v režimu Procházet nemění.
 • V prohlížeči zařízení iPhone mohou nyní uživatelé obnovit nebo zrušit stažení po vypnutí výzvy k aktualizaci folia.
 • Podokno náhledu nákupu v náhledu článku je nyní umístěno tak, aby se v některých situacích zabránilo jeho částečnému zakrytí.
 • Barva pozadí okna Entitlement Banner je nyní tmavě šedá, a nikoli bílá.
 • V prohlížeči zařízení iPhone byla opravena chyba u dialogového okna „Část nebyla stažena“, které se v režimu procházení zobrazovalo příliš často.
 • U aplikací iOS se již nezobrazuje chybová zpráva, pokud se nezdaří stahování folia na pozadí. Chyba se zobrazí, pouze když uživatelé spustí stahování.
 • Pokud uživatel klepne v knihovně na folio s částmi a zároveň na folio bez částí, prohlížeč již neselhává.
 • Stav oprávněných folií se již ve vlastních knihovnách nezobrazuje jako „Neznámý“.
 • První bezplatné folio se již při odinstalování a nové instalaci aplikace neobnovuje.
 • Kanál Twitter se nyní v překrytích webového obsahu zobrazuje správně.

Publikování

 • Při publikování již folio při vzácných případech selhání nezůstává ve stavu Soukromé/Maloobchod. Aktualizace folia odráží určené nastavení stavu.
 • Problém s ukládáním getFolios API do mezipaměti byl vyřešen.
 • V některých případech nový pokus o nezdařené publikování vydavateli neumožňoval akci zrušit. Tento problém je vyřešen.

Webový prohlížeč

 • Externě připojené zvukové soubory se nyní přehrávají správně.

Opravy hotfix verze v26

 • Aplikace DPS App Builder nyní správně vytváří uživatelskou aplikaci Adobe Content Viewer při použití certifikátů Enterprise.
 • Aktualizace folia s odstraněnými články funguje dle záměru.
 • Již je k dispozici možnost „Oprava orientace“ v aplikaci DPS App Builder pro prohlížeč pro iPhone.
 • Tlačítka v oblasti hot zone jsou nyní aktivní.
 • Design náhledu volného článku byl vylepšen v rámci opravy hotfix. Chráněné náhledy článků jsou opatřeny tmavou sítí, která zlepšuje jejich vzhled. Rovněž chráněný volný článek s aktivovanou možností „Jen vodorovné stírání“ nyní zobrazuje šedou oblast všude kromě první stránky článku. Navíc byl opraven problém designu panelu Náhled, který způsoboval oříznutí tlačítek v režimu procházení.
 • Již nedochází k nesprávnému odhlášení přímo oprávněných uživatelů.
 • Zprávy aplikace Content Viewer pro analýzu webu již jsou v pořádku.
 • Problém s tlačítkem Oddíly způsobující občasné selhání aplikace již je odstraněn.

Poznámky k vydání – oprava chyb DPS verze 26 (1. května 2013)

Aplikace Adobe Content Viewer

 • Již nedochází k opakovanému odhlášení z aplikace Adobe Content Viewer, které nutilo uživatele se znovu přihlašovat, někdy i dvakrát.
 • Nepublikovaná folia se již v aplikaci Adobe Content Viewer nezobrazují pod publikovanými folii.
 • Již nedochází k odhlášení z aplikace Adobe Content Viewer po vynuceném ukončení a opětovném spuštění aplikace.

Vytváření folií

 • Aplikace InDesign již neselhává při importu článků obsahujících tlačítko odkazující na překrytí na pracovní ploše.
 • Již nedochází v některých případech k záměně dne a měsíce v nastavení data.
 • Již nelze změnit pořadí článků, pokud je folio uzamknuto.

Prohlížeče v systému iOS

 • V článcích s horizontální navigací vás tlačítko Zpět přenese z cíle navigace navto na zdrojovou stránku navigace navto.
 • Zvětšování posouváním v článcích PDF je nyní stejně citlivé jako v předchozích verzích prohlížeče.
 • Čtenáři mohou nyní obnovit stahování folia, pokud dojde k aktualizaci folia v průběhu stahování.
 • V HTML článcích v aplikacích pro jedno vydání se nyní nacházejí miniatury pro procházení.

Webový prohlížeč

 • Pokud je vybraná příslušná volba, video se nyní zastaví na posledním rámečku.
 • Tlačítka nyní dodržují pořadí překrývání a již se nezobrazují skrz jiná překrytí, když by měla být skrytá.
 • Hypervazby na jiné stránky jsou nyní podporovány ve webovém prohlížeči pro Internet Explorer 8, 9 a 10.
 • Byla opravena celá řada dalších problémů týkajících se aplikace Internet Explorer, včetně podpory hypervazeb a plné podpory článků obsahujících více než 10 stránek.

Opravy hotfix verze v25

 • Webové odkazy ve vlastních ikonách HTML stránek nyní správně otvírají stránky v prohlížeči uvnitř aplikace, nikoli v externím prohlížeči (mobilní Safari). Tento problém byl řešen opravou hot fix na straně serveru. Sestavte znovu aplikaci a otestujte ji.
 • V některých případech při testování předplacené aplikace v omezeném prostředí sandbox docházelo k tomu, že platné předplatné nepracovalo správně. Vlastnosti endDate a startDate objektu SubscriptionReceipt byly prázdné. Tento problém byl řešen opravou hot fix na straně serveru.
 • Analytika iOS: Vlastnost ViewerVersion je doplněna o příponu „-dev-m“. Vyřešeno opravou hot fix na straně serveru.
 • Jestliže je na zařízení spuštěn systém iOS 6.1, nepodaří se spustit žádnou aplikaci s více folii, vytvořenou v nástroji starším jak v25, pokud zařízení není připojeno k internetu. S nainstalovanou opravou hotfix nyní můžete v aplikaci DPS App Builder vytvářet prohlížeče verzí v24 nebo v25, které v offline režimu na systému iOS 6.1 neselhává.
 • Ve foliích verze v25 nyní správně funguje vkládání souborů .oam (Edge) do dokumentů InDesign CS6, které vytváří překrytí. Stáhnutí a instalace nástrojů DPS Desktop Tools.
 • Ve foliích verze 25 nyní správně funguje vkládání obsahu HTML s prvky IFRAME (například vložená videa YouTube).
 • Tlačítka s akcemi Přejít na stav nyní v některých případech pracují správně.
 • Aplikace App Builder se již nezasekává, pokud je vytvořeno příliš mnoho vlastních pozic v panelu nástrojů.
 • Aplikace DPS App Builder nyní vkládá také odpovídající verzi ID sady. Při odesílání prohlížeče se již neobjevuje chyba ID sady.

Poznámky k vydání – oprava chyb DPS verze v25 (leden 2013)

Vytváření

 • Použití koncového lomítka v adrese URL překrytí webového obsahu již nezpůsobí selhání náhledu folia.
 • Nyní lze upravovat pole s oddíly v zobrazení seznamu nebo miniatur v editoru nástroje Folio Producer.
 • Nedochází již k chybě při publikování folia, které obsahuje článek HTML se scházejícími miniaturami náhledu. Jestliže článek HTML vytvořený ve verzi R22 nebo novější neobsahuje žádný obraz náhledu, publikování již neskončí chybou.
 • Umístění rastrovaného obrazu do vektorového rolovacího rámečku již neskončí vygenerováním jen viditelné části rastrovaného obrazu.

DPS App Builder

 • Když v nástroji App Builder sady DPS upravujete prohlížeč, není již nutné znovu vybrat vlastní ikony knihovny.

Prohlížeče v systému iOS

 • Jestliže přehráváte nebo pozastavíte video v článku PDF s povolenou funkcí oddálení prstů od sebe, nedojde již k selhání prohlížeče po přetažení dvěma prsty s cílem změnit překrývání.
 • Prohlížeč se již nezablokuje při spuštění, je-li seznam folií aktivního účtu příliš dlouhý (řádově tisíc položek apod.).
 • Prohlížeč již po změně publikovaného folia bez částí na folio obsahující části a po aktualizaci folia neselhává.
 • Vektorový text již není rasterizován po přiblížení, oddálení a dalším přiblížení obsahu.
 • Uživatelské rozhraní předplatného se nyní po zakoupení předplatného na iPhonu okamžitě aktualizuje.
 • Navigační pruhy v článcích se nyní zobrazují správně i v případě, že je aktivována aktivní oblast navigačního pruhu.
 • Tlačítko ukončení zobrazení Panorama je nyní stejné u zařízení iPad s retinovým displejem i bez něj.
 • Předplatné s nesprávným ID produktu se již v seznamu předplatných nezobrazuje jako „Prázdné“. Možnosti předplatného se již nezobrazí, pokud je neplatné ID produktu.
 • Odkaz na jinou aplikaci ve vlastní pozici HTML nyní v systému iOS 5 funguje správně.
 • Byl vyřešen problém selhávání aplikace při rychlé interakci se články PDF obsahujícími více interpretací, ve kterých jsou vícestavové objekty přes více stránek.
 • Pokud se prezentace se stejným názvem vícestavových objektů nacházejí v přilehlých zásobnících a zařízení se otočí, první tlačítko Přejít na stav již není vybráno místo aktuálního snímku.
 • Rámeček posouvatelný jen vodorovně se nyní správně posouvá, je-li vlastnost „Úvodní pozice obsahu“ nastavena na hodnotu „Použít pozici dokumentu“ pro rámečky textu a některé rámečky obrazových kontejnerů.
 • Tlačítko filtru je nyní zobrazeno správně po přihlášení k oprávnění s omezenými distribučními folii, která mají nastaven filtr.

Prohlížeče pro systém Android

 • Bylo vyřešeno větší množství problémů u prohlížečů DPS na nových zařízeních se systémem Android a rozlišením 1920 x 1200 bodů.
 • Byly vyřešeny problémy při otevírání folia na některých větších zařízeních se systémem Android (Asus Transformer).
 • Prohlížeč nyní dodržuje nastavení Použít pozici dokumentu pro rolovací rámečky při otočení zařízení.
 • Dříve zobrazená folia již neprosvítají za spodním navigačním pruhem aplikace.

Opravy hotfix verze v24

 • Servery, na kterých jsou umístěna folia DPS, jsou nyní umístěny v samostatném izolovaném clusteru na adrese acrobat.com, aby se zlepšila dostupnost serveru a snížila se doba výpadků.
 • Problémy s editorem Folio Producer, který selhává ukončuje během pohybu v článku.
 • Výpadky kvůli malému množství dostupné paměti na zařízení Kindle Fire 3 (8,9" HD). Za určitých podmínek, včetně prohlížení/přehrávání zvukových překrytí nebo procházení obsahu v interním webovém prohlížeči aplikace, může nízké množství dostupné paměti ukončit aplikaci.
 • Průhledné rastrované soubory PDF se ve webovém prohlížeči nevykreslují správně.
 • Překrytí prezentace, vytvořená v nástrojích WoodWing, jsou ve webovém prohlížeči spuštěna v nesprávném stavu.
 • Prohlížeč Firefox přestává reagovat během přechodu na další/předchozí stránku u některých článků obsahujících video.

Poznámky k vydání – oprava chyb verze v24 (listopad 2012)

Opravy chyb prohlížeče pro iOS

 • Vertikální posun na následující stránku v článku při zvětšení je nyní plynulejší.
 • Již nedochází ke ztrátě průhlednosti při zvětšení vektorového posuvného rámečku s aplikovanou průhledností.
 • Již lze obnovit stahování, pokud dojde k přerušení a obnovení připojení přes WiFi.
 • Byla opravena chyba, kdy některé prezentace nepoužívaly nastavení Prodleva před automatickým přehráváním v systému iOS 5.
 • Odkazy ITMS z vlastního obchodu nyní správně otevřou odkaz v obchodu iOS App Store.
 • Již nedojde k selhání prohlížeče, když dojde k aktualizaci článku ve foliu s HTMLResources.zip.
 • V posuvném obsahu již nejsou vidět tenké bílé čáry, když vytvořený obsah používá rozměry s necelými obrazovými body.
 • Dlaždice předplatného a proužek s oprávněním se správně zobrazují při prvním spuštění.
 • Akce „Je k dispozici nový obsah – zakoupit nebo zrušit“, když si oprávněný uživatel zobrazuje obsah a současně je publikován nový obsah.
 • Byl vyřešen problém, který způsoboval selhání prohlížeče v systému iOS 6 po opakovaném rychlém otočení při sledování folia.
 • Byla opravena chyba, při které se překrytí sekvence obrazů po posunu na další stránku a zpátky zdánlivě resetovalo na první obraz, ale po dalším dotknutí přeskočilo tam, kde došlo k pozastavení.
 • Byl zlepšen výkon navigace ve foliu 2 048 x 1 536 na iPadu s displejem Retina, ve kterém je formát článku nastaven na JPEG, PNG nebo Automatický.
 • Byl opraven problém, kdy se některé články PDF s rolovacími rámečky nebo prezentacemi při posunování trhaly.

Opravy chyb prohlížeče v systému Android

 • Dříve zobrazená folia již nejsou v zobrazení knihovny nebo folia lehce viditelná za navigačním pruhem.

Opravy chyb v nástroji Folio Producer

 • Již se nezobrazuje chybová zpráva po stornování dialogového okna pro sdílení folia.
 • Zlepšené zpracování chyby v situacích, kdy jsou rozměry folia omylem nastaveny na 0 x 0.
 • Nabídka Vlastnosti folia již dodržuje nastavení Vazba pravého okraje.
 • U folií obsahujících články s plynulým posouváním správně funguje náhled v zařízení.
 • Chování volby Plynulé posouvání je nyní identické v dialogových oknech Import článku a Vlastnosti článku.
 • Interpunkční znaménka, jako např. . a / již nejsou povolena v poli Velikost textu dialogového okna Nové folio.
 • Zlepšená chybová zpráva pro folia s neplatnými obálkami.
 • Byl opraven nesprávný popisek v asijských jazycích.
 • Byl opraven problém s odesíláním offline folia do cloudu.
 • Datum obálky je v uživatelském rozhraní okamžitě aktualizováno.
 • Tlačítka ve francouzském uživatelském rozhraní nástroje Folio Producer jsou již správně zarovnaná.
 • Miniatury se nyní na panelu Folio Builder po odeslání článků aktualizují správně.
 • Při posouvání myši přes článek s plynulým posouváním v zobrazení miniatur se již nezobrazuje bílé místo.
 • Nabídka Řadit a obsah popisku „abecedně a–z“ na panelu Folio Builder jsou již správně lokalizovány (přeloženy).
 • Obálky folií již nemají v dialogu Vlastnosti folia bílý okraj.

Opravy chyb webového prohlížeče

 • Webový prohlížeč nyní podporuje zastavení na posledním rámečku v sekvenci obrazů.
 • Webový prohlížeč nyní podporuje překrytí typu Hypervazba obsahující parametry URL.
 • Byl opraven problém s podporou vnořených překrytí ve webovém prohlížeči.

Opravy hotfix verze v23

Při stahování aplikací z nástroje DPS App Builder se již nezobrazuje chyba „uživatel nebo vybraná aplikace mají hodnotu null“. Pokud se tato chyba zobrazí, odeberte a znovu nainstalujte aplikaci DPS App Builder.

Poznámky k vydání – oprava chyb sady DPS verze v23, (září 2012)

Vytváření

 • Instalační programy již nejsou v systému Mac 10.8 označovány prostřednictvím modulu Gatekeeper.
 • Horizontální souřadnice x pro stavy objektů po použití vrženého stínu jsou nyní správné vzhledem ke zdrojovému souboru aplikace InDesign.

Prohlížeče v systému iOS

 • Klepnutím na aktivní zónu na první/poslední stránce článku s horizontálním posunem (sloučeným) nyní přejdete do předchozího/následujícího článku.
 • Posuvné rámečky s rozevíracími kartami nyní fungují spolehlivěji a nevyžadují dodatečný objekt „falešného špendlíku“.
 • Prolínání s vybranou volbou „Skrýt před přehráním“ se při zobrazení prvního stavu objektu nyní zobrazí správně.
 • Knihovna již není prázdná, když dvě folia sdílejí ID produktu.
 • Posunutí dvěma prsty způsobí přechod na další článek ve foliu PDF, i když jsou v prohlížeči zapnuté změny měřítka PDF.
 • Stahování funkce Newsstand na pozadí se zahájí, když je uživatel v dočasném stavu 3G/data před navázáním WiFi připojení.
 • Pokud uživatelé opakovaně poklepou na tlačítko Předplatné, již se jim po zavření prvního okna nezobrazí další dialogová okna předplatného.
 • Byly opraveny nesprávné holandské překlady ikon a knihoven na iPadu s displejem Retina.
 • Odkazy na datové zdroje uvnitř složky HTMLResources nyní fungují správně, i když jejich názvy obsahují znaky s diakritikou.
 • Po klepnutí na tlačítko „Ano“ ke stažení aktualizace folia v zobrazení folia se již nezobrazí varovné hlášení.
 • Rychlé přecházení mezi stránkami v článku PDF již nezpůsobuje prodlevy v procházení stránek.

Prohlížeče pro systém Android

 • Po klepnutí na tlačítko „Zobrazit“ v režimu „Zobrazení obálky“ se již nezobrazí chybové hlášení „Nepodařilo se načíst folio“.
 • Folia bez oprávnění se po odhlášení již neztrácejí ze zobrazení knihovny.
 • Při otočení zařízení při přehrávání videa a následném vrácení se do zobrazení folia se prohlížeč již krátce nepřepne do předchozí orientace.
 • Nad tlačítkem Předplatné se u zařízení 1 024 x 600 v režimu na šířku již nezobrazuje čára.

Nástroje Folio Producer

 • Pokud jste nebyli přihlášeni do panelu Folio Builder a upravili jste odeslané články pomocí souboru sidecar.xml, došlo k aktualizaci článků, ale zobrazila se chybová zpráva. Tento problém byl vyřešen.
 • Po přidání velmi velkého obrazu náhledu do folia se již nezdá, že by panel zamrzl.
 • Při odesílání nadměrně velkého obrazu náhledu obálky v aplikaci Folio Producer Organizer se nyní zobrazí chybová zpráva.
 • Již se nezobrazuje ikona nekončícího stahování na panelu Folio Builder při pokusu přidat neplatný soubor jpg jako obálku.
 • Dialogové okno Vlastnosti folia již nepovolí libovolnou velikost souboru náhledu obálky.
 • Při odesílání docházelo k selhání folií obsahujících velké soubory .mp4 a zobrazila se chybová zpráva [svr.VirusDetected]. Tento problém byl vyřešen.
 • Rozhraní nyní obsahuje náhled obsahu v editoru nástroje Folio Producer.
 • Problém s názvem dokumentu „.indd“ způsobující prázdný panel Folio Builder byl vyřešen.
 • V datu publikace, obálky a zdroje HTML se již nezobrazuje nesprávný formát data.
 • Aktualizace článku již nezapíná nastavení „Chráněno“ v nástroji Folio Producer Editor.
 • Chybová zpráva „Odeslání se nezdařilo“ se již zobrazuje správně.
 • Chybová zpráva týkající se nesprávné velikosti náhledu obálky nyní obsahuje požadavky na orientaci.
 • Pokud odešlete vlastní obraz náhledu obsahu větší než 70 x 70, zobrazí se upozornění.
 • Při publikování folia je nastavení data obálky deaktivované.

Sdílení na sociálních sítích

 • Při přehrávání videa v aplikaci Internet Explorer 9 se chybová zpráva „Chyba objektu videa“ zobrazuje méně často.
 • Posuvné rámečky s textem nyní ve vícestavovém objektu fungují správně.
 • Je podporováno horizontální procházení článkem.

Opravy hotfix verze v22

 • Prohlížeče DPS se nespouštějí správně na zařízeních Android 4.1.
 • Folia se nyní stahují správně v průběhu aktualizace folií.
 • Knihovny v prohlížečích Android již neztrácejí stav stažení v případě vynuceného ukončení aplikace.
 • Prohlížeče v zařízeních Android a Amazon nyní správně přijímají datové zdroje velkých tlačítek pro panel nástrojů navigace.
 • Nabídka Přihlásit se se zobrazí správně poté, co uživatel klepne po prvním spuštění zařízení Kindle Fire na tlačítko „Přihlásit se“.
 • Prohlížeče Android zabudované v nástroji Viewer Builder již omylem neobsahují zkušební datové zdroje HTML.
 • Při tvorbě prohlížeče v21 Android s nástroji v22 se již k exportovanému názvu balíčku nepřidává část „air“.
 • „Zarovnané“ články (články s nastavenou možností Pouze vodorovné posouvání) se správně posouvají i před ukončením stahování folia.

Poznámky k vydání – oprava chyb verze v22 (srpen 2012)

Prohlížeče v systému iOS

 • Vodorovným posunutím přes rolovací rámeček ve foliu PDF nyní přejdete do dalšího článku.
 • Posunutí ve spodní části rolovacího rámečku způsobí změnu stránky jak v článcích PDF, tak v článcích PNG/JPG.
 • Odkaz kotvy INDD do HTML nyní v prohlížečích iOS funguje správně v blokové struktuře.
 • Aktualizace článku s použitou funkcí „Pouze vodorovné posunutí“ již nezpůsobí posunutí překrytí z původní stránky na první stránku článku.
 • Byl vyřešen problém, při kterém se prohlížeče iOS někdy zavíraly na článcích s více zvukovými překrytími.
 • Prohlížeč iOS se již nevypíná po několikanásobném klepnutí na tlačítko Předplatné při pomalém připojení.
 • Dlaždice předplatného se správně zobrazí po vynuceném ukončení prohlížeče v iOS.

Prohlížeče pro systém Android

 • Zakoupená samostatná folia se nyní automaticky zobrazí po dokončení automatického stahování.
 • Webová zobrazení v systému Android nyní správně používají události Javascriptu onAppear a onDisappear.
 • Náhled na zařízení již neselhává mezi zařízeními Mac a Android, pokud článek ve foliu obsahuje v názvu nezalomené rozšířené znaky.
 • Prohlížeč Android již nepřestane odpovídat, když balík článku obsahuje dva stavy objektu se stejnými názvy.
 • Vícestavové objekty ve spodní části stránek s plynulým posouváním nyní v systému Android fungují lépe.
 • Po pokusu zobrazit folio během sekundy se nyní v systému Android zobrazí zpráva „Došlo k chybě při načítání folia“.
 • Dříve stažená folia již není nutné znovu stahovat po uzavření aplikace prohlížeče pro více vydání v systému Android.
 • Byl vyřešen problém, při kterém mohlo v systému Android dojít k uzamknutí posouvání a zvětšování, které zabránilo uživateli opustit daný stav.
 • Aplikace prohlížečů se správně spouští na zařízeních Nexus 7.

Vytváření a nástroje Folio Producer

 • Odkazy v textovém rámečku s více sloupci nyní fungují správně.
 • Je podporováno zobrazování zobrazených upozornění funkce Newsstand pro vývojové aplikace.
 • Odeslané obrazy náhledů se správně vykreslují ve webovém klientovi bez nutnosti obnovení prohlížeče.
 • Oříznutí bílého prostoru při uložení názvu folia, názvu publikace, čísla folia a popisu.
 • Již nedochází k chybě při stahování vydání, pokud vydání obsahuje duplicitní položky.
 • Obrazy náhledů článků se načítají v nástroji Folio Editor s vodorovným posouváním.
 • Uživatelské rozhraní publikování folia je dostupné i po selhání úlohy.
 • Při chybě spojené s vložením úlohy publikování do fronty se již nezobrazí nepříjemné chybové hlášení.
 • Odstranění folia z nástroje Folio Builder již nezpůsobuje chyby ve stavu webového klienta.
 • V panelu Folio Producer se stavový pruh v aplikaci IE9 neustále aktualizuje při požadavcích na aktualizování/publikování.
 • Aktualizování folia po vypršení platnosti visačky již nezpůsobí kritickou chybu.
 • Aplikace Folio Producer Organizer nyní nabízí uživateli dialog pro vypršení platnosti/přihlášení i tehdy, když vypršela platnost jeho visačky.

Sdílení na sociálních sítích

 • Byla opravena chyba, kdy odkazy sdílení z tabletu týkající se sdílených folií z verzí před v22 zobrazovaly místo odkazu na sdílený článek odkaz na adresu URL publikace.

Nástroj Viewer Builder

 • Funkce aktivní zóny je nyní dostupná pro všechny zákazníky.
 • Vlastní schéma adresy URL nyní funguje v prohlížeči v systému iOS.
 • Bylo vyřešeno několik problémů se sledováním systémem Omniture.
 • Datové zdroje offline proužkové reklamy jsou nyní správně nakonfigurovány pro prohlížeče s oprávněním.
 • Údaje o oprávnění v systému Android již nejsou při upravování prohlížeče vymazány.
 • Volitelná možnost Vytvoření adresy URL účtu již není serverem považována za povinnou položku.

Opravy hotfix verze v21

 • Služba oprávnění generovala upozornění, když nebylo nalezeno folio. Toto vydání bylo aktualizováno tak, aby tento případ zvládalo bez problémů a správně aktualizovalo protokolování.
 • Schopnost skrýt titulní pruh ve webovém zobrazení vlastního panelu nástrojů (pro podnikové vydavatele).
 • Přidána podpora API v2 pro přímé oprávnění.
 • Kontrola před výstupem nové publikace stále obsahuje problémy, které je nutné vyřešit.
 • Některé články zobrazují chybové zprávy jako obsah po provedení aktualizace z předchozí verze.
 • Hodnota adresy URL vzdálené stránky s proužkovou reklamou pro zařízení iPhone je nyní správně nastavena.
 • Vlastní ikony panelu nástrojů knihovny zařízení iPhone se nyní zobrazují správně.
 • Nyní lze aktivovat aktivní zóny pro prohlížeče v20 v nástroji Viewer Builder v21.
 • Dialogové okno Přihlásit se a další dialogová okna knihovny se nyní v prohlížečích verze 21 systému Android zobrazují tak, jak byla navržena.

Poznámky k vydání – oprava chyb verze v21 (červen 2012)

Vývoj DPS

 • Použití koncového lomítka (/) v adrese URL překrytí webového obsahu již nezpůsobí selhání náhledu folia.
 • Byla opravena chyba, při které byla hodnota prodlevy zvuku a videa omylem nastavena na 0, pokud nebyl otevřen panel Překrytí.

Prohlížeče v systému iOS

 • Překrytí s automatickým přehráváním v posuvném obsahu vnořená do jiného posuvného obsahu se nyní spouštějí ve správný okamžik.
 • Články HTML se nyní v zobrazení Procházet zastaví ve správné pozici.
 • Webový proužek oprávnění nyní správně mění svoji velikost při otáčení zařízením a jeho velikost již není zadávána v procentech.
 • Při otočení do jiného rozvržení ve článku PDF se již nezobrazí bílá stránka.
 • Byla opravena chyba způsobující selhání aplikace ve spojení s účtenkami za předplatné ze služby iTunes.
 • Nadpis v horním pruhu vlastní webové pozice je nyní vystředěný.
 • Události onAppear/onDiseappear Javascriptu nyní správně fungují při přechodu na stránku nebo při opuštění stránky.
 • Byl vyřešen problém, kdy se stav folia zobrazí jako „Vydání není dostupné“, pokud bylo folio označeno jako „Veřejné/Prodejní“, a došlo ke změně ID produktu „Uvolněno k prodeji“ ve službě iTunes z „Ano“ na „Ne“ a zpět na „Ano“.
 • Bylo vyřešeno selhávání aplikace při přechodu do knihovny z vlastního obchodu.
 • Předplatná dobře fungují, pokud je ID produktu předplatného odebráno v aktualizované verzi prohlížeče.

Prohlížeče pro systém Android

 • První klepnutí na odkaz navto směřující na specifickou stránku v jiném článku způsobilo místo toho přechod na začátek článku. Tento problém byl vyřešen.
 • Byl vyřešen problém, kdy se tlačítko „Přihlásit se“ nezobrazilo v prohlížečích s oprávněním, které neměly v nástroji Viewer Builder vybranou možnost „Posílat ID aplikace a verzi“.
 • Pod dlaždicí předplatného na Kindle Fire se již nezobrazuje bílý obdélník.

Nástroje Folio Producer

 • Vylepšení v chybách připojení analytických nástrojů/dotazů.
 • Vylepšení výkonu panelu Folio Builder.
 • Na webu acrobat.com jsou dostupná ke stažení folia neobsahující žádné články, která způsobí chybu.
 • Vytvořené články s určitými znaky Unicode v názvu článku se nyní importují bez problémů.
 • Již se nezobrazuje zpráva „Nelze ověřit“, když je v nečinnosti zobrazení Publikovat požadavky.
 • Když je vybraná možnost Vazba pravého okraje, fungují posuvník rolování a miniatury správně.
 • Při paralelním stahování se na zařízeních iPad/iPhone zobrazuje zpráva „Náhled na“.
 • Prohlížeč pro zařízení iPad již nezobrazuje zobrazení na výšku, když je pro rozvržení vybraná volba Žádné.
 • Uživatelům, kteří se pokusí vytvořit náhled článku verze 19 s vybranou možností Reklama na panelu verze 20, se při prvním zobrazení již nezobrazí chybové hlášení.
 • Ukazatel průběhu panelu Folio Builder již při odstraňování nezobrazuje text „odesílání“.
 • Byl zlepšen vzhled uživatelského rozhraní názvu publikace na panelu Folio Builder.
 • Při výběru možnosti Soubor > Náhled folia by se již neměl zobrazovat prázdný panel Náhled folia.
 • V dialogovém okně se již neopakuje text Publikovat folio.
 • Při importování souboru Sidecar.xml pro online folia je dodržováno nastavení hideFromTOC.
 • Exportování a publikování již nevytvářejí chybu v případě vypršení časového limitu řídicího panelu.

Nástroj Viewer Builder

 • V systému Android byly přidány náhledy pro zobrazení na šířku a na výšku.
 • Pole „Volitelná adresa URL vzdáleného uživatelského dialogu“ na stránce Podrobnosti o předplatném zařízení iPhone již není povinné.
 • Uvítací obrazovka zařízení iPhone je nyní správně dostupná pouze pro podnikové účty.
 • Když přidáte vlastní obchod do prohlížeče více folií (bez oprávnění), v tomto vlastním obchodě se již nezobrazí tlačítko Přihlásit se (levý horní roh).
 • Prohlížeč iOS nyní zahrnuje datové zdroje HD pro několik ovládacích prvků.

Sdílení v sociálních sítích / webový prohlížeč

 • Byla provedena zlepšení v oblasti prezentací, tlačítek, videí a článků HTML.

Opravy hotfix verze v20

 • (Viewer Builder) Když uživatelé zaplatili předplatné nebo obnovili nákup, folia v zaplacených aplikacích prohlížečů se až do restartování aplikace nezobrazovala jako dostupná. Tento problém zmizí po opětovném vytvoření a odeslání aplikace.
 • (Viewer Builder) Nyní můžete podepisovat prohlížeče Android pomocí úložišť klíčů.
 • (Nástroje Folio Producer) Ve verzi v20 nebyla při publikování nebo aktualizaci folia již kontrolována konzistence orientace. Pokud jste například omylem vytvořili folio s duální orientací obsahující pouze články s jednou orientací, bylo folio publikováno s šedými obrazovkami místo chybějícího rozvržení. Po této opravě zabrání předběžná kontrola publikování folií se smíšenou orientací.
 • (Nástroje Folio Producer) Aktualizace jediného článku při aktualizaci folia způsobila, že uživatelé museli stáhnout celé folio místo pouze tohoto článku. Tato chyba byla vyřešena.
 • (Prohlížeč) Při konverzích aplikace Woodwing je v současnosti svislý posuvník skryt až do té doby, než bude aktivován.
 • (Prohlížeč) Byly opraveny problémy s poškozením obrazu náhledu.
 • (Sociální sítě) Pro sociální sítě jsou nyní povolena folia obsahující více než 195 článků. Pokud jste měli tento problém, tak aktualizujte folio a problém by měl být vyřešen.
 • (Viewer Builder) Pro podnikové vydavatele jsou nyní k dispozici aktivní zóny.
 • (Adobe Content Viewer) Vyřešen problém s nezobrazováním folií z webu acrobat.com.
 • (Adobe Content Viewer) Sdílené a nepublikované dokumenty se nyní v aplikaci Adobe Content Viewer zobrazují správně.
 • (Viewer Builder) Obnovena možnost zadat výšku proužku v pixelech. Výšku proužku nyní můžete zadat v pixelech nebo v procentech celkové výšky (maximálně 37,5 %).
 • (Prohlížeč pro iPad) Opraven problém s automatickým spouštěním.
 • (Prohlížeč pro iPad) Pokud byl stav folia před aktualizací Zdarma, ale po aktualizaci se změnil na Prodejní, bude mít takové folio v nabídce předplatného systému iOS po aktualizaci aplikace správné oprávnění.
 • (Tvorba obsahu) Hypertextové odkazy na položky nebo aplikace v obchodě společnosti Apple nyní ve verzi v20 fungují správně.
 • (Nástroje Folio Producer) U stávajících článků na panelu Folio Builder je po aktualizaci třeba znovu změnit vazbu.
 • (Nástroje Folio Producer) V souboru sidecar.xml je nyní podporováno nastavení „Skrýt v obsahu“.
 • (Nástroje Folio Producer) Otevírání dokumentů aplikace InDesign na panelu nástroje Folio Builder nyní funguje správným způsobem.

Poznámky k vydání – oprava chyb verze v20 (květen 2012)

Prohlížeč pro zařízení iPad

 • Podporované animace Edge se nyní v prohlížeči zobrazují bez prodlevy.
 • Nabídka Obálka, Obsah a Nápověda v pruhu navigace nyní fungují správně, pokud na ně uživatel jednou klepne, posune se do jiného článku a znovu klepne na stejné tlačítko.
 • Při otáčení vícestránkového článku PDF po přetažení je pohyb plynulejší a již neproblikne černá obrazovka.
 • Byla opravena chyba, při které posouvání dlouhých článků PDF nahoru a dolů způsobovalo zmizení textu.
 • Při převrácení zařízení z orientace na výšku na orientaci na šířku.
 • Gesta přetažení v načítajícím se webovém zobrazení nezpůsobí přechod do nového článku, ale zůstane zobrazen stejný článek.
 • Došlo ke zkrácení načítání článků HTML na iPadu.
 • Údaje o datech videa se již nezobrazují u článků neobsahujících videa.
 • Pokud uživatel přetáhne směrem dolů, aby si zobrazil malou část předchozí stránky, nedojde již k zaseknutí zobrazení mezi stránkami článků PDF.
 • U iPadu 3 byla v režimu procházení opravena chyba při přetažení za první článek HTML s vysokým rozlišením.
 • Bylo opraveno selhávání folia v aplikaci Adobe Content Viewer v19, ke kterému docházelo tehdy, když byl vícestavový objekt vytvořen pro zobrazování v obou orientacích, ale zobrazil se pouze v jedné orientaci.
 • Již nedochází k překrývání ve webovém zobrazení aplikace při občasném počátečním vykreslování webové stránky.
 • Určité weby se již nezobrazují fragmentovaně při prvním načtení do prohlížeče v aplikaci.
 • Bezplatná folia se již nezobrazují jako prodejní folia po nastavení iPadu na bod obnovení z jiného iPadu.

Prohlížeče v systému Android/Desktop Viewer

 • Články s plynulým posouváním se nyní vždy posouvají plynule, i při rychlém posunutí dolů a potom nahoru v horní nebo spodní části článku.
 • Navigační pruh se již nezablokuje, když je miniatura nástroje pro posun na aktuální stránce zobrazena a není posunuta ze stránky pryč.
 • Klepnutí na tlačítko Zpět zařízení v režimu plné obrazovky nebo ve webovém zobrazení aplikace funguje i tehdy, pokud k němu dojde opakovaně.
 • Kindle Fire: Klepnutí na obrazovku za účelem zobrazení ovládacích prvků videa již nezpůsobí posunutí videa.
 • Prezentace s automatickým přehráváním po zobrazení stránky správně zobrazí stav dolů prvního tlačítka.
 • Již se nelze dostat do stavu, kdy uživatel mohl procházet foliem s aktivním obsahem.
 • Při opětovném spuštění aplikace po jejím vynuceném ukončení již nechybí tlačítka na pruhu navigace.
 • Chování otočeného textu je nyní stejné jako chování svislého textu.
 • Při rychlém posouvání již nejsou některá gesta posouvání ignorována.

Vývoj prohlížeče

 • Prohlížeče pro zařízení iPad a systém Android konzistentně dodržují nastavení Zastavit prezentaci na posledním snímku v případě starších nebo nových prezentací od verze Sprint 18.
 • U obsahu rolovacího rámečku již nedochází k nesprávné úpravě měřítka, pokud je rolovací rámeček umístěný nad odkládací plochou vnořen do rolovacího rámečku na stránce.
 • Soubor aplikace InDesign s vnořeným překrytím vytvořeným předchozí verzí modulu plug-in již nezpůsobuje chybu „Neplatné umístění datového zdroje“.
 • (Pouze systém Mac, CS5/5.5): Zaškrtávací políčka fungují správně při ukotvení panelu Overlay Creator na panelu Tlačítko.
 • Když dojde k otevření dokumentu aplikace InDesign v počítači se systémem Windows, jsou datové zdroje překrytí zabalené v systému Mac OS automaticky propojovány.
 • Akce tlačítka Přejít na stránku, Přejít na první stránku a Přejít na poslední stránku jsou nyní vytvářena správně.

Nástroje Folio Producer

 • Vyřešen problém s chybami „Nepodařilo se provést ověření pomocí služby Distribution Service“ po použití webového klienta.
 • Dvě části řídicího panelu obsahující plánovanou dobu prostoje se již vzájemně nepřekrývají.
 • Přejmenování článku v průběhu kroku odesílání při importu již nezpůsobí ztrátu nového názvu.
 • Při úspěšné aktivaci se již omylem nevyskytuje chyba aktivace stahování.
 • V určitých situacích vám již nic nebude bránit v odstranění publikovaného folia prostřednictvím webového klienta.
 • Selhání zobrazených oznámení již nezpůsobují selhání aktualizací folia.
 • Publikování folia již nezamrzne, pokud folio neobsahuje žádné články.
 • Přidáním rozvržení do stávajícího článku na panelu Folio Builder se nyní automaticky nevytváří alternativní rozvržení přepisující to stávající.
 • Aktualizace publikovaného folia selže po přidání nových článků.
 • Již se nezobrazuje „neznámá chyba“, když je pro publikování použit neplatný ověřovací token.
 • Složka OverlayResources již není vynechána ze souboru folia, pokud překrytí obsahují následující znaky: > " * / | nebo ?
 • Zadání neplatného znaku již nezpůsobí zobrazení druhého chybového dialogu ihned po prvním nebo odstranění dat.
 • Zlepšila se komprese obrazů pro náhledy obálky.
 • Vylepšená podpora vytváření článků a dokumentů se speciálními znaky jako < a \.
 • Již se nezobrazuje chybová zpráva na panelu Folio Builder při ukončení panelu během odesílání článků.
 • Byl opraven problém, kdy klepnutí na tlačítko „Náhled“ po umístění několika obrazů na obrazovku mohlo způsobit selhání aplikace.

Opravy hotfix verze v19

 • (Prohlížeč) Na základě pokynů společnosti Apple bylo používání jedinečného identifikátoru zařízení (UDID) nahrazeno v aplikacích DPS používáním univerzálního jedinečného identifikátoru (UUID). Další informace o dopadech této změny naleznete v dokumentu http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/UDID/UDID_Deprecation.pdf.
 • (Viewer Builder) Oprava aplikací prohlížečů vytvořených od verze 19, ve kterých byla data uváděna, ale nikoli zobrazena na panelu Analýzy. Tato data se nyní zobrazují správně.
 • (Viewer Builder) Při vytváření aplikací prohlížečů pro Android není předpona „air.“ již automaticky připojována k ID aplikace v průběhu aktualizace prohlížečů. V předchozích prohlížečích neobsahovalo ID aplikace předponu „air.“, i když byla k názvu aplikace připojena předpona „air“ .
 • Obsah v rolovacím rámečku nacházejícím se v článku s plynulým posouváním již má správnou velikost.
 • Po stažení interpretace folia s vysokým rozlišením (2048 x 1536) do knihovny se někdy v knihovně zobrazila standardní interpretace. Tento problém byl vyřešen. V knihovně iPadu se zobrazuje pouze správná interpretace.
 • Na iPadu 3 jsou nyní používány ikony aplikací s vysokým rozlišením.
 • Aplikace Adobe Content Viewer nyní používá ikony aplikací a úvodní obrazovky s vysokým rozlišením.
 • Po odeslání aplikace do pozadí již nejsou v systému Android zamítána folia, na která mají zákazníci nárok.

Poznámky k vydání – oprava chyb verze v19 (březen 2012)

Opravy obecných chyb vývoje

 • Když dojde k přidání souborů aplikace InDesign s překrytími jako článku, nenacházejí se již v neuloženém stavu.
 • Volby Obnovit, Zastavit vše a Přehrát od bodu navigace u akcí zvuku nebo videa již nevyvolávají chybu „Neplatný parametr“.
 • Prezentace s tlačítky Přejít do stavu obsaženými ve stavech se nyní sbalí správně jako prezentace. Již není vyžadováno tlačítko vně vícestavového objektu pro automatické přehrání, přetažení nebo poklepání.
 • Již nedochází k selhání aplikace při vytváření článku, pokud má každá orientace odlišný název/tlačítko vícestavového objektu a existuje vnořené překrytí: video, zvuk nebo tlačítko.
 • Již se nezobrazí prázdný snímek nebo chybějící snímek, pokud názvy vícestavových objektů mezi rozvrženími souhlasí, ale nesouhlasí počet stavů.
 • Bylo vylepšeno chování tlačítka na vzorové stránce.
 • Rolovací rámečky nebo tlačítka uvnitř vícestavových objektů se nezobrazí, pokud provedete stažení z ADC, kde názvy stavů obsahují určité znaky oddělené znaky dvojtečky, případně dalšími znaky.
 • Náhled na panelu Overlay Creator v systému Mac OS již nevyvolává chybu „Nepodařilo se načíst folio“, pokud bylo přidáno nové tlačítko nebo změněna akce.
 • Pokud je cesta souborů ovladače platná, ale neobsahuje žádné soubory ovladače, zobrazí se varování.
 • Vícestavové objekty v režimu orientace na výšku a na šířku jsou nesprávně propojeny
 • Vyřešeno selhávání aplikace, když je cílem formát obrazu PDF v aplikaci InDesign CS5.5.
 • Je aktivní zaškrtávací pole Přehrát na celé obrazovce.
 • Přehrávání vnořeného videa nebo zvuku ve vícestavovém objektu se zastaví po otočení, pokud je ID vícestavového objektu stejné, ale datové zdroje videa nebo zvuku jsou rozdílné.
 • Poklepání za účelem obnovení prezentace již nezpůsobí prolínání.

Opravy chyb vývoje prohlížeče iOS

 • Klepnutím na starší prezentaci s nastavením klepnutí=vypnuto a posunutí=zapnuto způsobí přepnutí navigačních pruhů.
 • Automatické přehrávání s více vícestavovými objekty funguje správně.
 • Je-li použita hodnota prolnutí, dochází před zobrazením druhého snímku k prodlevě.
 • Vnořené překrytí: Obsah vícestavového objektu již nezmizí, pokud je obsahem stavu překrytí Pouze posun.
 • Prezentace se stavem vícestavového objektu nastaveným na Zastavit na posledním snímku fungují správně.
 • Otočení již nezpůsobí zastavení přehrávání prezentace.
 • Když je parametr Skrýt před přehráváním=zapnuto a Přehrát obráceně=zapnuto, chová se prezentace správně – již se nezahájí od prvního snímku a nepokračuje přehráváním obráceně.
 • Pokud se tlačítko odkazující na vícestavový objekt nachází v rolovacím rámečku, ale není viditelné v aplikaci InDesign, není již neviditelné v prohlížeči po narolování do zobrazení.
 • Již nedochází k selhávání prohlížeče při prohlížení aktualizovaného folia.
 • Tlačítka Přejít do stavu fungují bez ohledu na hodnotu intervalu a prolnutí asociovanou s vícestavovým objektem.
 • Tlačítka s více sekvenčními akcemi nyní provedou všechny akce před zareagováním na další klepnutí.
 • Akce „zastavení“ již funguje pro vícestavové objekty.
 • Akce zastavení zvuku nyní zastaví pouze cílový zvukový klip.
 • Opraven problém se selháváním aplikace při přetahování nástroje pro posun po zásobníku HTML.
 • Posunutí nyní změní stav vícestavového objektu uvnitř rolovacího rámečku.
 • Určité weby (např. http://www.interpv.net) se nyní zobrazují ve webovém zobrazení v aplikaci.
 • Vlastní prohlížeč ani bezplatná aplikace Adobe Content Viewer již neselhávají při otáčení zařízení se zobrazeným foliem s duální orientací obsahujícím sloučené články PDF.
 • Již nedochází k selhání prohlížeče při přerušení WiFi připojení.

Opravy chyb při vývoji prohlížeče Desktop Viewer nebo prohlížeče pro systém Android

 • Posuny obrazů mají při úpravách velikosti správné měřítko.
 • Byla opravena chyba, při které prezentace po otočení zobrazila černou obrazovku, pokud byla skrytá pomocí funkce automatického vypnutí přehrávání.
 • Náhled na zařízení (Windows) nyní funguje správně, pokud folia obsahují názvy článků s dvoubajtovými znaky nebo horními ASCII znaky.
 • Prezentace funguje správně, když na ni klepnete před automatickým spuštěním.
 • Klepnutí na rolovací rámeček uvnitř vícestavového objektu s aktivovaným klepáním přehraje vícestavový objekt místo vyvolání HUD.
 • Po posouvání po dvou překrytích ve stejném zásobníku s horizontálním rolovacím obsahem určeným pouze k posouvání dojde k zablokování mezi zásobníky.
 • Tlačítko Zavřít funguje v zobrazení videa na celou obrazovku, i když rozměry videa odpovídají velikosti dokumentu.
 • Vícestavový objekt se již nepřestane přehrávat nebo se nepřehrává v náhodném pořadí, pokud otevřete stejné folio bez ukončení náhledu na stolním počítači.
 • Tlačítko funguje, i když se na vícestavovém objektu nachází překrytí.
 • Při pokusu o stažení obnovených nákupů již omylem nedochází k chybě „Tento nákup nelze ověřit“.
 • Vydání bez oprávnění jsou odebrána z knihovny, když se uživatel odhlásí z aplikace Adobe Content Viewer pro Android.

Opravy chyb v nástroji Viewer Builder

 • Již nedochází k selhání zobrazených upozornění služby Newsstand při aktualizování prohlížeče.
 • Byla opravena chyba selhávání aplikace služby Newsstand s předplatným zdarma.
 • Opravena menší chyba dlaždice předplatného.
 • V poli ID integrátoru jsou nyní povoleny znaky podtržítka ( _ ).
 • Opravy chyb v řídicím panelu DPS
 • V případě selhání aktivace balíku stažení se zobrazí smysluplnější chybová zpráva.
 • Byla opravena chyba spojená s tlačítkem Odeslat na stránce aktivování stažení, takže nyní stačí klepnout pouze jednou.
 • Opravy chyb aplikace Folio Builder/Folio Producer
 • Rolovací rámečky a tlačítka se nyní po odeslání přes web acrobat.com zobrazují správně a nevyžadují již použití dočasného řešení založeného na přejmenování objektů na panelu Vrstvy.
 • Obrazy obálek jsou v případě potřeby při publikování komprimovány. Výsledkem je lepší výkon a menší velikost souboru.
 • Dialogové okno Publikovat přijímá ID produktů, pokud jsou použity platné znaky (alfanumerické znaky, podtržítka a tečky).
 • Offline folia správně zobrazují články na panelu Folio Builder.
 • Po vybrání volby Soubor > Náhled folia se nyní zobrazí indikátor průběhu.
 • Pokud je při změně vazby článku cesta neplatná, zobrazí se nyní chybové hlášení.
 • Panel Folio Builder nyní lépe funguje při používání popisků nástrojů a obnovování.
 • Při filtrování folií na panelu Folio Builder můžete vytvořit folia skrytá v zobrazení.
 • Směr svázání je aktivován pro offline (lokální) folia.
 • Odeslání článku by již nemělo vyvolat upozornění, že uložené otevřené zdrojové dokumenty je nutné znovu uložit.
 • V asijských jazykových verzích se uživatelské jméno v dialogovém okně Sdílet již zobrazuje správně.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?