V tomto dokumentu najdete informace týkající se odstraňování chyb licencování ve službě Creative Cloud 2019.

Čísla a popisy chyb

Podrobnosti se zobrazí po výběru čísla chyby.

Chyby sítě

Chyba Popis Postup při odstraňování chyby
102

Aplikaci se nepodařilo připojit k serverům společnosti Adobe za účelem ověření informací o licenci.

 • Zkontrolujte síťové připojení.
 • Pokud jste firemní uživatel, požádejte svého správce IT, aby ověřil, zda nedochází k problémům s bránou firewall, serverem DNS nebo přesměrováním hostitelského souboru.
106 Aplikace se pokusila připojit k serverům společnosti Adobe, ale vypršel časový limit.
  Nemůžeme ověřit stav vašeho předplatného. Pokud jste v režimu offline, zastavte synchronizaci systémových hodin s internetovým časem.

Chyby týkající se certifikátů nebo přihlašovacích údajů

Chyba

Popis Postup při odstraňování chyby
201

Aplikaci se nepodařilo stáhnout profilové nebo licenční údaje.

 • Restartujte aplikaci.
 • Můžete se také z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit.
 • Nebo se můžete z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit pomocí jiného účtu.
202 Ke spuštění aplikací společnosti Adobe je nutné do počítače stáhnout certifikáty vydané společností Adobe. K této chybě dochází v případě, že tyto certifikáty chybí nebo nejsou platné.
Odstraňte certifikáty začínající na Adobe Intermediate CA a Adobe Content:
203 Aplikace nemůže přečíst informace o uživatelích a licencích získané ze serverů společnosti Adobe.
 • Restartujte aplikaci.
 • Můžete se také z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit.
 • Nebo se můžete z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit pomocí jiného účtu.
 • Nebo odstraňte certifikáty začínající na Adobe Intermediate CA a Adobe Content. V počítači se systémem macOS použijte aplikaci Klíčenka. V počítači se systémem Windows použijte Správce certifikátů.
204 Aplikaci se nedaří získat platnou odpověď ze serverů společnosti Adobe.
 • Restartujte aplikaci.
 • Můžete se také z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit.
 • Nebo se můžete z aplikace odhlásit a znovu se k ní přihlásit pomocí jiného účtu.
205 Aplikace nemůže uložit vaše profilové a licenční údaje do zabezpečeného úložiště (do svazku klíčů v systému macOS a Správce přihlašovacích údajů v systému Windows) v počítači.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

206 Dochází k problému s aplikací, která čte informace týkající se ověřování z aplikace Klíčenka (v systému macOS) nebo ze Správce přihlašovacích údajů (v systému Windows).

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

207

Aplikace nemůže přečíst informace o uživatelích a licencích uložené v počítači.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

208 Informace o uživatelích a licencích uložené v počítači jsou poškozené.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
209 Aplikace nemůže odstranit informace o uživatelích a licencích uložené v počítači.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo:

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

Chyba Popis Postup při odstraňování chyby
210 Aplikace nemůže uložit údaje o uživatelích nebo licencích do aplikace Klíčenka nebo do Správce přihlašovacích údajů nebo tyto údaje načíst.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo:

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

211 Úložiště údajů o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů je zřejmě neplatné.
Odstraňte certifikáty začínající na Adobe UserAdobe App:
212 Úložiště údajů o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů je zřejmě neplatné.

Odstraňte certifikáty začínající na Adobe UserAdobe App:

 213 Úložiště údajů o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů je zřejmě neplatné.

Odstraňte certifikáty začínající na Adobe UserAdobe App:

214

Aplikace se nemůže připojit k serverům společnosti Adobe a ověřit uživatele.

NEBO

Aplikace je spuštěna příliš dlouho.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo se přihlaste pomocí jiného účtu.
 • Nebo:

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

215 Aplikace nemůže uložit informace o licencích do počítače.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

216 V počítači je nainstalován neplatný balíček aplikace.
 • Restartujte aplikaci.
 • Nebo aplikaci odinstalujte a znovu nainstalujte.
217 Došlo k problému s připojením k serverům společnosti Adobe.
 • Restartujte aplikaci.
219 Aplikace nemůže uložit data do svazku klíčů nebo Správce přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

Chyba Popis Postup při odstraňování chyby
220

Aplikace je v počítači spuštěna příliš dlouho a platnost relace aplikace vypršela.

Nebo

Prostřednictvím dialogového okna pro aktivaci jste se z tohoto počítače vzdáleně odhlásili.

 • Restartujte aplikaci.
 • Nebo počkejte 5–10 minut, než se aplikace obnoví.
221 Přiřazení uživatelů v počítači není správné.
222 Zřejmě dochází k chybě na serverech společnosti Adobe.
 • Restartujte aplikaci.
 • Nebo aplikaci přeinstalujte.
223 Zřejmě dochází k chybě na serverech společnosti Adobe.
 • Restartujte aplikaci.
224
Oprávnění ke svazku klíčů nebo Správci přihlašovacích údajů nejsou platná.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

225  Oprávnění ke svazku klíčů nebo Správci přihlašovacích údajů nejsou platná.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

226 Oprávnění ke svazku klíčů nebo Správci přihlašovacích údajů nejsou platná.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

227

Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

229 Aplikace zjistila chybu při pokusu o načtení dat souvisejících s vaším účtem.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Můžete se také přihlásit pomocí počítačové aplikace Creative Cloud.
 • Nebo se přihlaste pomocí jiného účtu.
Chyba Popis Postup při odstraňování chyby
230  Aplikace se nemůže připojit k serverům společnosti Adobe.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo se přihlaste pomocí jiného účtu.
 • Nebo restartujte počítač.
232 Aplikace se nemůže připojit k serverům pro správu účtů společnosti Adobe.
233 Aplikace se nemůže připojit k serverům společnosti Adobe.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Přihlaste se pomocí jiného účtu.
236 Aplikace nerozumí odpovědi ze severu.
237 Data aplikace v počítači jsou poškozená.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
238 Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

239 Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

Chyba Popis Postup při odstraňování chyby
240   Aplikace nemůže uložit údaje o uživatelích nebo licencích do aplikace Klíčenka nebo do Správce přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

241 Aplikace nemůže odstranit údaje o uživatelích nebo licencích z aplikace Klíčenka nebo ze Správce přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

243 Došlo k problému při ukládání dat do počítače.
 • Restartujte aplikaci.
 • Nebo restartujte počítač.
244 Došlo k problému při ukládání dat do počítače.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
 • Nebo restartujte aplikaci.
 • Nebo restartujte počítač.
245  Certifikáty společnosti Adobe v počítači jsou poškozené.

Odstraňte certifikáty začínající na Adobe Intermediate CA a Adobe Content:

246 Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

247 K této chybě dochází v případě, že stažený instalační program není platný.
 • Přeinstalujte aplikaci.
248 Aplikace nemůže uložit, přečíst nebo odstranit údaje o uživatelích nebo licencích v aplikaci Klíčenka nebo ve Správci přihlašovacích údajů.

Pokud používáte počítač se systémem macOS:

Pokud používáte počítač se systémem Windows:

Chyba Popis Postup při odstraňování chyby
251 Aplikace zjistila problém se systémovými hodinami počítače.
 • Ujistěte se, zda jsou hodiny v počítači nastaveny na správné datum a čas a zda je nastaveno i správné časové pásmo. Další informace najdete v tomto dokumentu.
 • Nebo se připojte k internetu a spusťte aplikaci.

Chyby týkající se identity

Chyba Popis

Postup při odstraňování chyby

301

Byli jste z aplikace odhlášeni a zobrazí se přihlašovací obrazovka.
 • Přihlaste se k aplikaci.
302

Zřejmě dochází k problému s konfigurací na serverech společnosti Adobe.

303 Zřejmě dochází k problému s konfigurací na serverech společnosti Adobe.
304

Zřejmě dochází k problému s konfigurací na serverech společnosti Adobe.

306

K této chybě dochází kvůli problému s konfigurací serveru.

307 Zřejmě dochází k problému s konfigurací na serverech společnosti Adobe.
308

Byla přijata chyba ze serverů společnosti Adobe.

 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
Chyba Popis

Postup při odstraňování chyby

312 K této chybě dochází v případě, že stav ověření e-mailu nevyhovuje požadovaným zásadám. 
 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.
 • Nebo se ze stránky adobe.com odhlaste a znovu se k ní přihlaste.
313 Dochází k problému s uživatelským účtem.
 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.
314 K této chybě dochází v případě, že váš správce IT označil váš účet nějakým příznakem. Důvodem může být například skutečnost, že byl publikovaný obsah nahlášen čtenáři jako nevhodný.
315               

Dochází k problému s předplatným.

Může jít například o chybu při platbě.

 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.
316 Služba je v rámci předplatných propojených s účtem nedostupná.
 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.
318 Došlo ke změně vašeho hesla.
 • Odhlaste se z aplikace a znovu se k ní přihlaste.
319 Je třeba aktualizovat e-mailovou adresu ve vašem účtu.
 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.
Chyba Popis Postup při odstraňování chyby
320 Čeká se na ověření vašeho věku. 
 • Přejděte na stránku adobe.com, přihlaste se a potom přejděte na stránku pro správu účtu.
321           Na serverech společnosti Adobe dochází k chybě konfigurace.
322 Aplikace se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Chyby iniciované serverem

Chyba Popis Postup při odstraňování chyby
1010 Na serverech společnosti Adobe dochází k chybě konfigurace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online