Volby hledání pro vyhledávání médií

Při hledání na základě vizuální podobnosti aplikace Elements Organizer využívá informace ve fotografii, například barvu a tvar objektů. Pomocí vizuálního hledání lze rychle najít snímky obsahující podobné objekty, barvy či tvary. Můžete také určit relativní význam, který má aplikace Elements Organizer přiřadit barvám či tvarům při hledání fotografií.

Volby hledání na základě vizuální podobnosti

Vizuální hledání umožňuje rychlé určení podobných fotografií pro přiřazení visaček. Pomocí výsledků hledání lze vytvořit uložené hledání.

Další informace najdete v části Vytváření a úpravy uložených hledání.

Tuto volbu použijte při hledání fotografií obsahujících podobné předměty, barvu nebo podobný vzhled. Hledání na základě vizuální podobnosti lze využít například k nalezení snímků pořízených na pláži.

Hledání na základě vizuální podobnosti funguje pro projekty, fotografie a videa. Hledání na základě vizuální podobnosti nepodporuje prezentace.

Hledání na základě vizuální podobnosti

A. Snímek určený k hledání B. Zástupný znak pro umístění snímků C. Nabídka Hledat D. Posuvník barva-tvar  E. Vizuální podobnost v procentech 

 1. V nabídce Hledat vyberte možnost Hledání na základě vizuální podobnosti.

 2. Vyberte fotografii. Případně přetáhněte fotografii na zástupný znak na panelu hledání.

 3. (Volitelně) Chcete-li přidat další fotografie pro zpřesnění hledání, přetáhněte fotografii do panelu hledání.

  Například hledáte snímky vnuka, jak krájí dort na oslavě svých narozenin. Přidáním fotografií vnuka a dortu do panelu hledání zvýšíte přesnost výsledků hledání.

  Na fotografiích použitých pro hledání se zobrazí procento vizuální podobnosti.

 4. (Volitelně) Chcete-li odebrat fotografii z možností hledání, dvakrát klikněte na fotografii na panelu hledání.

 5. (Volitelně) Hledání lze zpřesnit na základě tvarů a barev v hledaných fotografiích. Pomocí jezdce barva-tvar určíte, jaký relativní význam musí aplikace Elements Organizer přiřadit barvám a tvarům při hledání snímků.

  Lepších výsledků hledání u stavebních struktur dosáhnete například posunutím jezdce směrem k tvaru. Při hledání snímků pořízených na pláži získáte lepší výsledky posunutím jezdce směrem k barvě.

Při hledání objektů nejprve vyberte objekt na fotografii, který chcete definovat jako hledaný objekt. Aplikace Elements Organizer využívá hledaný objekt k přiřazení priority při hledání fotografií.

Chcete-li například hledat fotografie vašeho psa, vyberte na jedné z fotografií jeho hlavu. Při hledání fotografií aplikace Elements Organizer přiřadí vyšší prioritu fotografiím, na kterých je pes.

 1. Vyberte snímek obsahující daný objekt.

 2. V nabídce Hledat vyberte možnost Hledání objektu. Objeví se zobrazení jednoho obrazu s výběrem.

  Objekt definovaný pro hledání vybraný pomocí výběru

 3. Přetažením a změnou velikosti výběru vyberte objekt.

 4. Klikněte na Hledaný objekt.

  Zobrazí se scény obsahující objekt. Na jednotlivých miniaturách se zobrazí procentuální podobnost.

 5. (Volitelně) Chcete-li přidat další fotografie pro zpřesnění hledání, přetáhněte fotografii do panelu hledání.

 6. (Volitelně) Chcete-li odebrat fotografii z možností hledání, dvakrát klikněte na fotografii na panelu hledání.

 7. (Volitelně) Pomocí jezdce barva-tvar určíte, jaký relativní význam musí aplikace Elements Organizer přiřadit barvám a tvarům při hledání snímků.

Hledání duplicitních fotografií je zvlášť užitečné při hledání fotografií pořízených v režimu multiburst. Aplikace Elements Organizer fotografie vyhledá a seřadí na základě jejich podobnosti a času, kdy byly pořízeny. Poté můžete pokračovat výběrem snímků v balících nebo jejich novým setříděním.

 1. Vyberte album z pravého podokna, ve kterém chcete spravovat duplicitní fotografie.

 2. V nabídce Hledat vyberte možnost Hledat duplicitní fotografie. Zobrazí se výsledky hledání.

  Hledání duplicitních obrazů

  Fotografie bez identických shod lze nalézt v balíku Jedinečné fotografie. Fotografie z tohoto balíku lze přetáhnout do kteréhokoli jiného balíku.

 3. U svých požadavků použijte následující volby:

  • Chcete-li fotografie znovu setřídit do balíků, přetáhněte je z jednoho balíku do druhého.

  • Chcete-li k sobě přiřadit související fotografie, vyberte je a klikněte na možnost Seřadit.

  • Chcete-li seřazení fotografií zrušit, vyberte balík fotografií a klikněte na možnost Zrušit seřazení.

  • Chcete-li balík rozbalit, klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Rozbalit fotografie v balíku.

  • Chcete-li balík sbalit, klikněte pravým tlačítkem myši na kteroukoli fotografii v rozbaleném balíku a vyberte možnost Sbalit fotografie v balíku.

  • Chcete-li fotografie z balíku odebrat, klikněte pravým tlačítkem myši na fotografii a vyberte možnost Odebrat fotografii z balíku.

  • Chcete-li určit, která fotografie se má u sbaleného balíku zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši na fotografii a vyberte možnost Nastavit jako horní fotografii.

  • Chcete-li fotografie odstranit, vyberte je a klikněte na možnost Odebrat z katalogu.

  • Chcete-li zobrazit kterýkoli snímek v jednoduchém zobrazení, dvakrát na něj klikněte.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?