Poznámky k vydání | Vydání webové aplikace a služby Adobe Document Cloud ze září 2019

Předvolba přepnutí na klasické zobrazení karty Správa služby Adobe Sign

Na kartě Správa služby Adobe Sign byl odstraněn přepínací posuvník (), který umožňoval přepínání mezi integrovaným zobrazením v aplikaci Adobe Sign a zobrazením dohod a šablon aplikace Sign ve službě DC. Stránka K podpisu se zobrazuje podle aktuálního výběru zobrazení. K přepnutí ze zobrazení dohod a šablon aplikace Sign ve službě DC na zobrazení v aplikaci Adobe Sign nebo naopak, použijte předvolbu z nastavení služby Document Cloud, jak je popsáno níže.

  1. Na domovské stránce služby Document Cloud klikněte na svůj profil a poté klikněte na možnost Nastavení.

    Nastavení profilu

  2. Možnosti v nabídce Nastavení podpisu:

    • Chcete-li používat klasické zobrazení správy dohod služby Adobe Sign, vyberte možnost Použít klasické zobrazení karty Správa ve službě Adobe Sign a klikněte na tlačítko Uložit.
    • Chcete-li používat zobrazení dohod a šablon aplikace Sign ve službě DC, zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Použít klasické zobrazení karty Správa služby Adobe Sign a klikněte na tlačítko Uložit.
    Zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Použít klasické zobrazení karty Správa služby Adobe

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?