Pokud s používáním e-podpisových služeb teprve začínáte, tyto výukové lekce vám vás seznámí se všemi hlavními funkcemi a pracovními postupy, které budete potřebovat, abyste mohli ihned začít s elektronickým podepisování dokumentů. Konfigurujte svůj uživatelský účet, naučte se různé způsoby odesílání dokumentů k podpisu a seznamte se s funkcí předvyplnění.  

Konfigurace uživatelského účtu

Při prvním přihlášení k e-podpisovým službám byste měli provést pár jednoduchých kroků, abyste svůj účet připravili k používání. V tomto videu se dozvíte, jak ověřit informace vašeho profilu, vybrat možnost podpisu a nastavit osobní události a upozornění (nebo oznámení). Další informace najdete zde.

Příprava a odeslání dokumentu k podpisu

V tomto videu vás provedeme nejčastěji používaným pracovním postupem v e-podpisových službách. Dozvíte se, jak odeslat dokument, přidat pole formuláře a odeslat jej příjemci k podpisu.

Podepsání dokumentu více stranami

Jeden dokument můžete nechat podepsat více stranami s různými e-mailovými adresami a můžete také zvolit pořadí, ve kterém strany dokument podepíší.

Video (1:32)

Podepsání dokumentu velkým počtem příjemců pomocí funkce Podpis Mega

Když chcete, aby dokument podepsal velký počet lidí, použijte funkci Podpis Mega. Přidáte e-mailové adresy příjemců, dokument odešlete online, přidáte pole pro podpis a rozešlete jej. Každý příjemce obdrží samostatnou kopii dokumentu k podpisu.

V této výukové lekci pro začátečníky vás provedeme základními kroky.

Importování podpisů do transakce Podpis Mega pomocí souboru .CSV

Odesláním souboru .CSV můžete do transakce Podpis Mega importovat velký počet e-mailových adres. Další informace najdete zde.

Podepsání a odeslání dokumentu pomocí funkce Podepisuji pouze já

Chcete-li dokument podepsat sami a odeslat jej, použijte funkci Podepisuji pouze já. Toto video vám ukáže, jak dokument odeslat online, podepsat jej a poslat jej e-mailem někomu jinému.

Správa a sledování dokumentů odeslaných k podpisu

Naučte se spravovat a sledovat stav dokumentu, který jste odeslali k podpisu. 

Podepsání smlouvy

Naučte se, jak podepsat smlouvu.

Video (1:32)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online