Zabezpečení služeb Document Cloud

Společnost Adobe se velice důkladně věnuje zabezpečení svých služeb a ochrana zákazníků je její nejvyšší prioritou. Uvědomujeme si, že účinná řešení zabezpečení zahrnují lidi, procesy a technologii.

Následující informace se vztahují na služby Adobe Document Cloud, včetně služeb Adobe Export PDFAdobe PDF Pack, Adobe Send & Track a Adobe Acrobat.com – osobní úložiště souborů.

Zabezpečení na úrovni aplikace

Služby Adobe Document Cloud používají nejnovější technologii dostupnou v oblasti zabezpečení Internetu. Při používání těchto služeb je pro ověřování serveru a šifrování dat využívána technologie Secure Sockets Layer (SSL), která zajišťuje, že vaše data a dokumenty budou vždy dostupné pouze vám a vámi autorizovaným uživatelům. Všechny služby jsou pravidelně skenovány bezpečnostními nástroji pro statickou analýzu kódu a dynamickou analýzu webových aplikací.

Služby Adobe Document Cloud ukládají soubor cookie relace pouze za účelem zaznamenání informací o ověření po dobu trvání příslušné relace. Soubor cookie relace neobsahuje uživatelské jméno (Adobe ID) ani heslo uživatele.

Zabezpečení na úrovni sítě

Služby Adobe Document Cloud používají k ochraně vašich důležitých informací funkce ochrany bránou firewall, šifrování SSL a patentovaných protokolů. Kromě toho pravidelně pověřujeme nezávislé společnosti prováděním auditů a bezpečnostních vyhodnocení této služby, abychom mohli sledovat rychle se měnící hrozby vyplývající z nových a různorodých vektorů útoků, které je nutné průběžně řešit a vytvářet proti nim obranu.

Zabezpečení fyzické infrastruktury

Služby Adobe Document Cloud jsou hostovány v prostředí chráněného serveru používajícího bránu firewall a další prvky pokročilé technologie k předcházení narušení nebo přístupu externími narušiteli.

Hostingová infrastruktura využívaná službami Adobe Document Cloud je chráněna několika vrstvami fyzického zabezpečení a k infrastruktuře a k serverům má přístup pouze oprávněný personál. Veškerý přístup je navíc protokolován. Veškeré vybavení datových center má implementovanou fyzickou ochranu předcházející krádeži dat a nepříznivým dopadům rizik plynoucích z okolního prostředí tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě datových zdrojů, k jejich poškození nebo k narušení a následnému přerušení provozních aktivit.