Chyby licencování | Creative Cloud 2019 a novější

V tomto dokumentu najdete informace týkající se odstraňování chyb s licencováním ve službě Creative Cloud verze 2019 nebo novější.

Čísla a popisy chyb

Podrobnosti se zobrazí po výběru čísla chyby.

Chyby sítě

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

102

Aplikaci se nepodařilo připojit k serverům společnosti Adobe za účelem ověření informací o licenci.

 • Kontrola připojení k síti.
 • Pokud jste firemní uživatel, požádejte svého správce IT, aby ověřil, zda nedochází k problémům s bránou firewall, serverem DNS nebo přesměrováním hostitelského souboru.

106

Aplikace se pokusila připojit k serverům společnosti Adobe, ale vypršel časový limit.

 • Kontrola připojení k síti.
 • Příčinou může být také připojení s malou šířkou pásma. Zkuste použít rychlejší připojení k internetu..

 

Stav vašeho předplatného nelze ověřit.

Pokud jste v režimu offline, zastavte synchronizaci systémových hodin s internetovým časem.

Uživatelé aplikace Acrobat v systému Windows: Pokud se vám zobrazí tato chybová zpráva pro Acrobat na Windows, zejména pokud je ve vašem počítači nainstalován a aktivován antivirový program Trend Micro verze 15.0 nebo starší, naučte se, jak takový problém vyřešit.

Chyby týkající se certifikátů nebo přihlašovacích údajů

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

201

Aplikaci se nepodařilo stáhnout profilové nebo licenční údaje.

 • Restartujte aplikaci.
 • Můžete se také z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit.
 • Nebo se můžete z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit pomocí jiného účtu.

202

Ke spuštění aplikací společnosti Adobe je nutné do počítače stáhnout certifikáty vydané společností Adobe. K této chybě dochází v případě, že tyto certifikáty chybí nebo nejsou platné.

Odstraňte certifikáty začínající na Adobe Intermediate CA a Adobe Content:

203

Aplikace nemůže přečíst informace o uživatelích a licencích získané ze serverů společnosti Adobe.

 • Restartujte aplikaci.
 • Můžete se také z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit.
 • Nebo se můžete z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit pomocí jiného účtu.
 • Nebo odstraňte certifikáty začínající na Adobe Intermediate CA a Adobe Content. V počítači se systémem macOS použijte aplikaci Klíčenka. V počítači se systémem Windows použijte Správce certifikátů.

204

Aplikaci se nedaří získat platnou odpověď ze serverů společnosti Adobe.

 • Restartujte aplikaci.
 • Můžete se také z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit.
 • Nebo se můžete z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit pomocí jiného účtu.

205

Aplikace nemůže uložit vaše profilové a licenční údaje do zabezpečeného úložiště (do svazku klíčů v systému macOS a Správce přihlašovacích údajů v systému Windows) v počítači.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

206

Dochází k problému s aplikací, která čte informace týkající se ověřování z aplikace Klíčenka (v systému macOS) nebo ze Správce přihlašovacích údajů (v systému Windows).

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

207

Aplikace nemůže přečíst informace o uživatelích a licencích uložené v počítači.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

208

Informace o uživatelích a licencích uložené v počítači jsou poškozené.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.

209

Aplikace nemůže odstranit informace o uživatelích a licencích uložené v počítači.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo:

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

210

Aplikace nemůže uložit údaje o uživatelích nebo licencích do aplikace Klíčenka nebo do Správce přihlašovacích údajů nebo tyto údaje načíst.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo:

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

211

Úložiště údajů o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů je zřejmě neplatné.

Odstraňte certifikáty začínající na Adobe UserAdobe App:

212

Úložiště údajů o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů je zřejmě neplatné.

Odstraňte certifikáty začínající na Adobe UserAdobe App:

 213

Úložiště údajů o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů je zřejmě neplatné.

Odstraňte certifikáty začínající na Adobe UserAdobe App:

214

Aplikace se nemůže připojit k serverům společnosti Adobe a ověřit uživatele.

NEBO

Aplikace je spuštěna příliš dlouho.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo se přihlaste pomocí jiného účtu.
 • Nebo:

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

215

Aplikace nemůže uložit informace o licencích do počítače.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

216

V počítači je nainstalován neplatný balíček aplikace.

 • Restartujte aplikaci.
 • Nebo aplikaci odinstalujte a znovu nainstalujte.

217

Došlo k problému s připojením k serverům společnosti Adobe.

 • Restartujte aplikaci.

219

Aplikace nemůže uložit data do svazku klíčů nebo Správce přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

220

Aplikace je v počítači spuštěna příliš dlouho a platnost relace aplikace vypršela.

Nebo

Prostřednictvím dialogového okna pro aktivaci jste se z tohoto počítače vzdáleně odhlásili.

 • Restartujte aplikaci.
 • Nebo počkejte 5–10 minut, než se aplikace obnoví.

221

Přiřazení uživatelů v počítači není správné.

222

Zřejmě dochází k chybě na serverech společnosti Adobe.

 • Restartujte aplikaci.
 • Nebo aplikaci přeinstalujte.

223

Zřejmě dochází k chybě na serverech společnosti Adobe.

 • Restartujte aplikaci.

224

Oprávnění ke svazku klíčů nebo Správci přihlašovacích údajů nejsou platná.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

225 

Oprávnění ke svazku klíčů nebo Správci přihlašovacích údajů nejsou platná.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

226

Oprávnění ke svazku klíčů nebo Správci přihlašovacích údajů nejsou platná.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

227

Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

229

Aplikace zjistila chybu při pokusu o načtení dat souvisejících s vaším účtem..

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Můžete se také přihlásit pomocí počítačové aplikace Creative Cloud.
 • Nebo se přihlaste pomocí jiného účtu.

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

230 

Aplikace se nemůže připojit k serverům společnosti Adobe.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo se přihlaste pomocí jiného účtu.
 • Nebo restartujte počítač.

232

Aplikace se nemůže připojit k serverům pro správu účtů společnosti Adobe.

233

Aplikace se nemůže připojit k serverům společnosti Adobe.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Přihlaste se pomocí jiného účtu.

236

Aplikace nerozumí odpovědi ze severu.

237

Data aplikace v počítači jsou poškozená.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.

238

Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

239

Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

240  

Aplikace nemůže uložit údaje o uživatelích nebo licencích do aplikace Klíčenka nebo do Správce přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

241

Aplikace nemůže odstranit údaje o uživatelích nebo licencích z aplikace Klíčenka nebo ze Správce přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

243

Došlo k problému při ukládání dat do počítače.

 • Restartujte aplikaci.
 • Nebo restartujte počítač.

244

Došlo k problému při ukládání dat do počítače.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo restartujte aplikaci.
 • Nebo restartujte počítač.

245 

Certifikáty společnosti Adobe v počítači jsou poškozené.

Odstraňte certifikáty začínající na Adobe Intermediate CA a Adobe Content:

246

Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

247

K této chybě dochází v případě, že stažený instalační program není platný.

 • Přeinstalujte aplikaci.

248

Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

251

Aplikace zjistila problém se systémovými hodinami počítače.

 • Ujistěte se, zda jsou hodiny v počítači nastaveny na správné datum a čas a zda je nastaveno i správné časové pásmo. Další informace najdete v tomto dokumentu.
 • Nebo se připojte k internetu a spusťte aplikaci.

Chyby týkající se identity

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

301

Byli jste z aplikace odhlášeni a zobrazí se přihlašovací obrazovka.

 • Přihlaste se k aplikaci.

302

Zřejmě dochází k problému s konfigurací na serverech společnosti Adobe.

303

Zřejmě dochází k problému s konfigurací na serverech společnosti Adobe.

304

Zřejmě dochází k problému s konfigurací na serverech společnosti Adobe.

306

K této chybě dochází kvůli problému s konfigurací serveru.

307

Zřejmě dochází k problému s konfigurací na serverech společnosti Adobe.

308

Byla přijata chyba ze serverů společnosti Adobe.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

312

K této chybě dochází v případě, že stav ověření e-mailu nevyhovuje požadovaným zásadám. 

 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.
 • Nebo se ze stránky adobe.com odhlaste a znovu se k ní přihlaste.

313

Dochází k problému s uživatelským účtem.

 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.

314

K této chybě dochází v případě, že váš správce IT označil váš účet nějakým příznakem. Důvodem může být například skutečnost, že byl publikovaný obsah nahlášen čtenáři jako nevhodný.

315               

Dochází k problému s předplatným.

Může jít například o chybu při platbě.

 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.

316

Služba je v rámci předplatných propojených s účtem nedostupná.

 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.

318

Došlo ke změně vašeho hesla.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.

319

Je třeba aktualizovat e-mailovou adresu ve vašem účtu.

 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

320

Čeká se na ověření vašeho věku. 

 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.

321          

Na serverech společnosti Adobe dochází k chybě konfigurace.

322

Aplikace se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Chyby iniciované serverem

Chyba

Popis

Postup při odstraňování chyby

1010

Na serverech společnosti Adobe dochází k chybě konfigurace.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.