Vítáme vás v novém rozhraní služby Document Cloud, jehož součástí je nová podoba funkcí Adobe Sign a Send for Signature a nástrojů PDF

Jako zákazník s aplikací Adobe Acrobat nebo PDF Pack, které používá nástroj Send forPodpisnebo funkci Adobe Sign k odesílání a správě smluv jste si už pravděpodobně všimli aktualizovaného rozhraní. Toto nové rozhraní bylo navrženo tak, aby propojilo hodnotu, kterou přináší služba Adobe Document Cloud v souvislosti s vašimi nároky na dokumenty, včetně elektronických podpisů, s novou službou pro sdílené recenzování dokumentů a sdílením dokumentů se sledováním.

Nové uživatelské rozhraní služby Document Cloud bylo přepracováno, aby se stalo sjednoceným místem na webu pro správu všech těchto aktivit souvisejících s dokumenty. Stejné rozhraní a způsoby práce jsou navíc také dostupné v aplikaci Adobe Acrobat DC a mobilní aplikaci Acrobat Reader. K dispozici máte proto přístup k dokumentům a aktivitám na jakékoli obrazovce.

 

Co se změnilo u služby Adobe Sign?

I když se může zdát, že funkce služby Adobe Sign nebo Send for Signature již nejsou k dispozici, chceme vás ujistit, že jsou stále dostupné, ale umístění nástrojů jako sledování a správa smluv se změnilo.

Abychom vám usnadnili orientaci v našem novém uživatelském rozhraní, vytvořili jsme tohoto průvodce, který vám pomůže s přechodem na nové prostředí služby Document Cloud.

Co se stalo se stránkou Řídicího panelu Adobe Sign?

Jádrem prostředí dostupného ve službě Adobe Document Cloud je sloučení nástrojů a procesů pro dokumenty a správu PDF spolu s aktivitami elektronických podpisů do jednoho rozhraní. To znamená, že vyhrazený řídicí panel jen pro elektronické podpisy není k dispozici. Místo toho jsme začlenili stejné nástroje pro práci s elektronickými podpisy a informace o nich do rozhraní služby Document Cloud.

Zde jsou prvky, které byly dříve dostupné v řídicím panelu Adobe Sign, a jejich nové umístění ve službě Adobe Document Cloud:

A. Odeslat z knihovny

B. Čeká na mě

C. Poslední události

D. Fill & Sign

Řídicí panel Adobe Sign

A. Odeslat z knihovny

Dokumenty, které byly uloženy jako šablony do služby Adobe Sign, byly dříve dostupné k odeslání k podpisu z rozevírací nabídky Odeslat z knihovny z pole Získat podpis.

V novém prostředí je oblast pro uložené šablony dostupné k odeslání na dvou různých místech.

 1. Vyberte uloženou šablonu z nástroje Send for Signature.

  Na domovské stránce služby Document Cloud vyberte nástroj Send for Signature z panelu ikon stručného návodu. Tím zahájíte stejný proces odeslání k podpisu, který už znáte.

  Nástroj Send for Signature

  Pokud chcete použít šablonu, klikněte na možnost Přidat soubory a poté zvolte položku Dokumenty z knihovny, která zobrazí seznam všech uložených šablon. Až šablonu vyberete, pokračujte v procesu odeslání k podpisu stejně, jako jste zvyklí.

  Výběr ze seznamu dokumentů z knihovny
 2. Vyberte uloženou šablonu na stránce SDÍLENÉ k podpisu.

  Filtrovat podle smluv nebo šablon
  1. Na domovské stránce služby Document Cloud klikněte v levém panelu na volbu K podpisu.
  2. Klikněte na šipku vedle položky Smlouvy služby Sign.
  3. Vyberte možnost Šablony služby Sign.

  Nyní uvidíte seznam uložených šablon, které lze snadno použít k zahájení nového pracovního postupu podpisu.

B. Čeká na mě

Když obdržíte dokumenty, které od vás vyžadují určitou akci, jako je elektronický podpis, nezobrazí se v poli Čeká na mě na předchozím řídicím panelu (sekce B na obrázku panelu), ale na následujících místech:

 1. Karty Ke zpracování: Ve službě Document Cloud jsme představili zcela nový koncept nazvaný karty Ke zpracování. Tyto karty se zobrazují na domovské stránce služby Document Cloud a okamžitě upozorní na všechny položky, které vyžadují vaši pozornost. Odtud si můžete snadno zobrazit náhled dokumentu nebo provést určité akce.

  Karty ke zpracování
 2. Nabídka upozornění: Dalším novým konceptem, který jsme představili, je nabídka Upozornění. V této nabídce najdete kanál aktivit se vším, co se děje s vašimi dokumenty, stejně jako s dokumenty, které s vámi byly sdíleny. Když je u dokumentu vyžadován váš podpis, do nabídky upozornění se automaticky přidá nová položka.

  Nabídka upozornění
 3. Stránka SDÍLENO k podpisu: Seznam všech vašich smluv k podpisu je k dispozici také v části K podpisu v seznamu SDÍLENO. Tento seznam můžete snadno filtrovat podle stavu a zobrazit tak dokumenty, které s vámi byly sdíleny a vyžadují od vás akci.

  Sdíleno k podpisu

C. Poslední události

Informace o dokumentech odeslaných k podpisu, které se zobrazovaly v poli nedávných událostí na stránce řídicího panelu, jsou nyní dostupné na následujících místech:

 1. Nabídka upozornění: Když dojde k aktivitě u vámi odeslaných dokumentů k elektronickému podpisu, nabídka upozornění se aktualizuje tak, abyste na položku mohli kliknout a zobrazit si další podrobnosti.

  Panel upozornění s informacemi o nedávných událostech
 2. Seznam posledních na domovské stránce služby Document Cloud: Domovská stránka služby Document Cloud obsahuje seznam nedávných posledních dokumentů, včetně dokumentů, které jste odeslali ostatním k elektronickému podpisu. Chcete-li zobrazit aktivitu událostí, vyberte položku pomocí zaškrtávacího políčka vlevo od názvu dokumentu. Na pravém postranním panelu se zobrazí kontextová tabule k vybranému dokumentu. Kliknutím na nabídku Aktivita lze poté zobrazit všechny události daného dokumentu.

  Seznam posledních
 3. Stránka SDÍLENO k podpisu: Stránka SDÍLENO k podpisu obsahuje seznam všech dokumentů, které jste k podpisu sdíleli s ostatními, nebo dokumentů sdílených s vámi, které od vás vyžadují akci. Podobně jako u výběru položky v seznamu posledních na domovské stránce a zobrazení kontextové tabule můžete to samé provést na stránce SDÍLENO K podpisu: vyberte položku a klikněte na nabídku Aktivita na kontextové tabuli zobrazené v pravém sloupci na obrazovce.

  Panel aktivita

D. Fill & Sign

Funkce Fill & Sign je dalším prvkem služby Adobe Sign, který byl dostupný z řídicího panelu. V novém prostředí služby Adobe Document Cloud je funkce Fill & Sign stále k dispozici, ale vyberete ji z nabídky stručného návodu v horní části zobrazení domovské stránky. Způsob práce je velmi podobný s jednou malou změnou, jakmile formulář vyplníte a volitelně přidáte elektronický podpis.

Nástroj Fill & Sign

V předchozím fungování nástroje Fill & Sign se zadávala e-mailová adresa příjemce a služba Adobe Sign mu vyplněný soubor PDF s ověřeným podpisem odeslala. V novém prostředí poskytuje služba Document Cloud odkaz na ověřený soubor PDF, který můžete sdílet s libovolnými příjemci.

Co se stalo se stránkou Spravovat smlouvy?

Správa smluv je důležitou součástí práce ve službě Adobe Sign. Nyní, když je plně integrovaná do služby Adobe Document Cloud, jsme zjednodušili způsob zobrazování dokumentů, které jste odeslali k podpisu nebo které vyžadují podpis od vás.

Následující prvky, které byly dříve dostupné na stránce správy smluv služby Adobe Sign, jsou nyní součástí stránky SDÍLENO k podpisu.

A. Filtrování smluv

B. Práce se stávajícími smlouvami

C. Zobrazení dalších podrobností smlouvy

Stránka Spravovat smlouvy

A. Filtrování smluv

V horní části dřívější stránky pro správu ve službě Adobe Sign byla k dispozici rozevírací nabídka k filtrování smluv podle stavu (Čeká na můj podpis, Koncept, Odesláno k podpisu, Podepsáno, Dokončeno) a vyhledávání smluv podle názvu dokumentu anebo jména či e-mailové adresy příjemce.

Stránka K podpisu zahrnuje zjednodušené možnosti filtrování, pomocí kterých lze zobrazit jen smlouvy odpovídající zvolenému filtru. Pole hledání navíc zahrnuje stejné funkce vyhledávání, které byly k dispozici na dřívější stránce pro správu a které umožňovaly hledat smlouvy podle názvu dokumentu anebo jména či e-mailové adresy příjemce.

Filtrování podle stavu

Všimnout si můžete i další změny, že všechny smlouvy se už neseskupují na řádcích podle svého stavu, ale zobrazuje se jediný seznam všech smluv spolu se sloupci, které poskytují informace, jako je název dokumentu, datum poslední úpravy a stav. Na záhlaví sloupce můžete kliknout a seznam smluv třídit.

B. Práce se stávajícími smlouvami

Jednotlivé smlouvy odeslané k podpisu lze stále vybrat k následujícím účelům:

 • Zobrazení aktivity smlouvy
 • Nastavení připomenutí pro příjemce nebo pro sebe
 • Zrušení smlouvy
 • Přidání osobní poznámky
 • Stažení protokolu auditu

Provedete to tak, že na stránce K podpisu kliknete na smlouvu a vyberete požadovanou aktivitu z kontextové tabule na pravé straně obrazovky.

Poznámka: Akce smlouvy kontextové tabule jsou k dispozici i po výběru smlouvy v seznamu posledních dokumentů na domovské stránce.

Práce se stávajícími smlouvami

C. Zobrazení dalších podrobností smlouvy

Dřívější stránka pro správu zobrazovala jméno příjemce spolu s názvem dokumentu a jeho stavem. Nové prostředí služby Document Cloud tyto údaje stále obsahuje, ale je třeba nejprve vybrat smlouvu na stránce K podpisu nebo ze seznamu posledních dokumentů na domovské stránce. Další podrobnosti se poté zobrazí na kontextové tabuli na pravé straně obrazovky.

V horní části se zobrazí náhled smlouvy a jména příjemců budou uvedena v seznamu Účastníci. Můžete také rozbalit nabídku Aktivita a zobrazit si celou nedávnou aktivitu u smlouvy.

Zobrazení dalších podrobností smlouvy

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online